Publicat în COLECŢII BC, EXPOZIȚII DE CARTE, istorie

Al Doilea Război Mondial ,,La Ordinea Zilei”


Al Doilea Război Mondial a fost un război global care a durat în anii 1939 – 1945, deși unele conflicte asociate lui au început și mai devreme. El a implicat marea majoritate a țărilor lumii, inclusiv toate marile puteri,car e au format două alianțe militare opuse: Aliații și Axa. A fost cel mai întins război din istorie, și a implicat direct mai mult de 100 de milioane de oameni din peste 30 de țări. Cei mai importanți participanți și-au dedicat întreaga capabilitate economică, industrială și științifică efortului de război, într-o stare de „război total”, ștergând distincția între resursele civile și cele militare.

Marcat de moartea masivă a civililor, inclusiv de Holocaust (în care au fost uciși aproximativ 11 milioane de oameni) și de bombardamentele strategice ale centrelor industriale și demografice (în care au murit aproximativ un milion de oameni, și în cadrul cărora s-au distins bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki), el a dus la între 50 și 85 de milioane de decese, mai mult decât orice alt conflict din istoria omenirii.

Cu această, vă propunem o expoziţie virtuală de carte, având ca tematică cel de-Al Doilea Război Mondial.

Expoziție virtuală de carte

Gruchmann, Lothar. Al Doilea Război Mondial: strategie și politică / Lothar Gruchmann; trad.: Graal Soft. – București: Ed. Rao, 2011. – 571 p. 6

Lothar Gruchmann, autorul cărţii, readuce în memorie cauzele acțiunilor aliaților: războiul de cotropire provocat de Hitler, care a supus statele europene dictaturii național-socialiste, a expus evreii unei cruzimi uriașe, a fost purtat în Europa de Est ca un război de distrugere a raselor și care prin agresivitatea germană și japoneză s-a extins la gradul de război mondial. Autorul tratează într-o formă comprimată toate aspectele esențiale ale acestui război. Pe lângă evenimentele militare din Europa, Africa, Asia și de pe mările lumii sunt descrise considerațiile politice care au stat la baza fiecărei strategii, obiectivele și politica forței de ocupație germane care, pentru popoarele în cauză, a însemnat exterminarea evreilor.

Lucrarea are Cuvânt Înainte și două părți: Agresiunea hegemonică în Europa și Asia de Est și Înfrângerea tendințelor hegemonice regionale și lupta pentru ordine de pace universală. În final, cu note și bibliografie.

8

Gray S. Colin. Războiul, pacea și relațiile internaționale: o introducere în istoria strategică / Colin S. Gray; trad.: Romana Lupu. – Iași: Polirom, 2010. – 348 p.

Lucrarea este împărțită în 20 de capitole iar pentru al Doilea Război Mondial sunt rezervate patru capitole paginile: 153-214. În capitolul 1 se face o structurare a războiului, se explică noțiunea de război total. Al Doilea Război Mondial este considerat un război total, se prezintă desfășurarea războiului. În capitolul doi se prezintă miza războiului, războiul lui Hitler și de ce a pierdut războiul. În alte două capitole, se prezintă agresiunea japoneză și înfrângerea acestei ţări.

Istoria universală: în 3 volume. – Bucureşti: Ed. Univers enciclopedic.Istoria universală

Vol. 3: Evoluţia lumii contemporane / F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza; trad.: Maria Cazanacli şi George Anania. – 2009. – 1023 p.

Volumul 3 de istorie universală contemporană face o descriere amplă epocii contemporane cu hărţi, documente şi axe cronologice. Însă cel mai mult din acest volum ne interesează perioada celui de-al Doilea Război Mondial prezentată de către autori la paginile 423-468. Pentru început, sunt prezentate crizele care au dus la izbucnirea războiului. În mod semnificativ, autorii subliniază faptul că criza economică din 1929 apare drept prima cauză a celui de-al Doilea Război Mondial, ea a subliniat opoziția dintre țările bogate. Sunt prezentate etapele războiului, hărți tematice din perioada războiului, de exemplu la pagina 432 puteți găsi harta ,,Războiul din Europa, între 1 septembrie 1939 și noiembrie 1942. Sunt mai multe secțiuni: războiul eurpean și mondial, exploatarea economică, bilanțul războiului: pierderi economice și financiare, beneficiarii conflictului, semnarea păcii, concluzie și altele.

Marea istorie ilustrată a lumiiMarea istorie ilustrată a lumii: în 7 volume / editor: Anatol Vidraşcu; traducere și adaptare din limba engleză: Graal Soft – Integrated Services. – Bucureşti: Ed. Litera Internaţional.  

Vol. 6: Războaiele mondiale şi perioada interbelică. – 2008. – 94 p.

Volumul de faţă prezintă cele două conflagraţii mondiale prin imagini de epocă, documente şi fapte. Al Doilea Război Mondial este prezentat la paginile 80-93. Articolul începe cu o prezentare generală a războiului, cauzele și beligeranții. Apoi sunt prezentați cei mai importanți actori politici ai războiului: Adolf Hitler, Iosif Stalin, Winston Chuchill, Franklin D. Roosevelt și alţii. Urmează o cronologie a celui De-al Doilea Răboi Mondial începând cu invadarea Poloniei și terminând cu capitularea Germaniei și Japoniei, asasinarea evreilor în Europa și conferințele de război al Aliaților.

Florani, Flavio. Istoria ilustrată a celui de-al Doilea Război Mondial / Flavio Florani;11 trad.: Ilieş Câmpeanu. – Bucureşti: Enciclopedia Rao, 2007. – 288 p. + ilustraţii.

Al Doilea Război Mondial este un eveniment care mai mult decât oricare altul a marcat istoria secolului XX, el a lăsat o Europă distrusă, la fel acesta îl putem numi un război ,,total” ce a implicat în teatrul de operaţiuni un număr foarte mare de resurse umane şi economice implicându-se naţiuni şi popoare într-o măsură infinit de mare decât în Primul Război Mondial. Operaţiunile militare s-au desfăşurat în apele Mediteranei, Atlanticului şi Pacificului şi în patru zone geografice de referinţă: Africa de Nord, Europa de Vest şi de Est şi Extremul Orient. Lucrarea cuprinde peste 700 de imagini fotografice, 50 de hărţi, diagrame grafice şi tabele cronologice. Sunt prezentate mai mult de 80 de fişe tematice dedicate aprofundării armelor, bătăliilor, principalelor operaţiuni militare precum  evenimentelor majore şi protagoniştilor conflictului.

Lucrarea este împărţită în 12 secţiuni care în mare parte se discută despre contextul internaţional din înaintea războiului şi aici sunt prezentaţii primii paşi ai nazismului spre militarizare, nemulţumirile după Primul Război Mondial, tensiunile de pe bătrânul continent dar şi falimentul democraţiilor. Se prezintă pactul germano-sovietic din 23 august 1939 ca prima acţiune de război. Apoi vor urma invadarea Poloniei, capitularea Franţei, Europa în menghina nazistă, operaţiunea Barabarossa. Un mare accent se pune pe luptele de la Staligrad, Leningrad, Pearl Harbor, apoi se prezintă eliberarea Europei şi conferinţele de pace de la Yalta, Postadam. Şi într-un final, se prezintă capitularea Germaniei şi Japoniei prin bombardamentul atomic.

Petrencu, Anatol. Polonezii în anii celui de-al Doilea Război Mondial: Istoria politică10 / Anatol Petrencu. – Chișinău: Ed. Cartdidact, 2005. – 246 p.

În Introducere autorul se expune asupra faptului că problema poloneză în anii celui de-al Doilea Război Mondial a fost una dintre cele mai controversate probleme fiind adeseori ,,mărul discordiei” între cei trei aliați ai coaliției antihitleriste. Problema poloneză a început să se agraveze atunci când cele două regimuri, nazist și comunist, au început să se apropie, punctul culminat fiind semnarea Pactului Ribentrop-Molotov pe 23 august 1939, iar la o săptămână,  Germania atacă Polonia.

Lucrarea este împărțită în felul următor: introducere, abrevieri, 8 capitole, încheiere, bibliografie și indice de nume. Lucrarea tratează istoriografia problemei: presiunea nazistă, Pactul Ribbentrop-Molotov, polonezi ca jertfă a celui de-al Doilea Război Mondial, relațiile polono-sovietice și altele.

9Polonezii în anii celui de-al Doilea Război Mondial: Istoria politică: culegere de documente / acătuitor: Anatol Petrencu. – Chișinău: Ed. Cartdidact, 2004. – 240 p.

Lucrarea începe cu un Cuvânt Înainte către cititori apoi urmează o introducere de rigoare, abrevieri. Cartea cuprinde 144 de documente de epocă din istoria polonezilor din cadrul celui de-al Doilea Război Mondial de diferite tipuri: scrisori oficiale, instrucțiuni, comnicate etc.

Blaj, Laura Alexandra. Atlas de istorie a lumii / Laura Alexandra Blaj, Otilia Deac. –Atlas de istorie a lumii.p Oradea: Ed. Aquila’93, 2003. – 192 p.

Atlasul este o lucrare de excepţie cu imagini de epocă, hărţi şi documente. Însă subiectul celui de-al Doilea Război Mondial este prezentat la paginile 140-145 cu hărţile de rigoare: harta celui de-al Doilea Război Mondial, expansiunea fascismului nazist în Europa (1939-1942), harta eliberării Europei, campania Italiei şi războiul partizan (1943-1945), ofensiva japoneză în Pacific (1941-1942). Sunt descrise amănunţit luptele principale, prezentate documente mersul războiului şi principale aspecte ale războiului. Este prezentat Shoah-ul evreiesc, contraofensivele Aliaţilor, capitularea Germaniei şi Japoniei.

Importantele succese germane în primii ani de război sunt: anexarea fulgerătoare a Poloniei, invazia Poloniei, invazia Franţei, ocuparea Balcanilor şi a Greciei, trimiterea unui corp de expediţie în Africa şi atacul asupra Uniunii Sovietice. Însă, începând cu anii 1942-1943, Europa este marcată de începutul înfrângerii Axei. A urmat încă doi ani teribili înainte ca Statele Unite şi URSS să obţină o victorie finală. Înaintarea de neoprit a japonezilor pe frontul Pacificului s-a soldat cu bomba atomică de la Hirosima şi Nagasaki, ceea ce pune un tragic sfârşit celui de-al doilea război mondial.

5Alexander, Bevin. Cum ar fi putut câștiga Hitler al Doilea Război Mondial / Bevin Alexander; trad.: Lidia Grădinaru. – București: Ed. Lucman, 2003. – 432 p.

Autorul în Introducere îl numește pe Hitler unul dintre cei mai monstruoși dictatori ai lumii pe care i-a cunoscut omenirea dar în același timp era un politician abil. În perioada 1933-1940 Hitler a lovit în slăbicunile oamenilor și a obținut succese încât a atins pragul biruinței totale. Totuși, după anul 1940 a comis câteva greșeli: A atacat frontal Uniunea Sovietică, le-a dat timp Angliei și Statelor Unite să-și creeze o imensă forță militară, ciocnirea dintre Aliați și germani s-a dovedit cea mai titanică luptă din istorie. În rezultat, în anul 1945 Germania era spulberată, iar Adolf Hitler mort. Totuși, Hitler în acest război nu a urmărit obiective raționale, pretindea că putea să ridice poporul german la rangul de ,,rasă conducătoare”.

Lucrarea are o Introducere, 24 de capitole, note și bibliografie. Cele mai interesante capitole sunt: Ocazia Germaniei de a obține victorie; Prima mare greșeală a lui Hitler; Fatala întoarcere la Răsărit; Nici o schimbare de strategie.

Barber, John R. Istoria Europei Moderne / John R. Barber; trad.: Daniela Truția. –7 București: Ed. Lider, 1993. – 556 p.

Lucrarea are 18 capitole, iar despre al Doilea Răboi Mondial este prezentat la capitolul 16, paginile 400-421. Capitolul este structurat în felul următor: Către un climat de pace și securitate; Către război; Atacul; Lupta pentru supravețuire; Lupta pentru victorie.

România în anii celui De-al Doilea Război Mondial: în 3 volume / editor: Ion Alexandrescu. – București: Ed. Militară, 1989.

Vol. 1 : Statul național unitar român în perioada 1919-1939. Impactul declanșării celui de-al doilea război mondial asupra României. Lupta poporului român pentru recucerirea independenței și suveranității naționale. – 663 p.

Volumul 1 are paisprezece capitole, o listă cu hărți și scheme, abrevieri bibliografice, semne convenționale, abrevieri în hărți și scheme. Primele patru capitole tratează situația României în perioada interbelică atât pe plan național și internațional. În continuare, se prezintă declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial, cauzele și caracterul. România la începutul războiului a procedat ca și în Primul Război Mondial, adică s-a declarat neutră, însă situția se complică în vara lui iunie 1940 când are loc raptul teritorial al României din 28 iunie 1940. Apoi, se prezintă extinderea războiului în Europa, Africa și Asia (1940-1941), acțiunile politico-militare și diplomatice în anii 1942-1944 și strategii de recucerire a independenței.

Vol 2: Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944. – 450 p.12 (1)

Volumul 2 are paisprezece capitole, o listă cu hărți și scheme, abrevieri bibliografice, semne convenționale și abrevieri în hărți și scheme. De la început este descrisă situația strategică a României în desfășurarea operațiunilor militare din Europa în iulie-august 1944. Este descris actul istoric din august 1944, bătălia pentru eliberarea Prahovei, luptele purtate împotriva trupelor hitleriste în părțile de est, sud, nord-est a României, revoluția din august 1944 și altele.

13 (1)Vol 3: Eliberarea părții de nord-vest a țării de sub ocupația horthysto-hitleristă. Participarea armatei române la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei. Evoluția României în primii ani postbilici. – 648 p.

Volumul trei are treisprezece capitole, rezumate în limba engleză, franceză, germană și rusă o listă cu hărți și scheme, abrevieri bibliografice, semne convenționale și abrevieri în hărți și scheme. Pentru început, volumul de față prezintă situația internă și internațională a României în perioada 1 septembrie – 25 octombrie 1944. Apoi, se prezintă luptele pentru eliberarea teritoriului național aflat sub ocupația horthysto-hitleristă. Urmează contribuția României la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, se prezintă însemnătatea internațională a contribuției României la înfrângerea fascismului în cel de-al Doilea Război Mondial.

Sursa imaginii 8: http://www.buybooks.ro

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, carti in limba engleza, Colecția de Carte Engleză, ENGLISH BOOK HALL

Enciclopedia New science library


Continuăm prezentarea enciclopediilor în limba engleză care se află în Sala de limbă engleză a bibliotecii noastre. Da data aceasta, vă prezentăm enciclopedia în şase volume, New science library. Ţinem să amintim că toate cărţile din Sala de limbă engleză şi germană se împrumută la domiciliu (maxim 5 cărţi per persoană).

Revistă bibliografică virtuală

New science library: in 6 volume / Robin Kerrod; illustrated: George Fryer. – Chicago : J. G. Ferguson Publishing Company, 1996.

Vol. 1 : Universe and Space.  – 144 p.             vol. 1

În volumul 1 veţi afla informaţii despre astrologie.

Vol. 2 : Earth and Its Resources . – 144 p.

În volumul 2 veţi afla informaţii despre pămînt şi resursele sale.

Vol. 3 : Living Things . – 144 p.

În volumul 3 veţi afla informaţii despre lucruri vii.

Vol. 4 : Matter and Materials . – 144 p.

În volumul 4 veţi afla informaţii despre materie.

Vol. 5 : Forces and Energy. – 144 p.

În volumul 5 veţi afla informaţii despre forţă şi energie.

Vol. 6 : Electricity, Magnetism, and Light. – 144 p.

În volumul 6 veţi afla informaţii despre magnetism, electricitate şi lumină.

vol. 2
Volumul 2
vol. 3
Volumul 3
vol. 4
Volumul 4
vol. 5
Volumul 5
vol. 6
Volumul 6

Vă invităm la lectură!

Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC, COLECŢII BC, EXPOZIȚII DE CARTE, istorie

28 iulie 1914 – Ziua în care începe Primul Război Mondial


„Europa, şi prin ea omenirea întreagă, trece printr-o clipă dintre cele mai grave ale existenţei ei seculare. Popoarele şi statele se prăbuşesc unele asupra celorlalte; toate trag sabia, toate încearcă tunul, toate fac chemarea la puterile distrugerii; pare că s-ar grăbi să răstoarne, în puţin timp, toată clădirea ridicată cu încetul prin lungi veacuri de muncă“

Alexandru D. Xenopol

Harta primului razboi mondial
Harta Primului Război Mondial

La data de 28 iulie 1914 a început Primului Război Mondial (1914-1918).

Primul Război Mondial (1914-1918), a fost probabil cel mai nimicitor eveniment al tuturor timpurilor. Peste 25 de țări au luat parte la conflict de partea Antantei și a Puterilor Centrale. Primul Război Mondial a dus la prăbușirea a patru imperii: Imperiul Rus, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman și cel German.

Pretextul Primului Război Mondial a fost asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, moștenitorul Austro-Ungariei la Sarajevo, 28 iunie 1914 de către un student bosniac Gavrilo Princip. Serbia este acuzată că a pregătit atentatul și o lună mai târziu la 28 iulie Austro-Ungaria îi declară război Serbiei. Austro-Ungaria a hotărât să folosească asasinatul drept pretext pentru a-și încheia socotelile cu Serbia.

Cronologic evenimentele s-au desfășurat în perioada 28 iulie 1914 – 11 noiembrie 1918. Nici un conflict anterior nu a implicat un număr atât de mare de militari și nu a implicat atâtea părți pe câmpul de luptă. În final, acest război a devenit al doilea conflict pe lista celor mai sângeroase conflicte notate de istorie (după Rebeliunea de la Taiping). Douăzeci de ani mai târziu, însă, cel de-al Doilea Război Mondial va face și mai multe victime.

Deși nu este o cifră rotundă sau un eveniment de glorie vă propunem o expoziţie virtuală de carte, având ca subiect Primul Război Mondial.

Expoziţie virtuală de carte

Scrierea și rescrierea istorieiEnciu, Nicolae. Scrierea și rescrierea istoriei : Tendințe recente în istoriografia rusă de reinterpretare a participării Rusiei țariste la Primul Război Mondial. De la Lenin la Putin / Nicolae Enciu. – Chişinău: Ed. Arc, 2016. – 224 p.

Lucrarea de faţă este o completare la istoriografia despre Primul Război Mondial şi vine cu o viziune mai diferită faţă de participarea Imperiului Rus în acest război. Autorul de la început trece în revistă actualitatea Primului Război Mondial la o sută de ani de la declanşare.

Autorul printre altele remarcă ,,Primul Război Mondial nu este doar un eveniment istoric important din istoria omenirii, ce s-a soldat cu milioane de victime umane şi pierderi economice ci şi că Marele Război a schimbat regimuri politice, a bulversat economii şi structuri sociale, a răsturnat echilibrul unor sisteme de forţă. Prin toate aceste consecinţe, Primul Război Mondial, un eveniment tragic în sine, a dobândit dimensiunile unui mare fapt istoric.”

Lucrarea are trei capitole: Constituirea istoriografiei sovietice a Primului Război Mondial (1917-1955); Criza şi deriva istoriografiei sovietice a Primului Război Mondial (1956-1990); Istoria în subordinea politicii. Războiul a uitat în istoriografia recentă a Federaţiei Ruse (1990-2014). La sfârşitul lucrării găsiţi: Încheiere; Cronologia participării Rusiei ţariste la Primul Război Mondial; Bibliografie selectivă; Anexe cu documente ale epocii şi un rezumat în trei limbi: română, rusă şi franceză.

1000 de evenimente care au modelat lumea / National Geographic; trad.: Gabriela Tănase, Elena Stan. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. – 416 p. + foto.

Printre cele 1000 de evenimente ce au marcat istoria este şi Primul Război Mondial, 1000 de evenimente care au modelat lumeaeveniment tragic din istoria omenirii. Primul Război Mondial este prezentat la capitolul şase întitulat Cele două războaie mondiale (1914-1945), paginile 280-337. Capitolul începe cu contextul izbucnirii războiului cu asasinarea la Sarajevo a lui Franz Ferdinand arhiduce al Austro-Ungariei, la fel este o axă cronologică a războiului. Sunt prezentate luptele principale de la Marna şi Somme, intrarea Statelor Unite ale Americii în Război dar şi Conferinţa de Pace de la Paris din 1919.

 

 

GermanofiliiBoia, Lucian. „Germanofilii” : Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial  / Lucian Boia. – Bucureşti: Ed. Humanitas, 2010. – 375 p.

Lucrarea include o parte istoriografică a României în Primului Război Mondial dar cel mai mult, autorul îşi propune se prezinte atitudinea politicienilor, ziariştilor, scriitorilor, istoricilor cu privirea la intrarea României în Primul Război Mondial. Printre personalităţile pe care autorul îi numeşte ,,germanofili” este: Tudor Arghezi, fraţii Caragiale: Matei şi Luca, George Coşbuc, Gala Galaction ş. a.

 

 

Istoria universală: în 3 volume. – Bucureşti: Ed. Univers enciclopedic.

Vol. 3 : Evoluţia lumii contemporane / F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza; trad.: Maria Cazanacli şi George Anania. – 2009. – 1023 p.

Volumul 3 de istorie universală contemporană face o descriere amplă epocii contemporane Istoria universalăcu hărţi, documente şi axe cronologice. Însă cel mai mult din acest volum ne interesează perioada Primului Război Mondial prezentată de către autori la paginile 302-346. Pentru început sunt prezentate ţările cu ce scopuri au intrat în acest război şi la ce dată au intrat. Luptele cele mai importante ale războiului au fost cea de la Marna (1914)  fiind o victorie incontestabilă a forţelor franco-engleze împotriva germanilor, Somme şi cea de la Verdun (1916). Pentru luptele de la Marna şi de la Verdun sunt hărţile tematice ale operaţiunilor militare. Trebuie de precizat că Primul Război Mondial nu a fost doar un război militar ci şi unul industrial anume acum apar tunurile cu muniţii dar putem vorbi şi despre un război diplomatic de interese.

 

 

Marea istorie ilustrată a lumiiMarea istorie ilustrată a lumii: în 7 volume / editor Anatol Vidraşcu.  Bucureşti: Ed. Litera Internaţional.  

Vol. 6: Războaiele mondiale şi perioada interbelică. – 2008. – 94 p.

Volumul de faţă prezintă cele două conflagraţii mondiale prin imagini de epocă, documente şi fapte. Primul Război Mondial este considerat ca fiind ca fiind prima calamitate a secolului XX provocată de omenire. Este declanşat de politica imperialistă  a puterilor europene şi de alianţele instabile ce s-a soldat cu cca 10 milioane de morţi şi 13 milioane de răniţi. Sunt prezentate părţile beligerante Antanta şi Tripla Alianţă, teatrele de război din frontul de vest şi de est. Apoi, un fapt interesat că Primul Război Mondial a oferit un număr uriaş de subiecte pentru tânara ştiinţă a psihologiei, la fel trebuie de subliniat faptul că pentru prima dată într-un război s-a folosit avionul.

Antonella, Astorri. Istoria ilustrată a primului război mondial / Antonella Astorri; trad.: Ilieş Câmpeanu. – Bucureşti: Enciclopedia Rao, 2005. – 191 p.

Primul Război Mondial este un eveniment epocal care a schimbat chipul secolului XX, Istoria ilustrată a primului război mondialdatorită acestui eveniment tragic în perioada interbelică are loc schimbarea mai multor regimuri, apar primele regimuri dictaturiale etc. Lucrarea cuprinde peste 400 de imagini fotografice, 40 de hărţi, grafice şi tabele cronologice. Sunt prezentate mai mult de 70 de fişe de lectură dedicate armelor, bătăliilor şi protagoniştilor conflictului.

Lucrarea începe cu o prefaţă scrisă de Jacques Le Goff, autorul accentuînd că ,,evenimentele care au marcat secolul XX nu se limitează la al doilea război mondial, războaiele din Coreea sau din Vietnam sau cel din Algeria. Însă evenimentul cel mai important care revine în amintire este războiul din 1914-1918.” În continuare lucrarea este împărţită în 7 secţiuni care în mare parte se discută despre contextul internaţional din înaintea războiului şi fiecare an al războiului cu toate aspectele: beligeranţi, lupte, revolte, Revoluţia Rusă din februarie 1917  etc. Un mare accent se pune pe luptele de la Marna, Verdun şi de pe Somme. Sunt prezentate ,,Cele paisprezece puncte” ale lui Wilson, tratele de pace cu statele învinse şi lumea nouă după Primul Război Mondial.

Politica diplomațieiDutton, David. Politica diplomaţiei: Marea Britanie şi Franţa în Balcani în timpul Primului Război Mondial / David Dutton; trad. de Stela Tinney şi Radu Săndulescu. – Chişinău: Ed. Museum, 2003. – 262 p.

În mare parte, lucrarea tratează campania din Balcani dintre Franţa şi Marea Britanie cu toate că la început ambele părţi considerau această alianţă nesigură. Motivele fundamentale ale campaniei sunt participarea în expediţia de la Salonic, reprezentarea în mare măsură aplicarea cerinţelor politicii franceze, însă cu siguranţă era un motiv de iritare pentru politica şi militarii englezi. Lucrarea este împărţită în şapte capitole, iar la sfârşitul cărţii găsim cronologia campaniei din Balcani.

Blaj, Laura Alexandra. Atlas de istorie a lumii / Laura Alexandra Blaj, Otilia Deac. – Atlas de istorie a lumii.pOradea: Ed. Aquila’93, 2003. – 192 p.

Atlasul este o lucrare de excepţie cu imagini de epocă, hărţi şi documente. Însă cel mai importat: Primul Război Mondial este prezentat la paginile 126-127 cu hărţile de rigoare: situaţia la general în timpul Primului Război Mondial, frontul de vest, frontul italian şi cel medio-oriental sau caucazian. Sunt descrise amănunţit luptele principale, mersul războiului şi principale aspecte ale războiului.

 

Cronologia secolului XXCampagnon, Beatrice. O cronologie a secolului XX : principalele tendinţe şi datele cele mai importante / Beatrice Campagnon, Anne Thevenin; trad.: Radu Valter, Rodica Valter. – Bucureşti: Ed. ALL Educational, 2000. – 168 p.

În cartea O cronologie a secolului XX un eveniment de amplă valoare este Primul Război Mondial ce a marcat istoria pentru multe generaţii, informaţa referitoare la acest război o regăsiţi la paginile 108-110. Lucrarea cuprinde 14 articole: război, comunicare, cultură, democraţie, demografie, stinta, societate, revoluţie etc.

 

Hobsbawn, Eric. O istorie a secolului XX : Era extremelor. 1914-1991 / Eric Hobsbawn.O istorie a secolului XX – Chişinău: Ed. Cartier, 1999. – 624 p.

Lucrarea prezintă un mare interes pentru specialiştii în istorie şi nu doar, sunt prezentate cele două războaie mondiale, căderea liberalismului, căderea imperiilor. Lucrarea este împărţită în trei secţiuni: era catastrofei sau perioada celor două războaie mondiale; Epoca de aur sau despre revoluţia socială şi în cultură şi partea a treia: Cotitura: Decenii de criză, arta după 1950, căderea socialismului şi o viziune către mileniul trei. Cel mai important pentru noi este Primul Război Mondial despre care găsim informaţii utile la paginile 31-46 la subcapitolul era războiului tatal.

 

Primul Război MondialPopa, Mircea N. Primul război mondial: 1914-1918 / Mircea N. Popa. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. – 551 p.

Cartea este o lucrare exclusivă despre şi pentru Primul Război Mondial, împărţită în trei părţi: Lumea 1871-1914; Marele Război pentru reîmpărţirea lumii şi partea a treia De la războiul imperialist la pace. Lucrarea se încheie cu o bibliografie selectivă şi rezumate în limbi străine: engleză, rusă şi română.

 

Sursa hărţii: civitasschools.blogspot.md

Sursa imaginilor 2, 8, 11: internet

 

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, BOOKFACE PROJECT, PREZENTARE DE CARTE

Proiectul Bookface – Prima mea enciclopedie


DorianEu descopăr lumea : Prima mea enciclopedie. – Bucureşti : Rosetti Educational, 2008. – 246 p.

În cadrul proiectului Bookface, Biblioteca Centrală prezintă o primă enciclopedie pentru copiii de la 7 la 12 ani, pentru a descoperi lumea. Cum s-a format Universul? Ce este un mamifer? În ce epocă au trait dinozaurii? Ce este un calculator? Citește în continuare „Proiectul Bookface – Prima mea enciclopedie”

Publicat în CĂRȚI JUBILIARE, ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Prima Enciclopedie Română – 110 ani de la publicație


Seria COLECȚII SPECIALE

Enciclopedia Română: în trei volume. – Sibiu: Editura și tiparul lui W. Krafft, 1898-1904.

 DSC_0376

În ianuarie 1895, Cornel Diaconovici,  prim-secretar  al „Astrei” (Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român), a prezentat în şedinţa Comitetului Central  primul proiect  privind editarea unei enciclopedii în scopul lăţirii  ştiinţelor şi artelor  în cercuri cât mai largi  la poporul nostru, gândit sub forma unor lexicoane de conversaţiune, care să ne facă servicii precum lexiconurile germane ale timpului… Citește în continuare „Prima Enciclopedie Română – 110 ani de la publicație”