Arhive etichetă: expoziţie virtuală de carte

Teoria cercetărilor științifice


Enăchescu, Constantin. Tratat de teoria cercetării științifice / Constantin Enăchescu. – Iași : Polirom, 2005. – 421 p.

„Lucrarea de față reprezintă o expunere teoretică având caracter general, cu intenția de Enachescu_Tratat de teoria cercetarii stiintificea introduce studenții, cercetătorii, precum și specialiștii în tehnica și modul de gândire științifică, în general, și științele umane, în special, prin delimitarea cadrului lor epistemologic și prin explicarea și înțelegerea caracteristicilor proprii ale acestora” afirmă autroul în Cuvânt înainte.

Lucrarea are patru secțiuni:

 1. Cunoașterea științifică;
 2. Personalitatea omuli de știință;
 3. Teoria cercetării științifice;
 4. Imaginea și sermnificația omului șia lumii în științele umane.

Integrarea științei și a învățămîntului superior: Concepții. Orientări. Strategii. – Chișinău : CEP USM, 2007. – 164 p.

integrarea stiinteiLucrarea de față are ca obiectiv principal prezentarea a două domenii de activitate: știința și învățarea. Complexitatea acestor fenomene indică necesitatea unei informații concrete de natură interdiciplinară”.

Lucrarea are trei părți:

 1. Repere conceptuale ale integrării științei și a învățămîntului superiorr;
 2. Liniamente ale integrării științei șia învățămîntului superior;
 3. Managementul calității în contextul integrării științei și învățămîntului superior.

La final, găsiți anexa Concepția modernizării sistemului de învățămînt din Republica Moldova (proiect).

Ochoa, George. Ghidul cronologic al științei / George Ochoa, Melinda Corey. – Ochoa_Ghidul stiintelorBucurești : Ed. ALL EDUCATIONAL, 2000. – 444 p.

„Această cartea înregistrează cronologic, din preistorie pînă în prezent, felul în care am ajuns să știm ceea ce știm despre nume și să ne bucurăm de ceea ce am creat” se afirmă în introducerea cărții.

Lucrarea are Notă către cititori; Ghidul cronologic al științelor; Apendice: Indice biografic; bibliografie și un index.

 

 

Dictionart de stiinteMic dicționar de științe / traducere: Cristiana Chiculescu. – București : Niculescu, 1999. – 448 p.

Titlu original: The Hutchinson Pochet Dictionary os Science

Dicționarul face referință la explicați multor termeni din domenii diferite. Termenii de specialitate sunt aranjate în ordine alfabetică: A-Z.

Pe interior, de asemenea, termenii pe fiecare literă sunt ordonate alfabetic.

 

Rădulescu, Mihaela Șt. Metodologia cercetării științifice: elaborarea lucrărilor de licență, masterat, doctorat / Mihaela Șt. Rădulescu. – București : Ed. Didactică și Pedagogică, 2006. – 184 p.

Raduilescu_Metodologia cercetarii stiintificeLucrarea este destiantă studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tienrilor cercetători și vizează să conducă la cultivarea respectului față de regulile care s-au impus ca norme larg sau unanim acceptate.

Lucrarea are cinci părți:

 1. Cunoașterea științifică;
 2. Originile cunoașterii științifice;
 3. Cercetarea științifică pentru elaborarea unei lucrări de diplomă;
 4. Elaborarea propriu-zisă a lucrării;
 5. Susținerea lucrării de licență, a disertației sau a tezei.

La final, găsiți o Notă finală, Index de nume; Glosar; 3 anexe, bibliografie, un curpins în limba franceză și engleză.

La biblioteca noastră, găsiți și ediția a II-a a lucrării Metodologia cercetării științifice: elaborarea lucrărilor de licență, masterat, doctorat.

 

Rossi_Nasterea stiintei moderneRossi, Paolo. Nașterea științei moderne în Europa  / Paolo Rossi; trad.: Dragoș Cojocaru. – Iași : Polirom, 2004. – 334 p.

Nu există în Europa, un  „loc de naștere” al complicatei realități istorice pe care o numim știința modernă. Acest loc îl reprezintă întreaga Europă. […]  Știința modernă nu s-a născut în liniștea campusurilor sau în atmosfera un pic artificială a laboratoarelor de cercetare în jurul, și nu în interiorul cărora pare să curgă fluviul însângerat și noroios al istoriei.

Lucrarea are 17 capitole și face referință la diferite personalități ale istoriei: Isaac Newton,Galileo Galilei, Descartes dar și filosofie.

 

Știința. – București : enciclopedia RAO, 1996. – 120 p.           Stiinta_prima mea encicl

Titlu original: La science. Ma primière encyclopédie  

Este o enciclopedie pentru copii. Colectivul de autori explică ce este lumea științei, materialele, materia; energia; electricitatea, magnetismul, mișcarea etc.

 

Știința viitorului / antologie coordonată de Max Brockman; trad. din lb engleză: Vasile Mitu. – București : Nemira, 2012. – 223 p.

Brockman_Stiinta viitorului„Personalități din lumea științei dezvăluie progrsul și cercetările făcute într-o varietate de domenii, de la neuroștiință la psihologia evoluției, de la demografie la oceanografie” se afirmă în lucrare.

Lucrarea include un set de articole științifice din diferite domenii precum:

 • În pragul unei noi ere: explorarea oceanelor de Kevin P. Hand;
 • „Cut” și „paste” la nivel molecular. Noua generație de instrumente biologice de William McEwan;
 • Creșterea, natura și stresul pe care-l provoacă viața de Darlen Francis;
 • Imunitatea plantelor într-o lume în schimbare de Kirsten Bomblies etc.

 

Spangenburg, Ray. Istoria științei: în 5 vol. / Ray Spangenburg, Diane K. Moser; trad.: Constantin Dumitru-Palcus. – București : Ed. Lider.

Vol. 1: De la grecii antici la revoluția științifică. – 2003. – 250 p.
Volumul 1 face referință la bazele filosofice ale științei, elaborate de gînditorii greci ai Antichității și continuînd cu acumulările înregistrate în decursul Evului Mediu și Renașterii.  În lucrare se mai face referință și la realizările științifice din secolul al XVIII-lea, perioadă a cărei știința a obținut adevărate valențe. Volumul 1 are 3 părți:

 1. Precursorii științei: din antichitate pînă în Evul Mediu;
 2. Științele fizice;
 3. Științele vieții.

 

La final, găsiți un epilog, cronologie, glosar și o bibliografie suplimentară.

Vol. 2: Secolul al XVIII-lea. – 2003. – 246 p.

„Volumul doi acoperă perioada în care știința e depășit faza căutărilor de început,   Istoria stiintei_vol. 2căpătînd dimensiuni noi, conferite de Iluminism și începutul Revoluției Industriale” se afirmță în lucrare.

Volumul 2 are două părți:

 1. Științele fizice în secolul al XVIII-lea;
 2. Științele vieții în secolul al XVIII-lea.

Lucrarea are un epilog, anexă (metoda științifică); cronologie, glosar, bibliografie suplimentară.

 

Vol. 3: Secolul al XIX-lea. – 2003. – 246 p.

Istoria stiintei_vol 3Secolul XIX face referință la înnoirile din domeniul electricității, magfnetismului, astronomiei, geologiei și medicine. Dezvoltarea care a avut loc a revoluționat modul de trai și percepere a lumii, făcînd astfel tranziția de la epoca științei clasice la cea modern.

Volumul 3 are 2 părți:

 1. Științele fizice;
 2. Științele vieții.

La final mai găsiți un epilog, 2 anexe, cronologie, glosar și o bibliografie suplimentară.

Vol. 4: din 1895 până în 1945. – 2003. – 248 p.

istoria stiintei_vol 4Volumul 4 face referință la cuceririle din prima parte a secolului XX, din 1895 pînă în 1945. Deși au fost două războaie mondiale, această epocă s-a caracterizat și printr-o activitate științifică și anume: stabilirea structurii AND-ului, cercetarea mecanismului de transmitere a particularităților genetice, obținerea unor medicamente noi care au învind boli incurabile pînă atunci etc.

Volumul 4 are 2 părți:

 1. Științele fizice;
 2. Științele vieții.

La final, găsiți un epilog, Anexă, cronologie, glosar și bibliografie suplimentară.

 

Istoria stiiintei Vol. 5Vol. 5: Din 1946 pînă în prezent. – 2004. – 294 p.

Volumul 5 prezintă cele mai importante progrese ale științei, din perioada celui de al doilea război mondial și pînă în present.

Volumul 5 are două părți:

 1. Științele fizice;
 2. Științele vieții.

 

La final găsiți un epilog, cronologie, glosar și o bibliografie suplimentară.

 

Hellemans, Alexander. Istoria descoperirilor științifice / Alexandrei Helemans; Bryan Bunch. – București : Editura Orizonturi; Ed. Lider, 1988. – 588 p.

„Volumul de față oferă un acces imediat la etapele progresului științific de-a lungul Hellemans_Istoria descoperirilor stiintificetimpului. Descoperirile și invențiile sunt prezentate concis, într-o manieră accesibilă, de la uneltele de piatră pînă la cele mai complexe tehnologii imaginate de om. Pe parcursul lucrării sunt prezentați autorii realizărilor științifice care au schimbat în mod esențial fața lumii în care trăim. Prezentarea cronologică dă posibilitatea raportării acestor evenimetne științifice la altele înregistrate în aceeași perioadă” se afirmă în lucrare.

Personalitățile și evenimentele care au marcat dezvoltarea științei de-a lungul timpului sunt din domenii precum astronomie, biologie, chimie, matematică, antropologie, fizică, medicină.

 

Teorii științifice în 30 de secunde. Cele mai provocatoare și captivante 50 de teorii științifice, fiecare explicată într-o jumătate de minut / coord.: Paul Parson; prefață: Martin Rees; trad.: Alexandru Suter. – București : Ed. Litera, 2009. – 160 p.

Parson_Teorii stiintifice„În domeniul științei, teoriile reprezintă creații logice. Ele reflectă observațiile experimentale cele mai exacte și cea mai justă înțelegere a felului în care funcționează lumea. Dar o teorie științifică nu reprezintă obligatoriul un adevăr absolut. Ea nu poate să capteze decât starea actuală a cunoștințelor noastre. Există oricând posibilitatea apariției unui nou element, care să infirme teoria și să îi trimită pe teoreticieni înapoi la masa de lucru” afirmă Paul Parsons în Introducerea cărții.

Lucrarea face referință la macrocosm, microcosmos, evoluția umană, minte și corp, planeta Pămînt, universul și cunoaștere.

Învaţă limba italiană fără profesor


În contextul în care azi începe Săptămîna Culturii Italiene în Republica Moldova, vă recomadăm o expoziţie virtuală ce face referinţă la studierea limbii italiene în mod individual.

Expoziţie virtuală de carte

Florin Savu_Italiana fara profesorSavu, Florin. Învăţaţi italiana fără professor: curs practic / Florin Savu. – Constanţa : Steaua Nordului, 2010. – 495 p.

Cursul conţine 30 de lecţii, cu nivele de dificultate diferite, şi este recomandat ca procesul învăţării să urmeze structura manualului. Lucrarea conţine toate temele care sunt necesare studierii unei limbi străine: alfabetul, probleme de pronunţie, accentul, substantivele, conjugările verbelor, numeralele, pronumele, conjuncţia.

Manualul conţine un set de exerciţii, lecturi suplimentare, tabelul verbelor neregulate, dicţionar român-italian şi italian-român.

Mic dicţionar explicativ pentru afaceri : Român-Francez-Spaniol. Italian-Englez-German /Ileana Constantinescu, Gabriela Dijmărescu, Anne-Laure Stamminger, Elena Bălan-Osiac, Irina Adrian. – Bucureşti : Niculescu, 1997. – 100 p.

Dicţionarul explciativ pentru afaceri este util oamenilor de afaceri care colaborează cu firme italiene ori utilizează această limbă ca limbă de utlizare, dar şi studenţilor, profesorilor şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea limbii italiene în afaceri.

Hanganu, Aurelia. Cuvinte latine în limbile europene de largă circulaţie: română,Aurelia Hanganu_Cuvinte latine in lb europene italiană, franceză, spaniolă, germană, engelză, rusă / A. Hanganu, E. Varzari, V. Negru. – Chişinău : S. n., 2007. – 499 p.

Lucrarea vizează un cerc larg de utilizatori: specialişti în diferite ramuri ale ştiinţei, studenţi, elevi care învaţă nu doar latina, ci şi una sau mai multe limbi moderne, persoane ale căror îndeletniiciri se situează departe de sfera ştiinţei. Sunt propuse circa 1500 de cuvinte titlu în limba latină, în baza cărora a fost selectat şi materialul din limbile moderne vizate.

Balaci, Alexandru. Dicţionar român-italian / Alexandru Balaci. – Bucureşti : Gramar, 1994. – 424 p.

Dicţionarul este util tuturor celor interesaţi în studierea acestei limbi. Deşi majoritatea cărţilor de studiere a limbii italiene au un vocabular, acest dicţionar vă poate fi util în căutarea cuvintelor adiţionale.

Limba italiana pt medici si asistenteLimba italiană pentru medici şi asistente / coord.: Dana Grasso. – Iaşi : Polirom, 2005. – 385 p.

Cei care doresc să lucreze în domeniul sanitar în Italia, studenţii şi medicii interesaţi de burse de studiu sau de stagii de specializare vor găsi în această lucrare infromaţii complete, atît în limba română, cît şi în italiană: un curs de anatomie şi fiziologie a corpului uman, numeroase detalii cu privire la munca specifică asistentelor şi medicilor şi la modul de organizare a sistemului sanitar italian. Cele două dicţionare (italian-român şi român-italian) de la sfîrşitul cărţii îi vor ajuta să fixeze mai bine termenii învăţării pe parcurs. În acest manual, veţi afla vocabular din anatomie şi fiziologie, patologie şi boli, activitatea asistentei medicale, funcţiile vitale şi vegetative, proceduri diagnostice, organizarea spitalului, terminologie de specialitate etc.

Colaneri, John. 501 verbe italiene / J. Colaneri, V. Luciani. – Iaşi : Polirom, 2008. – 676 p.

Cartea include 501 verbe, ordonate alfabetic şi conjugate la toate modurile şi timpurile.
Cartea mai include: pronunţia, timpurile şi modurile limbii italiene şi echivalentele din limba română, conjugarea unui verb atît în limba română cît şi italiană – diateza pasivă. La finalul cărţii sunt incluse anexe.
La fel, cartea conţine şi un CD. Pe CD găsiţi: exerciţii de completare a propoziţiilor cu formele verbale corecte; puzzle-uri; exerciţii de completare a formelor verbale corspunzătoare celor din limba română şi răspunsuri la exerciţii.
Este un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori şi autodidacţi.

Aioane, Mirela. Dicţionarul principalelor verbe italieneşi construcţiile lor specifice. Mirela Aioane_Dictionarul principalelor vb italienePentru elevi şi studenţi / Mirela Aioane. – Iaşi : Polirom, 2005. – 214 p.

Dicţionarul este destinat elevilor şi studenţilor cunoscători ai limbii italiene, precum şi profesorilor de specialitate, dar şi tuturor ce interesaţi să-şi consolideze cunoştinţele de limbă italiană şi posibilităţile de exprimare.

Dicţionarul cuprinde un inventar de construcţii cerute de regimul celor uzuale verbe italiene şi oferă tuturor celor care vor să se exprime corect în limba italiană cunoştinţe pe care nu le găsesc astfel sistematizate în dicţionarele obişnuite. Verbele care reprezintă construcţii în general echivalente cu cele ale limbii române nu au fost incluse în această lucrare.

Roşoiu, Anda. Dicţionar juridic şi economic român-italian / italian-român / Anda Roşoiu. – Bucureşti : Ed. C. H. Beck, 2009. – 413 p.

Dicţionarul e util specialiştilor în drept şi economie. De asemenea, studenţii pot utliza acest dicţionar pentru a învăţa corect terminologia. Dicţionarul poate fi consultat şi de cei interesaţi în îmbunătăţirea şi actualizeze cunoştinţelor în domeniul juridic şi economic.

Mirela Aioane_Lb italianaAioane, Mirela. Limba italiană: exerciţii de gramatică şi vocabular / Mirela Aioane. – Iaşi : Polirom, 2005. – 189 p.

Lucrarea este o culegere de 195 de exerciţii gramaticale cu grad de dificultate mediu. Cele mai multe exerciţii sunt dedicate verbului italian, avînd în vedere dificultăţile întîmpinate de elevi şi studenţi în folosirea corectă a formelor verbale neregulate.

La sfîrşitul volumului se află cheia exerciţiilor, care facilitează studiul şi munca individuale.

Flonta, Teodor. Dicţionar englez-italian-român de proverbe echivalente = English-Italian-Romanian Dictionary of Equivalent Proverbes / Teodor Flonta. – Bucureşti : Teora, 1993. – 398 p.

Proverbul este o vorbă înțeleaptă, un cuvânt (mai rar) sau o succesiune de cuvinte pline de înțeles profund, de obicei exprimat(e) într-o formă compactă, chiar minimalistă, sub forma unei expresii, a unei propoziții sau chiar a unei fraze scurte, sintetice. Dicţionarul în cauză vă oferă proverbe echivalente în limbile engleză, italiană şi română.

Sălişteanu Cristea, Oana. Limba italiană. Corespondenţă comercială. 111 modele deOana Saliste_Limba italiana. Corespondenta comerciala scrisori / Oana Sălişteanu Cristea. – Iaşi : Polirom, 2004. – 214 p.

Concepută ca manual, lucrarea constituie un instrument de lucru deosebit de util în relaţiile cu parteneri de afaceri italieni. Pentru o bună însuşire a tehnicilor de redactare, sunt analizate elementele obligatorii unei scrisori comerciale, de la indicaţiile de pe plic pînă la componentele sale interne. Cele 111 modele de scrisori  sunt redactate de specialişti şi însoţite de scheme generale, îl familiarizează pe cititorul interesat cu lexicul specializat şi frazele standard folosite în diferite situaţii comunicaţionale ce apar în raporturile de afaceri.

Sunt două capitole: Structura scrisorilor de afaceri şi Modele de scrisori comerciale. În modelele de scrisori veţi afla cum se fac indicaţiile de pe plic, cererea de ofertă, oferta, comanda, docuemtne privitoare la expediere şi transport, documente privitoare la plată. Urmează abrevieri şi sigle italiene folosite în comerţ şi economie, mic glosar român-italian de termeni coemrciali, economici şi financiari.

Italiana practicaItaliana practică pentru viaţa de zi cu zi / Perre Noaro, Paolo Cifarelli, Henri Louette, Vincenzo DUrso. – Bucureşti : Niculescu, 2003. – 352 p.

Manualul Italiana practică prezintă, sub formă de dialog 40 de situaţii din viaţa de zi cu zi în Italia. Dialogurile exprimă dorinţa de autenticitate recurgînd la posibilităţile de expresie ale limbii vorbite azi, deseori diferă de limba „academică”. Lucrarea de faţă este concepută să vă permită învăţarea autonomă, dar – în egală măsură – să poată fi folosită şi în cadrul învăţării în grup. Manualul Italiana practică permite însuşirea vocabularului şi a expresiilor folosite curent în Italia.

Fiecare dintre cele 40 de lecţii conţine 8 secţiuni:

 1. Titlu şi dialog.
 2. Traducerea dialogului.
 3. Observaţii (gramaticale, de vocabular, explicaţii).

4 şi 5. Ambianţă: texte care ilustrează ambianţa italiană urmate de traducere.

 1. Expresii-tip cu traducere. Sunt prezente expresiile de uz curent în contextul ales.
 2. Vocabular: această secţiune reprezintă o recapitulare a vocabularului lecţiei şi uneori mai cuprinde şi o listă complementară.
 3. Exerciţii: această ultimă secţiune reia punctele principale ale lecţiei sau propune o ilustrare complementată a subiectului tratat.

La Anexe veţi citi informaţii socio-culturale (spiritul limbii etc.) sau practice, o listă cu sigle uzuale, un index lexical cu trimitere la vocabularul lecţiilor.

Dima, Gabriela E. Benvenuti! Manual de conversaţie în limba italiană / Gabriela E. Gabriela Fima_Benveuti!Dima, Dragoş Cojocaru. – Iaşi : Polirom, 2003. – 183 p.

Cartea de faţă începe cu oexpunere concentrată a principalelor probleme legate de pronunţia şi de scrierea în limba italiană, elemente indispendabile atunci cînd dorim să facem cunoştinţă cu un nou idiom. Conţinutul principal al manualului îl reprezintă o serie de lecţii prin care elevului îi vor fi utile. Lucrarea conţine toate temele care sunt necesare studierii unei limbi străine: alfabetul, probleme de pronunţie, accentul, substantivele, conjugările verbelor, numeralele, pronumele, conjuncţia.

Manualul conţine un set de exerciţii, lecturi suplimentare.

Gal, Ana Maria. Alimente şi preparate culinare din bucătăria românească şi internaţională / Ana Maria Gal : Dicţionar explicativ român-englez-german-francez-italian. – Bucureşti: Allfa, 2007. – 765 p.

Dicţionarul este destinat specialiştilor din alimentaţia publică, studenţilor, profesorilor, dar şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea corectă a termenilor din bucătăria internaţională.

Condrea Derer, Doina. Limba italiană. Dialoguri. Texte. Exerciţii / Doina CondreaDoina CondreaDerer_Lb italiana Derer. – Bucureşti : Teora, 1999. – 319 p.

Prezenta lucrare a fost concepută ţinîndu-se seama de posibilele lacune şi dificultăţi de ordin lexical, semantic şi gramatical al cunoscătorilor limbii italiene care au depăşit stadiul de începători. Lucrarea poate fi folosită ca material de studiu şi de lucru în cadrul unor forme organizate, sub consucerea unui profesor şi autodidacţi.

Lecţiile cuprind două părţi. Prima este alcătuită dintr-un dialog pe o anumită temă, din care sunt extrase expresiile pentru care se impune transpunerea în limba romţnă şi o listă de antonime. Partea a doua a fiecărei lecţii constă din unul sau două texte reproduse din presă sau din patrimoniul literar italian, alese nu numai pentru caracterul lor atractiv, dar şi pentru că oferă posibilitatea de îmbogăţire a vocabularului.

Gherman_Gramatica lb italieneGherman, Haritina. Gramatica limbii italiene / H. Gherman, R. Sîrbu. – Bucureşti : Ed. Gramar, 1994. – Ed. a II-a. – 364 p.

Prezentul volum încearcă să răspundă celor interesaţi să-şi fundamenteze sau să-şi sistematizeze cunoştinţele de limbă italiană, fiind în egală măsură şi un ghid adresat tuturor celor ce doresc să descifreze tainele limbii italiene.

Lucrarea este structurară pe următoarele capitole: Noţiuni de fonetică şi ortografie, Morfologia, Noţiuni de sintaxă, Limba italiană ieri şi azi, Texte în sprijinul gramaticii.

Romanele lui Dan Brown – adevăr sau provocare


Dan Brown a devenit cunoscut graţie romanului Codul lui Da Vinci. Romanul a devenit subiect de discuţie din cauza stilului în care a fost scris, informaţiile care au fost prezentate. Ecranizarea romanului, la fel, a fost subiect de discuţie, Biserica interzicând chiar vizionarea acestui film, ceea ce, de fapt, a intrigat opinia publică în ceea ce priveşte atât filmul cât şi cartea.

În urma acestui „scandal” la nivel naţional, dar şi internaţional au fost făcute diverse cercetări în baza simbolurilor din romanul Codul lui da Vinci, în vederea explicării semnificaţiilor şi reflectarea adevărului. Dan Brown însuşi afirmă că toate referinţele care au fost incluse în roman sunt bazate pe date reale, documentându-se şi din sursele a cinci membri din cadrul organizaţiei Opus Dei (trei activi, doi foşti membri), care şi-au împărtăşit opiniile lor, atât pozitive cât şi negative, cu privire la activitatea lor în cadrul Ordinului. Alte surse utile în ceea ce priveşte documentarea în scrierea romanului au fost: Muzeul Louvre, Ministerul Francez al Culturii, Proiectul Gutenberg, Colecţia Muniment de la Westminster, tatăl lui Dan Brown – Richard Brown – scriitor şi profesor de matematică – pentru ajutorul în privinţa numărului de aur şi a Şirului Fibocacci, dar şi alte surse.

În acest context vă prezentăm cărţile ce reflectă acest subiect, inclusiv romanele lui Dan Brown. Cărţile ce urmează a fi prezentate se află în colecţiile Bibliotecii Centrale „B.P. Hasdeu”. Continuă citirea →

12 romane istorice pentru orice gust


       Romanul istoric este unul dintre tipurile de roman care pendulează între ficțiune și document. Este o ficțiune, dar cu anumite momente (date, evenimente, limbaj) identificabile și în alte scrieri de specialitate sau texte vechi, în special, cronici istorice. Deşi personajele pot fi reale sau ficționale ne lăsăm purtaţi de val şi citim cu interes romanul în cauză. Ne-am propus să selectăm cîteva romane istorice pe care le puteţi citi în sala de lectură a bibliotecii noastre. Continuă citirea →

Victor Teleucă și Momentul inimii


    357-teleuca Victor Teleucă (n. 19 ianuarie 1933  Cepeleuți)  a fost un poet, eseist, traducător și publicist român basarabean. Victor Teleucă s-a afirmat în literatura română de la prima sa carte, „Răscruce”, publicată în 1958. Doi ani mai târziu vede lumina tiparului placheta de versuri „La ruptul apelor”, urmată de volumele „Neliniști” (1963), „Din patru vânturi” (1964) și „Insula cerbilor” (1966), pentru care a obținut Premiul „Boris Glavan”. 

        În perioada 1993-2002 predă filosofia, istoria culturii, psihologia și estetica la Liceul Republican de Arte Plastice „I. Vieru” și estetica la Liceul „Prometeu” din Chișinău. În 1983, pentru merite pe tarâmul dezvoltării literaturii i se confera titlul onorific de Maestru emerit în Arte din Moldova. 

Pentru opera sa, poetul este recompensat cu Premiul de Stat în domeniul Literaturii și cu Premiul de Excelență al Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 2000. Victor Teleucă s-a stins din viață pe 12 august 2002 la Chișinău.

 Revistă bibliografică

Din colecția bibliotecii: 

downloadVictor Teleucă – un heraclitean transmodern

           Cu acest volum, posteritatea lui Victor Teleucă (1932-2002) se întregeşte cu o dublă faţă. Mai întâi, antologhează principalele aspecte ale exegezei, trebuitoare unui viitor monograf, atât în ceea ce priveşte opera, cât şi viaţa, prin textele critice şi prin bogata iconografie finală. Apoi, îl surprinde într-o ipostază mai puţin familiară publicului cititor, aceea de critic literar, înzestrat cu fineţea observaţiei şi cu profunzimea percepţiei estetice şi filosofice. Poetul este şi el prezent prin excelentul poem inedit închinat lui Eminescu.

           Nu încape îndoială, opera, întregită cu două veritabile capodopere postume (Ninge la o margine de existenţă şi Improvizaţia nisipului). îl plasează pe Victor Teleucă în rândul strălucitei pleiade şaizeciste. alături de Nichita Stănescu, loan Alexandru, Marin Sorescu. Grigore Vieru, deschizând, totodată, drumul spre noua paradigmă culturală a trans-modernităţii, afirmă  Theodor Codreanu. 

11Decebal

           Idea de a scrieaceastă operă aparține în întregime maestrului Tudor Zgureanu, eu n-am făcut altceva decât să materializez în cuvinte ceea ce l-a frământat pe compozitor un timp îndelungat. Ce a vrut, ce continuă să vrea dânsul de la acest mare nume al istoriei noastre – o va spune spectatorul, fiincă fiecare își are Decebalul său văzut pe fundalul zbuciumat al destinului celor care s-au născut și au crescut să țină, cât a fost posibil libere vârfurile Carpaților împăduriți sub partea noastră de cer ce ne aparținem de când ne știm pe aceste meleaguri și la bine și la rău.

9 Car frumos cu patru boi

         Victor Teleucă știe a scrie despre limbă, asta înseamnă, totodată, a face un pas către „poezia ideală”, al cărei arhetip este Limba noastră, celebra poemă a lui Alexei Mateevici. Astfel, Victor Teleucă dă importanță actului de păzire a limbii, în sens larg și profund. Ideea este adâncită în eseul Car frumos cu patru boi apărut în 1989, an decisiv în renaşterea popoarelor din Uniunea Sovietică şi din fostul lagăr comunist. Acest text i se pare fundamental lui Theodor Codreanu, pentru gândirea lui Victor Teleucă, îmbinând fericit marele talent poetic cu experiența, exprimată aici şi cu mijloacele epicului şi ale dramaticului. În opinia criticului Car frumos cu patru boi încheie triada textelor fundamentale despre limba română scrise în Basarabia între 1917-1989: Limba noastră de A. Mateevici, În limba ta (1968) de Grigore Vieru şi proza-eseu a lui Teleucă. 

 

3Mollis Davia

          Pentru V. Teleucă poezia este căutare de forme, devenire, încercare, căutare de adevăr şi frumuseţi. În acest mod a înțeles Victor Teleucă să creeze literatură patriotic, evitând capcana sloganardă în care au căzut chiar și talentele autentice. El a știut să stăpânească deopotrivă ingerințele filosofice dintr-o perspectivă care a depășit cu mult atât tradiționalismul, cât și postmodernismul modern printr-o vizionară perspectivă transmodernă.

6În oglinzile lui Victor Teleucă

Autorul cărții susține că Victor Teleucă  e o deschidere a istoriei și criticii literare din Țară către Basarabia și valorile ei.

          De ce o carte despre Victor Teleucă? Autorul precizează „cu siguranţă, mulţi îşi vor pune această întrebare. După Basarabia sau drama sfâşierii (2002) şi după Duminica Mare a lui Grigore Vieru (2004), cu În oglinzile lui Victor Teleucă se poate afirma că am ajuns la un triptic despre care nu ştiu dacă va mai avea urmare. Ne aflăm în faţa a trei ipostaze arhetipale ale spiritului românesc din Basarabia. Drama istorică a provinciei din marginea marginii (Alexandru Zub), conturată în prima carte, se răsfrânge în două destine poetice din aceeaşi generaţie, dar profund diferite. Grigore Vieru este sinteza poeziei româneşti basarabene tradiţionale, dar cu deschideri profund originale spre actualitate/modernitate. Victor Teleucă a încercat să rupă zăgazurile paradigmei clasice cu articulaţiile altui romantism proiectat, conştient, către o nouă paradigmă culturală, cea postmodern-5transmodernă.”

Momentul inimii

           Momentul inimii aduce un vers nou, profund filosofic, inedit și total reformat, apreciat de critici ca o realizare artistică de frunte a poeziei moldovenești. Cartea nu este o carte propriu-zisă, o culegere oarecare de poeme situate în mod tradițional una după alta la voia întâmplării. E un emoționant dialog ap poetului cu poetul însuși, cu poezia pe care o demiurgește, după cum spune undeva, și în această autodemiurgie constă farmecul cântecului de lebădă a lui Victor Teleucă.

Să aveți lecturi interesante!