Publicat în ACTIVITĂȚI BC

Celebrarea nașterii lui Bogdan Petriceicu Hasdeu – patronul spiritual al Bibliotecii Municipale


Marți, 26 februarie 2019, sala cu coloane a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” a găzduit un eveniment important, pentru noi, ca națiune, cultură și comunitate, dar important totodată pentru fiecare basarabean în parte, care este iubitor de țară și neam, și care trebuie și vrea să cunoască personalitățile definitorii ale culturii noastre, viața și opera lor, să-și cunoască „distinșii compatrioți”, cei de ieri și cei de azi, care i-au adus neamului noastru cinste și onoare.

Un astfel de „distins compatriot” este Bogdan Petriceicu Hasdeu, patronul spiritual al Bibliotecii noastre, care îi poartă numele, basarabeanul care a reușit să se impună deplin în întreaga cultură română.

L-am celebrat în astă zi pe Bogdan Petriceicu Hasdeu, personalitate notorie a Basarabiei, născut în anul 1838 în Basarabia ocupată de Imperiul Rus și care a devenit una dintre marile personalități ale culturii române din toate timpurile, criticii plasându-l alături de Eliade, Maiorescu, Iorga, Călinescu.

53160524_946637858877086_8184810023688339456_oModerator al evenimentului a fost Alexandru Valeriu Moraru, istoric, arhivist, șef serviciu la Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu”. A fost prezent la eveniment directorul general al Bibliotecii, Mariana Harjevschi, precum și directorul Filialei Biblioteca Centrală, Maria Pilchin. Evenimentul s-a bucurat de prezența distinșilor oaspeți: Octavian Onea, cercetător științific (Ploiești, România); Ludmila Șmanschi, conf. univ.; Vasile Malanețchi, cercetător științific, directorul Muzeului Național de Literatură Română „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău; Valentin Constantinov, profesor universitar, lingvist B.P. Hasdeu în spațiul românesc și străin.

Cei patru invitați ai zilei au susținut fiecare câte o comunicare științifică, în care au pus în evidență aspecte privind creația lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, publicul fiind familiarizat și cu lucruri mai puțin știute, cu dimensiuni mai puțin cunoscute ale acestei personalități enciclopedice a culturii române.

Evenimentul a început cu destăinuirea făcută de Mariana Harjevschi, în ceea ce privește o „surpriză” pentru publicul bibliotecii, și anume, continuarea colaborării Bibliotecii Municipale cu Editura „Știința”, colaborare care a însemnat editarea a șaisprezece volume în care este cuprinsă opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Reluarea acestei colaborări presupune editarea volumului al șaptesprezecelea, care va cuprinde publicistica politică și economică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.

A deschis seria de comunicări Octavian Onea, care a vorbit despre un fapt neștiut de mulți, dar important, o precizare în ceea ce privește data nașterii enciclopedistului român, care nu este 26 februarie (așa cum indică majoritatea surselor), ci 28 februarie. Octavian Onea a adus în acest sens argumente din prisma stilului nou și vechi al calendarului. De fapt, am putea considera că data nașterii poate avea anumite semnificații simbolice, iar în cazul marilor personalități trebuie să existe o anumită precizie și rigoare atunci când vorbim despre evenimentele marcante din viața lor.

În continuare, invitații evenimentului au pus în discuție aspecte legate atât de viața lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, cu anumite detalii biografice relevante, cât și de opera acestuia, de stilul și temperamentul său narativ.

Publicul (care a constat atât din seniori cât și din elevi de liceu) a aflat că Bogdan Petriceicu Hasdeu „respectă doar acele canoane pe care și le formulează singur”, că, în scris, dă dovadă de un spirit „combativ, incisiv și polemic”, că este unul dintre acele spirite de o „erudiție literară deosebită”, omul prin care cultura română face încă un pas important spre universalitate.

Totodată, invitații zilei au ținut să accentueze anumite detalii biografice semnificative din viața lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, acela că s-a născut și a copilărit într-un mediu în care se vorbea limba imperiului, meritul enciclopedistului de a fi devenit o personalitate românească deplină fiind cu atât mai mare. Totodată, omul, encicopedistul, scriitorul Bogdan Petriceicu Hasdeu, este o „acumulare de câteva generații”, în personalitatea sa literară aflându-se o „moștenire de câteva secole”. Iar acest lucru vrea să spună că strămoșii scriitorului, neamul lui Hasdeu, au contribuit la formarea dimensiunii intelectuale a scriitorului basarabean.

S-a vorbit despre Bogdan Petriceicu Hasdeu în calitate de folclorist și lingvist, care, de timpuriu, era la curent cu metode de culegere ale folclorului, precum și cu practici avansate din domeniul științelor filologice.

În încheiere, invitații zilei au venit cu îndemnul pentru tânăra generație de a cerceta opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, întrucât, a vorbi despre Hasdeu înseamnă a vorbi despre istoria și cultura română.

Mulțumim tuturor celor prezenți la evenimentul dedicat patronului spiritual al Bibliotecii noastre. Vă așteptăm în sălile noastre de lectură pentru a vă familiariza cu opera acestuia.

Elena Taragan, șef sector,

Secția Studii și cercetări, Biblioteca Municipala „B. P. Hasdeu”

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, Medalion literar-artistic

Medalion literar-artistic consacrat 180 ani de la naşterea lui B.P.Hasdeu


Untitled    În cadrul zilelor B.P.Hasdeu (în perioada 26-27 februarie) la 27 februarie, cu ocazia celor 180 de ani de la naşterea clasicului literaturii române, Biblioteca Centrală, BM „B.P.Hasdeu”, a continuat să valorifice opera artistică a ilustrului gânditor prin desfăşurarea Medalionului literar. Dr. conf. Victoria Fonari, în calitate de moderatoare, a specficat importanţa de a persevera spre cunoaşterea biografiei şi creaţiei artistice a enciclopedistului. În cuvântul de salut, dr. Mariana Harjevschi, director general, a relevat optica de bibliograf al celui care-i poartă numele biblioteca, specificând fondul de carte dedicat colecţiei hasdeologie. Mesajul a fost receptat cu atenţie de tinerii din Academia Militară “Alexandru cel Bun”, o punte de legătură cu instituţia fiind sefa bibliotecii Oxana Balan, şi de elevii Liceului Teoretic “Gh.Asachi”.

     Vasile Şoimaru, dr. conf., a explicat cum a fost motivat să realizeze Vernisajul Pe urmele lui B.P. Hasdeu, expoziţia personală de fotografii fiind expusă în sală.

     Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi” s-a manifestat activ recitând poeziile “Bradul”, Frunzele”, “Dorul”, “ Lilica”, “Muntele şi Valea”. Dr. Liuba Ciubotaru a implicat elevi ce au un talent actoricesc.

     Au fost teatralizate fragmente din piesa Răzvan şi Vidra, autor B.P. Hasdeu, în distribuţie nominalizăm următorii elevi: Marius Grăjdian, Marius Lozovanu, Bogdan Matros, Gabriela Tabuică, Lorena Tabuică, Crina Prodaniuc, Vlada Vulpe, Daniel Dudu, Anghelina Haruţa.

    E bine venită implicarea Cenaclului literar “Magia cuvântului”în lectura studentei Anei Andriţchi, USP “I. Creancă”, Facultatea Filologie, anul II. Să vorbim româneşte!

        A încoronat evenimentul recitalul video – Versurile lui B.P.Hasdeu în dimensiunile undelor www. Este important ca evenimentul să insiste în promovarea creaţiei audiovizuale pe net. Respectiv este un filmuleţ, care se află pe you.tube unde se observă comoara de cărţi semnate de B.P.Hasdeu din incinta bibliotecii, imaginile sunt urmate de vocea Victoriei Fonari, care a ordonat individual poezia lui B.P.Hasdeu.

Această prezentare necesită JavaScript.

 

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, EXPOZIȚII DE CARTE

Bogdan Petriceicu Hasdeu – enciclopedia spiritului românesc


Bogdan Petriceicu Hasdeu s-a manifestat printr-o activitate dinamică și fructuoasă în toate domeniile pe care le-a abordat. Spirit de talie enciclopedică, el a lăsat o moștenire literară și non-literară vastă și de mare valoare pentru generațiile care au urmat. Trecând prin vremuri destul de tulburi, opera hasdeuiană nu s-a bucurat de o popularizare nici în mediul academic, cu foarte mici excepții. Abia la răscruce de milenii știința literară autohtonă a fost orientată spre descoperirea acestui important titan enciclipedic al neamului nostru.

În acest context, Biblioteca Centrală vă aduce la dispoziție o colecție de cărți care integrează o mare parte din scrierile hasdeuiene. Lectura vă aparține! Consumați-o cu plăcere!DSC_0001

Citește în continuare „Bogdan Petriceicu Hasdeu – enciclopedia spiritului românesc”

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, LANSĂRI DE CARTE

B.P. Hasdeu – colosul cultural al neamului


DSC_0249La mai bine de un secol de la trecerea în neființă a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, actualitatea scrierilor sale rămâne intactă. Personalitate de talie enciclopedică, el și-a asumat rolul de a sonda și de a aborda tematici universale, iar multe din studiile sale încă servesc drept piloni de referință pentru cercetările contemporane. Citește în continuare „B.P. Hasdeu – colosul cultural al neamului”

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR

File istorice: Alexandru Hâjdău și Societatea literară română


DSC_1044Seria COLECTII SPECIALE

Dosarul nr. 90

La 30 noiembrie se vor împlini 202 ani de la nașterea literatului și savantului marcant  basarabean Alexandru Hâjdău, tatăl lui B.P. Hasdeu. Cu acest prilej vă propunem un document inedit ce varsă lumină asupra unei file din biografia marelui cărturar.

Dosarul Cancelariei împăratului Rusiei cu subtitlul Cu privire la partidul radical din Principatele Unite care intenționează să fondeze la București o asociație denumită «Societatea literară română» îl vizează pe literatul și savantul Alexandru Hâjdău. Citește în continuare „File istorice: Alexandru Hâjdău și Societatea literară română”