Arhive etichetă: educatie

Tradiții asociative ale învățătorilor


14663988887_b23c6eb1fb_zEducația este factorul-cheie al dezvoltării viabile și indubitabile a unei societăți. Or, dincolo de toate, această componentă este omniprezentă în viața umană prin diverse practici, dar în special prin instituția reprezentativă – școala. Și cine poate fi mai aproape de educația oricărui om decât învățătorul?

Imaginea și statutul învățătorilor a suferit mari schimbări pe parcursul evoluției. Raportându-ne la contemporaneitate, putem distinge o serie de activități menite să pună în discuție sau chiar să dezbată rolul, funcțiile și locul profesorilor în sistemul educațional. Ultimul eveniment de acest gen a avut loc la Biblioteca Centrală. Este vorba de Conferința Municipală „Tradiții asociative ale învățătorilor”, iar genericul ediției din acest an – „Jos pălăria, Dle Profesor!”, având ca scop cultivarea spiritului de solidaritate al cadrelor didactice și reanimarea tradițiilor asociative ale învățătorilor și profesorilor. Continuă citirea →

Anunțuri

Cadru non-formal și idei strălucite la neConferința UpGrade în Educație


DSC_0248 (1024x683)Educația este pilonul dezvoltării progresive a societății, fapt pentru care investițiile în acest sector sunt indispensabile. Orientarea educației a urmat o diversitate de sensuri de-a lungul istoriei, sensuri din care omenirea a învățat. Astăzi calitatea educațională depinde de mai mulți factori, cum ar fi libertatea, creativitatea, accesibilitatea și, înainte de toate, dubla funcționalitate – formală și non-formală. S-a lărgit considerabil și conotația conceptului: de la profesorul-dascăl la profesorii din instituțiile de învățământ, părinți și, nu în ultimul rând, guvernare. Continuă citirea →

O societate inteligentă se formează prin educație de calitate!


Învățământul din Republica Moldova parcurge o perioadă de tranziție de la un sistem învechit la unul de tip european. Acest fenomen este însoțit, înainte de toate, de o serie de schimbări la nivelul managerial al școlilor, fapt care a servit drept premisă pentru Direcția Generală Educație, Tineret și Sport pentru a organiza trainigul „Bunăstarea – dimensiune a performanței colective” (Secția Management Preuniversitar, Serviciul psihologic) destinat managerilor instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din municipiul Chișinău.

Timp de 4 zile (05.11.2013 – 08.11.2013) au avut loc instruirea directorilor în vederea îmbunătățirii calitative a climatului preuniversitar, care să fie propice dezvoltării evolutive și multilaterale deopotrivă a echipei de lucru și a elevilor care frecventează instituția respectivă. Activitățile instructive au fost desfășurate interactiv, astfel încât publicul să nu fie limitat doar la informare, dar să fie antrenat în sens aplicativ și integrativ.

Instruirile au fost condimentate cu prezentarea bibliotecii și a complexului de servicii la care au acces utilizatorii. Clădirea Sediului Central și departamentele cu destinație specială de care dispune Biblioteca Municipală (Departamentul Memoria Chișinăului, Serviciul Colecții Speciale etc.) au stârnit interes la participanți.

Sperăm că această colaborare să se extindă, să prindă rădăcini culturale adânci și să se fructifice în generațiile noi!