Publicat în copii, EXPOZIȚII DE CARTE, literatura romana

Cărți din noi din domeniul literaturii române (octombrie 2019)


Vă prezentăm câteva achiziții nou intrate în fondul bibliotecii noastre. Sunt romane și versuri din domeniul literaturii române.

Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii.

Expoziție virtuală de carte

cop2cop1

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, Activităţi de promovare

In memoriam


Grigore Vieru – Acum și în Veac

Grigore Vieru

Grigore Vieru este un mare și adevărat poet. El ne transfigurează natura gândirii în natura naturii. Ne împrimăvărează cu o toamnă de aur. Cartea lui de inimă pulsează și îmi influențează versul plin de dor, de curata și pura lui poezie.

Nichita Stănescu

Poetul Grigore Vieru se naște la 14.02.1935 Pererita, Briceni – 18.01.2009, Chișinău. Urmează școala medie din Lipcani. Studii la Facultatea de Istorie și Filologie a Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău (1953-1958). Redactor la revista „Scânteia leninistă” și „Nistru” (1958-1960). Activează la editurile Școala Sovietică și Cartea Moldovenească (1960-1963). Consultant (secția poezie) la Uniunea Scriitorilor din Moldova (1963-1969). În 1989 este ales deputat în parlamentul URSS. Consilier la Ministerul Culturii din România în problemele Basarabiei. Debutează editorial în anii studenției cu placheta pentru copii Alarma (1957), urmată de alte cărți pentru cei mici: Muzicuțe (1985), Bună ziua, fulgilor (1961), Mulțumim pentru pace, Volumul de poevestiri Soarele cel mic. Volume pentru maturi: Versuri (1965, Premiul Tineretului, 1967), Numele tău (1968); Versurile sale au fost traduse și editate în 18 țări (Franța, Macedonia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Georgia, țările baltice, Italia ș.a.)

Această prezentare necesită JavaScript.

Distincții și aprecieri:

Diploma de Onoare „H.Ch. Andersă” a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (1988); Premiul Mare pentru literature al „Fundației Cereasca”, București (1999); Premiul Mare pentru poezie „Lucian Blaga” (1994); Premiul „Cartea de top” la ediția a XII-a a Salonului de Carte de la Chișinău pentru vol. Întregul cer (2003); laureate a mai multor publicații din România. Ordinul „Insigna de Onoare” (1967); Maestru Emerit în Artă (1985); Scriitor al Poporului din Republica Moldova (1992); „Ordinul Republicii” (1996). În 1990 este ales Membru sde Onoare al Academiei Române, iar în 1993 – Membru correspondent al acesteia; Ordinul Național „Steau României” în grad de Mare Cruce (Post-mortem,2009)

Această prezentare necesită JavaScript.

Sursa text: Dicționarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2010 /Muzeul Literaturii Române „M. Kogălniceanu”. – Chișinău: Prut Internațional, 2010. p. 571-575

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, lectura

Universul liricii lui Grigore Vieru


16729242_570623589811850_1251653470304432797_n           Născut la 14 februarie 1935 în comuna Pererita, judeţul Hotin, Grigore Vieru a studiat şa şcoala din localitatea de baştină, apoi în orăşelul Lipcani şi la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chişinău. A debutat cu placheta de versuri pentru copii Alarma (1957). Curând s-a afirmat ca unul dintre cei mai talentaţi poeţi din Republica Moldova şi unul dintre cei mai dârji luptători pentru deşteptarea conştiinţei naţionale a românilor de la est de Prut. Cărţile Versuri, Numele tău, Aproape, Fiindcă iubesc, Taina care mă apără, Cel care sunt, Acum şi în veac editate la Chişinăuau constituit adevărate jaloane nu numai în creaţia sa. Multe cărţi ale lui Grigore Vieru au văzut lumina tiparului peste Prut, adeverind un poet autentic al tuturor românilor.

16729081_570624139811795_4546200118202396519_n           În toiul rusificării acerbe a românilor basarabeni, ne mai vorbind de oprimarea până aproape de desfiinţare a limbii băştinaşilor, Grigore Vieru a avut curajul de a scrie simplu, impresionant şi profund.

        O bogăţie fără de preţ a omului şi a poporului din care face el parte este graiul matern, componentă inalienabilă a specificului naţional, spunea Ion 16684004_570623406478535_1805796813823128906_nCiocanu. Acesta a fost un motiv poetic frecvent în creaţia lui Grigore Vieru şi aşa a fost definit Grigore Vieru la Biblioteca Hasdeu. Studenții de la Universitatea de Stat din Moldova şi Elevii Liceului Teoretic cu profil real „Mihai Marinciuc” şi-au dat  întâlnire la Cenaclul Magia Cuvântului de această dată să discute despre Universul liricii lui Grigore Vieru. De asemenea, participanţii la eveniment au recitat şi au cântat pe versurile poetului. 

Publicat în COLECŢII BC, REVISTE BIBLIOGRAFICE

Grigore Vieru, proiectat alternativ în Fiinţa Poeziei


Vieru „De o tristețe luminoasă, poezia lui Grigore Vieru este leagănul spiritualității românești și zălogul dăinuirii noastre în timp și în spațiu” (Liliana Popușoi).

Scriitorul Grigore Vieru a semnat peste 60 de cărți de versuri pentru copii și maturi, editate în peste 15 țări. Creația sa contunuă să fie izvor de inspirație pentru noi și noi apariții editoriale, pentru noi traduceri în diferite limbi. În ziua de naștere a poetului,  prezentăm unele ediții postume, selectate din colecția Bibliotecii Centrale a BM „B. P. Hasdeu”.

 Revistă bibliografică virtuală

Notă: Volumele sunt prezentate în ordine cronologică.

2Vieru, Grigore. Il Nimbo di Rugiada = Nimbul de Rouă : poesie / Grigore Vieru ; trad. : Varvara-Valentina Corcodel, Tatiana Ciobanu, Claudia Lupaşcu ; il. cop. : Ana Manole. – Chişinău, 2009 (Tipogr. Reclama). – 176 p. – În limba italiană.

Volumul a apărut în colecția Biblioteca „Meșterul Manole”, inițaiată și susținută de scriioarea Ana Manole.  Versurile  traduse au fost selectate de acad. Mihai Cimpoi și autorizate de dna Raisa Vieru, soția poetului.  Cartea este structurată în trei compartimente: Lacrima (trad. de Varavara-Valentina Corcodel), Acasă (trad. de Tatiana Ciobanu), Gerul (trad. de Claudia Lupașscu). Pe pagina a patra a copertei găsim o frumoasă dedicație pentru Grigore Vieru, semnată de poetul-academician Nicolae Dabija.

3Vieru, Grigore. Lumina de Taină : Pagini alese cu CD / Grigore Vieru. – Chişinău : „Policadran” SRL : “Bons Offices” SRL, 2011. – 308 p.

Cele 258 de poezii incluse în acest volum sunt structurate în partru părți tematice: Cântece pentru Mama; Cântări pentru Țară și Pământ; Cântece de iubire; O, neamule, tu. În ultima parte, intitulată Mărturisiri, cititorul va avea posibilitatea de a reciti gândurile Poetului Grigore Vieru, devenite în timp adevărate aforisme. Tot aici regăsim Ființa Poetului  reflectată într-un mic eseu-dialog cu titlul Izvorul de acasă (momente).

Volumul este suplimentat cu un CD care include 30 de poezii, în interpretarea autorului, astfel poetul fiind mereu aproape de  noi.

 Mamă, de-ai fi o stea

Mamă, de-ai fi o stea în cer lină,
Te-aș găsi după lumină,
Rostire-aș spre fața ta:
„Când dormi, maică, dumneata?!”

(fragm.)

5Vieru, Grigore. Poemele mamei = Carmina matris / Grigore Vieru ; trad . : Gh. Badea. – ­Iași : Alfa, 2012. – 81 p. – (Biblioteca  „Mari sciitori”). – Text paral. în limba română şi limba latină.

Cartea începe cu un cuvânt de mulțumire adus de traducător distinsei Doamne Raisa Vieru pentru învoirea de a publica în limba latină „câteva mărgăritare ale lui Grigore Vieru închinate Mamei și Patriei”.

Volumul a apărut la prestigioasa Editură „Alfa”, din Iași, acreditată de Consiliul Național de Cercetări Științifice din Învățământul Superior, în colecția de excepție Biblioteca „Mari sciitori”. Pe pagina a patra a copertei regăsim aprecieri ale creației vierene semnate de Nichita Stănescu, Ioan Alexandru și Mihai Cimpoi.

Buzele mamei

Iar buzele tale sânt, mamă,

O rană tăcută mereu,

Mereu presurată cu ţărna

Mormânului tatălui meu.

(fragm.)

Labia matris

Autem, mater, tua labia sunt

Vulnus semper silens,

Semper conspersum pulvere

Mei patris sepulcri.

(fragm.)

 

4Vieru, Grigore. Limpede ca lacrima : [versuri] / Grigore Vieru. – Chişinău : Prut, 2013. – 60 p. – (Poezie).

Cele mai cunoscute versuri vierene sunt incluse în acest volum. Semnificativ pentru acest volum este includerea în cuprins a unor poezii dedicate personalităților de anvergură ale neamului românesc: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Dumitru Blajinu, Liviu Damian, Vasile Vasilache, Ion Vatamanu, Adrian Păunescu, Emil Loteanu ș.a.

Pe ultima pagină a copertei, cititorului îi sunt prezentate scurte date biobibliografice din viața și creația  poetului, urmate de o senzațională apreciere a cunoscutului istoric și critic literar românn Constantin Ciopraga, care afirmă: „… poezia lui Grigore Vieru, intens comunicativă, colocvială, se situaează în galeria clasicilor …”.

Limpede ca lacrima

Lui Mihai Cimpoi

Ard pe cruce urmele de sânge,
Dar urcăm si cazna nu ne frânge.
Si chemăm prin volburi viitorul
Si-ntruparea lui e Ea. E dorul
Limbii Române.

(fragment)

1Vieru, Grigore. Tu m-ai strigat fiule? :  Antologie : Poezii, cântece şi aforisme alese / Grigore Vieru ; sel. de Spiridon Vangheli ; pict. : Igor Vieru ; prez. graf. : Simion Zamşa. – Chişinău : Ed. Guguţă, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 128 p.

Cuprinsul cărții este structurat în câteva părți tematice, semnificative creației vierene: Frumoasă-i limba noastră; Tu m-ai strigat, fiule ? ; A fost război; Femeia, teiul; Reaprindeţi candela; Unde e ascuns mărgăritarul (aforisme).

La finele volumului se regăsește un  consistent compartiment de Aprecieri critice.

 

IMG_20160212_172215Vieru, Grigore. Opera poetică : [în 2 vol.] / Grigore Vieru. – Chişinău : Cartier, 2015. – (Poesis)

Vol. I.  – 2015. – 200 p.

Vol. II. –  2015. – 200 p.

În volumele din Opera Poetică au fost reproduse ciclurile de versuri editate anterior: Vol I : Versuri (1965), Numele tău (1968), Versuri (1971), Aproape (1974); Vol. II : Fiindcă iubesc (1980), Taina care mă apără (1983), Litanii pentru orgă, Din antologii. Pentru a regăsi mai ușor poezia de care are nevoie cititorul, în volumul doi a fost inclus un  Indice alfabetic al poeziilor (incluse în ambele volume).

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, Activităţi cognitiv-creative

Grigore Vieru – poetul valorilor esenețiale: Mama, Limba Română, Unitatea de neam


Grigore-Vieru (1)Sub acest generic s-a desfășurat la Biblioteca Centrală, în cadrul cenaclului literar „Magia cuvântului”, un frumos medalion literar-artistic, moderat de dna prof. universitar  Victoria Fonari.

Poetul Grigore  Vieru este aniversar în fiecare an, în fiecare zi – acestea au fost cuvintele de deschidere a activității. Prezentînd, mai întâi, succinte date biografice, dna Victoria Fonari a menționat că suntem în preajma zilei de  14 februarie, o zi în care deschidem numaidecît o carte scrisă de Grigore Vieru.   „Omul duminicii” este o carte despre poetul Grigore Vieru, o carte de  iubire şi neuitare, de aceea anume acDSC_2234est volum a fost sles de moderatoare pentru a fi prezentat publicului, expunându-și convingerea că POETUL din parabola existenței se uită la noi – de acolo, de sus. „Grigore Vieru este cel care a demonstrat că prin spirit putem exista continuu, de aceea  continuă să trăiască prin cititorii săi” –  a mai afirmat dna Victoria Fonari.

DSC_2241Grigore Vieru este binecunoscut și apreciat în toată lumea, a remarcat Andrei Viziru, scriitor, publicist, maestru fotograf, menționând că a avut fericita ocazie de a fi alături de acest mare poet al neamului nostru și care a avut bunăvoința de a-i scrie prefața în prima sa carte. Adună aceste aprecieri de mai mulți ani, citind și publicului prezent în sala bibliotecii unele extrase din aceste aprecieri.  Scriitorul Andrei Viziru a adresat un îndemn celor prezenți,  de a atrage atenția la culegerile de citate și aforisme ale lui Grigore Vieru, constatînd că – „avem ce învăța de la Grigore Vieru la orice vDSC_2223ârstă am fi”.

A urmat un spectacol de poezie şi cântece pe versurile poetului Grigore Vieru, prezentat de elevii Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”Liliana Panfilov, director adjunct pentru educație estetică al acestui liceu, profesoară de artă teatrală,  a exprimat marea bucurie a elevilor de a participa la un eveniment  dedicat scriitorului Grigore Vieru.

Versurile și melodiile, care au străpuns inimile celor prezenți cu o lumină lină a amintirilor despre poetul Grigore Vieru, au fost interpretate de ansamblul corului „Bravisimo”, dirijor Nina Toma, profesoară de educație muzicală. A urmat o excepțională compoziție literar-muzicală, realizată de elevi  sub conducerea dnei Tatiana Băcescu, Maestru în Artă a RM, profesoară de actorie.

Copii de diferite vîrste, frumoși ca niște flori de primăvară, în costume naționale – au prezentat un recital din versurile vierene despre valorile esențiale: Mama, Llimba Română, Unitatea de neam. Câteva dansuri populare interpretate de grupul mic de copii au fost o inserție de suflet în tezaurul folcloric al poporului nostru.

Feeria versului vierean a fost din plin resimțită în cadrul acestui medalion literar-artistic de comemorare a Poetului Neamului Român – Grigore Vieru.

                                   DSC_2294DSC_2288