Arhive etichetă: Bogdan Petriceicu Hasdeu

Conferință științifică „B. P. Hasdeu în lumina unor noi cercetări istorice și filologice”


DSC_3477Activitatea se înscrie în rândul evenimentelor organizate de BM „B.P. Hasdeu” întru comemorarea patronului spiritual al Bibliotecii Municipale, a țunut să remarce în cuvântul de deschidere dr. în științe ale informării și comunicării Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu”, exprimându-și  convingerea că cei prezenți vor afla multe informații noi și inedite din comunicările acestei conferințe, dedicate aniversării a 178 de ani din ziua nașterii lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, personalitate enciclopedică în istoria limbii și literaturii române (26 februarie 1838 – 25 august 1907).

DSC_3469În temele comunicărilor  acestei conferințe se reflectă multiplele domenii ale activității literar-științifice ale savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu, cât și noi cercetări referitoare la viața acestui mare cărturar, a remarcat Alexandru Moraru, istoric-arhivist și publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, moderatorul activității comemorative, prezentând publicului informații despre bogata colecție HASDEULOGIE, parte componentă a colecției de cărți vechi și rare & cărți cu autograf  ”Moștenire”, aflată de curând în custodia sa. Unele lucrări valoroase și reprezentative din această colecție pot fi consultate în cadrul expoziției „Bogdan Petriceicu Hasdeu – geniu creator universal”, expusă în sala Bibliotecii Centrale, a atras atenția publicului dl Alexandru Moraru.

Comunicările prezentate de cunoscuți cercetători științifici și literari, au adus lumină, după cum și se specifică în genericul acestei conferințe, asupra unor noi aspecte de studiu,  din punct de vedere literar, filozofic și istoric, a vastei moșteniri lăsate urmașilor de B.P. Hasdeu.

DSC_3498Nominalizăm participanții și temele abordate, o informație mai amplă despre lucrările acestei conferințe urmând a fi prezentată în „BiblioPolis”, revista de specialitate a BM „B.P. Hasdeu”.

Cercetătorul Octavian ONEA, cunoscut hasdeulog român, a venit din Ploiești cu mult drag pentru publicul chișinăuian, în comunicarea sa elucidând tema A propus ori s-a opus B.P. Hasdeu premierii „Teatrului” lui I. Luca Caragiale?

Tudor CANDU, dr. în istorie, cercetător științific-coordonator, Institutul de Istorie al AȘM,   ne-a vorbit despre Contribuția lui Bogdan Petriceicu Hasdeu în dezvoltarea arhivelor în Vechiul Regat. Liliana ROTARU, dr. în istorie, conferențiar universitar, USM, a analizat Metoda de cercetare a istoriei în opera lui B.P. Hasdeu. Tudor CIOBANU, cercetător științific, Institutul de Istorie al AȘM a prezentat publicului Considerațiuni genealogice cu privire la o ramură a Neamului Hasdeu în documentele de la începutul secolului XIX.  Vasile MALANEȚCHI, lector, director general al Muzeului Național de Literatură „M. Kogălniceanu”,  a venit cu noi informații, cuprinse în studiul științific Viața și activitatea lui B.P. Hasdeu în atenția cercetătoarei Eufrosinia Dvoicenco-Marcov.

În contextul aceluiași eveniment de comemorare s-a înscris vernisajul expoziției de fotografii Pe urmele lui B.P. Hasdeu,  imaginile fiind realizate de cunoscutul fotograf  dr. Vasile Șoimaru, politician, economist, conferențiar universitar și publicist. Declarându-se un mare hasdeufil, Vasile Șoimaru  a vorbit despre pioșenia cu care a vizitat locurile pe unde au pășit membrii dinastiei Hasdeu, despre starea de păstrare și însemnătatea lor în studiul istoriei acestei dinastii de oameni înzestrați cu talent.

DSC_3508Cu amintiri despre apariția ideii și etapele de organizare, deloc ușoare,  a Centrului de hasdeulogie, aflat mulți ani sub conducerea regretatului Pavel Balmuș, cerectător științific, critic și istoric literar,  unul din cei mai versați hasdeulogi din Republica Moldova, a venit în fața publicului dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director Departamentul Studii și cercetări al BM „B.P. Hasdeu”, exprimând mândria și onoarea Bibliotecii Munuicipale de a purta numele lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.

 BM „B.P. Hasdeu” va fi mereu instituția care va aduna mulți hasdeulogi și hasdeufili aici, organizând evenimente de comemorare, efectuând studii de cercetare a colecției HASDEULOGIE, invitând noi și noi generații de chișinăuieni să descopere comorile intelectuale ale dinastiei Hasdeu.

 afis conferinta Hasdeu-01

Reclame

COLECŢIA HASDEU- UN TEZAUR VALOROS NAŢIONAL


 

nou 3Colecţia Hasdeulogie include totalitatea de documente pe care le deţine Biblioteca Centrală despre membrii dinastiei Hâjdău – Hasdeu: cărţi, manuscrise, publicaţii seriale, ilustraţii, sculpturi, provenind atât din achiziţii, cât şi din donaţiile particulare ale hasdeulogilor, cercetătorilor literari, editorilor etc. În total Colecţia Hasdeulogie dispune de 270 documente care se regăsesc în catalogul electronic: opac.hasdeu.md şi pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii.

istcriticaOpere-vol-I-II-de-Hasdeu13979517-featbp-hasdeu-opere-vol-3-4_1_fullsizeOpere-5--Hasdeu-82004B--P--Hasdeu-66760thumb-234298e24f1f3dded3061a00141182f4949781a6e40c588fdc98201419d2f71bd9b0cBogdan-Petriceicu-Hasdeu__Soarele-si-Luna-vol-I-II-Folclor-traditional-in-versuri__973-642-016-7-785334230454

Colecţia dată a stat la baza fondării Centrului Naţional de Hasdeulogie, inaugurat la 23 februarie 1998, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la naşterea lui B.P. Hasdeu, scopul fiind valorificarea patrimoniului cultural al tuturor membrilor dinastiei de cărturari Hâjdău – Hasdeu. O prioritate incontestabilă a devenit păstrarea a tot ce au creat reprezentanţii dinastiei în domeniul literaturii, filologiei şi filosofiei, dar şi valorificarea prin editarea publicaţiilor cu aspect biografic şi bibliografic hasdeuian. Fondatorul, cercetătorul şi istoricul literar Pavel Balmuş, a promovat intens relaţii de colaborare cu instituţiile similare, cu hasdeulogii de pretutindeni, impactul fiind apariţii editoriale de excepţie publicate sub auspiciile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Din momentul inaugurării până În prezent, Colecţia Hasdeulogie a cumulat şi a păstrat cu pioşenie documentele pe care le deţine despre toţi cei cinci membri ai dinastiei Hâjdău – Hasdeu: Thadeu Ioan Hâjdău, Alexandru Hâjdău, Boleslav Hâjdău, Bogdan Petriceicu Hasdeu şi Iulia Hasdeu. Numeric mai reprezentativă este colecţia Bogdan Petriceicu Hasdeu, care include: opere literare ale scriitorului, studii folclorice și lingvistice; monografii, cercetări științifice, manuscrise ale hasdeulogului Nicolae Romanenco.

Pentru a promova viaţa şi activitatea literară a membrilor dinastiei Hâjdău – Hasdeu a fost organizat  Programul ştiinţific Pro Academia Hasdeu în cadrul căruia sistematic se desfăşoară, pe parcurs a două decenii, diverse activităţi culturale: micro-simpozioane, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, organizate în incinta bibliotecii şi în alte instituţii de cultură şi învăţământ.      

Stagiunea din 2016 debutează în luna februarie cu o conferinţă ştiinţifică, genericul căreia este B.P. Hasdeu în lumina unor noi cercetări istorice şi filologice. În cadrul forului ştiinţific vor fi prezentate comunicări ale cercetătorilor ştiinţifici: Tudor Ciobanu, Vasile Malaneţchi, Liliana Rotaru, Teodor Candu şi prietenul fidel al BM „B.P.Hasdeu” – hasdeulogul Octavian Onea din România.

Boleslav Hâjdău – reprezentant al dinastiei de cărturari Hâjdău-Hasdeu


Seria COLECȚII SPECIALE

DSC_0874Boleslav Hâjdău – fratele lui Alexandru și unchiul lui B.P. Hasdeu, o personalitate mai puțin cunoscută publicului cititor. Neavînd studii universitare ca fratele său și avînd o activitate obișnuită de funcționar (cancelaria guvernatorului civil al Basarabiei, funcționar cancelarist la Hotin, Cristinești, Novoselița), a manifestat o pasiune pentru  istoria și folclorul poporului său și pentru cultura popoarelor slave. Este cunoscut în calitate de coautor al nuvelei istorice romantice Domnia Arnăutului, ca traducător în rusește a nuvelei Alexandru Lăpușneanul, apărută la 1859 într-o revistă din Sankt-Peterburg. Boleslav Hâjdău a adus o contribuție valoroasă la studierea și popularizarea culturii moldovenești în Rusia. A colaborat activ cu revistele ruse Teleskop, Molva, Sîn Otecestva și, în special, la Odesskii Vestnik. Continuă citirea →