Publicat în ACTIVITĂȚI BC

Ziua Internațională a Culturii


images (1)La data de 15 aprilie toate țările din întreaga lume aniversează anual Ziua Mondială a Culturii. Această sărbătoare a fost înființată pentru a comemora adoptarea Pactului Roerich în 1935.Pactul Roerich este un tratat inter-american privind protecția instituțiilor artistice, științifice și a monumentelor istorice. Ideea sa principală este recunoașterea juridică a faptului că apărarea obiectelor culturale este mai importantă decât apărarea militară. Ideea creării Zilei Mondiale a Culturii aparține Ligii Mondiale a Culturii. Organizația a inițiat înființarea acestei sărbători în 1998. Mai târziu a făcut mai multe propuneri pentru a stabili Ziua Internațională a Culturii în perioada 2008-2009, care urma să fie sărbătorită cu ocazia aniversării semnării Pactului de la Roerich. În prezent, această sărbătoare este oficiată în diferite țări din întreaga lume. Pactul de la Roerich a devenit unul dintre cele mai importante documente care influențează formarea standardelor juridice internaționale pentru protejarea patrimoniului cultural al lumii. Pactul și-a luat numele după pictorul și activistul rus Nicholas Roerich, care a făcut apel la guvernele țărilor beligerante în 1914 să semneze un acord internațional care să protejeze monumentele culturale distruse ca urmare a ostilităților. Ideea lui nu a fost susținută la acel moment. Ideea a fost pusă în aplicare abia la 15 aprilie 1935, când 21 de șefi de state s-au adunat la Washington DC pentru a dezbate problema privind protecția instituțiilor artistice, academice și monumentelor istorice.

images (2)Anul 2017 marchează cea de-a 82-a aniversare a Pactului Roerich.

Îngrijirea culturii este deosebit de importantă astăzi, când planeta și societatea umană trec prin noi crize economico-ecologice globale, cataclisme și conflicte militare.

Numai ascensiunea culturii poate să înceteze conflictele militare și să facă mai morală politica și economia și să unească oamenii din întreaga lume în ciuda naționalității, vârstei, sexului, situației sociale și financiare. Numai acceptarea culturii ca idee națională de către guvernele din întreaga lume poate fi un angajament hotărâtor al păcii pe planeta Pământ.

„În viața socială, primatul spiritual aparține culturii. Scopul societății nu se realizează nici în politică, nici în economie, ci în Cultură”, a scris filozoful Nicolas Berdyaev.

 

 

 

 

Publicat în Biblioteconomie, cultura, muzica, patrimoniu cultural, REVISTE BIBLIOGRAFICE

Ziua Naţională a Culturii


 Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii Naționale, reprezintă data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu. Camera Deputaților a adoptat, la 16 noiembrie 2010, un proiect de lege, prin care ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a devenit Zi a Culturii Naționale.

Şi în alte țări europene, Ziua Culturii Naționale omagiază oameni de cultură remarcabili, reprezentativi pentru fiecare stat în parte. Astfel, în Spania, Ziua Culturii este marcată la data morții lui Miguel de Cervantes, iar în Portugalia, în ziua în care s-a născut poetul Luis de Camoes. Și autoritățile din Republica Moldova au hotărât ca ziua de naștere a lui Mihai Eminescu să devină Ziua Culturii Naționale. 

Ziua Națională a Culturii va fi sărbătorită prin intermediul mai multor activități culturale la Chișinău. Manifestațiile se vor desfășura la 15 ianuarie și sînt organizate de Primăria Municipiului Chișinău.

Revistă bibliografică virtuală

Stavilă, Tudor. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova / Tudor Stăvilă. – Chişinău : Ed. ARC, 2014. – 288 p.

          Prezentul album este o adevărată carte de vizită a Republicii Moldova. Volumul include material factologic, documentar şi ilustrativ despre tezaurul cultural creat, de-a lungul mileniilor, în spaţiul dintre Nistru şi Prut. Miezul cărţii îl constituie un amplu studiu care urmăreşte evoluţia artelor şi meşteşugurilor în Republica Moldova. Studiul este bogat ilustrat cu imagini care reproduc fotografic cele mai reprezentative mostre din trecutul şi prezentul nostru: vestigii arheologice din ceramică şi bronz (statuete, coifuri, vase etc.), produse de artizanat (articole lucrate în piatră şi lemn, covoare, costume populare ş.a.), icoane şi podoabe bisericeşti, arhitectură sacră şi civilă, artă plastică modernă şi contemporană.


Hasdeu, Bogdan Petriceicu.  Scrieri : în 16 volume / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Ch. : Ed. Știința : Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, 1993. – 16 vol.

      Tot aici putem să-l menţionăm şi pe Bogdan Petriceicu Hasdeu, la mai bine de un secol de la trecerea în neființă actualitatea scrierilor sale rămâne intactă. Personalitate de talie enciclopedică, el și-a asumat rolul de a sonda și de a aborda tematici universale, iar multe din studiile sale încă servesc drept piloni de referință pentru cercetările contemporane.

           Colecția sa a fost lansată la data de 18 ianuarie 2014 la Biblioteca Municipală care îi poartă numele, Sediul Central, unde de Ziua Națională a Culturii s-a desfășurat un eveniment de amploare.

https://bibliotecahasdeu.wordpress.com/2014/01/18/b-p-hasdeu-colosul-cultural-al-neamului/

Arta muzicală din Republica Moldova : Istorie şi modernitate – Chişinău : Ed. Grafema Libris, 2009. – 953 p.

           Muzica reprezintă un fenomen socio-cultural destul de complex. Este o expresie artistică unde sunt transpuse stări emoţional-psihice. Muzica cunoaşte mai multe domenii: muzica corală, muzică instrumentală, folclor etc. De altfel, şi structura lucrării reflectă configurația patrimoniului nostru muzical prin succesiunea compartimentelor: folclor, muzică religioasă, creație muzicală cultă. Lucrarea este alcătuită din trei părţi: Muzica tradiţională; Muzica sacră de tradiţie bizantină; Creaţia muzicală cultă. 


Bibliografia Municipiului Chişinău, 1999-2004 / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inform. şi Document. „Chişinău” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski – Chişinău : Ed. Grafema Libris, 2009. – 444 p.

           Volumul bibliografic reflectă diversitatea vieții social-politice, economice, culturale și alte probleme ale municipiului care au avut loc de-a lungul timpului. Prezenta lucrare, poate fi considerată al treilea volum al cronicii municipiului Chișinău și include perioada 1999-2004. Ediția cuprinde 4030 de descrieri bibliografice, efectuate în urma cercetăriii și examinării a peste 100 titluri de ediții periodice abonate de BM „B.P. Hasdeu”. Materialul este structurat în mai multe capitole: Biblioteci, Cultură, Politica externă, Viața literară, iar fiecare capitol începe cu ediții aparte (cărți, albume), urmate de articole din periodicele aranjate în ordine alfabetică.  În contextul valorificării informației despre istoria și prezentul orașului Chișinău, lucrarea prezintă interes pentru cercetătorii ținutului.

Bibliografia Municipiului Chişinău 1995 ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. Taisia Verebcean ; red. Ludmila Pânzaru, Vlad Pohilă – Chişinău : Ed. Museum, 1996. – 288 p.

           Lucrarea bibliografică reflectă diversitatea vieții social-politice, economice, culturale și alte probleme ale municipiului în anul 1995, având ca scop informarea publicului larg despre sursele ce fac referință la Chișinău. Indexul include titluri de cărți noi, articole din culegeri, publicații periodice despre capitală în anul respectiv. Este inclus un index alfabetic de nume și un index pe subiecte.

Caranfil, Ninela. Nebănuita forţă a scenei / Ninela Caranfil – Chişinău : Ed. Prometeu, 2009. – 300 p.

În această lucrare, autoarea volumului, actriţa Ninela Caranfil, face referință la activitatea ei de-a lungul timpului, divizând lucrarea în șapte capitole. În primul capitol, Jurnalul unei călătorii în Italia, autoare ne relatează despre vizita ei impresionantă în Italia. Omagii aduse unor personalităţi marcante din lumea culturală fac parte din capitolul Colegi de breaslă, prieteni, simpatii… Articolele din presă, cărţi, comunicări formează un capitol aparte – Artiştii şi viaţa lumii: atitudini. Interviurile oferite de talentata actriţă au fost incluse în capitolul Interviuri. Cuvintele frumoase şi gândurile bune aduse Ninelei Caranfil le găsim în capitolul Cu drag, despre Ninela. Încheie lucrarea capitolul Miscellanea care cuprinde dedicaţii, corespondenţă, versuri de poeţi autohtoni şi români, fiind ilustrată şi cu fotografii personale şi din activitatea teatrală.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, valori europene

Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului


Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru

Mihail Sadoveanu

Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului se marchează din 2002, la inițiativa Asociației Internaționale de Prevenire a Suicidului și Organizației Mondiale a Sănătății, sub egida ONU. Astfel, ziua de 10 septembrie este însemnată ca Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului.  Statistica denotă un suicid la fiecare 40 de secunde. Anul acesta, manifestările pentru marcarea acestei zile se desfășoară pe tema ”Conectează-te, comunică, arată că îți pasă”, acestea fiind elemente-cheie în lupta pentru prevenirea suicidului.

Suicidul este considerat o problemă majoră care necesită multă atenție și muncă pentru prevenirea și înlăturarea acestei probleme. Dicționarul Explicativ spune că sinuciderea sau suicidul reprezintă acțiunea unei persoane de a-și cauza propria moarte. De cele mai multe ori comis din disprerare, a cărei cauze este adesea atribuită unei boli mentale cum ar fi depresia, tulburarea bipolară, schizofrenia, alcoolismul sau dependența de droguri. Printre aceastea se enumeră și factorii de stres care favorizează suicidul –probleme financiare sau problemele ivite în relațiile interpersonale.

Pentru organizarea de prevenire a suicidului, Asociația Internațională pentru Prevenirea Suicidului necesită sprijinul instituțiilor de stat, al agențiilor guvernamentale, al organizațiilor non-guvernamentale, al asociațiilor naționale și internaționale, al comunităților locale, al cercetătorilor, medicilor și voluntarilor. Astfel pentru a avea o societate sănătoasă, fiecare persoană trebuie să-și facă datoria sa de cetățean: medicii să fie cointeresați de a acorda ajutorul necesar persoanelor dependente de droguri și alcool, autoritățile locale să fie cointeresați în dezvoltarea economică și reducerea sărăciei și fiecăre să se conducă după principiul: ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor asemenea.

relatioship

Vrei ca lumea să se schimbe? Fă schimbări în propria ta lume. (Neale Donald Walsch)

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, Chisinau, Creație

Pictoriţa Ludmila Ţoncev – 70 de ani de la naştere


ANIVERSĂRI – 2016

    iPentru a valorifica pe deplin personalităţile chişinăuiene şi pentru a susţine prioritatea anului a BM „B.P. Hasdeu” – CHIȘINĂU COMORI ASCUNSE – 580 ANI,  recomandăm spre lectură un articol care face referinţă la pictoriţa Ludmila Ţoncev.

S-a născut la 23 iulie 1946, la Chişinău. Şi-a făcut studiile la Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău (actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, 1961-1966). A absolvit Academia de Arte din Sankt-Petersburg, Secţia Teoria şi Istoria Artelor(1979). Începutul comunicării artistice cu Ada Zevin şi Mihai Grecu (1962-1963), o influenţează mult pe tânăra autoare, contribuind la formarea ei profesională. Practică portretul, peisajul, natura statică.

 Şi-a început activitatea profesională în calitate de profesoară de istoria artelor la Şcoala de Arte Plastice pentru Copii „A. Şciusev” din Chişinău (1966). Realizează lucrările: Portretul unei învăţătoare (1969), Natura statică (1971), Portret de fată (1972),  Darurile naturii (1975), Case pe malul Lacului (1980) etc. În 1966 participă la Chişinău, la prima expoziţie, apoi la numeroase expoziţii în Moldova, Rusia, România, Ucraina, Bulgaria, Lituania, Germania, Japonia, Maroc, Filipine, etc. Îşi inaugurează prima expoziţie personală la Chişinău (1976), urmată de altele organizate în 1987, 1989, 1993, 1997, 2000, 2007, 2008, 2009.

Lucrările sale au fost achiziţionate în colecţiile din Republica Z6Moldova, Rusia, Belarus, Ucraina, Kazahstan şi în colecţii particulare din Moldova, SUA, Canada, Franţa, Spania, Israel, Turcia, Bulgaria, România, Austria etc. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova (1972). A fost distinsă cu Medalia Asociaţiei Internaţionale a Plasticienilor Japonezi (1987).

 Sursa: Ludmila Ţoncev. În: Calendar Naţional 2016 / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. Chişinău, S.n., 2016, pp. 226-227.

Sursa imaginilor: 

http://tsoncheva.moldovart.com/

http://www.na-vasilieva.ru/ljudmila_concheva_i_natalja_alekseevna_vasileva/

Publicat în Activitate expoziţională, COLECŢII BC, ENGLISH BOOK HALL, REVISTE BIBLIOGRAFICE

Ziua națională a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord


Marea Britanie

Fiecare regiune și fiecare stat își are cultura și tradițiile sale. Deci să vedem cu ce ne poate uimi Marea Britanie, fiind și pînă în ziua de azi o atracție pentru mulți turiști, cît și studenți. Mulți oameni s-au mutat și cu traiul acolo, încercînd să-i convingă și pe ceilalți, că o mai bună destinație nu vor putea găsi.

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (prescurtat Regatul Unit sau Marea Britanie) cuprinde Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord. În Marea Britanie nu se aniversează ziua națională ca în alte țări, însă Ziua Oficială de Naștere a Majestății Sale Regina (Reginei Elisabeta a II-a), fixată în a doua zi de sâmbătă a lunii iunie, ține locul acestei sărbători naționale. Regatul Marii Britanii a rezultat din uniunea regatelor Angliei (Anglia de astăzi și Țara Galilor) și al Scoției în 1707. În 1801, Regatul Marii Britanii s-a unit cu Regatul Irlandei, formând Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei. După separarea celei mai mari părți din teritoriul Irlandei de Regatul Unit, în 1922, statul s-a redenumit Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

                                                                                                        Revistă bibliografică virtuală

Harper, Timothy. Paşaport Marea Britanie : Ghidul tău de buzunar pentru afaceri, obiceiuri şi etică în Marea Britanie / Timothy Harper. – București : Ed. RENTROP&STRATON, 2000. – 96 p.

Paşaport Marea Britanie – este ghidul tău de buzunar pentru afaceri, obiceiuri și etichetă în Marea Britanie. Prin acest ghid se poate spune că succesul în afacerile internaționale nu depinde de produsul sau serviciile pe care le oferi. Succesul nu este numai o chestiune de respectare a termenelor. El depinde de oameni, tradiții și relații. Această cărțulie vă va ajuta să evitați gafele, să cunoașteți valorile și tradițiile britanicilor, să înțelegeți motivele care stau în spatele acțiunilor lor, să vă dezvoltați un stil de negociere eficient.

Dutton, David. Politica diplomaţiei : Marea Britanie şi Franţa în Balcani în timpul Primului Război mondial / David Dutton. – Chişinău : Ed. Museum, 2003, Chişinău : Comb. Poligr. – 262 p.

Această carte scrisă de David Dutton cuprinde un set de cercetări în domeniul politicii anglo-franceze în Balcani. În carte se povestește despre îndelungatele și deseori zbuciumatele relații dintre Marea Britanie și Franța de-a lungul secolului al XX-lea , alianța din vreme de război a celor două țări între 1914 și 1918 se evidențiază în mod clar.

marea-britanie-politica-externa-si-coloniala-1919-1939_1_produsFarmer, Alan. Marea Britanie: Politica externă şi colonială, 1919-1939 / Alan Farmer. –   Bucureşti : Ed. All, 1992. – 167 p.

Lucrarea se concentrează asupra analizei căilor principale ale evoluției politicii externe britanice în perioada interbelică, acordând o atenție deosebită relației din anii 30 cu Germania și analizei asupra atitudinii de conciliere promovate de Marea Britanie în această direcție. În plus, cartea aduce în discuție și problema relațiilor Marii Britanii cu dominioanele sale, India și restul imperiului colonial. Cartea oferă un tablou al politicii externe britanice în perioada determinată de izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial și venirea la putere a guvernului condus de Harold Wilson. Autorul insista asupra relațiilor Marii Britanii cu Europa, cu coloniile sale și cu S.U.A.

Popescu, Nicoleta-Aurora. Personajul feminin în literatură secolului XX în România şi Marea Britanie / Nicoleta-Aurora Popescu. – Târgovişte : Ed. Biblioteca, 2012. – 155 p.

În prezenta lucrare s-a recurs la o analiză comparativă a literaturii române și britanice a secolului XX, din perspectivă interdisciplinară, pentru a identifica modul de reprezentare a femeii, raportat la contextele socio-culturale specifice. Încercând să evităm capcanele partizanatului feminist, s-a adus în discuție, prin prisma tipologiei personajului feminin, autori clasici ai literaturii române și britanice a secolului trecut, de ambele sexe, pe care s-au considerat reprezentativi, atât din punct de vedere al istoriei și criticii literare, cât și al temelor de psihosociologia familiei abordate în lucrările lor.

Ștefăniu, Alina-Antonela. Engleza pentru Marea Britanie / Alina-Antonela Ștefăniu. – Iaşi : Ed. Polirom, 2006. – 224 p.engleza-pentru-marea-britanie-de-ioana-antoanela-stefaniu

Cu o structura de manual, cartea ofera celor care doresc sa mearga in Marea Britanie sau Republica Irlanda la lucru, la studii sau ca simpli turisti informatii utile, de la descrierea frumusetilor geografice ale diferitelor regiuni pina la actele si sumele de bani necesare pentru viza sau obtinerea cetateniei, adresele unde pot gasi un loc de munca, formalitatile ce trebuie indeplinite in diferitele institutii britanice etc. Fiecare capitol este destinat unei realitati specifice si contine tabele cu liste de termeni si un mic ghid de conversatie care faciliteaza comunicarea cu interlocutorii britanici. Cei ce vor sa-si insuseasca temeinic regulile de baza ale limbii engleze pot consulta compendiul de gramatica si listele de verbe neregulate prezente la finalul lucrarii.

Wardle, E. Marea Britanie şi revoluţia americană / E. Wardle. – Bucureşti : Ed. All Educational, 2001. – 65 p.

Această carte oferă o imagine fascinantă a evenimentelor care au dus la crearea Statelor Unite ale Americii. Cartea începe cu o prezentare a celor treisprezece colonii americane înainte de revoluție și apoi analizează cauzele și desfășurarea revoluției care a dus la nașterea SUA. Textul este completat de un mare număr de surse contemporane. Autorul subliniază rolul jucat în epocă de femei, de populația de culoare și de amerindieni. Capitolul final se referă la impactul și la urmările pe care le-a avut revoluția americanî în Marea Britanie și în alte țări ale lumii.

Marea Britanie / trad.: Cristian Curpăn. – Oradea : Ed. Aquila’ 93, 2000. – 420 p.

Acest ghid combină interesul și entuziasmul a doi dintre cei mai cunoscuți furnizori de informație: Insight Guides, ale căror titluri au stabilit standardele ghidurilor de călătorie vizuale încă din 1970, și Discovery Channel, principala sursă de programe televizate non-fictive din lume. Editorii Ghidurilor complete oferă atât sfaturi practice, cît și informații generale privind istoria, cultura, instituțiile și oamenii destinațiilor în discuție.

Britanicii au sentimente contradictorii despre turism. Ei detestă ideea că mica lor insulă, odată centrul celui mai mare imperiu din lume, este pe punctul de a deveni un muzeu care își expune glorioasa istorie doar ca pe o simplă „moștenire”. Însă totuși, dolarii turiștilor sunt teribil de folositori.

Dumitru, Diana. Marea Britanie şi Unirea Principatelor Române (1856-1859) / Diana Dumitru. – 2010 : Ed. Pontos, Chişinău. – 188 p.

În cadrul cercetării au fost reluate discuţii în probleme controversate, cum ar fi implicarea diplomaţiei britanice în primele alegeri în Divanul ad-hoc din Moldova, înţelegerea de la Osborne, rolul Marii Britanii în recunoaşterea „dublei alegeri” a lui Al. I. Cuza şi altele.

Pe baza unui vast suport documentar şi istoriografie am încercat să revizuim unele păreri preconcepute, interpretări unilaterale ale temei şi să efectuăm un studiu complex care ar elucida şi nuanţa atitudinea britanică acceptată faţă de diverse probleme ce ţineau de unificarea Principatelor Române, încadrând, totodată, politica Marii Britanii în sistemul relaţiilor politice internaţionale şi reţeaua densă de interese economice şi politice urmărite. A devenit posibil acest fapt în urma sistematizării şi analizei critice a izvoarelor şi literaturii de specialitate, precum şi datorită folosirii noilor surse de arhivă.

Prin cercetarea noastră se va completa studierea unei probleme istorice internaţionale, actul care a preocupat şi continuă să preocupe nu numai pe istorici, dar şi pe oamenii de stat, politici şi cercurile largi ale celor ce se interesează de istoria diplomatică europeană.