Publicat în Colecția de Carte Engleză, Colţişor European, ENGLISH BOOK HALL, LISTE BIBLIOGRAFICE

United Nations Day – 24 October


UN Day marks the anniversary of the entry into force in 1945 of the UN Charter. With the ratification of this founding document by the majority of its signatories, including the five permanent members of the Security Council, the United Nations officially came into being.

24 October has been celebrated as United Nations Day since 1948. In 1971, the United Nations General Assembly recommended that the day be observed by Member States as a public holiday.

„Humanity has entered the era of sustainability – with a global commitment to fulfil the great promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development. In this, the Organization’s 71st year, we have 17 goals to propel us towards a better future for all on a healthy planet.”

Here we can offer you some interesting books:

Listă bibliografică virtuală

Maynes, Charles William. U.S. foreign policy and the United Nations systems / Charles William Maynes – New York, London : Ed. W. W. Norton & Company, 1996. – 304 p.

The United Nations in Moldova: Together for a Better Life – Chişinău : Organizaţia Naţiunilor Unite în Moldova, 2004. 58 p.

Ţiganu, Ludmila. New Horizons / Ludmila Țiganu – Chişinău : Ed. PNUD Moldova, 2005. 52 p.undayflags

Guzun Igor, Ciocanu Doru. From Drought to Prosperity through Community Development / Doru Ciocanu, Guzun Igor – Chişinău : Ed. Bons Offices SRL, 2008. 26 p.

UNDP. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development / UNDP – New York : United Nations, 2010. 17 p.

United Nations Human Rights. High Commissioner’s Strategic Management Plan 2010-2011 / United Nations Human Rights – Geneva : S. n., 2010. 160 p.

Newman Edward, Rich Roland. The UN role in promoting democracy : Between ideals and reality / Roland Rich, Edward Newman – Tokyo, New York : United Nations : University Press, 2004. 357 p.

 Wouters, Jan. The United Nations and the European Union: An Ever Stronger Partnership / Jan Wouters – Hague : Asser Press, 2006. 434 p.

The Global Partnership for Development at a Critical Juncture : Millennium Development Goal 8: MDG Gap Task Force Report 2010 – New York : United Nations, 2010. 80 p.

Ciobanu, Igor Tudor. European Convention on Human Rights and Protection of Persons in Need of International Protection / Igor Tudor Ciobanu – Chişinău, 2000. 279 p .

Publicat în învățământ, învățământ preșcolar, manual, metodica predării obiectelui, religie

5 octombrie – Ziua Internațională a Profesorului


Un profesor care încerca să predea fără a le inspira elevilor dorința de a învăta nu face decât să bată cu ciocanul într-un fier rece.

Horace Mann

Cu ocazia Zilei Internationale a Profesului vă prezentăm o expoziție virtuală de carte, ce face referință, la meseria de profesor și pedagogie.

Manual de pedagogie: manual destinat studenților de la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic / coord: Ioan Jinga; Elena Istrate. – Ed a 2-a rev. –  București: All 2006, 2008. – 567 p.

Acest manual este inclus în bibliografia examenelor  pentru o definitivare în învățămînt și pentru a obține un grad didactic pentru profesorii.

Această lucrare abordează o întreagă problematică a procesului instructiv-educativ, dezvoltând elemente ale teorii educaționale, ale instruirii și evaluării (inclusiv ale celei asistate de calculator), precum și elemente de management școlar.

În această lucrare se face o permanentă conexiune între teorie și practică, iar la sfîrșitul fiecărui capitol autorii propun diverse probleme de reflecție și aplicații.

Acest manual se adresează:

 • studenților de la facultățile de profil;
 • studenților de la toate profilurile de învățămînt superior care vor să devină cadre didactice;
 • educatorilor, învățătorilor și profesorilor de toate specializările;

 

Țurcanu, Ion. Creangă în contextul pedagogiei timpului său / I. Ţurcanu. – Chișinău UNIVERSITAS, 1994. – 146p.

Deosebirea între metoda propusă de Creangă și  învățarea de rutină și mecanică, precum se profesează ea în genere în școlile noastre, este deosebirea dintre învățămîntul viu și intuitiv și mecanismul mortal memorării de lucruri neînțelese de copii; deosebirea dintre pedagogie și dresură…

Se știe că înainte de a deveni scriitor, și pînă la sfîrșitul vieții sale Ion Creangă a activat ca profesor la clasele primare și autor de manuale școlare.

 Pânișoară, Ion-Ovidiu. Profesorul de succes. 59 de principiu de pedagogie practică/ Ion-Ovidiu Pânișoară. – Iași: Polirom,  2009. – 335 p.

Realitățile la care ar trebui să se adapteze școala românească sunt într-o continuă schimbare. Cu o perspectivă echilibrată dintre teorie și practică,  această lucrare propune o abordare nouă  în aria științelor educative și ne oferă diverse sfaturi  care vin atît în sprijinul debutanților , cât şi pentru profesorii cu experiență. În această  carte puteţi descoperi subiecte ca:

 • Principiul automomotivări cadrului didactic;
 • Principiul componenței cadrului didactic;
 • Principiul autorității didactice;

 

Mândâncanu Virgil. Pedagogia creștină: Manual recomandat pentru învățământul preuniversitar și universitar laic și spiritual / Virgil Mândăcanu. – Chișinău: Baștina-Radog, 2006. – 406 p.

pedagogia-crestina-corectAcest manual Pedagogia Creștină  este propus elevilor, studenților şi pedagogilor ca un demers științific, didactic și spiritual. Sunt abordate și analizate trăsăturile esențiale ale fenomenului educațional care este raportat la realizările științei, ale antropologiei creștine, dar și la contextul  Sfintei Scripturi.

Actualmente foarte mulții neagă sau pun la îndoială valoarea religiei strămoșești și a înțelepciunilor din Sfânta Scriptură. Esența învățăturii creștine este denaturată, iar ideile care sunt promovate de către Părinții Bisercii – sunt neglijate. Este un lucru regretabil, pentru că acum, când școala dorește să aplice în practică „noile educații”, o „pedagogie axiologică”, „noile standarde europene”, conceptele creștine pot reprezenta  anume acel principiu valoros de care încă mai duce lipsă învățămîntul din Republica Moldova.

 

Savin, Irina-Isabella. Metode educaționale intereactive utilizate la ora de diriginție / Irina-Isabella Savin. – Iași: Princeps Edit, 2005. – 128 p.

Lucrarea completează într-un mod justificat un spațiu bibliografic deficitar pe piața preocupărilor științifice, în ceea ce privește activitatea educațională de consiliere – dirigiție.

D-na prof. Irina-Isabella Savin selectează idei perene despre educație, le  sintetizează în citate celebre la care-și raportează propria experiență din învățământul preuniversitar. Lucrarea sa este concetrată pe metodele educaționale interactive specifice unei ore de dirigenție, propunând soluții posibile pentru rezolvarea crizei educaționale în școlile românești.

Stoica, Valentina. Vocația Pedagogică / Valentina Stoica, Aurelia Racu. – Chișinău: Litera, 1995. – 95 p.

Această carte este dedicată acelor tineri  care se consacră specialității de pedagog.

Este scrisă după îndelungate investigații efectuate în școlile de cultură generală, în școlile speciale şi auxiliare şi reflectă spinoasele probleme ale persoanelor cu handicap.

Pedagogie / coord.: Mihai Diaconu, Ion Jiga, Olga Ceban. – București: Editura ASE, 2004. – 603 p.

pedagogie-corectCei interesați de problema educației formale în unitățile de învățămînt pot consulta această carte realizată de către un colectiv de cadre didactice din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului  Didactic al ASE din București. Manualul conține următoarele capitole:

 • Introducere în pedagogie;
 • Pedagogia ca știință al educației;
 • Pregătirea pedagogică și competențele profesiei didactice;

 

Jiga, Ioan. Istratii, Elena. Manual de Pedagogie / Ioan Jiga. Elena Istratii. – București: ALL EDUCATION,  1998. – 463 p.

Acest manual este realizat de către personalul militar și civil care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de Cercetări  Psihopedagogice și de Perfecționare a Personalului din Învățământul Militar. Deși este realizat pentru studenți militari  care frecventează cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, este și util, în egală măsură şi pentru studenții din instituțiile civile de  învățămînt superior care optează pentru o carieră didactică. Acest manual conține următoarele secțiuni:

 • Secțiunea I: Pedagogia – ştiință a educației;
 • Secțiunea a II-a: Teoria edcuației;
 • Secțiunea a III-a: Teoria procesului de învățămînt(didactica);

 

Stănculescu, Elena. Psihologia Educație. De la teorie la practică / Elena Stănculescu. – București: Editura Universitară,  2008. – 397 p.

Elevii vin la şcoală nu numai cu un bagaj de cunoştinte care trebuie îmbogăţit, ci şi cu emoţii,  dorinţe, temeri, atitudini, fiecare având un ritm propriu de învăţare şi adaptare. Dacă nu se ţine cont de toate aceste aspecte, scopul învăţământului nu va fi atins întru totul. Se subînţelege de ce rolul psihologiei educaţiei în formarea cadrelor didactice este deosebit de important. Suntem ceea ce suntem, în funcţie de cât de buni educatori au fost părinţii şi profesorii noştri, de masura şi modul în care ne-au stimulat potenţialul cu care ne-am născut. Oare câţi copii, nu neapărat geniali, au fost afectaţi de erorile profesorilor, de interpretări subiective, de etichetări şi false aşteptări? Cum pot fi acestea prevenite? Printr-o bună cunoaştere a psihologiei educaţiei şi aplicarea principiilor sale în formarea copiilor.

Publicat în Activitate expoziţională, EXPOZIȚII DE CARTE, Politică internaţională, valori europene

21 septembrie – Ziua Internațională a Păcii


Ziua Internațională a Păcii este sărbătorită anual la data de 21 septembrie pentru a recunoaște eforturile indivizilor, organizațiilor și guvernelor de a pune capăt conflictelor și de a promova pacea.

Istoric: O rezoluție a ONU a stabilit Ziua Internațională a Păcii în 1981, atunci când a avut loc și  deschiderea Adunării Generale a ONU. Prima zi a Păcii a fost sărbătorită în 1982 și a avut loc în a treia zi de marți a lunii septembrie a fiecărui an până în 2002, când s-a decis ca data permanentă pentru Ziua Internațională a Păcii să fie 21 septembrie.

Prin stabilirea unei date fixe pentru Ziua Internațională a Păcii, adunarea a declarat că această zi trebuie să fie dedicată acțiunii de încetare a focului și de promovare a non-violenței la nivel mondial.

Prin crearea Zilei Internaționale a Păcii, ONU și-a dedicat activitatea întru susținerea păcii în întreaga lume și a încurajat oamenii să lucreze în cooperare pentru acest obiectiv. Încă de la începuturile sale, Ziua Păcii a marcat un progres personal și planetar spre stalibirea păcii. Însemnătatea acestei zile a crescut odată cu trecerea timpului și acum a ajuns să “conecteze” milioane de oameni și multe evenimente organizate în fiecare an pentru a comemora și a sărbători această zi.

Simboluri: Porumbelul care zboară cu o ramură de măslin în cioc este unul dintre simbolurile cele mai frecvent prezentate pentru descrierea păcii. O posibila explicatie pentru legatura dintre maslin si pace este ca maslinii rodesc greu, iar cultura maslinelor ar fi greu de realizat pe vreme de razboi. 

În iudaism, creștinism și islam un porumbel alb este, în general, un semn pentru pace. Porumbelul poate fi interpretat, de asemenea, ca „speranță pentru pace”. De multe ori, porumbelul este reprezentat ca fiind în zbor pentru a reaminti oamenilor rolul său de mesager.

Biblioteca Centrală vă recomandă la acest subiect următoarele titluri:

Budeanu, Radu. Pace pentru a planetă / Radu Budeanu. – Bucureşti : Albatros, 1986. – 238 p.

Război sau pace este alternativa globală a timpului nostru. Starea de “nici pace, nici război” este, în condițiile înmulțirii aberante a teribilelor arsenale nucleare, doar amânarea unui deznodământ feroce pe care orice om cu simțul rațiunii trebuie să-l respingă. S-au adunat prea multe arme de distrugere în masă pentru ca, acceidental sau intenționat, civilizația noastră, în formele pe care le cunoaștem, să nu riște să dispară o dată pentru totdeauna. Istoria omenirii poate fi considerată drept istoria războaielor sale?

Europa în lume. Eforturi pentru pace, securitate şi stabilitate. – Luxembourg : Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale UE, 2000. – 179 p.

 Cartea de față este o sinteza la aceea cum regiunile conflictuale din toată lumea lucrează la stabilirea păcii, ce fel de reforme promovează și cum UE implementează Strategia Europeană de Securitate întru prevenirea conflictelor și a amenințărilor. Studiile de caz prezintă rapoartele următoarelor regiuni: Balcanii de Vest, Africa, Columbia, Georgia, Orientul Mijlociu, Irak, Afganistan, Indonezia și nu în ultimul rând cazut Republicii Moldova.

Gray, Colin S. Războiul, pacea şi relaţiile internaţionale : O introducere în istoria strategică / Colin S. Gray. – Iaşi : Polirom, 2010.- 348 p.

Pacea și războiul se succedă într-un ciclu infinit, chiar dacă neregulat. Idealiștii optimiști cred că războiul este o problemă care poate și trebuie să cedeze, și va ceda într-o zi în fața unui atac cu armele potrivite. În ochii realistului pesimist însă, războiul nu ridică o singură problemă, ci mai multe, toate fiind unice în fiecare conflict. Prin urmare nu poate exista o soluție generală la “problema războiului”. În cartea de față, autorul se concentrează asupra relației dintre pace și război și, nu mai puțin important, dintre război și pace. În general se afirmă că o stare de pace și securitate este rezultatul unei ordini internaționale caracterizate prin dreptate sau nedrepatate tolerabilă, prin norme împărtășite privind comportamentul internațional acceptabil și, nu în ultimul rând printr-un mecanism de supraveghere de către un agent de control.

Morgenthau,  Hans J. Politica între națiuni: lupta pentru putere și lupta pentru pace / Hans J. Morgenthau;  Iași : Polirom, 2007. – 560 p.

Operă capitală a lui Hans J. Morgenthau, Politica între națiuni a impus relațiile internaționale ca disciplină științifică după cel de-al doilea război mondial. Teza centrată este aceea că politica internațională e în esență o luptă pentru putere, care oamenii încearcă de secole să o modereze – de aici importanța dreptului internațional, a moralității internașionale, a diplomației.

Mureșan, Sabin. Prin război spre pace: Un drum închis / Neagu Udroiu. – S. n.: Patrir Eikon, s.n..  – 136 p. 

Războiul este un blocaj mental, incapacitatea minții umane de a găsi soluțiile creative, pașnice, pline de emaptie în cadrul unui conflict. Pacea pozitivă nu este doar opusul războiului, ci efortul zilnic în fiecare aspect al vieții de a depăși în mod nonviolent conflictele pe care le avem cu noi înșine, cu mediul înconjurător, cu ceilalți, cu Dumnezeu. Pacea este o decizie individualăși în același timp una a comunității, este o decizie morală și una politică. Pacea este acțiune, mai mult decât tiradele exaltate, porumbei albi și ramurile de măslini. Pacea este o provocare enormă pentru noi toți și o dovadă a evoluției speciei umane.

Stoica, Gheorghe Lencan. Cultură, Umanism, Pace / Gheorghe Lencan Stoica. – Bucureşti : Ed. Militară, 1989. – 215 p.

Edificarea unei lumi a păcii reprezintă cea mai importantă și actuală preocupare a omenirii. În pătrunzătoarele analize ce caracterizează documentele programatice ale politicii noastre se întâlnește, în acest sens, o formulare foarte sugestivă: “Lupta pentru dezarmare și pace constituie problema fundamentală a prezentului și viitorului umanității. Cât timp se vor menține armele nucleare se va menține și pericolul unui război nuclear, care va duce la distrugerea întregii omeniri.

Udroiu, Neagu. O șansă Păcii / Neagu Udroiu. – Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1989. – 258 p.

Reporter special la Națiunile Unite, Udroiu Neagu, face Apel către oricine dorește să cunoască ce gîndesc românii de toate profesiile și de toate vîrstele, astăzi, cînd în fața omenirii întregi se detașează drept crucială opțiunea pentru calea războiului sau calea păcii, Apel care a devenit document oficial al ONU. Acesta poartă în filigranul său frumusețea, greutatea, dorința și speranța a optsprezece milioane de oameni care privind în urmă și-au văzut fiecare părinții și frații, moșii și strămoșii purtați în războaiele de-a lungul veacurilor și al mileniilor. 

Youth for peace = Molodez’ za mir: Grazdanskij dialog: Tinerii pentru pace: Dialog civic : Civic dialogue. – Tiraspol, 2004. – 364 p.

La 22-26 aprilie în orașul Tiraspol a a avut loc trainingul internațional “Tineretul pentru pace: dialogul civil”, la care au participat aproximativ 100 de studenți, lideri ai ONG-urilor, cât și experți internaționali și locali din diferite orașe și raioane din Transnistria, Moldova și Găgăuzia.

Participanții acestei întâlniri au fost finaliștii concursului de lucrări, pe tema păcii și dialogului civil, care a avut loc în decurs de jumătate de an în Moldova, Transnistria și Găgăuzia. În cadrul trainingului tinerii au elaborat mini proiecte pentru realizarea inițiativelor civile în regiunile sale. Cele mai bune publicații au fost editate în volumul final prezent în trei limbi: rusă, română și engleză.

Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC, Activități de promovare, COLECŢII BC

Poetul şi eseistul Ianoş Ţurcanu – 65 de ani de la naştere


 

ANIVERSĂRI – 2016

 Recomandăm atenţiei Dvs un articol ce face referinţă la biografia, activitatea şi cărţile scriitorului Ianoş Ţurcanu.

 Ianoş Ţurcanu s-a născut la data 26 iulie 1951 în satul Pelinia, judeţul Bălţi.

A absolvit şcoala medie din satul Pelinia. În anii 1966-1970 a fost student la Colegiul deIMAG4312_1 Medicină din oraşul Bălţi. În anii 1970 – 1972 face serviciul militar în mai multe unităţi militare din Imperiul Sovietic aprofundîndu-şi studiile în medicină. Călătoreşte în Mongolia şi Ungaria, descoperă oraşul Sankt-Petersburg şi alte locuri pitoreşti din Rusia şi Ucraina. Ajunge să admire lacul Baical. În anii 1972-1976 face studiile la Institutul de Medicină din Krasnodar.

După un concurs viguros, este angajat la Centru de pregătire şi antrenamente special ale piloţilor şi cosmonauţilor, aflat în oraşul Soci, pe ţărmul caucazian al Mării Negre. Se apropie de oamenii de artă din Tbilisi, Suhumi şi Batumi. În anul 1973 debutează editorial în revista ,,Moldova”. Începe să scrie basme, poveşti şi poezii pentru copii. Cîţiva ani mai tîrziu, 1976-1980, activează în domeniul medicinei legată de cosmonautică. În anul 1980 devine licenţiat, fără frecvenţă la

Institutului de Literatură Universală ,,Maxim Gorki” din Moscova.

În anul 1992 revine la Chişinău. Tot în oraşul Chişinău, în anii 1993-2010 apar cărţile de versuri şi aforisme Oglinda stranie (ed. Museum, 1994), Insomnii (ed. Pigmalion, 1996), Ora de anatomie (ed. Museum, 1995), Ploaie la plus infinit (ed. Cartier, 1996), Contur (bibl. ,,B.P.Hasdeu”, 1997, Chişinău), Cioburi de cristal (ed. ABC, 2000, Chişinău), Deprindere inutilă (ed. Augusta, 2000), Sonduri de buzunar (ed. ABC, 2000, Chişinău), Priviri în Oglindă (ed. Gunivaş, 2001, Chişinău), Apropo (ed. Şiarec, Chişinău), Şi atît (ed. Prut Internaţional, 2001), Linişte nu va mai fi (ed. Gunivaş, 2002), Tatuaje pe nisip (ed. Gunivas, 2003), Eu + tu… sau încă odată despre dragoste (ed. Grafema Libis, 2003), Gînduri printre rînduri (ed. Princeps, 2005), Carte de dragoste – versuri (ed. Grafema Libris, 2005, Chişinău) etc.

Cărţi pentru copii: În palat la Verde Împărat (ed. Baştina, 1993), Doi lei (ed. Museum, 1996), Fulgul fermecat (ed. Museum, 1997), Cîntec de-nceput (ed. Lilian, 1998), Motanul – navigator (ed. Orfeu, 1997), Alfabetul vesel (ed. Lilian, 1998), Zece fraţi neastămpăraţi (ed. Abeceluş, 2000), Insula Madagascar – versuri (ed. Abeceluş, 2001), Animale sentimentale (ed. Austria, 2001) etc.

 Este autor al peste 500 de texte de cîntece de muzică uşoară, populară şi cîntece pentru copii. Redactor la revistele ,,Moment poetic”, ,,2 ore+3 iezi”, ,,Aduceri aminte”. Colaborează la revista „Litere” (Tîrgovişte).

Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, al Uniunii Scriitorilor din

România, al Uniunii Mondiale a Literaţilor ( Washington), Membru de Onoare al

Societăţii Scriitorilor Tîrgovişteni.

În lista premiilor obţinute se înscriu:

Premiul Bibliotecii Naţionale (1995) pentru placheta Oglinda stranie;

Premiul Uniunii scriitorilor (2001) pentru cartea Insula Madagascar;

Premiul Bibliotecii „Gh.Asachi” (Iaşi) pentru cartea Bravo, Mieunache (2005);

Premiul Salonului Internaţional de Carte „SIC 2007” pentru placheta de versuri

Omul Mării (2007);

Premiul „Simpatia copiilor” al salonului Internaţional de Carte pentru Copii (2008);

Premiul „Eros” al Bibliotecii Naţionale (2008), pentru cartea O girafă supărată;

Premiul „Mihai Eminescu”, pentru cartea Izgonirea din Edem;

Premiul ,,Cartea Anului” la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, Chişinău (2009) pentru cartea Un elefant în vagonul-restaurant;

 

Ţurcanu, Ianoş. Cea mai frumoasă vară a iubirii / Ianoş Ţurcanu: pref. acad.

Mihai Cimpoi. – Chişinău: Cartididact SRL, 2010. – 338 p.

Turcanu_Cea mai frumoasa varaCulegerea de versuri a lui Ianoş Ţurcanu Cea mai frumoasă vară a iubirii are cîteva părţi:

În prima parte: Am ascuns iubirea, sunt versuri de dragoste pentru adulţi. Iată şi cîteva poezii: Femeile iubite odinioară, Amiază clară, Oraşul acesta etc. Vă recomandăm un catren din poezia Femeile iubite odinioară:

             Femeile iubite odinioară

             Se transformă treptat-treptat

             În imagini însorite de vară,

             Cu-n farmec de neuitat.

Un alt catren este din poezia Amiază clară:

            Vii, culorile de–amiază

            Trec uşor una în alta

            Soarele, pe-ascuns, vînează

            Cîte-un tip ce nu-i bronzat.

Cea de a 2 parte include versuri pentru copii, Fapte bune să aduni. Sunt versuri despre animale, Animale sentimentale. Iată căteva titluri de poezii. Mur şi mor, Lipul, Doi urşi etc.

Vă recomandăm un catren din poezia Mur şi Mor

             Ursuleţii Mur şi Mor,

             Din oţel stălucitor,

             O maşină-au construit:

             Lunecă fără motor,

             Fără acumulator,

             De pe dealu-nzepezit.

Următoarele capitole din partea a doua a cărtii sunt intitulate, Ce ascund cuvintele, Geografia cu minuni, Timpuri – anotimpuri, Motanul – navigator. În final sunt incluse cîteva aforisme ale poetului Ianoş Ţurcanu – Cuvintele în bilanţă. Catrea finalizează cu Referinţe critice, unde colegii de breaslă îşi expun punctele de vedere referitor la creaţia lui Ianoş Ţurcanu.

Ţurcanu, Ianoş. Casa pentru femeia iubită / Ianoş Ţurcanu. – Iaşi: TIPO Moldova, 2012. – 201 p.

Turcanu_Casa pentru femeiaVolumul dat este o culegere de versuri. Deşi titlul nu are legătură cu versurile în sine, vă recomandăm această carte, mai ales dacă vă plac poeziile lui Ianoş Ţurcanu. O minunată poezie este S-a întors toamna, iubito

             S-a întors toamna, iubito,

             Care niciodată nu moare.

             Am putea face un mic popas,

             să visăm cu privirea în soare.

             Eu aş putea să-ţi aduc

             dintr-un fruct, unde tainele mor,

             nişte seminţe fermecate

             sau să-ţi scriu un poem de dor

             pe crengi şi panaşe uscate.

Ţurcanu, Ianoş. Caută femeia / Ianoş Ţurcanu. Chişinău : S.n., 2015. – 64 p.

Turcanu_Cauta femeiaÎn poeziile de dragoste poetul dă dovadă de mari sensibilităţi dar şi de înţelegerea sufletului uman. Pentru unii oameni există lucruri mult mai importante decît femeia şi iubirea, dar fără ele toate aceste lucruri nu au valoare. Într-adevăr, în mînile femeii se află cheia fericirii şi a realizărilor noastre. Plină de taine, captivantă, frumoasă, dătătoare de viaţă, cunună a creaţiei, femeia te ridică, femeia te coboară. Sau, cum zicea Camil Petrescu ,,Femeia este cheia naturii. Toate femeile sunt rezumate în ea şi cînd un suflet de femeie s-a deschis, ţi s-au deschis toate înţelesurile lumii”… Cartea include aforisme despre femeie:

 • De la dragoste la ură e doar un pas, un cuvînt, amant.
 • Femeia e ca pisica. O poţi uşor învăţa să facă… orice vrea ea.
 • Unele femei ne ajută să revenim pe lume. Altele – să plecăm.

Ţurcanu, Ianoş. Omul mării revine / Ianoş Ţurcanu. Chişinău: Grafema Libris, 2015. – 176 p.

Turcanu_Omul marii revineIanoş Ţurcanu spunea: „Mi se parea că, după ce am scris Omul Mării, mult timp nu  mă voi întoarce la această temă, considerând-o un capitol închis al vieţii mele. Pe cînd scriam această carte, m-am străduit tot timpul să păstrez în mine senzaţia unui abur de dimineaţă în care se pierd contururile malurilor cu alge şi prundiş lunecos, ţipătul pescăruşilor printre bărci şi catarge înalte, vuetul surd al mării, unde, la sfinţit de soare, scriam cu laptopul pe genunchi, cu picioarele în mare, bronzat şi ferici ca niciodată.”

Turcanu_Izgonirea din EdenŢurcanu, Ianoş. Izgonirea din Eden / Ianoş Ţurcanu. Chişinău : Reclama SA, 2008. – 220 p.

Ianoş Ţurcanu este, înainte de toate, un poet al iubirii care vede în acest sentiment o expresie a deplinătăţii. Versurile erotice sunt pătrunse de o sensibilitate lirică fină care dă măsura adevărată a darului său artistic.

Sursa imaginii: bibliotecarebreanu.blogspot.com

Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC

Ziua Mondială a Șahului


În fiecare an la 20 iulie este sărbătorită Ziua Mondială a Șahului. E un joc complex și chiar unul dintre cele mai grele jocuri din lume.

Cu această ocazie, Biblioteca Centrală vă invită să consultaţi cîteva cărţi ce fac referinţă la acest joc.

 1. Powell, Michael. Şahul / M. Powell; design şi ilustraţii: K. Knight. – Chişinău : Prut, 2012. – 48 p. : il. + tablă magnetică cu piese de şah.Sahul
 2. Russo, Marieta. Mîndria şahului moldovenesc. – Chişinău : S.n., 2008. – 36 p.
 3. Скрипченко, Фёдор. Шахматный почерк Эльмиры / Фёдор Скрипченко. – Chişinău : „Tipografia Centrală”, 2005. – 176 c.
 4. Скрипченко, Фёдор. Шахматная гордость Молдовы : (мемуары) / Фёдор Скрипченко. – Chişinău : „Tipografia Centrală”, 2005. – 272 c.
 5. Скрипченко, Фёдор. Эльмира штурмует шахматный Олимп / Фёдор Скрипченко. – Chişinău : S.n., 2003. – 226 c.
 6. Vrei să devii maiestru? : Culegere de combinaţii la şah (material de studiu pentru începători) [[Text]+[Ilustraţii]]. – Chişinău : Iulian, s. a. – 200 p. : il.
 7. Polihroniade, Elisabeta. 64 premii de frumuseţe în ŞAH / E. Polihroniade; prefaţă: P. Brînzeu. – Bucureşti : Ed. SPORT-TURISM, 1990. – 155 p.
 8. Ştefaniu, Constantin. Partide decisive în campionate de şah / C. Ştefaniu. – Bucureşti : Ed. SPORT-TURISM, 1989. – 480 p.
 9. Ştefaniu, Constantin. Problema finalurilor în şah / C. Ştefaniu. – Bucureşti : Ed. SPORT-TURISM, 1987. – 223 p.
 10. Urseanu, Veniamin. Strategia jocului de mijloc în şa / V. Urseanu. – Bucureşti : Ed. SPORT-TURISM, 1985. – 288 p.
 11. Ştefaniu, Constantin. Şahul de la A la Z / C. Ştefaniu. – Bucureşti : Ed. SPORT-TURISM, 1984. – 487 p.