Arhive etichetă: ghid

Colecţia de carte în limba engleză Etică şi moralitate


Recomandăm atenţiei DVS! colecţia de carte din domeniul Etică şi moralitate în limba engleză. Cărţile sunt despre cum împărţim întte viaţa de familie şi cea profesională, ghid în carieră în business din lume, etica business, etica pentru manageri etc.

Listă bibliografică virtuală

Barrett, Tom. Walking the tight rope. Balancing family life & professional life / Tom Barrett. – Vienna : s.a., 1994. – 191 p.

Bellas, Patricia H. Your Career in the business world. A guide for young women / Patricia H. business ethicBellas. – New York : Arco Publishing, 1981. – 116 p.

Brown, Judith C. Immodest acts. The life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy / Judith C. Brown. – New York; Oxford: Oxford University Press, 1986. – 214 p.

Bussiness etchics 08/09. – New York : Higher Education, 2008. – 192 p.

Coffey, Wayne. Straight Talk about drinking teenagers speak out about alcohol / Wayne Coffey. – New York : New American Library, 1986. – 169 p.

Ellis, Yi S. 101 stories for foreigners to understand Chinese people / Yi S. Ellis, Bryan D. Ellis. – Shenyang: Liaoning Education Press, 2006. – 210 p.

Forni, Pier Massimo. Choosing civility / Pier Massimo Forni. – New York: St. Martin’s griffin, 2002. – 196 p.

Gortner, Harold F. Ethics for public managers / Harold F. Gortner. – London : Westport, Connecticut, 1991. – 187 p.

Hamilton, Marcia. Loop yor life. Plan your future in ten Simple Steps / Marcia Hamilton. – 101 stories forS.l.: S.a. – 143 p.

Hirshberg, Gary. Stirring it up. How to make money and save the world / Gary Hirshberg. – New York: Hyperion, 2008. – 210 p.

Long, Deborah H. Doing the Right Thing. A real estate practitioner’s guide to ethical decision making / Deborah H. Long. – New Jersey: Gorsuch / Prentice Hall, 1998. – 138 p.

Make gentle the life of this world : the vision of Robert F. Kennedy / edited and with an Introduction by Maxwell Tazlor Kennedy. – New York : Harcourt Brace & Company, 1998. – 188 p.

Rachels, James. The elements of Moral Philosophy / James Rachels. – Boston: McGraw Hill, 2003. – 220 p.

Sommers, Christina. Vice & Virtue in every Life / Christina Sommers, Fred Sommers. – Belmont : Thomson< Wadsworth, 2007. – 594 p.

Steele, R. Don. Office politics : The woman’s guide to beat the system and again financial success / R. Don Steele. – S. l.: s. a., 1994. – 330 p.

The way we think: Chinese view of life philosophy / Beijing: Sinolingua, 2009. – 162 p.

Această prezentare necesită JavaScript.

Anunțuri

Curriculum pentru învăţământul preşcolar


Recomandăm un set de cărţi auxiliare pentru cei care lucrează în grădiniţă. Cărţile fac referinţă la jocuri didactice, activităţi care pot fi utilizate în aer liber, jocuri interdisciplinare, educaţia fizică, dar şi curriculum pentru învăţământul p365 de activitati in aer liberreşcolar.

Ambrose, Jamie. 365 de activităţi în aer liber pe care trebuie să le încerci / Jamie Ambrose; trad. din eng. de Olivia-Carmen Bârsășteanu. – Bucureşti : Litera, 2015.  –365 p.

Cartea este plină de activităţi interesante şi distractive şi te învaţă cum să construieşti un adăpost sau cum să presezi flori şi să prinzi insecte. În această lucrare veţi găsi un şir de activităţi utile în educarea copilului.

La finalul cărţii, de asemenea, veţi găsi şi un index.

Antonovici, Ştefania. Jocuri didactice pentru activităţile matematice din grădiniţă: jocurti didactice pt activitatileculegere / Şt. Antonovici, C. Jalbă, G. Nicu. – Bucureşti : Aramis Print, 2005 . – 64 p.

Jocul didactic este o formă specifică de organizare a activităţii din grădiniţă care permite realizarea obiectivelor importante prevăzute la domeniul Ştiinţă. Jocul didactic matematic e o modalitate de isntruire şi educare intelectuală a preşcolarilor realizează o îmbinare deplină între obiectivele urmărite, conţinutul activităţii şi particularităţii psihice ale vârstei preşcolare, prin transpunerea sarcinilor de învăţare în joc.

Veţi afla care sunt notele definitorii ale jocului didactic (conţinutul, sarcina didactică, elementele şi regulile de joc), metoda desfăşurării în îndrumarea jocului didactic.

Antonovici, Ştefania. Jocuri interdisciplinare: material auxiliar pentru educatoare / Antonovici_jocuri interdisciplinareŞtefan Antonovici, G. Nicu. –  Bucureşti : Aramis Print, 2004. – 80 p.

Lucrarea oferă jocuri didactice pentru grupele mici şi mijlocii. Esenţa jocului didactic constă în faptul că îmbină într-un tot unitar şi armonios atât sarcini şi funcţii specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţării. Astfel preşcolarii acumulează o cantitate mare de cunoştinţe şi impresii.

Sunt jocuri didactice şi interdisciplinare copiilor din grupele mica, mijlocie şi din grupa mare.

ed. fizica in gradiniataAntonovici, Ştefania. Educaţia fizică în grădiniţă / Ştefania Antonovici. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2010 . – 86 p. : il.

Educaţia fizică este disciplina care le formează copiilor şi tinerilor o atitudine conştienţă faţă de propriul organism. Scopul principal al educaţiei de practicare a exerciţiilor fizice, dezvolarea calităţilor motrice şi funcţionale, precum şi formarea deprinderilor de igienă. Specialiştii în domeniu vor găsi informaţii utile la rolul educaţiei fizice în dezvoltarea preşcolarilor.

La finalul lucrări veţi găsi anexe, proiecte didactice şi o bibliografie utilă.

Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământului preşcolar: în 3 vol. – Bucureşti : Didactica Publishing House.

aplicatiile noului curriculum. Vol. 1Vol. 1. Ghid pentru cadrele didactice / F. Grama, M. Pletea, L. Culea, A. Sesovici etc. – 2009. – 180 p.

„Volumul de faţă aduce noi accente care pun în valoare dezvoltarea globală a personalităţii copilului, un accent deosebit este acela al diversificării strategiilor de predare-învăţare-evaluare, caracterizat prin folosirea de metode activ-participative, prin asigurarea de valenţe formative ale jocului, ca activitate de bază a copilului, precum şi printr-o evaluare a fiecărui copil în raport cu el însuşi” afirmă autorii în Cuvântul de încpeut al lucrării. Volumul are două teme: Cine sunt/suntem? Şi Cînd/Cum şi de ce se întâmplă?

Vol. 2: Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar / F.aplicatiile noului curriculum. Vol. 2 Grama, M. Pletea, L. Culea, A. Sesovici etc. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009. – 160 p.

Volumul al doilea abordează două teme:

  1. Cine şi cum planifică/organizează o activitate?

     2. Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?


aplicatiile noului curriculum. Vol. 3

Vol. 3: Ghid pentru cadrele didactice din învăţămîntul preşcolar / F. Grama, M. Pletea, L. Culea, A. Sesovici etc. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009. – 152 p.

În volumul trei s-a făcut un bilanţ al modalităţilor de realizare a obiectivelor prin cele şase teme anuale şi anume prezentarea a şase priecte tematice, a realizării de zece proiecte săptămânale şi de numeroase descrieri a activităţilor desfăşurate zilnic.

 

 

Coroi, Eugen Educaţia muzicală: Crestomaţie pentru învăţământul preeducatia muzicalaşcolar / Eugen Coroi, Stela Bejenaru. – Chişinău : Univers Pedagogic, 2004. – 220 p. : note

Educaţia muzicală în grădiniţa de copii constituie una din principalele mijloace de cunoaştere artistică a lumii prin mijloacele sale specifice – arta sunetelor. Educaţia muzicală, organizată sistematic în grădiniţă, are ca scop major dezvoltarea sensibilităţii muzicale, formarea şi dezvoltatea unor perceperi şi deprinderi elementare de practică muzicală.

Volumul de faţă conţine un set de melodii cu note muzicale.

 

curriculuim pt invatamint prescolarCurriculum pentru învăţământul preşcolar: Prezentare şi explicitări. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009. – 159 p.

În lucrarea Curriculum pentru învăţământul preşcolar veţi afla ce înseamnă definirea conceptului de educaţie timpurie, profilul copilului la intrarea în grădiniţă curriculum – temele anuale de studiu, implicarea părinţilor în educaţia preşcolară programul zilnic de activitate în grupe etc.

La final găsiţi şi două anexe.

Ghid privind desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică în grădiniţă / C. C. Creţu, C. Ghid privind desfasurarea activitatilor de ed. fizica in gradinitaCiucurel, D. Petre, A. Ivan. – Geamăna : Tiparg, s. a. . – 96 p.

„Lucrarea de faţă a fost elaborată cu scopul de a pune la îndemâna cadrelor didactice materialul îndrumător necesar aplicării programei de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar” afirmă Constantin Cristinel Creţu în Cuvântul introductiv.

În lucrare veţi afla despre particularităţile anatomofiziologice ale preşcolarilor, scopul şi sarcinele educaţiei fizice la copii, proiectarea activităţii de educaţie fizică etc.

ghid pentru invatamintul prescolarMuntean, Camelia. Ghid pentru învăţământul preşcolar : O abordare din perspectiva noului curriculum / Camelia Muntean; Eusebiu Neculai Munteanu. – Iaşi : Polirom, 2009. – 263 p. : fig.; tab.

„Autorii acestei lucrări, ei înşişi educatori în grădiniţă, încearcă să ne convingă că educaţia preşcolarului e o muncă serioasă care presupune responsabilitate, multă pregătire şi chiar cunoştinţe teoretice. În cele ce urmează ne oferă exemple de bune practici curriculare, de proiectare a unor activităţi, de propunere de instrumente şi sugestii de realizare a educaţiei timpurii în consens cu noile linii de forţă ale curricumului preşcolar” afirmă Constantin Cucoş în Cuvânt înainte.

Lucrarea are patru părţi: O succintă analiză a reformei învăţământului preprimar din România: 2000-2008; Proiectarea demersului didactic la grădiniţă; Bunele practici în desfăşurarea activităţilor de învăţare; Evaluarea preşcolarilor şi a activităţilor la grădiniţă. La final găsiţi 12 anexe şi o bibliografie.

Nolte, D. L. Copiii învaţă ceea ce trăiesc : Educaţia care insuflă copiii invata ceea ce traiescvalori / Dorothy Law Nolte; Rachel Harris; cuvânt înainte de Jack Canfield; trad.de Luana Stoica. – Bucureşti : Humanitas, 2012. – 176 p.

Cartea preia titlul unui vechi poem pedagogic al lui Doroty Law Nolte. Preceptele lui au devenit un cod de comportament în viaţa de familie pentru generaţii întregi de părinţi americani. Autoarii au dezvoltat acest manual ca „educaţie care insuflă valori”.

 

Adolescentul merge după soare


dsc_0001Joi, 15 septembrie 2016, la Biblioteca Centrală a avut loc lansarea de carte Adolescentul merge după soare, coordonată și elaborată de doctorul în psihologie și psihologul Diana Ștefăneț alături de Olesea Raru, Lucia Bîncă, Tatiana Lungu, Ludmila Moisei, Ina Botnari.

Jelescu Petru, profesor universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, menționează că lucrearea Adolescentul merge după soare reprezintă un studiu practic, recomandabil tuturor celor care tind spre autocunoaștere și dezvoltare personală. Dedicat adolescenților, studiul ne invită într-o călătorie în lumea marilor căutări de sine, marilor aspirații și metamorfoze interioare.dsc_0030

Suportul științifico-metodologic are un volum de peste 340 pagini, fiind bine structurat și organizat, cu un limbaj coprehensibil, clar și concret. El se constituie din introducere, patru capitole, concluzii şi biografie.

Directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă” atrage o deosebită atenție asupra modalității de prezentare a subiectelor. Aici veți găsi atât informație concisă teoretică, precum și întrebări de autoanaliză, exerciții, teste, tehnici și recomandări de dezvoltare personală. Astfel, adolescentul va fi înarmat cu un întreg arsenal de metode și tehnici orientate spre dezvoltarea caracterului, stimei de sine, încrederii de sine, calităților comunicative, a capacităților de luare a deciziilor, de soluționare a conflictelor, de autocontrol și stabilire a relațiilor de prietenie cu alții.dsc_0006

Virginia Rusnac, dr. în psihologie, Directorul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică ne convinge că întru soluționarea cu succes a problemelor de vârstă și gestionarea stărilor afective e necesară cunoașterea profundă a vârstei, precum și aplicarea unui șir de tehnici și metode concrete, pe care ni le oferă cu atâta generozitate actualul ghid.