Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC

Sfaturi de cultivare a legumelor ecologice, de îngrijire a grădinii și tăierea pomilor și arbuștilor fructiferi


Recomandăm atenției DVS! o expoziție virtuală ce face referință diferite aspecte ce țin de subiecte din domeniul agriculturii. În contextul în care ramura agriculturii este importantă pentru țara noastră, specialiștii din domeniu au scris cărți abordînd diferite subiecte importante pentru a fi aduse la cunoștința publicului larg. Unele cărți prezentate în expoziția virtuală au ca subiect informații ce țin de solurile Moldovei, transformarea azotului în sol, cultivarea legumelor ecologice în grădini, creșterea albinelor.

Luînd în considerare că primăvara este sezonul în care oamenii obișnuiesc să își îngrijească grădinile, recomandăm cărți care vin cu sfaturi și idei pentru îngrijirea grădinii, cum plantăm și îngrijim legumele ecologice, cultivarea castraveților, îngrijirea pomilor și arbuștilor fructiferi și cum creștem albinele în cele patru anotimpuri ale anului.

Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii.

Expoziție virtuală de carte

Babuc, Vasile. Conducerea și tăierea pomilor și arbuștilor fructiferi / Vasile Babuc, Ananie Peșteanu, Eugeniu Gudumac. – Chișinău : ACED, 2015. – 256 p.

conducerea si taierea pomilor si arbustilor fructiferi„Pomicultura este una din ramurile principale ale agriculturii din Republica Moldova, fiind strategică pentru economia țării, avînd o pondere considerabilă în export. […] În lcurarea de față sunt generalizate realizările științifice și practica avansată în domeniul respectiv, din Republica Moldova și alte țări. Lucrarea este compactă în mod aplicativ, suficient ilustrată cu scheme și fotografii se prezintă informația necesară cu referință la conducerea și tăierea pomilor, sistematizată în compartimentele: organe principale, legitățile creșterii și fructificării pomilor, bazele biologice, tehnica conducerii și tăierii pomilor etc.” se afirmă în prefața cărții.

Lucrarea are trei capitole:

Bazele biologice și tehnologice ale conducerii și tăierii pomilor și arbuștilor fructiferi;

Conducerea și tăierea pomilor speciilor pomicole;

Conducerea și tăierea arbuștilor fructiferi.

Donos, Alexei. Acumularea și transformarea azotului în sol / Alexei Donos. – Chișinău : Pontos, 2008. – 206 p.

Donos Alexei_Acumularea si transformarea azotului in sol„Azotul este constituentul de bază al proteinelor și joacă un rol important în viața plantelor, animalelor și a altor organisme. Conform „Legii egalei importanțe și a nesubstituirii factorilor de vegetație” în procesul de nutriție a plantelor, azotul nu poate fi substituit cu nici un alt element, plantele absorbind azotul accesibil, în principal, din sol.  Insuficiența nutriției plantelor agricole cu azot accesibil conduce la încetinirea sau oprirea creșterii lor.

Ca rezultat, recoltele sunt mici și de calitate inferioară” se afirmă în Introducerea cărții.

 

Lucrarea are 7 capitole:

 1. Importanța azotului în natură și agricultură;
 2. Noțiuni teoretice și aspecte practice privind procesele de transformare a azotului în sol și circuit;
 3. Căile de acumulare a azotului în sol;
 4. Structura azotului total din sol și procesele de transformare;
 5. Azotul mineral din solurile Moldovei și unele procese de transformare;
 6. Consumul azotului din solurile arabile ale Republicii Moldova;
 7. Gestionarea azotului în agricultură și eficiența îngrășămintelor cu azot;
 8. Bilanțul azotului în solurile arabile din Republica Moldova și unele măsuri de îmbunătățire.

 

Eroziunea solului: esența, consecințele, minimalizarea și stabilirea procesului / red. responsabil: Dan Nour; responsabil de ediție: Dumitru Balteanschi. – Chișinău : Pontos, 2004. – 473 p.

„Preocupările privind exprimarea corectă a terminologiei s-au maifestat la traducător cu Eroziunea soluluimult timp în urmă, încă din perioada colaborării fructuoase cu personalități de mare prestigiu, deschizătoare de drumuri în problemele științei solului și metodele de ameleorare a acestuia” afirmă Valentin Ungureanu, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei în Cuvât înainte.

Lucrarea include un set de articole a specialiștilordin domeniu: Esența procesului de eroziune și Colmatarea bazinelor acvatice de I. Krupenko, Metode de determinare a volumelor de eroziune a solurilor prin apă de Gr. Dobrovolischi, Crearea pășunilor și fânețelor semănate pe soluri erodate puternic de S. Carauș etc.

 

Gedda, Agnès. Grădina de legume ecologice: ghid practic / Agnès Gedda; trad.: Eliza Galan. – Iași : Polirom,  2007. – 264 p.

Gedda Agnes Gradina de legume ecologice„Ce poate fi mai natural decît o grădină ecologică? Pentru a vă ajuta să cultivați propriile legume fără produse chimice, vă propunem în cartea de față să față să cunoașteți mai bine ritmurile naturii și să vă învățați tehnici tehnicile de bază ale grădinăritului ecologic, pentru a le putea aplica în grădina dumneavoastră. De fapt, ce înseamnă ecologic?” se întreabă în Introducerea cărții.

Răspunsul la această întrebare, dar și alte răspunsuri aflați citind cartea.

 

 

Ghidul are 10 capitole și un dicționar de termeni

 1. Ce trebuie să aveți și ce trebuie să știți;
 2. Grădina adaptată situației dumneavoastră;
 3. Grădina în acțiune;
 4. Ce trebuie să știți despre cultivarea legumelor;
 5. Dăunătorii;
 6. Îngrășămintele ecologice;
 7. Cum vă veți ocupa de grădină;
 8. Semăntatul și plantatul;
 9. Grădina de legume, plantă cu plantă;
 10. Grădina celor mici.

Greenwood, Pippa. 1001 de idei pentru grădina ta / Pippa Greenwood; trad.: Marius Tăutu. – București : ALLFA, 2008. – 256 p.

„Nimic nu se compară cu o grădină care vă face plăcere și vă permite să vă relaxați, și să vă simțiți mîndru și împlinit de ceeace ați realizat. Aerul proaspăt împreună cu plantele frumoase și exercițiile fizice, mai mult sua mai puțin lejere, sunt de ajuns pentru a vă aduce zîmbetul pe buze. Cultivați legume, fructe și plante aromatice și veți avea, de asemena, un sentiment de satisfacție și fericire pe care vi-l poate oferi grădina” se afirmă în Cuvînt înainte.

Lucrarea are 14 capitole:                        Greenwood, Pippa_1001 de idei pentru grădina ta

 1. Cum să începeți;
 2. Straturi și borduri din flori;
 3. Folosirea vaselor;
 4. Arbori și tufe;
 5. Plante cățărătoare și de zid;
 6. Grădina de legume;
 7. Amenajări acvtic și iazuri;
 8. Structuri și suprafețe;
 9. Îngrijirea plantelor;
 10. Înmulțirea simplă;
 11. Prieteni și dușmani;
 12. Grădinărit ecologic;
 13. Iluminatul și elemente de proiectare.

La final, este și un index.

Lazăr, Ștefan. Apicultură practică / Ștefan Lazăr; Marius Doliș. – Iași : Ed. Alfa, 2004. – 268 p.

Lazar Stefan Apicultura practicaDacă te interesează apicultura, această carte este pentru tine. În lucrare vei afla informații diferite ce fac referință la subiect.

Lucrarea are 13 capitole și o bibliografie.

 1. Măsuri de protecția muncii în apicultură;
 2. Morfologia și fiziologia albinei;
 3. Utilaje apicole;
 4. Hrănirea albinelor;
 5. Lucrări de toamnă în stupină;
 6. Lurări de iarnă;
 7. Lucrări de primăvară în stupină;
 8. Lucrări de vară în stupină;
 9. Creșterea mătcilor;
 10. Baza meliferă;
 11. Evidența în apicultură;
 12. Menținerea sănătății familiilor de albine;
 13. Condițiile de calitate și posibilități de depistare a falsificărilor produselor apicole.

Waring, Claire. Manual de creștere a albinelor. Ghid complet, pas cu pas, de creșere a albinelor / Claire Waring, Adrian Waring; trad.: Ligia Sendrea. – București : Ed. M.A.S.T., 2011. – 160 p.

Waring_Manual de crestere a albinelor„Dacă există un lucru pe care îl știu despre creșterea albinelor, acesta este că niciodată nu se poate spune că ai destule cărți pe această temă. În ultimii zece ani am adunat o mică bibliotecă. Cîteva sunt vechi de peste 100 de ani. Una din ele, Istoria mondială a creșteriialbinelor și extracției mierii de Eva Crane, este în prezent atît de rară încît am plătit pe ea mai mult de 100 de lire sterline. Dar în tot în acest veritabil noian de volume despre creșterea albinelor, de unde se poate începe?” se întreabă Bill Turnbull în Cuvînt înainte.

Ghidul are șapte capitole:

 1. Albinele;
 2. Echipamentul;
 3. Managementul coloniei;
 4. Recolta de miere;
 5. Pregătirea de iernat;
 6. Dăunători și boli;
 7. Anul apicol.

Lup, Aurel. Introducere în economia și politica rural-agrară / Aurel Lup. – Constanța : Ex Ponto, 2007. – 872 p.

Lup Andrei_Introducere in economia si politica agrara„Cartea Introducere în economia și politica rural-agrară este mult mai extinsă, atît în ce privește cuprinsul cît și amplasarea dezvoltăriitemelor abordate, putînd fi apreciată, pe bună dreptate, ca un tratat de specialitate” afirmă Păun Ion Otiman, acad., prof. dr., în  Prefața lucrării.

Lucrarea are 15 capitole:

 1. Obiectul disciplinei, evoluția gîndirii economice rural-agrare;
 2. Agricultura, funcții, rol și loc în economie;
 3. Resursa funciară, întindere, calitate, utilizare;
 4. Capitalul tehnic al agriculturii;
 5. Munca în sistemul resurselor agriculturii;
 6. Evoluția istorică a structurilor și politicilor agrar-rurale în România de la începuturi și pînă la abolirea regimului totalitar comunist;
 7. Eficiența economică și rentabilitatea în agricultură;
 8. Piețe agricole și filiere agroalimentare;
 9. Strategii și politici agroalimentare, integrare europeană, globalizare;
 10. Agricultura României în procesul de integrare europeană;
 11. Economia producției de cereale și leguminoase boabe;
 12. Economia plantelor tehnice;
 13. Economia producției hortiviticole;
 14. Economia producției animale;
 15. Dezvoltarea rurală și politica agrară.

 

Tehnologii moderne de cultivare a castraveților: manual tehnologic / Lidia Catîru, Iurie Begal, Galina Moscaliuc – Chișinău : [et al.]; coord.: Alexandru Bejan. – Chișinău : S. n., 2014. – 150 p.

„Castraveții sunt una dintre cele mai importante culturi legumicole din lume, consumate TEhnologii moderne de cultivare a castravetiloratît în stare proaspătă cît și în stare conservată. Condițiile favorabile din Republica Moldova permite cultivarea castraveților. Unele fabrici de conserve din țară exportă peste 90% din producția de castraveți în țările CSI și Europa. Avantajul Moldovei față de alte țări este capacitatea de a produice conserve de castravețui șa costuri reduse. Sporirea cantitativă și calitativă a producțieii de castraveți este condiționată de utilizarea semințelor de valaore biologică înaltă și a tehnologiilor moderne de cultivare a castraveților” se comunică în Prefața manualului.

Manualul are 10 capitole:

 1. Particularitățile botanice și biologice;
 2. Factorii de mediu;
 3. Creșterea răsadului;
 4. Cultivarea castraveților în cîmp deschis;
 5. Cultivarea castraveților în spații protejate;
 6. Fertilizarea castraveților;
 7. Irigarea castraveților;
 8. Bolile și dăunătorii culturii de castraveți;
 9. Recoltarea și post recolta castraveților;
 10. Parametrii de calitate a castraveților conform standartelor de coemrcialziare interne și europene.

La final este o bibliografie și anexe.

 

Ursu, Andrei. Solurile Moldovei / Andrei Ursu. – Chișinău : Știința, 2011. – 323 p.

Ursu Andrei _ Solurile Moldovei„Învelișul de sol al Republicii Moldova a fost studiat multilateral, îndeosebi în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Pe parcurs s-au stabilit și examinat unitățile taonomice superioare, legitățile răspîndirii lor geografice, componența substanțială, procesele și regimurile pedologice, proprietățile fizico-chimice; au fost elaborate și experimetnate diferite metode și tehnologii de protejare, ameliorare și fertilizare a solurilor” se afirmă în prefața monografiei.

Monografia are patru părți:

 1. Geneza solurilor;
 2. Tipologia solurilor;
 3. Utilziarea și protejarea solurilor;
 4. Geografia și particularitățile regionale ale solurilor.

Wilson, Matthew. Grădinăritul modern într-un climat în schimbare / Matthew Wilson; trad.: Patricia Tăutu. – București : ALLFA, 2008. – 224 p.

Wilson_GRadinaritul modernGrădinăritul modern într-un climat în schimbare, reflectă și împărtășește experiența practică pe care el a dobîndit-o, dar trece dincolo de limitele percepute ale grădinăritului tradițional. Contrar obiceiului, el are vederi mai alrgi – activitățile noastre de grădinărit pot reduce impactul asupra resurselor naturale. Privind „dincolo de gardul grădinii”, această carte cuprinde soluții care, în mod obișnuit, ies din sfera publicațiilor de grădinărit” afirmă Inga Grimsey, director general  al Societății Regale de Horticultură în Cuvînt înainte.

Lucrarea are 12 capitole, referințe, glosar, bibliografie și grădini ale RHS, Index, mulțumiri.

 1. Sud prin sud-vest?
 2. Puteți să-l spălați?
 3. Refolosiți. Reciclați. Nu poluați;
 4. Adăpost pentru viețuitoare;
 5. Noul mod de plantare;
 6. Regii Pămîntului;
 7. Stiluri noi de plantare;
 8. Nu mai udați;
 9. Viața la umbră;
 10. Grădina din ghivece;
 11. Parteneri perfecți.

 

Publicat în îngrijirea copilului, EXPOZIȚII DE CARTE, graviditate, naștere

Ghid de sarcină și îngrijirea copilului mic


Recomandăm atenției Dvs! un set de cărți ce fac referință la sarcină, naștere și îngrijirea copilului. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Expoziție virtuală de carte

Sarcina, naşterea şi îngrijirea copilului Enciclopedia medicală a familiei: în 8 vol. / – Bucureşti : Adevărul Holding.

Vol. 3: Sarcina, naşterea şi îngrijirea copilului / coord.: Yves Morin; trad.: Doina Pienescu, Rodica Chirculescu. – 2011. – 183 p.

 „Timpul în care aştepţi un copil este unul privilegiat şi dorit, chiar dacă provoacă uneori o anume linişte. Sarcina este un proces fizic care începe cu concepţia, trece prin diferitele etape de dezvoltare a fătului până la naştere şi se încheie, pentru mamă, odată cu revenirea capacităţii ei de procreare”. Acestea şi alte informaţii aflaţi în volumul III a enciclopediei.

Lucrarea are două părţi: Sarcina şi Naşterea.

Haslam, David. Sănătatea copilului meu: ghid de simptome şi îngrijiri: 0-12 ani / David Haslam, trad. din engl.: Marius Constantin; control ştiinţific: Nicolae Muică. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Humanitas, 2012. – 297 p.

Cartea face referinţă la copii de 0-12  ani şi este con cepută ca să fie consultată rapid, oferindu-i părintelui informaţii necesare pentru sănătatea copilului său.

„Scopul acestei cărţi este de a fi un ghid al celor mai comune simptome care apar la copii. Se concentrează asupra sugarilor (bebeluşi pînă la un an) şi copiilor de pînă la 12 ani şi, cu toate că nu poate fi un manual complet al sănătăţii copilului, vă va permite să înţelegeţi ce este în neregulă cu el şi cum să-l ajutaţi mai bine” afirmă autorul în lucrarea cărţii.

Lucrarea are 6 capitole:

 1. Cum să folosesc această carte;
 2. Cînd să chemaţi doctorul;
 3. Simptomele copilăriei;
 4. Bolile infecţioase;
 5. Anexă: ghid de medicamente pentru copii
 6. Anexă: tehnici practice.

Pe final, veţi găsi doi indici: de simptome şi de termeni.

Huggins, Kathleen. Ghidul complet al mamei în primul an de viaţă al copilului / Kathleen Huggins; cuvânt înainte: Ruth A. Lawrence; trad.: Mihaela Vînătoru şi Julia Kretsch. – Iaşi : Polirom, 2010. – 302 p.

„Cartea lui Kathleen Huggins ajută mama în procesul de luare a deciziei, oferindu-i
informaţii pertinente despre avantajele practice ale alăptării, importanţa acesteia pentru sănătatea bebeluşului şi recompensele emoţionale cu totul speciale atît pentru mamă, cît şi pentru copil. Pe măsură ce femeia înaintează în sarcină şi face pregătiri pentru venirea copilului pe lume, probabil se întreabă cum se poate pregăti de alăptare. Prietenii lipsiţi de experienţă, deşi bine intenţionaţi, i-ar putea oferi o mulţime de sfaturi contradictorii. Acceastă carte, în schimb, oferă indicaţii preţioase în ceea ce priveşte pregătirea pentru alăptare, explicînd şi procesul prin care natura pregăteşte sînul pentru alăptare” afirmă Ruth A. Lawrence în Cuvânt înainte.

Lucrarea are 8 capitole:

 1. Aşteptarea: pregătirea din timpul sarcinii;
 2. Un început bun: prima săptămînă (ghid de supravieţuire);
 3. Mame speciale, bebeluşi speciali;
 4. Perioada de învăţare: primele două luni (ghid de supravieţuire: primele două luni);
 5. Ieşirile cu bebeluşul, perioadele de despărţire;
 6. Perioada de recompensă: de la două la şase luni (ghid de supravieţuire: de la două şa şase luni);
 7. Alăptarea bebeluşului mai mare (ghid de supravieţuire: de la şase la 12 luni);
 8. Alăptarea copilului mic.

Lucrarea include două anexe:

Anexa A. Cantitatea de lapte necesară bebeluşului în primele şase luni;

Anexa B. Siguranţa medicamentelor în timpul alăptării. Indexul medicamentelor uzate

La final sunt incluse bibliografie şi index.

Iovine, Vicki. Cel mai simpatic ghid de sarcină / Vicki Iovine; traducere din engleză de: Ilinca Anghelescu. – Ediţia a doua. – Bucureşti : Humanitas, 2006. – 265 p.

Autoarea cărții scrie în introducerea cărții de ce a scris această carte.

Ea afirmă că „din experiența sarcinii trece dincolo de cea exclusiv medicală. Este emoțională, fizică și socială, și n-am găsit nici o carte, în cei șapte ani de căutări, care să se refere la aceste aspecte ale sarcinii așa cum o pot face niște prietene bune, experimetnate și, mai ales, candide. Nici una dintre aceste cărți nu părea să capteze esența sarcinilor mele. Erau prea detașate, prea calme, prea ordonate, prea moderate pentru ceea ce trăiam eu”.

Lucrarea are 18 capitole:

 1. De ce crezi că ești însărcinate?
 2. Împărtășirea unei vești minunate
 3. Sarcina e o experiență fizică totală;
 4. N-am crezut că mă pot simți altfel!
 5. Nebunia de sarcină
 6. Tu și doctorul tău
 7. Testele prenatale
 8. Sarcina și exercițiile fizice etc.

Dorfman, Kelly. Boli de nutriție ale copilului. Legăturile ascunse între alimente și bolile copilăriei / Kelly Dorfman; trad.: Ioan Mitea. –București : Litera Internațional, 2012. – 320 p.

„Lucrarea Boli de nutriție ale copilului se adresează acelora care caută o cale de a găsi și
de a alege dintre cele mai noi informații despre nutriție – de la acizii grași omega-3 până la vitamina C. Ca părinți, suntem bombardați cu informații nutriționale, însă acestea nu se regăsesc nicăieri succint aplicate problemelor de sănătate specifice copilăriei” afirmă autorul în introducerea cărții.

Lucrarea are patru părți:

 1. Depistarea problemelor de nutriție;
 2. Când organismul se comportă urât;
 3. Copiii și schimbările de dispoziție;
 4. Învățarea și comportamentul copiilor.

Jordan, Sarah. Sarcina: manual de instrucțiuni. Informații esențiale, sfaturi pentru depanare și recomandări pentru viitori părinți / Sarah Jordan, David Ufberg; trad.: Daniela Boda. – București : House of Guines, 2009. – 218 p.

Manualul este recomandat femeilor care se gândesc să conceapă un copil, dar și celor care sunt deja însărcinate.

Lucrarea are 8 capitole:

 1. Erai sau nu pregătită, ești însărcinată!;
 2. Primul trimestru;
 3. Al doilea trimestru;
 4. Al treilea trimestru;
 5. Trusoul și camera bebelușului;
 6. Ce ar trebui să știe orice viitor tătic;
 7. Marea finală: păzea că vine bebelușul!;
 8. Bebe la bord!

Ghidul mamei grijulii / trad. Din limba franceză: Doina Pienescu. – București : Enciclopedia RAO, 2002. – 182 p.

„În perioadele delicate, precum sarcina și nașterea, medicul este întotdeauna prezent. Prin priceperea sa, el îi ajută pe mulți dintre viitorii copii, chiar plăpânzi, să vină fără necazuri oe lume. Nou-născutul și copilul mic sunt înzestrați cu o formidabilă capacitate de creștere” se afirmă în prefața cărții.

Lucrarea are două capitole:

 1. Voi avea un copil (face referință la sarcină, copilul în uter; nașterea);
 2. Cum să îți crești copilul (dezvoltarea, copilul, de la 6 luni la 1 an; adolescența, urgențele);
 3. Principalele boli.

La final găsiți și un indice.

Goebel, Wolfgang. Creşterea şi îngrijirea copilului: practici terapeutice alternative. Ghid medical şi pedagogic / Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler; trad.: Mihaela Bârză; dan Boariu, Anca Burloi etc. – Iaşi : Polirom, 2004. – 511 p.

„Această carte doreşte să-i ajute mai ales pe părinţii tineri, spre a dobândi siguranţă în relaţia cu copilul lor sănătos sau bolnav. În plus, ea se adresează educatoarelor şi pedagogilor, celor care se ocupă de îngrijirea bolnavilor, precum şi terapeuţilor şi medicilor, preocupaţi de aprofundarea legăturii dintre problemele medicale şi cele pedagogice” afirmă autorii în prefaţa cărţii.

Lucrarea are următoarele părţi:

 • Îmbolnăviri la vârsta copilăriei şi simptomele lor;
 • Condiţii de bază pentru o dezvoltare sănătoasă;
 • Sănătate prin educaţie.

La final, găsiţi un set de anexe:

 • Aplicaţii externe în îngrijirea bolnavilor la domiciliu de Petra Lange;
 • Instrucţiuni pentru împletit;
 • Producători şi surse de procurare (selecţie);
 • Tabel al greutăţilor
 • Substanţe, plante medicinale, articole necesare îngrijirii şi medicamente menţionate în carte;
 • Îndrumar pentru folosirea certificatului stomatologic şi de sănătate.

În context, mai găsiţi Note; Notele traducătorilor; Bibliografie; Indice de termeni; Indicele imaginilor.

Ilciuc, Ion. Epilepsia copilului mic / Ion Ilciuc, Valeria Diaconu, Cornelia Călcâi. – Chișinău : S. n., 2008. – 248 p.

„Epilepsia este o cauză frecventă de invalidare și mortalitate a copiilor din Republica Moldova. Invalidizarea neuropsihică constituie peste 70% din numărul total de copii invalizi. La 50% din copiii suferinzi de paralizie cerebrală, această maladie este o consecință a epilepsiei” afirmă profesorul universitar Ion Ilciuc în prefața cărții.

Lucrarea are 13 capitole:

 1. Epidemiologia epilepsiei la copilul mic;
 2. Definiții. Terminologie. Clasificări;
 3. Etiologia epilepsiei copilului mic;
 4. Aspecte genetice al epilepsiei;
 5. Aspecte genetice ale epilepsiei etc.

 

Karp, Harvey. Bebelușul meu e cel mai fericit. Cum să vă liniștiți nou-născutul care plânge și să-l faceți să doarmă mai mult / Harvey Karp; trad.: din limba engleză: Andreea Ciusa. – București : Curtea veche, 2007. – 329 p.

„Când mi-am început studiile de pediatrie – în anii ’70 –, nu-mi închipuiam cât de ușor este să liniștești bebelușii care plâng. În timpul
studiilor la Colegiul de Medicină Albert Einstein, profesorii m-au învățat că bebelușii plâng din cauza gazelor, așa că există două abordări corecte în ceea ce privește colicii. În primul rând, să o asculți pe bunica și să iei copilul în brațe, să-l legeni și să-i dai suzeta. Dacă nu merge așa, încearcă medicamente: sedative (să-l faci să doarmă), antispastice (pentru crampele stomacale) sau picături împotriva gazelor (ca să-l ajuți să le elimine)” afirmă autorul în Introducerea cărții.

Ce abordări au început să fie contestate către sfârșitul anilor ’70 aflați citind cartea.

Karp, Harvey. Cel mai fericit bebeluș din lume: Noua metodă prin care să liniștești bebelușul când plânge și să-l ajuți să doarmă mai mult / Harvey Karp; trad.: Cornelia Dumitru. – București : Litera Internațional, 2012. – 330 p.

Autorul lucrării, Harvey Karp, în introducerea cărții menționează că era hotărât să descopere „orice indiciu ce ar fi putut explica de ce atât de mulți copii sunt afectați de această boală misterioasă”. În anii de bursă la UCLA a citit totul despre colici. Tot el, Harvey Karp a descoperit două fapte care fac referință la colicile copiilor. Care sunt ele, aflați citind cartea.

Lucrarea are două părți:

 1. Uite cine țipă: de ce plâng bebelușii și de ce unii dintre ei plâng atât de mult;
 2. Învață arta străveche a liniștirii bebelușului.

Pe final,  găsiți o concluzie, două anexe și un indice.

Kelly, Paula. Îngrijirea copilului în primul an de viață. Un ghid ilustrat pas cu pas pentru tinerii părinți / Paula Kelly; trad.: Viorica Horga. – București : Meteor Press, 2007. – 214 p.

„A deveni părinte este una dintre cele mai emoționante experiențe pe care le veți avea vreodată. În același timp, este și o perioadă de solicitări dintre cele mai mari. Îngrijirea copilului în primul an de viață vă va îndruma pentru a putea face față cu succes noii responsabilități atunci când veți avea cea mai mare nevoie, adică în primul an de viață al copilului. Sperăm că sfaturile și instrucțiunilor pe care le veți primi vă vor da încrederea de care aveți nevoie pentru a izbuti să vă îngrijiți copilul cât mai bine” afirmă autoarea cărții, Paula Kelly în introducerea lucrării.

Cartea are 6 capitole:

 1. Nou-născutul;
 2. Îngrijirea zilnică a copilului;
 3. Hrănirea copilului;
 4. Siguranța copilului;
 5. Dezvoltarea copilului;
 6. Îngrijirea medicală a copilului.

La final găsiți o anexă și un index.

Simkin, Penny. Sarcina, nașterea și nou-născutul: ghid complet / Penny Simkin, Janet Whalley, Ann Keppler; trad.: Dana Mihai. – București : Meteor Press, 2008. – 526 p.

„Graviditatea este o stare de devenire: un copil nenăscut devine capabil de a viețui în afara mediului sigur, protector și pe deplin îndestulător oferit de trupul mamei sale, iar dvs. și partenerul deveniți părinți. Această stare durează aproximativ nouă luni și vă oferă prilejul de a învăța, de a vă adapta, de a planifica și de a face pregătiri pentru rolul de părinte” afirmă autorii în primul capitol al lucrării.

Lucrarea are 16 capitole, o introducere, prefață la ediția în limba engleză și două anexe.

Stanway, Penny. Primul copil. După 30… sau 40 de ani? La ce să vă aşteptaţi când aveţi 30 de ani sau mai mult / Penny Stanway; trad.: Irina Cuzino. – Bucureşti : Ed. Meteor Press, 1999. – 141 p.

„Marile schimbări ale comportamentului feminin, deja în curs de desfăşurare când am scris prima ediţie a cărţii Primul copil după 30… sau 40 de ani? În urmă cu patru an, au continuat cu paşi repezi. Vârsta la care femeile au primul lor copil continua să crească încet. A aştepta până la 30 de ani sau mai mult este acuma atât de frecvent încât, deşi numărul total al copiilor născuţi în Marea Britanie se micşorează an de an, numărul celor născuţi de femei au depăşit 30 de ani creşte constant” afirmă autorul în Prefaţă la a doua ediţie.

Publicat în carti in limba engleza, Colecția de Carte Engleză, ENGLISH BOOK HALL, etică și morală, expozitie virtuala, familie, lectura, LISTE BIBLIOGRAFICE, Sociologie

Colecţia de carte în limba engleză Etică şi moralitate


Recomandăm atenţiei DVS! colecţia de carte din domeniul Etică şi moralitate în limba engleză. Cărţile sunt despre cum împărţim între viaţa de familie şi cea profesională, ghid în carieră în business din lume, etica business, etica pentru manageri etc.

Listă bibliografică virtuală

Barrett, Tom. Walking the tight rope. Balancing family life & professional life / Tom Barrett. – Vienna : s.a., 1994. – 191 p.

Bellas, Patricia H. Your Career in the business world. A guide for young women / Patricia H. business ethicBellas. – New York : Arco Publishing, 1981. – 116 p.

Brown, Judith C. Immodest acts. The life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy / Judith C. Brown. – New York; Oxford: Oxford University Press, 1986. – 214 p.

Bussiness etchics 08/09. – New York : Higher Education, 2008. – 192 p.

Coffey, Wayne. Straight Talk about drinking teenagers speak out about alcohol / Wayne Coffey. – New York : New American Library, 1986. – 169 p.

Ellis, Yi S. 101 stories for foreigners to understand Chinese people / Yi S. Ellis, Bryan D. Ellis. – Shenyang: Liaoning Education Press, 2006. – 210 p.

Forni, Pier Massimo. Choosing civility / Pier Massimo Forni. – New York: St. Martin’s griffin, 2002. – 196 p.

Gortner, Harold F. Ethics for public managers / Harold F. Gortner. – London : Westport, Connecticut, 1991. – 187 p.

Hamilton, Marcia. Loop yor life. Plan your future in ten Simple Steps / Marcia Hamilton. – 101 stories forS.l.: S.a. – 143 p.

Hirshberg, Gary. Stirring it up. How to make money and save the world / Gary Hirshberg. – New York: Hyperion, 2008. – 210 p.

Long, Deborah H. Doing the Right Thing. A real estate practitioner’s guide to ethical decision making / Deborah H. Long. – New Jersey: Gorsuch / Prentice Hall, 1998. – 138 p.

Make gentle the life of this world : the vision of Robert F. Kennedy / edited and with an Introduction by Maxwell Tazlor Kennedy. – New York : Harcourt Brace & Company, 1998. – 188 p.

Rachels, James. The elements of Moral Philosophy / James Rachels. – Boston: McGraw Hill, 2003. – 220 p.

Sommers, Christina. Vice & Virtue in every Life / Christina Sommers, Fred Sommers. – Belmont : Thomson, Wadsworth, 2007. – 594 p.

Steele, R. Don. Office politics : The woman’s guide to beat the system and again financial success / R. Don Steele. – S. l.: s. a., 1994. – 330 p.

The way we think: Chinese view of life philosophy / Beijing: Sinolingua, 2009. – 162 p.

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, învățământ preșcolar, didactică, Expoziție tematică, ghid, matematica

Curriculum pentru învăţământul preşcolar: recomandări de cărţi pentru profesori şi educatori


Recomandăm un set de cărţi auxiliare pentru cei care lucrează în grădiniţă şi învăţământ. Cărţile fac referinţă la jocuri didactice, activităţi care pot fi utilizate în aer liber, jocuri interdisciplinare, educaţia fizică, dar şi curriculum pentru învăţământul 365 de activitati in aer liberpreşcolar.

Expoziţie virtuală de carte

Ambrose, Jamie. 365 de activităţi în aer liber pe care trebuie să le încerci / Jamie Ambrose; trad. din eng. de Olivia-Carmen Bârsășteanu. – Bucureşti : Litera, 2015.  –365 p.

Cartea este plină de activităţi interesante şi distractive şi te învaţă cum să construieşti un adăpost sau cum să presezi flori şi să prinzi insecte. În această lucrare veţi găsi un şir de activităţi utile în educarea copilului.

La finalul cărţii, de asemenea, veţi găsi şi un index.

Antonovici, Ştefania. Jocuri didactice pentru activităţile matematice din grădiniţă: jocurti didactice pt activitatileculegere / Şt. Antonovici, C. Jalbă, G. Nicu. – Bucureşti : Aramis Print, 2005 . – 64 p.

Jocul didactic este o formă specifică de organizare a activităţii din grădiniţă care permite realizarea obiectivelor importante prevăzute la domeniul Ştiinţă. Jocul didactic matematic e o modalitate de isntruire şi educare intelectuală a preşcolarilor realizează o îmbinare deplină între obiectivele urmărite, conţinutul activităţii şi particularităţii psihice ale vârstei preşcolare, prin transpunerea sarcinilor de învăţare în joc.

Veţi afla care sunt notele definitorii ale jocului didactic (conţinutul, sarcina didactică, elementele şi regulile de joc), metoda desfăşurării în îndrumarea jocului didactic.

Antonovici, Ştefania. Jocuri interdisciplinare: material auxiliar pentru educatoare / Antonovici_jocuri interdisciplinareŞtefan Antonovici, G. Nicu. –  Bucureşti : Aramis Print, 2004. – 80 p.

Lucrarea oferă jocuri didactice pentru grupele mici şi mijlocii. Esenţa jocului didactic constă în faptul că îmbină într-un tot unitar şi armonios atât sarcini şi funcţii specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţării. Astfel preşcolarii acumulează o cantitate mare de cunoştinţe şi impresii.

Sunt jocuri didactice şi interdisciplinare copiilor din grupele mica, mijlocie şi din grupa mare.

ed. fizica in gradiniataAntonovici, Ştefania. Educaţia fizică în grădiniţă / Ştefania Antonovici. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2010 . – 86 p. : il.

Educaţia fizică este disciplina care le formează copiilor şi tinerilor o atitudine conştienţă faţă de propriul organism. Scopul principal al educaţiei de practicare a exerciţiilor fizice, dezvolarea calităţilor motrice şi funcţionale, precum şi formarea deprinderilor de igienă. Specialiştii în domeniu vor găsi informaţii utile la rolul educaţiei fizice în dezvoltarea preşcolarilor.

La finalul lucrări veţi găsi anexe, proiecte didactice şi o bibliografie utilă.

Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământului preşcolar: în 3 vol. – Bucureşti : Didactica Publishing House.

aplicatiile noului curriculum. Vol. 1Vol. 1. Ghid pentru cadrele didactice / F. Grama, M. Pletea, L. Culea, A. Sesovici etc. – 2009. – 180 p.

„Volumul de faţă aduce noi accente care pun în valoare dezvoltarea globală a personalităţii copilului, un accent deosebit este acela al diversificării strategiilor de predare-învăţare-evaluare, caracterizat prin folosirea de metode activ-participative, prin asigurarea de valenţe formative ale jocului, ca activitate de bază a copilului, precum şi printr-o evaluare a fiecărui copil în raport cu el însuşi” afirmă autorii în Cuvântul de încpeut al lucrării. Volumul are două teme: Cine sunt/suntem? Şi Cînd/Cum şi de ce se întâmplă?

Vol. 2: Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar / F.aplicatiile noului curriculum. Vol. 2 Grama, M. Pletea, L. Culea, A. Sesovici etc. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009. – 160 p.

Volumul al doilea abordează două teme:

 1. Cine şi cum planifică/organizează o activitate?

     2. Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?


aplicatiile noului curriculum. Vol. 3

Vol. 3: Ghid pentru cadrele didactice din învăţămîntul preşcolar / F. Grama, M. Pletea, L. Culea, A. Sesovici etc. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009. – 152 p.

În volumul trei s-a făcut un bilanţ al modalităţilor de realizare a obiectivelor prin cele şase teme anuale şi anume prezentarea a şase priecte tematice, a realizării de zece proiecte săptămânale şi de numeroase descrieri a activităţilor desfăşurate zilnic.

Coroi, Eugen Educaţia muzicală: Crestomaţie pentru învăţământul preeducatia muzicalaşcolar / Eugen Coroi, Stela Bejenaru. – Chişinău : Univers Pedagogic, 2004. – 220 p. : note

Educaţia muzicală în grădiniţa de copii constituie una din principalele mijloace de cunoaştere artistică a lumii prin mijloacele sale specifice – arta sunetelor. Educaţia muzicală, organizată sistematic în grădiniţă, are ca scop major dezvoltarea sensibilităţii muzicale, formarea şi dezvoltatea unor perceperi şi deprinderi elementare de practică muzicală.

Volumul de faţă conţine un set de melodii cu note muzicale.

curriculuim pt invatamint prescolarCurriculum pentru învăţământul preşcolar: Prezentare şi explicitări. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009. – 159 p.

În lucrarea Curriculum pentru învăţământul preşcolar veţi afla ce înseamnă definirea conceptului de educaţie timpurie, profilul copilului la intrarea în grădiniţă curriculum – temele anuale de studiu, implicarea părinţilor în educaţia preşcolară programul zilnic de activitate în grupe etc.

La final găsiţi şi două anexe.

Ghid privind desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică în grădiniţă / C. C. Creţu, C. Ghid privind desfasurarea activitatilor de ed. fizica in gradinitaCiucurel, D. Petre, A. Ivan. – Geamăna : Tiparg, s. a. . – 96 p.

„Lucrarea de faţă a fost elaborată cu scopul de a pune la îndemâna cadrelor didactice materialul îndrumător necesar aplicării programei de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar” afirmă Constantin Cristinel Creţu în Cuvântul introductiv.

În lucrare veţi afla despre particularităţile anatomofiziologice ale preşcolarilor, scopul şi sarcinele educaţiei fizice la copii, proiectarea activităţii de educaţie fizică etc.

ghid pentru invatamintul prescolarMuntean, Camelia. Ghid pentru învăţământul preşcolar : O abordare din perspectiva noului curriculum / Camelia Muntean; Eusebiu Neculai Munteanu. – Iaşi : Polirom, 2009. – 263 p. : fig.; tab.

„Autorii acestei lucrări, ei înşişi educatori în grădiniţă, încearcă să ne convingă că educaţia preşcolarului e o muncă serioasă care presupune responsabilitate, multă pregătire şi chiar cunoştinţe teoretice. În cele ce urmează ne oferă exemple de bune practici curriculare, de proiectare a unor activităţi, de propunere de instrumente şi sugestii de realizare a educaţiei timpurii în consens cu noile linii de forţă ale curricumului preşcolar” afirmă Constantin Cucoş în Cuvânt înainte.

Lucrarea are patru părţi: O succintă analiză a reformei învăţământului preprimar din România: 2000-2008; Proiectarea demersului didactic la grădiniţă; Bunele practici în desfăşurarea activităţilor de învăţare; Evaluarea preşcolarilor şi a activităţilor la grădiniţă. La final găsiţi 12 anexe şi o bibliografie.

Nolte, D. L. Copiii învaţă ceea ce trăiesc : Educaţia care insuflă copiii invata ceea ce traiescvalori / Dorothy Law Nolte; Rachel Harris; cuvânt înainte de Jack Canfield; trad.de Luana Stoica. – Bucureşti : Humanitas, 2012. – 176 p.

Cartea preia titlul unui vechi poem pedagogic al lui Doroty Law Nolte. Preceptele lui au devenit un cod de comportament în viaţa de familie pentru generaţii întregi de părinţi americani. Autoarii au dezvoltat acest manual ca „educaţie care insuflă valori”.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, LANSĂRI DE CARTE, prezentare de carte

Adolescentul merge după soare


dsc_0001Joi, 15 septembrie 2016, la Biblioteca Centrală a avut loc lansarea de carte Adolescentul merge după soare, coordonată și elaborată de doctorul în psihologie și psihologul Diana Ștefăneț alături de Olesea Raru, Lucia Bîncă, Tatiana Lungu, Ludmila Moisei, Ina Botnari.

Jelescu Petru, profesor universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, menționează că lucrearea Adolescentul merge după soare reprezintă un studiu practic, recomandabil tuturor celor care tind spre autocunoaștere și dezvoltare personală. Dedicat adolescenților, studiul ne invită într-o călătorie în lumea marilor căutări de sine, marilor aspirații și metamorfoze interioare.dsc_0030

Suportul științifico-metodologic are un volum de peste 340 pagini, fiind bine structurat și organizat, cu un limbaj coprehensibil, clar și concret. El se constituie din introducere, patru capitole, concluzii şi biografie.

Directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă” atrage o deosebită atenție asupra modalității de prezentare a subiectelor. Aici veți găsi atât informație concisă teoretică, precum și întrebări de autoanaliză, exerciții, teste, tehnici și recomandări de dezvoltare personală. Astfel, adolescentul va fi înarmat cu un întreg arsenal de metode și tehnici orientate spre dezvoltarea caracterului, stimei de sine, încrederii de sine, calităților comunicative, a capacităților de luare a deciziilor, de soluționare a conflictelor, de autocontrol și stabilire a relațiilor de prietenie cu alții.dsc_0006

Virginia Rusnac, dr. în psihologie, Directorul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică ne convinge că întru soluționarea cu succes a problemelor de vârstă și gestionarea stărilor afective e necesară cunoașterea profundă a vârstei, precum și aplicarea unui șir de tehnici și metode concrete, pe care ni le oferă cu atâta generozitate actualul ghid.