Arhive etichetă: Emil Loteanu

Emil LOTEANU – între regie și poezie


În secolul provocărilor, biblioteca își reorientează  acțiunile pentru a  oferi mai multe posibilități  cititorilor, tocmai pentru a nu anula valabilitatea  observației  lui Octav Bibere care afima: Biblioteca este patria cuvintelor care au avut ceva de spus, ne convingem de acest lucru zi de zi.30754169725_3caf06b1e6_o

În contextul aniversării a 80 de ani de la nașterea actorului, regizorului și poetului Emil LOTEANU, Biblioteca Centrală a re-adus în circuitul valoric creația acestuia, organizînd la data de 03 noiembrie 2016, Conferința: EMIL LOTEANU-între regie și poezie.

Pentru a anunța sărbătoarea cuvîntului lotenian elevii Liceului Teoretic „Hyperion” au delectat publicul cu un recital de poezie, fiind ghidați de profesoarele: Lucia Caciuc-Roșioru și Oxana Durleșteanu. 30453468950_13d16e57a3_o

În rîndurile participanților la conferință, ce au susținut comunicări, s-au înscris studenți și masteranzi ai Universității de Stat din Moldova care au deschis noi perspective de abordare științifică a creației loteniene, printre aceștia se numără: Ana Cereteu – Simbolistica culorilor în  creația lui Emil LOTEANU, relevînd totalitatea semnificațiilor pe care le ascund nuanțele cromatice în versurile poetului or, stările de spirit cu care acesta investește fiecare pată de culoare ce-i îmbogățește textul cu imagini 30453474050_14afe65309_ovizuale. Vera Cătană – Eul liric și coordonata timpului în creația lui Emil LOTEANU a ținut să evidențieze modalitatea prin care trăirile interioare ale poetului s-au răsfrîns în confesiunile versificate ale eului liric personalizat, scoțînd în relief zbuciumul căutării de sine în procesul creației. Veronica Guvir a provocat publicul la un exercițiu de intuiție prin relevarea Muzei supreme a omului de cultură Emil LOTEANU.

30637299662_40a9d559be_oOaspetele de onoare d-na Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, filmolog, scenarist, specialist în istorie, teorie și critică de film, a îmbogățit evenimentul cultural respectiv în dublă dimensiune: atît prin donația de carte oferită Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cît și prin arsenalul de evocări ale personalității lui Loteanu dincolo de cortina scenică, în acest sens, ne-a ajutat să găsim răspuns la numeroase semne de întrebare privind caracterul complex dar și spiritul enciclopedic  al regizorului și poetului LOTEANU – discipolul înțelepciunii ancestrale  românești.

 

Regizorul şi scriitorul Emil Loteanu – 80 de ani de la naştere


Emil Loteanu s-a născut la 6 noiembrie 1936, în satul Clocuşna din judeţul Hotin, localitate aflată atunci în Regatul României, astăzi inclusă în Republica Moldova. Viitorul regizor studiază la liceul „Sfântul Sava” din Bucureşti, dar după ce rămâne orfan de tată trece ilegal Prutul în U.R.S.S. în decembrie 1949, refugiindu-se în casa bunicilor din satul Colencăuţi.

Este prins de autorităţile sovietice şi predat grănicerilor români, care îl trimit la Bucureşti unde mama sa lucra în cadrul ambasadei Uniunii Sovietice. Încearcă să se înscrie la Institutul de Artă Teatreală din Bucureşti, dar este respins. Dezamăgit, în 1952 cere şi obtine să fie repatriat în Uniunea Sovietică, întorcîndu-se din nou la Clocuşna.

În perioada 1953-1954, Emil Loteanu lucrează ca actor la Teatrul Dramatic „A.S. Puşkin” din Chişinău. Urmează apoi cursuri de actorie la Teatrul Academic de Artă (MHAT) din Moscova şi de regie la Institutul Unional de Cinematografie (VGIK), tot în capitala sovietică între 1954-1962.

A debutat ca regizor în anul 1963 cu filmul „Aşteptaţi-ne în zori”. În 1972 filmul său „Lăutarii” a obţinut Premiul „Scoica de Aur” la Festivalul de Film de la San Sebastian (Spania). Acelaşi premiu îl va primi un alt film realizat de Loteanu „Şatra”, în 1976, considerat a fi cea mai populară creaţie a regizorului basarabean.

Emil Loteanu a fost şi un talentat poet, publicînd de-a lungul vieţii mai multe plachete de versuri („Zbucium” 1956, „Versuri” 1970 şi altele), dar şi trei volume de proză: „Vioara albă” (1963), „Bucolica” (1966), „Lăutarii” (1972), ultimele două ecranizate chiar de regizor. De-a lungul carierei sale, Emil Loteanu a primit numeroase premii, atît din partea statului sovietic cît şi din partea României, după anul 1989.

Artistul a murit la 18 aprilie 2003 într-un spital din Moscova, fiind înmormîntat în cimitirul Vagankovski din capitala Rusiei.

 

Loteanu, Emil. 101 poeme / E. Loteanu. –  Bucureşti: Biodova, 2010. – 108 p.

Eu am cîntat cum am ştiut, 100-de-poeme

Din frunza aspră a iubirii mari:

Senin voi coborî să dorm în lut,

Printre ţărani, voievozi şi lăutari…

Lucrarea dată reprezintă un set de versuri care are la bază o gamă foarte variată de lucrări: o glosă, 50 de rondeluri şi 50 de sonete.

Loteanu, Emil. Bucolica / E. Loteanu. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1966. – 100 p.

Bucolica este o nuvelă inspirată din viaţa ciobanilor şi a lăutarilor. E lucrarea ce ne vorbeşte de spaţiul mioritic al plaiului moldav. Talentul lui Loteanu se exprimă cu deosebire în arta cinematografică, în filmul poetic, pe subiecte frecvent „exotice”, de un dramatism-limită, din lumea ţiganilor, a oamenilor de artă, a combatanţilor etc.

Loteanu, Emil. Chemarea stelelor / E. Loteanu. – Chişinău: Litera, 2003. – 456 p.

chemarea-stelelorEmil Loteanu este unul din cei mai străluciţi poeţi ai poeziei moldoveneşti tinere. Prin cartea sa Chemarea stelelor el se afirmă, nu ştiu cum, în afra noţiunii de vârstă. Aceasta este o poezie foarte vie, răsunătoare şi contemporană. Talentul lui nu se grăbeşte spre desăvârşire, ci se zbate într-o nesăţioasă, se poate spune chiar plină de hazard, luptă a întrebărilor. Loteanu e ca o pătrundere adâncă în realitatea înconjurătoare, poezia lui în multe privinţe coincide cu devotamentul şi arta.

Loteanu, Emil. Lăutarii / E. Loteanu. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1972. – 104 p.

Lăutarii este o nuvelă cinematografică. Subiectul îl reprezintă viaţa conducătorului unei trupe de  ţigani lăutari din stepele Basarabiei (astăzi Republica Moldova), Toma Alistar. Acesta este un talentat violonist, care merge prin turnee în mai multe capitale europene şi pe la curţile regale. El rămâne obsedat de prima lui dragoste, frumoasa Leanca, care a fost căsătorită cu altcineva în timpul primelor turnee a lui Toma, iar el îşi va cheltui întreaga avere câştigată din turnee încercând să o găsească.

mi-s-ochii-arsi_corectLoteanu, Emil. Mi-s ochii arşi de frumuseţea ta… / E. Loteanu. – Chişinău : Arc, 2011. – 63 p.

Lucrarea este o carte-omagiu consacrată celor 75 de ani pe care Emil Loteanu i-ar fi putut împlini în anul 2011. În această culegere, veţi găsi versurile regizorului Emil Loteanu. Sunt cîteva poezii pe care le dedică diferitor personalităţi: Haralambie Berdaga, Dumitru Mocanu, Andrei Lupan, in memoriam marelui François Rabelais. Este o carte în limba rusă, У распахнутых глаз… editată, de asemena, la editura Arc, în anul 2011.

Loteanu, Emil. Ritmuri / E. Loteanu. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 2007. – 223 p.

Prin placheta de versuri Ritmuri, Loteanu face trimitere la o varietate de versuri din mai multe categori: ritm dur, zbuciumul, elegie majoră, metamorfoză, magie, epilog, reflecţii, referinţe critice care au făcut parte din existenţa lui.

Loteanu, Emil. Versuri / E. Loteanu. – Chişinău: Lumina, 1970. –
68 p.

„Talent bine conturat, Emil Loteanu cultivă o lirică cetăţenească patetică, animată de un puternic sentiment al cunoaşterii şi orientată spre problemele majore ale contemporaneităţii” afirmă Mihai Dolgan în prefaţa acestei cărţi.

 

CRITICA DESPRE OPERA LUI EMIL LOTEANU

Jovmir, Nina. Verificat: au sufeltele inundate de muzică / N. Jovmir. – Chişinău  : Pontos, 2012. – 211 p.nina-jovmir_verificat

În lucrarea jurnalistei Nina Jovmir, veţi citi un dialog cu Emil Loteanu, scriitor, regizor şi scenarist. Veţi afla informaţii despre biografia şi activitatea regizorului. Interviul a fost realizat în anul 1988, în biroul dumnealui, de la sediul Atelierului de creaţie al tînărului actor, „în care protagonistul dialogului punea mari speranţe”.

Un mic fragment din interviu:

N.J.: Domnule Emil Loteanu, citeam într-o recenzie că filmele „Luceafărul” şi „Anna Pavlova” au fost create la interferenţa genurilor film-poet, film-balet, film muzical. Cum v-a reuşit acest gen intermediar?

E: L.: Fantastic de greu. Uitaţi-vă, am aici o scrisoare primită de la o spectatoare din Astrahan, foarte versată în subtilităţile artei, şi ea remarcă acest lucru. E ceva foarte complicat. Este genul în care se aventurează oamenii de un caracter deosebit.

Proca, Ion. O viaţă cît o moarte de lungă : fulguind în filmele lui Emil Loteanu / Ion Proca. – Chişinău : Notograf Prim, 2011. – 248 p. : il.

o-viata-cit-o-moarte„O viaţă cît o moarte de lungă… Nu în zadar am pus în fruntea cărţii acest titlu. Mi-am dat seama că mi l-a dictat însuşi protagonistul acestui album-amintire. După ce am scris „O viaţă cît o moarte de lungă”, am răsfoit cartea de versuri şi de proze „Chemarea stelelor”, o antologie postumă selectată cu multă dragoste de poetul Anatol Ciocanu, şi am deschis anume la poezia „Celui pentru care scriu” afirmă autorul în Argumentul cărţii.

În această lucrare, veţi găsi diferite articole referitor la activitatea regizorului Emil Loteanu, impresiile colegilor de breaslă despre regizorul Emil Loteanu: Marcel Loteanu, Svetlana Toma, Boris Bechet, Victor Crăciun, Alecu Croitoru etc. Un capitol aparte include actori filmaţi şi răsfăţaţi de către Emil Loteanu, văzuţi cu ochiul al treilea de Gh. Urschi, P. Proca, V. Andon şi alţii.

Cartea mai include addenda şi filmografie.

Poşta Moldovei a elaborat două plicuri cu timbru fix cu portretul regizorului Emil Loteanu. Plicurile se află la Departamentul Memoria Chişinăului.

  • Portretul regizorului Emil Loteanu, 1967. Pictoriţă Valentina Rusu-Ciobanu : [plic cu timbru fix] / pictori : Alina și Oleg Cojocari. – Chişinău : Poşta Moldovei, 2010. – 1 plic : il., 1 timbru fix ; 11,4×16,2
  • Emil Loteanu, 1936-2003 : In memoriam : [plic cu timbru fix] / pictor : Vitaliu Pogolş. –Chişinău : Poşta Moldovei, 2004. – 1 plic : il., 1 timbru ; 11,4×16,2.