Arhive etichetă: conferinta

Emil LOTEANU – între regie și poezie


În secolul provocărilor, biblioteca își reorientează  acțiunile pentru a  oferi mai multe posibilități  cititorilor, tocmai pentru a nu anula valabilitatea  observației  lui Octav Bibere care afima: Biblioteca este patria cuvintelor care au avut ceva de spus, ne convingem de acest lucru zi de zi.30754169725_3caf06b1e6_o

În contextul aniversării a 80 de ani de la nașterea actorului, regizorului și poetului Emil LOTEANU, Biblioteca Centrală a re-adus în circuitul valoric creația acestuia, organizînd la data de 03 noiembrie 2016, Conferința: EMIL LOTEANU-între regie și poezie.

Pentru a anunța sărbătoarea cuvîntului lotenian elevii Liceului Teoretic „Hyperion” au delectat publicul cu un recital de poezie, fiind ghidați de profesoarele: Lucia Caciuc-Roșioru și Oxana Durleșteanu. 30453468950_13d16e57a3_o

În rîndurile participanților la conferință, ce au susținut comunicări, s-au înscris studenți și masteranzi ai Universității de Stat din Moldova care au deschis noi perspective de abordare științifică a creației loteniene, printre aceștia se numără: Ana Cereteu – Simbolistica culorilor în  creația lui Emil LOTEANU, relevînd totalitatea semnificațiilor pe care le ascund nuanțele cromatice în versurile poetului or, stările de spirit cu care acesta investește fiecare pată de culoare ce-i îmbogățește textul cu imagini 30453474050_14afe65309_ovizuale. Vera Cătană – Eul liric și coordonata timpului în creația lui Emil LOTEANU a ținut să evidențieze modalitatea prin care trăirile interioare ale poetului s-au răsfrîns în confesiunile versificate ale eului liric personalizat, scoțînd în relief zbuciumul căutării de sine în procesul creației. Veronica Guvir a provocat publicul la un exercițiu de intuiție prin relevarea Muzei supreme a omului de cultură Emil LOTEANU.

30637299662_40a9d559be_oOaspetele de onoare d-na Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, filmolog, scenarist, specialist în istorie, teorie și critică de film, a îmbogățit evenimentul cultural respectiv în dublă dimensiune: atît prin donația de carte oferită Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cît și prin arsenalul de evocări ale personalității lui Loteanu dincolo de cortina scenică, în acest sens, ne-a ajutat să găsim răspuns la numeroase semne de întrebare privind caracterul complex dar și spiritul enciclopedic  al regizorului și poetului LOTEANU – discipolul înțelepciunii ancestrale  românești.

 

Anunțuri

Conferință științifică „B. P. Hasdeu în lumina unor noi cercetări istorice și filologice”


DSC_3477Activitatea se înscrie în rândul evenimentelor organizate de BM „B.P. Hasdeu” întru comemorarea patronului spiritual al Bibliotecii Municipale, a țunut să remarce în cuvântul de deschidere dr. în științe ale informării și comunicării Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu”, exprimându-și  convingerea că cei prezenți vor afla multe informații noi și inedite din comunicările acestei conferințe, dedicate aniversării a 178 de ani din ziua nașterii lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, personalitate enciclopedică în istoria limbii și literaturii române (26 februarie 1838 – 25 august 1907).

DSC_3469În temele comunicărilor  acestei conferințe se reflectă multiplele domenii ale activității literar-științifice ale savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu, cât și noi cercetări referitoare la viața acestui mare cărturar, a remarcat Alexandru Moraru, istoric-arhivist și publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, moderatorul activității comemorative, prezentând publicului informații despre bogata colecție HASDEULOGIE, parte componentă a colecției de cărți vechi și rare & cărți cu autograf  ”Moștenire”, aflată de curând în custodia sa. Unele lucrări valoroase și reprezentative din această colecție pot fi consultate în cadrul expoziției „Bogdan Petriceicu Hasdeu – geniu creator universal”, expusă în sala Bibliotecii Centrale, a atras atenția publicului dl Alexandru Moraru.

Comunicările prezentate de cunoscuți cercetători științifici și literari, au adus lumină, după cum și se specifică în genericul acestei conferințe, asupra unor noi aspecte de studiu,  din punct de vedere literar, filozofic și istoric, a vastei moșteniri lăsate urmașilor de B.P. Hasdeu.

DSC_3498Nominalizăm participanții și temele abordate, o informație mai amplă despre lucrările acestei conferințe urmând a fi prezentată în „BiblioPolis”, revista de specialitate a BM „B.P. Hasdeu”.

Cercetătorul Octavian ONEA, cunoscut hasdeulog român, a venit din Ploiești cu mult drag pentru publicul chișinăuian, în comunicarea sa elucidând tema A propus ori s-a opus B.P. Hasdeu premierii „Teatrului” lui I. Luca Caragiale?

Tudor CANDU, dr. în istorie, cercetător științific-coordonator, Institutul de Istorie al AȘM,   ne-a vorbit despre Contribuția lui Bogdan Petriceicu Hasdeu în dezvoltarea arhivelor în Vechiul Regat. Liliana ROTARU, dr. în istorie, conferențiar universitar, USM, a analizat Metoda de cercetare a istoriei în opera lui B.P. Hasdeu. Tudor CIOBANU, cercetător științific, Institutul de Istorie al AȘM a prezentat publicului Considerațiuni genealogice cu privire la o ramură a Neamului Hasdeu în documentele de la începutul secolului XIX.  Vasile MALANEȚCHI, lector, director general al Muzeului Național de Literatură „M. Kogălniceanu”,  a venit cu noi informații, cuprinse în studiul științific Viața și activitatea lui B.P. Hasdeu în atenția cercetătoarei Eufrosinia Dvoicenco-Marcov.

În contextul aceluiași eveniment de comemorare s-a înscris vernisajul expoziției de fotografii Pe urmele lui B.P. Hasdeu,  imaginile fiind realizate de cunoscutul fotograf  dr. Vasile Șoimaru, politician, economist, conferențiar universitar și publicist. Declarându-se un mare hasdeufil, Vasile Șoimaru  a vorbit despre pioșenia cu care a vizitat locurile pe unde au pășit membrii dinastiei Hasdeu, despre starea de păstrare și însemnătatea lor în studiul istoriei acestei dinastii de oameni înzestrați cu talent.

DSC_3508Cu amintiri despre apariția ideii și etapele de organizare, deloc ușoare,  a Centrului de hasdeulogie, aflat mulți ani sub conducerea regretatului Pavel Balmuș, cerectător științific, critic și istoric literar,  unul din cei mai versați hasdeulogi din Republica Moldova, a venit în fața publicului dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director Departamentul Studii și cercetări al BM „B.P. Hasdeu”, exprimând mândria și onoarea Bibliotecii Munuicipale de a purta numele lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.

 BM „B.P. Hasdeu” va fi mereu instituția care va aduna mulți hasdeulogi și hasdeufili aici, organizând evenimente de comemorare, efectuând studii de cercetare a colecției HASDEULOGIE, invitând noi și noi generații de chișinăuieni să descopere comorile intelectuale ale dinastiei Hasdeu.

 afis conferinta Hasdeu-01

Grandoarea universală a notorietăților poporului român


      Miercuri, 18 noiembrie, la Biblioteca Centrală s-a desfășurat Conferința științifică municipală „Valoarea universală a personalităților românești”, organizată în colaborare cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău la care au participat elevi ai Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” și ai Liceului Teoretic „Hyperion”.DSC_0875

Coordonatorii acestui proiect literar-istoric au fost Nina Șaptefrați, profesor de chimie, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Elena Vorotneac, profesor de limba și literatura română, Liceul Teoretic  „Vasile Alecsandri”, purtător de cuvânt DGETS Chișinău și Lucia Caciuc-Roșioru, profesor de istorie Liceul Teoretic „Hyperion”.

Dna Victoria Fonari, dDSC_0840 (1)r., conf. univ., moderatorul conferinței, în cuvântul de salut a invitat publicul într-o călătorie de cunoaștere a personalităților poporului român,  care au adus glorie  țării și au contribuit la dezvoltarea armonioasă a  umanității. Remarcând străduința profesorilor și a elevilor acestor licee, care, prin comunicările lor,  au transformat biblioteca într-o Galerie a personalităților românești din diferite domenii – literatură, cinematografie, pictură, muzică,  politică, științe exacte, tehnică etc., menționând în final: „Cu ei se mândrește poporul român de pe ambele maluri ale Prutului!”.

     Conform cerințelor stabilite pentru fiecare comunicare, în mod succint, elevii au punctat traseul vieții acestor personalități – debut, dezvoltarea carierei profesionale, importanța descoperirilor științifice sau ale creațiilor artistice pe plan mondial. Sînt  enumerate unele nume de savanți, politicieni, scriitori, artiști, sportivi precum: Nicolae Tesla, Henri Coandă, Emil Racoviță, Eugen Coșeriu, Nicolae Titulescu, Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Ion Druță, Eugen Doga, Gheorghe Zamfir, Nadea Comaneci etc.

   Elevii și profesorii au fost premiați cu diplome din partea BM „B. P. Hasdeu”  și a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, pentru efortul pe care l-au depus în studierea informațiilor, evidențierea unor momente importante și prezentarea impecabilă a comunicărilor despre viața și activitatea personalităților românești cu valoare universală.

DSC_0952