Arhive etichetă: B. P. Hasdeu

Medalion literar-artistic consacrat 180 ani de la naşterea lui B.P.Hasdeu


Untitled    În cadrul zilelor B.P.Hasdeu (în perioada 26-27 februarie) la 27 februarie, cu ocazia celor 180 de ani de la naşterea clasicului literaturii române, Biblioteca Centrală, BM „B.P.Hasdeu”, a continuat să valorifice opera artistică a ilustrului gânditor prin desfăşurarea Medalionului literar. Dr. conf. Victoria Fonari, în calitate de moderatoare, a specficat importanţa de a persevera spre cunoaşterea biografiei şi creaţiei artistice a enciclopedistului. În cuvântul de salut, dr. Mariana Harjevschi, director general, a relevat optica de bibliograf al celui care-i poartă numele biblioteca, specificând fondul de carte dedicat colecţiei hasdeologie. Mesajul a fost receptat cu atenţie de tinerii din Academia Militară “Alexandru cel Bun”, o punte de legătură cu instituţia fiind sefa bibliotecii Oxana Balan, şi de elevii Liceului Teoretic “Gh.Asachi”.

     Vasile Şoimaru, dr. conf., a explicat cum a fost motivat să realizeze Vernisajul Pe urmele lui B.P. Hasdeu, expoziţia personală de fotografii fiind expusă în sală.

     Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi” s-a manifestat activ recitând poeziile “Bradul”, Frunzele”, “Dorul”, “ Lilica”, “Muntele şi Valea”. Dr. Liuba Ciubotaru a implicat elevi ce au un talent actoricesc.

     Au fost teatralizate fragmente din piesa Răzvan şi Vidra, autor B.P. Hasdeu, în distribuţie nominalizăm următorii elevi: Marius Grăjdian, Marius Lozovanu, Bogdan Matros, Gabriela Tabuică, Lorena Tabuică, Crina Prodaniuc, Vlada Vulpe, Daniel Dudu, Anghelina Haruţa.

    E bine venită implicarea Cenaclului literar “Magia cuvântului”în lectura studentei Anei Andriţchi, USP “I. Creancă”, Facultatea Filologie, anul II. Să vorbim româneşte!

        A încoronat evenimentul recitalul video – Versurile lui B.P.Hasdeu în dimensiunile undelor www. Este important ca evenimentul să insiste în promovarea creaţiei audiovizuale pe net. Respectiv este un filmuleţ, care se află pe you.tube unde se observă comoara de cărţi semnate de B.P.Hasdeu din incinta bibliotecii, imaginile sunt urmate de vocea Victoriei Fonari, care a ordonat individual poezia lui B.P.Hasdeu.

Această prezentare necesită JavaScript.

 

Reclame

Bogdan Petriceicu Hasdeu – enciclopedia spiritului românesc


Bogdan Petriceicu Hasdeu s-a manifestat printr-o activitate dinamică și fructuoasă în toate domeniile pe care le-a abordat. Spirit de talie enciclopedică, el a lăsat o moștenire literară și non-literară vastă și de mare valoare pentru generațiile care au urmat. Trecând prin vremuri destul de tulburi, opera hasdeuiană nu s-a bucurat de o popularizare nici în mediul academic, cu foarte mici excepții. Abia la răscruce de milenii știința literară autohtonă a fost orientată spre descoperirea acestui important titan enciclipedic al neamului nostru.

În acest context, Biblioteca Centrală vă aduce la dispoziție o colecție de cărți care integrează o mare parte din scrierile hasdeuiene. Lectura vă aparține! Consumați-o cu plăcere!DSC_0001

Continuă citirea →

B.P. Hasdeu – colosul cultural al neamului


DSC_0249La mai bine de un secol de la trecerea în neființă a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, actualitatea scrierilor sale rămâne intactă. Personalitate de talie enciclopedică, el și-a asumat rolul de a sonda și de a aborda tematici universale, iar multe din studiile sale încă servesc drept piloni de referință pentru cercetările contemporane. Continuă citirea →

File istorice: Alexandru Hâjdău și Societatea literară română


DSC_1044Seria COLECTII SPECIALE

Dosarul nr. 90

La 30 noiembrie se vor împlini 202 ani de la nașterea literatului și savantului marcant  basarabean Alexandru Hâjdău, tatăl lui B.P. Hasdeu. Cu acest prilej vă propunem un document inedit ce varsă lumină asupra unei file din biografia marelui cărturar.

Dosarul Cancelariei împăratului Rusiei cu subtitlul Cu privire la partidul radical din Principatele Unite care intenționează să fondeze la București o asociație denumită «Societatea literară română» îl vizează pe literatul și savantul Alexandru Hâjdău. Continuă citirea →

Opera lui B. P. Hasdeu, o comoară literară inepuizabilă


Bogdan Petriceicu Hasdeu a fost și a rămas până în prezent o personalitate multilaterală și complexă, dar și una din cele mai controversate notorietăți din lumea literară. Opera sa vastă, de natură artistică și științifică, reprezintă un fenomen literar deosebit, care a întrecut epoca sa. Totuși acest colos cultural încă nu a fost descoperit în toată măreția sa.

Interesul pentru lucrările lui B. P. Hasdeu a inspirat echipa de la editura Știința să le realizeze în volume, astfel încât fiecare să aibă acces la orice unitate literară hasdeiană. În acest context, în prima zi a lunii septembrie a avut loc lansarea cărții „Bogdan Petriceicu Hasdeu . Etimologicum Magnum Romaniae: Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor, la care au fost prezenți personalități de vază din țara noastră, precum Gheorghe Popa, Constantin Tănase, Maria și Mihai Șleahtițchi, Leonid Bujor, Iurie Bârsa, Nicolae Guțan etc., cercetători implicați la editarea cărții – Ionel Oprișan și Stancu Ilin, dar și reprezentanți ai echipei de redacție a editurii Știința.

Iată câteva opinii și idei remarcate în discuțiile despre volumul lansat și despre scriitorul B. P. Hasdeu:

Gheorghe Popa (rectorul Universității din Bălți): „Acest aparent haotic și complex scriitor trebuia ordonat…”

Ionel Oprișan (cercetător științific): „Mă bucur că sunt aproape să realizez proiectul de a-l edita pe Hasdeu în 16 volume, proiect propus cu mulți ani în urmă la inițiativa lui Ion Vatamanu…”

Ion Hadârcă (scriitor, parlamentar): „Este o performanță și ea se va înscrie în istorie. B. P. Hasdeu va rămâne în cultura și în conștiința română. Cred că intenția lui Hasdeu a fost de a servi drept etalon pentru generațiile următoare.”

Mircea V. Ciobanu (director editorial „Știința”): „Hasdeu a intuit un dicționar pe care era imposibil de realizat pe vremea sa. Fiecare cuvânt are o istorie, dicționarul este mai degrabă o colecție de nuvele despre cuvinte.”

Vladimir Beșleagă (scriitor): „Hasdeu încă rămâne un scriitor puțin cunoscut și puțin asimilat, deși a fost un gigant, o personalitate titanică. El a început ceea ce nici un om n-ar fi cutezat și a făcut-o. Intenția uneori contează mai mult decât realizarea.”

Se pare că răsunetul și ponderea cărții lansate vor avea ecou în mediul literar și cultural, dat fiind faptul că reprezintă o realizare progresivă în evaluarea spiritului enciclopedic al lui B. P. Hasdeu.