Arhive etichetă: cultura

Ziua Internațională a Culturii


images (1)La data de 15 aprilie toate țările din întreaga lume aniversează anual Ziua Mondială a Culturii. Această sărbătoare a fost înființată pentru a comemora adoptarea Pactului Roerich în 1935.Pactul Roerich este un tratat inter-american privind protecția instituțiilor artistice, științifice și a monumentelor istorice. Ideea sa principală este recunoașterea juridică a faptului că apărarea obiectelor culturale este mai importantă decât apărarea militară. Ideea creării Zilei Mondiale a Culturii aparține Ligii Mondiale a Culturii. Organizația a inițiat înființarea acestei sărbători în 1998. Mai târziu a făcut mai multe propuneri pentru a stabili Ziua Internațională a Culturii în perioada 2008-2009, care urma să fie sărbătorită cu ocazia aniversării semnării Pactului de la Roerich. În prezent, această sărbătoare este oficiată în diferite țări din întreaga lume. Pactul de la Roerich a devenit unul dintre cele mai importante documente care influențează formarea standardelor juridice internaționale pentru protejarea patrimoniului cultural al lumii. Pactul și-a luat numele după pictorul și activistul rus Nicholas Roerich, care a făcut apel la guvernele țărilor beligerante în 1914 să semneze un acord internațional care să protejeze monumentele culturale distruse ca urmare a ostilităților. Ideea lui nu a fost susținută la acel moment. Ideea a fost pusă în aplicare abia la 15 aprilie 1935, când 21 de șefi de state s-au adunat la Washington DC pentru a dezbate problema privind protecția instituțiilor artistice, academice și monumentelor istorice.

images (2)Anul 2017 marchează cea de-a 82-a aniversare a Pactului Roerich.

Îngrijirea culturii este deosebit de importantă astăzi, când planeta și societatea umană trec prin noi crize economico-ecologice globale, cataclisme și conflicte militare.

Numai ascensiunea culturii poate să înceteze conflictele militare și să facă mai morală politica și economia și să unească oamenii din întreaga lume în ciuda naționalității, vârstei, sexului, situației sociale și financiare. Numai acceptarea culturii ca idee națională de către guvernele din întreaga lume poate fi un angajament hotărâtor al păcii pe planeta Pământ.

„În viața socială, primatul spiritual aparține culturii. Scopul societății nu se realizează nici în politică, nici în economie, ci în Cultură”, a scris filozoful Nicolas Berdyaev.

 

 

 

 

Reclame

Ziua Naţională a Culturii


 

               Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii Naționale, reprezintă data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu. Camera Deputaților a adoptat, la 16 noiembrie 2010, un proiect de lege, prin care ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a devenit Zi a Culturii Naționale.

         Şi în alte țări europene, Ziua Culturii Naționale omagiază oameni de cultură remarcabili, reprezentativi pentru fiecare stat în parte. Astfel, în Spania, Ziua Culturii este marcată la data morții lui Miguel de Cervantes, iar în Portugalia, în ziua în care s-a născut poetul Luis de Camoes. Și autoritățile din Republica Moldova au hotărât ca ziua de naștere a lui Mihai Eminescu să devină Ziua Culturii Naționale. 

        Ziua Națională a Culturii va fi sărbătorită prin intermediul mai multor activități culturale la Chișinău. Manifestațiile se vor desfășura la 15 ianuarie și sînt organizate de Primăria Municipiului Chișinău.

Revistă bibliografică

opac-imageStavilă, Tudor. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Tudor Stăvilă. – Chişinău : Ed. ARC, 2014. – 288 p.

          Prezentul album este o adevărată carte de vizită a Republicii Moldova. Volumul include material factologic, documentar şi ilustrativ despre tezaurul cultural creat, de-a lungul mileniilor, în spaţiul dintre Nistru şi Prut. Miezul cărţii îl constituie un amplu studiu care urmăreşte evoluţia artelor şi meşteşugurilor în Republica Moldova. Studiul este bogat ilustrat cu imagini care reproduc fotografic cele mai reprezentative mostre din trecutul şi prezentul nostru: vestigii arheologice din ceramică şi bronz (statuete, coifuri, vase etc.), produse de artizanat (articole lucrate în piatră şi lemn, covoare, costume populare ş.a.), icoane şi podoabe bisericeşti, arhitectură sacră şi civilă, artă plastică modernă şi contemporană.

opac-image-1Hasdeu, Bogdan Petriceicu.  Scrieri : în 16 volume / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Ch. : Ed. Știința : Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, 1993. – 16 vol.

      Tot aici putem să-l menţionăm şi pe Bogdan Petriceicu Hasdeu, la mai bine de un secol de la trecerea în neființă actualitatea scrierilor sale rămâne intactă. Personalitate de talie enciclopedică, el și-a asumat rolul de a sonda și de a aborda tematici universale, iar multe din studiile sale încă servesc drept piloni de referință pentru cercetările contemporane.

           Colecția sa a fost lansată la data de 18 ianuarie 2014 la Biblioteca Municipală care îi poartă numele, Sediul Central, unde de Ziua Națională a Culturii s-a desfășurat un eveniment de amploare.

https://bibliotecahasdeu.wordpress.com/2014/01/18/b-p-hasdeu-colosul-cultural-al-neamului/

Arta muzicală din Republica Moldova : Istorie şi modernitate – Chişinău : Ed. Grafema Libris, 2009. – 953 p.opac-image (2).png

           Muzica reprezintă un fenomen socio-cultural destul de complex. Este o expresie artistică unde sunt transpuse stări emoţional-psihice. Muzica cunoaşte mai multe domenii: muzica corală, muzică instrumentală, folclor etc. De altfel, şi structura lucrării reflectă configurația patrimoniului nostru muzical prin succesiunea compartimentelor: folclor, muzică religioasă, creație muzicală cultă. Lucrarea este alcătuită din trei părţi: Muzica tradiţională; Muzica sacră de tradiţie bizantină; Creaţia muzicală cultă. 

opac-image-3Bibliografia Municipiului Chişinău, 1999-2004 / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inform. şi Document. „Chişinău” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski – Chişinău : Ed. Grafema Libris, 2009. – 444 p.

           Volumul bibliografic reflectă diversitatea vieții social-politice, economice, culturale și alte probleme ale municipiului care au avut loc de-a lungul timpului. Prezenta lucrare, poate fi considerată al treilea volum al cronicii municipiului Chișinău și include perioada 1999-2004. Ediția cuprinde 4030 de descrieri bibliografice, efectuate în urma cercetăriii și examinării a peste 100 titluri de ediții periodice abonate de BM „B.P. Hasdeu”. Materialul este structurat în mai multe capitole: Biblioteci, Cultură, Politica externă, Viața literară, iar fiecare capitol începe cu ediții aparte (cărți, albume), urmate de articole din periodicele aranjate în ordine alfabetică.  În contextul valorificării informației despre istoria și prezentul orașului Chișinău, lucrarea prezintă interes pentru cercetătorii ținutului.

opac-image-4Bibliografia Municipiului Chişinău 1995 ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. Taisia Verebcean ; red. Ludmila Pânzaru, Vlad Pohilă – Chişinău : Ed. Museum, 1996. – 288 p.

           Lucrarea bibliografică reflectă diversitatea vieții social-politice, economice, culturale și alte probleme ale municipiului în anul 1995, având ca scop informarea publicului larg despre sursele ce fac referință la Chișinău. Indexul include titluri de cărți noi, articole din culegeri, publicații periodice despre capitală în anul respectiv. Este inclus un index alfabetic de nume și un index pe subiecte.

opac-image-5Caranfil, Ninela. Nebănuita forţă a scenei / Ninela Caranfil – Chişinău : Ed. Prometeu, 2009. – 300 p.

            În această lucrare, autoarea volumului, actriţa Ninela Caranfil, face referință la activitatea ei de-a lungul timpului, divizând lucrarea în șapte capitole. În primul capitol, Jurnalul unei călătorii în Italia, autoare ne relatează despre vizita ei impresionantă în Italia. Omagii aduse unor personalităţi marcante din lumea culturală fac parte din capitolul Colegi de breaslă, prieteni, simpatii… Articolele din presă, cărţi, comunicări formează un capitol aparte – Artiştii şi viaţa lumii: atitudini. Interviurile oferite de talentata actriţă au fost incluse în capitolul Interviuri. Cuvintele frumoase şi gândurile bune aduse Ninelei Caranfil le găsim în capitolul Cu drag, despre Ninela. Încheie lucrarea capitolul Miscellanea care cuprinde dedicaţii, corespondenţă, versuri de poeţi autohtoni şi români, fiind ilustrată şi cu fotografii personale şi din activitatea teatrală.

Ziua Mondială a Turismului


Anual, la 27 septembrie, statele membre ale Organizației Mondiale a Turismului sărbătoresc Ziua Mondială a Turismului.

Ziua Mondială a Turismului aduce în atenție potențialul globziua-mondiala-a-turismului-2al al sectorului și valoarea sa socială, culturală, politică și economică în rândul comunității internaționale.

Prima oară, Ziua Mondială a Turismului a fost sărbătorită în toată lumea în 1980. Reprezentanții OMT stabilesc o temă anuală de dezbatere și o țară-gazdă în fiecare an, punând în prim-plan probleme de actualitate.

Scopul principal al Zilei Mondiale a Turismului este de a conștientiza în rândul comunității internaționale importanța turismului, a valorilor sale sociale, culturale, politice și economice.  Pe plan mondial turismul este ramura economică cea mai puternică. Cu aproximativ 100 milioane de angajați la nivel mondial, turismul se evidențiază și ca cel mai important angajator.

ziua-mondiala-a-turismului-1„De câte ori călătorim, suntem parte a unei mișcări globale care duce inclusiv la crearea de locuri de muncă, dezvoltare și construirea de societăți sustenabile. Călătoria aduce cunoaștere, înțelegere reciprocă și ne ajută să protejăm împreună natura și moștenirea culturală”, afirmă Organizația Mondială a Turismului, în mesajul făcut public cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului 2016.

Biblioteca Centrală te invită să călătoreşti virtual cu ajutorul cărţilor din colecţia noastră, prin diferite locuri extraordinare. Indiferent unde locuieşti, tu poţi să călătoreşti. Aşa că, citind o carte interesantă – tu călătoreşti împreuna cu personaje leprincipale, participi la diferite evenimente, acţionezi în diferite situaţii şi te afli în diferite perioade.

Bibliotecă Centrală – locul unde începe călătoria ta!

ziua-mondiala-a-turismului

Sursa imaginilor: stiri.tvr.ro, amosnews.ro, radiocraiova.ro.