Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC

Istorie și geografie – cărți noi


În prima lună de iarnă și ultima lună din an vă recomandăm câteva cărți din domeniul geografiei și istoriei românilor.

Revistă bibliografică virtuală

Chișinău, evocări interbelice / ediție îngrijită și argument: diana Vrabie; cuvânt de însoțire : Adrian Dinu Rachieru. – București : EIKON, 2018. – 381 p.

Chisinau Evocari interb„Chișinăul interbelic a avut o viață agitată, complexă, a respirat și s-a dezvoltat laolaltă cu evenimentele aprige ale celor mai bine de douăzeci de ani premergători celei mai cernite perioade a umanității, al doilea război mondial. Chișinăul devine portavoce a comunității pe care o reprezintă pentru că imaginea unui oraș se proiectează și în comunitatea intelectuală, în raporturile cu celălalt, în cunoașterea și devenirea alterității” afirmă Diana Vrabie în Argument.

În carte sunt incluse articole despre cimitirul, muzeul, Teatrul Național și teatrul popular din Chișinău, cele mai vechi case din Chișinău, biserici și cimitire etc.

 

 

Drochia: gara și raion.  Istorie, economie, cultură: Drochia: railway station and district. History, economy, culture / coord.: Alexandru Bobeică. – Chișinău : BALACRON, 2013. – 140 p.

Drochia„Nu vom face o descriere geografică separată a raionului Drochia, ci vom menționa numai că suntem situați, ca unitate administrativ-teritorială, la nordul țării și avem faima de zonă bine dezvoltată din punct de vedere economic. Această circumstanță ne-a făcut pe noi, drochienii, mai avani la muncă și mai dispuși spre agoniseală. Pentru a ajunge la o astfel de concluzie este suficient să vezi casele din satele noastre și gospodăriile de astăzi ale sătenilor. Anii grei ai foametei, deportările și represaliile politice, viața mizeră ce o duc ceau țăranii moldoveni în anii 50-60 ai secolului XX au stârnit în părinții noștri instinctul autoconservării și dorința nestăvilită de a-și scoate copiii din acea tagmă oropsită, dându-i la studii și jertfind totul ce se putea numai ca ei să devină învățători, agronomi, medici ș.a.m.d. În consecință, Drochia, ca și alte zone din părțile acestea, are faima de raion cu oameni cărturari” afirmă coordonatorul proiectului, Alexandru Bobeică.

Astfel, în carte veți face cunoștință cu repere istorice ale raionului Drochia, rețeaua hidrografică a raionului, situația demografică, agricultura etc.

Moraru, Anton. Evoluția Basarabiei sub regimul de ocupație al Rusiei țariste 1812-1912 / Anton Moraru, Teodor Popovici. – Chișinău : Labirint, 2013. – 161 p.

Moraru Evolutia Basarabiei„Ocuparea cu forța armată a teritoriului dintre Prut și Nistru – partea cea mai bogată și roditoare a Țării Moldovei, instaurarea unui regim asiatic, barbar și sângeros al Rusiei țariste a dus la schimbarea radicală a condițiilor politice, social-economice și culturale de dezvoltare a populației din această parte a Moldovei de Est” afirmă autorul în introducerea cărții.

Cartea are 11 capitole:

 1. Războiul ruso-turc din 1806-1812 și anexarea Basarabiei la Rusia țaristă;
 2. Instaurarea forțată a administrației coloniale țariste în Basarabia;
 3. Colonizarea forțată a Basarabiei cu populație străină etc.

Olărescu, Angela. Orașul Cricova în ascensiune continuă : monografie / Angela Olărescu. – Chișinău : S. n., 2017. – 628 p.

Orasul Cricova„Monografia este, în fond, un bilanț al felului în care a fost, de-a lungul timpului, percepută localitatea, cu frământările și personalitățile ei, și referă – când explicit, când într-o formă indirectă – asupra conlucrării dintre administrația publică locală și societatea civilă, dar și asupra comunității în genere. […]

La elaborarea acestei publicații s-au investigat fondurile de referință ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.  […] Lucrarea include texte scanate din monografii, culegeri, publicații periodice privind dezvoltarea social-economică și culturală a localității Cricova; activitatea primăriei  și a primarului Valentin Guțan; activitatea instituțiilor bugetare și a celor mai mari întreprinderi economice din orașul Cricova, începând cu anul 1986 și până în 2014” se afirmă în Arguemtnul cărții.

Cartea are 6 capitole:

 1. Valentin Guțan – un Carol Schmidt al Cricovei;
 2. Orașul Cricova: trecut, prezent și viitor;
 3. Orașul Cricova în curs de dezvoltare;
 4. Viața culturală a orașului Cricova;
 5. Toate drumurile duc spre Cricova: clipe în imagini.

Cartea are indexuri auxiliare: de autori, alfabetic de nume a persoanelor menționate în lucrare, de titluri de articole, de nume ale produselor vinicole, pe subiecte, geografic și de ediții periodice. De asemenea găsiți și imnul orașui Cricova, stema și Drapelul orașului Cricova și Consiliul Orășănesc Cricova.

Istoria comunismului din România: în 5 vol. – Iași : Polirom.

Istoria comunismului din RoVol. II : Documente. Nicolae Ceaușescu (1965-1971) / editori: Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goșu. – 2012. – 703 p.

„Volumul de față este al doilea dintr-o serie ce reprezintă anexele Raportului final al Comisiei Prezidențiale pentru analiza Dictaturii Comuniste din România. Spre deosebire de primul volum, care acoperea întreaga perioadă Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), acesta se limitează la primii șapte ani din perioada Nicolae Ceaușescu. Dacă în cazul primelor două decenii de regim comunist au fost publicate multe documente importante, ceea ce ne-a permis să prezentăm întreaga perioadă într-un singur volum, în ceea ce privește începuturile României ceaușiste documentele editate sunt mai puțin numeroase” se afirmă asupra ediției.

În volumul 2 veți găsi abrevieri, lista documentelor, documente, index de nume proprii, inclusiv două traduceri în limba engleză – nota editorului tradus și lista abstractelor.

 

Centenarul Marii UniriCentenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918. – Iași : Editura PIM, 2018. – 192 p.

Cartea include 36 de lucrări și „au fost grupate în volumul Centenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918. Autorii sunt cercetători, cadre didactice universitare și oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului, care au dorit ca mesajul lor să dăinuie. Textele urmează spiritul conferințelor împletind rigoarea științifică cu pasiunea. Acestea au fost grupate după tematica abordată pornind de la realitatea istorică a anului 1918 și terminând cu teme de literatură legate de contextul din Basarabia” afirmă coordonatorul volumului Dan Gabriel Sîmbotin.

Câteva titluri de articole:

 • Intervenția armatei române în Basarabia în 1918 – o necesitate strategică pentru asigurarea securității teritoriului românesc dintre Prut și Nistru;
 • Șcioala basarabeană și lupta moldovenilor pentru cultura națională (1917);
 • Reuniunea de la Chișinău a parlametarilor de pe ambele maluri ale Prutului (30 spetembrie 1918);
 • Personalitate marcantă a neamului românesc Daniel Ciugureanu (1885-1950);
 • Nicolae Iorga și lupta sa pentru realizarea Marii Uniri etc.

Lupu, Corvin. România. De la revolta populară la lovitura de stat / Corvin Lupu. – Sibiu : Techno Media, 2010. – 318 p.

Lupu Romania 1989„Despre decembrie 1989, s-au scris o mulțime de studii, articole și cărți. Desigur, lucrarea de față face referire doar la unele dintre aceste lucrări. Trebuie să semnalăm faptul că unii autori au scris imediat după evenimente, iar concluziile lor și-au păstrat  valabilitatea și după mulți ani, ceea ce este meritoriu” afirmă autorul în prefața cărții.

Lucrarea are două părți:

 • Contextul internațional al evenimentelor din decembrie 1989;
 • Decembrie 1989: Noua Ordine Mondială ajunge în România.

La final găsiți concluzii, o postfață, abrevieri, bibliografie și indice de nume.

 

 

Maghiloman, Alexandru. Note politice: 1897-1924 / Alexandru Maghiloman. – Ed. anastatică. – Buzău : Alpha MDN, 2019.

Vol. IV : 1918-1919. – 436 p.

E al patrulea volum din cele 5 publicate. Volumele au fost publicate inițial în București, la editura Institutului de Arte Grafice «Eminescu» în anii 20 ai secolului trecut.

Țopa, Tudor. Lumini de călăuză / Tudor Țopa. – Chișinău : Fundația „Draghiștea”, 2019. – 227 p.

Cartea face referință la frații Andrei și Costache Găină, istoria Basarabiei în perioada țaristă, memorii etc.

Cartea are și fotografii de arhivă.

Topa Lumini

Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC

Cărți noi din domeniul Istoriei românilor la Biblioteca Centrală


Recomandăm atenției Dvs. câteva cărți  din domeniul Istoriei românilor. Sunt nouă cărți care abordează subiecte diferite.

 Revistă bibliografică virtuală

Fală, Porfirie. File de istorie și biografie / Porfirie Fală. Chișinău : TEHNICA-INFO, 2015. – 276 p.

fala file„La o depărtare de aproape de un secol, cu toate inadverțele-i inerente  (repetări de idei și aserțiuni din lucrare în lucrare, o logică a expunerii mai aproape de înțelesul celor neanalfabetizați), ea ne reprezintă un tablou verdict nu numai a situației social-politice din acea perioadă, dar și o stare a psihologiei populației din acest spațiu, o mentalitate, care ne mai urmărește și astăzi când vine vorba de rătăcirile identitare. Psihologia politician(ism)ului de a evoluat în tehnici de propagandă” afirmă autorul în Cuvânt înainte.

Cartea face referințe la Ștefan cel Mare și Sfânt, documente din periodice și arhive, consemnări de Nicolae Lupan, Gheorghe Ghimpu, Gheorghe Cardaș și și Mifodie Ilev și Pete albe, pete negre.

 

Grosu, Nicolae. Curcubeul peste Nistru / Nicolae Grosu. – S. l. : Talmaza „Renașterea”, 2018. – 96 p.: fot., tab.

curcubeul„Nu mi-am pus scopul să mă implic în descrierea detailată cauzelor apariției conflictului armat de pe Nistru, precum și cauzele care împiedică soluționarea lui și nici nu pretind la definițiile super la situația de conflict. Lucrul acesta rămâne să-l facă conducerea țării și politicienii,  fiind deputat în primul Parlament al Republicii Moldova” afirmă autorul la începutul cărții, în În loc de introducere.

Cartea are trei capitole:

 1. Diplomația populară – înțelegere reciprocă pentru împăcare și dezvoltare;
 2. Împreună creăm poduri de încredere peste Nistru;
 3. Cuvinte împotriva uitării tragediei anului 1992.

 

Românii din Gulag: memorii, mărturii, documente: [în vol.] / A. Petrencu, L.-D. Cojocaru, L. Pădureac 

Vol. II. – Chișinău : S. n., 2015. – 362 p.

romanii in Gulag„Volumul prezintă un studiu al memoriei victimelor deportărilor staliniste în RSS Moldovenească (1940-1941, 1944-1949, 1951). Politica de purificare a societății basarabene de tot ce era considerat românesc sau „dușman de clasă”, începută în anul 1940, odată cu instaurarea regimului totalitar-comunist, s-a aplicat și asupra țărănimii, deportările din satele Basarabiei fiind doar unul din instrumentele sistemului represiv pus în practică de autoritățile sovietice. Mărturiile celor care au supravețuit această epocă constitue o sursă de documentare istorică de o valoare inestimabilă, fiind cercetate de autorii volumului prin metodele istoriei orale.

 Cartea este adresată istoricilor, politicienilor, tineretului studios și tuturor celor interesați de istoria secolului al XX-lea” constată autorii.

Cartea are un cuprins în limbile română și engleză și referințe bibliografice în subsol.

 

Reflecții și documentări la 100 de ani de la Marea Unire / Șt. Buzărnescu, C. Troncota, C. Lupu, P. Moraru etc. – Craiova : Ed. MJM, 2018. – 216 p.

reflexsii„La împlinirea a o sută de ani de la Marea Unire, cel mai important eveniment din întreaga noastră istorie națională, autorii acestui volum alături de cei ce au organizat această manifestare științifică, ne exprimă un profund omagiu pentru poporul român și elitele lui care au făcut posibil să ne putem bucura de un astfel de moment. Cu toții sperăm cu îndreptățire  că tricolorul românesc va flutura și în viitor la fel de falnic aici și peste tot în lume, acolo unde prezența autentic românească se va face simțită” afirmă autorii în Cuvânt înainte.

Cartea include articole ale autorilor.

 

 

Apariția statului R. Moldova pe harta lumii. – Chișinău : S. a., 2018. – 16 p.

aparitiaCartea are un scurt istoric al apariției statului Republica Moldova pe harta lumii. Lucrarea are șase capitole:

 1. Târgul ruso-turc – 1812;
 2. Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (R.A.S.S.M.) – 1942;
 3. Pactul Ribbentrop-Molotov – 1940;
 4. Stalin inventează Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M) – 1940;
 5. Independența Republicii Moldova – 1991;
 6. Războiul moldo-rus din 1991-1992.

La final sunt incluse câteva concluzii.

 

 

Bucovina în primul război mondial: studii și documente / coord.: Rodica Jugrin. – București : Ed. Academiei Române, 2018. – 356 p.

bucovina„Prin antrenarea maselor s-au creat oportunități pentru fructificarea aspirațiilor, către  Unirea cea Mare, presupunând un lung cortegiu de suferinți și jertfe. Marele înfăptuiri nu s-au materializat aproape niciodată fără cutezanță, sacrificii și trudă persuasivă, iar popoarele incapabile să să se conecteze dinamicii cardinale a proceselor cu reverberație continentală nu au fost și nici nu vor fi în măsură să-și finalizeze idealurile supreme, de natură să le confere respectabilitate pe meridianele mapamondului” susține coordonatorul cărții Victor Spinei.

Lucrarea are două părți: Studii și Documente.

 

funar_Multime

Funar, Gheorghe. Multimilenarul popor primordial al geților și statul național unitar al poporului get! / Gheorghe Funar.  – Cluj-Napoca : Ed. Only One, 2018. – 46 p.

„În ultimii circa 150 de ani s-au alocat fonduri puține pentru aflarea adevărului istoric privind poporul Primordial al geților și urmașul său Poporul Român. Cele mai multe descoperiri arheologice au fost întâmplătoare, nu au fost conservate și nu au fost incluse în circuite turistice” menționează autorul Gheorghe Funar.

Cei interesați pe acest subiect sunt invitați să citească despre adevărul istoric al poporului român.

 

 

Experimentul Piteşti : Comunicări prezentate la Simp.Experimentul Pitești – reeducarea prin tortură”. Forme și aspecte de represiune a individului în regimurile dictatoriale comuniste  / ed. și coord.: Ilie Popa. – Pitești : Fundația Culturală „Memoria”, 2018. – 670 p.

experimentul pitesti„Este de reamintit că rostul acestor manifestări și implicit al prezentului volumul a fost și este în continuare,  cercetarea cu profesionalism și obiectivitate, fără patimă,  cu multă înțelegere și  toleranță, în vederea scoaterii la lumină a unei perioade tulburi, a poporului român sub dictatura comunistă, astfel încât, asemenea orori și crime, să fie cunoscute de generații tinere și generațiile viitoare” afirmă editorul și coordonatorul Ilie Popa.

Cartea are traduceri în limbile engleză, franceză și germană.

Cartea are trei părți:

 1. Comunicări prezentate la Secțiunea I – „Experimentul Pitești”;
 2. Comunicări prezentate la Secțiunea Secțiunea a II-a, „Forme și aspecte de represiune a individului în perioada dictaturilor comuniste”
 3. Comunicări despre „Alte aspecte de represiune regimurile dictatoriale comuniste.
Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC

Achiziții din domeniul Istorie la zi


Recomandăm spre lectură șapte cărți din istoria românilor și universală. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Hentea, Călin. Mereu nerostita istorie a luptelor românilor din antichitate până în zilele noastre / Călin Hentea. – Chișinău : Cartier, 2018. – 730 p.

„Așa cum se poate observa din bibliografie, această carte nu a fost scrisă pe baza unor studii de arhivă au cercetări exhaustive, ci prin lectura critică și comparativă a mai multor studii, sinteze, monografii și articole de istorie a românilor,îndeobște dintre cele mai recente” afirmă autorul lucrării.

Cartea are două părți:

 1. De ce o „mereu nerostită istorie a luptelor românilor?”;
 2. Riscurile unui discurs despre istoria recentă

Cartea are o anexă, bibliografie și un indice de nume.

Basarabia în „Colecția completă a legilor Imperiului Rus”: în vol. / Acad. de Șt. a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova ; lucrare îngr. de Mihai Tașcă [et al]. – Chișinău : Cartdidact.

Vol. 3 : Documente extrase din colecția II (1839-1855). – 2018. – 608 p.: tab.

În volumul al III-lea Basarabia în „Colecția completă a legilor Imperiului Rus” se publică documente apărute în prestigioasa colecție rusă între 25 decembrie 1825 și 31 decembrie 1855.  Volumul 3 are text paralel în limbile română și rusă, documentele propriu-zise în limba rusă, referințe bibliografice în text, indice de nume și geografic.

Corobcean, Andrei. Vestigiile secolelor V-III a. Chr. din spațiul carpato-nistrean ca sursă a interpretărilor etnice / Andrei Corobcean. – Chișinău : Cartdidact, 2018. – 322 p.: fig.

„Studiul propus este o lucrare originală consacrată uneia dintre cele mai spinoase probleme ale arheologiei preistorice și protoistorice – atribuirea etnică a comunităților barbare ce au populat spațiul carpato-nistrean”în secolele V-III a. Chr. În lucrare este abordat raportul dintre cultura materială și fenomenul etnicității, relatându-se, în același timp, complexitatea  corelărilor în interpretarea arheologică.

Lucrarea are cinci capitole, concluzii, ilustrații, indice și bibliografie.

Rusă Ciobanu, Valentina. Mica istorie din albumul de familie / Valentina Rusu Ciobanu, Lică Sainciuc. – Chișinău : ARC, 2018. – 212 p.: fot.

Lucrarea apare cu contribuția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Este un album de familie și sunt incluse fotografii cu legende.

Sfatul Țării: Documente II: în vol. / ed. introd., note și comentarii: Ion Țurcanu. – Chișinău : Știința, 2018.

Vol. 2 : Procesele-verbale ale ședințelor Comisiei Agrare. – 2018. – 612 p. – Texte în limbile rom., rusă.

„Volumul de față continuă valorificarea documetnelor inedite ale Sfatului Țării prin publicarea proceselor-verbale ale Comisiei Agrare a acestui organ legislativ. Ediția include 73 de procese-verbale ale acestei Comisii, la care se adaugă descrierile succinte a 35 de ședințe publicate în ziarul Sfatul Țării.”

Copii de dictatori : Svetlana Stalin, Edda Mussolini, Zoia Ceaușescu, Bashar Al-Assad / București : Niculescu, 2018. – 209 p.: fot.

„Întrebarea este foarte simplă: odată ce își încheiau ziua de dictatori, Stalin, Mao sau Ceaușescu își făceau timp pentru copiii lor? Odată ce treceau pragul căminului lor, acești tirani erau oare în stare să redevină ființe mișcate de vreun sentiment? Copiii lor s-au putut oare dezvolta în mod echilibrat?”

Cum au fost viețile copiilor de dictatori aflați citind cartea.

O zi cu… Ludovic al XIV-lea, Napoleon I, Nicolae al II-lea, Churchill, Stalin, Hitler, Mao, de Gaulle, J. K. Kennedy, Hrușciov, Mitterrand, Elisabeta a II-a / coord.: Franz-Olivier, Claude Quétel ; trad.: Gina Belabed. – București : Niculescu, 2016. – 240 p.

„Care era programul lor? Ce obiceiuri aveau? Ce tabieturi? Munceau mult și dădeau frâu liber imaginației lor? Ce relații aveau cu familia și cei apropiați? Erau singuratici sau înconjurați de mulți oameni? Ce fel de persoane primeau în vizită? Aveau vreo pasiune? Un câuine? O pisică? Erau gurmanzi? Veseli? Bolnavi sau sănătoși? Le plăcea să bea?” întreabă coordonatorii cărții, Franz-Olivier și Claude Quétel.

Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC

Cărți noi din domeniul istoriei românilor


În luna decembrie 2018, în colecțiile bibliotecii centrale au intrat un set de cărți noi din domeniul istorie românilor și universale. Cărțile abordează subiecte din epoca medievală și contemporană a istorie.

Vă invităm să le consultați în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Dogaru, Petre. Casa Regală, femeile fatale, masoneria și dictatorii secolului XX / Petre Dogaru. – București :  Tritonic, 2002. – 622 p.

dogaru„Aproape toate problemele abordate sunt controversate, diferite și cu un puternic impact actual: viața intimă a lui Carol al II-lea, a regelui Mihai, a reginelor Maria și elena, a principelui Nicolae, a principeselor Marioara, Elisabeta și Ileana, dar și a lui Ghoerghiu-Dej și Ana Pauker; rolul masoneriei în viața politică a României, în etapele ei de „înflorire” și de „adormire”, mergând cu analiza până în 1999” afirmă Ioan Scurtu în Cuvânt înainte.

Monografia are trei părți

 1. Coroana cu parfum de femeie;
 2. Regele Mihai, Maniu, Petru Groza și Stalin;
 3. În loc de epilog: cine dorește reîntoarcerea la monahie?

La final sunt note bibliografice și surse și un Index.

 

Eșanu, Valentina. Marii demnitari ai țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504) / Valentina Eșanu. – Chișinău : Cartier, 2018. – 444 p.

„În ultimele decenii s-au efectuat ample cercetări privind domnia lui Ștefan cel Mare și marii demnitariSfânt, fiind vorba de marele voievod, cât și de politica sa internă și externă, de programele sale politice, culturale și ecleziastice. De cele mai multe ori în istoriografia românească în centrul atenției investigațiilor dedicate acestei perioade s-a aflat personalitatea lui Ștefan cel Mare cu capacitatea sa ieșită din comun de a examina și a lua decizi, de a acționa în multitudinea de situații și problemel, pe care i le-au pus în față viața, istoria cu multiplele lor fațete în condișii de pace, de război și multe alte împrejurări și activități” se afirmă în Introducerea cărții.

Lucrarea are 6 capitole:

 1. Elitele ștefanieie în investigații și surse istorice: rezultate și obiective de cercetare;
 2. Structuri și medii de formare și afirmare a înalților demnitari ai lui Ștefan cel Mare;
 3. Marii demnitari în prima perioadă a domniei (1457-1471);
 4. Marii demnitari în a doua perioadă a domniei (1471-1486);
 5. Marii demnitari în a treia perioadă a domniei (1486-1504).

La final este o Încheiere, 8 anexe și o bibliografie.

Peneș, Nicolae. Alexandru Marghiloman : lordul valah (O viață cu luminile și umbrele ei): în 2 vol. – Ed. a 2-a. Buzău : Editgraph.

Vol. 1.jpgVol. 1. – 2010. – 407 p.

„S-au scurs mai bine de opt decenii de la trecerea în eternitate  a omului politic Alexandru Marghiloman, dar o carte despre viața acestuia, cu luminile și umbrele ei, încă nu a fost scrisă. Ca fiu al Buzăului, am considerat de datoria noastră să încercăm o repunere în drepturi, în spiritul adevărului istoric, a existenței pământene a acestei personalități de excepție” afirmă autorul în Argument.

Lucrarea face referință la neamul Marghilomanilor, părinții lui Alexandru Marghiloman, Buzăul în veacul al XIX-lea etc. Lucrarea are și imagini.

Vol. 2. – 2010. – 557 p.

Volumul 2 abordează mai multe aspecte, precum guvernul T. Maiorescu și criza vol. 2balcanică, Guvernul Al. Marghiloman, Revenirea Basarabiei la patria-mamă, Al. Marghiloman și notele sale politice etc.

Volumul 2 are Anexe, postfață scrisă de dr. univ. Valeriu Râpeanu, indice de nume, indice de locuri și bibliografie selectivă.

 

 

 

Bulat, Nicolae. De la șatră la palat / Nicolae Bulat; fotografii: Vadim Șterbate. – Chișinău : Arc, 2018. – 128 p., fot.

Autorii, „prin albumul De la șatră la palat, fac o incursiune în istoria romilor, dar și o călătorie în lumea fastului și a contrastelor din Dealul Țiganilor, una dintre cele mai captivante atracții turistice din orașul Soroca”.

Sainciuc, Lică. Chișinăul ascuns, sau o încercare de resuscitare a memoriei unui oraș : [album] / imagini și text: Lică Sainciuc; contribuții: Tamara Nesterov [et al.]. – Ed. a 2-a, rev. – Chișinău : Lumina, 2018. – 176 p.: fot.

Albumul include un set de imagini și texte minimaliste despre Chișinăul mai mult personalizat decât cel pretins a fi comun.

În album, autorul a inclus hărți, imagini de arhivă și de azi și o scurtă informație a imaginii.

1918 : Anul întregii neamului românesc. – Buzău : Ed. MAD Linotype, 2018. – 28 p.

În anul 1916 România intrase în război pentru eliberarea Transilvaniei și Bucovinei, iar documetnele atestă că trecerea Carpaților s-a făcut într-un entuziasm colectiv. După câteva săptămâni însă, a venit șocul înfrângerilor și al retragerii.

Albumul include un set de imagini de arhivă și informațiile reprezentative.

Madan, Gheorghe V. Un sat basarabean de codru: Trușenii / Gheorghe V. Madan; studiu biografic: Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum, 2008. – 324 p.

Satul Trușeni este un sat vechi răzășesc de codru, așezat la douăsprezecve kilometri din sus de orașul Chișinău. Satul este înconjurat de dealuri acoperite cu vii și livezi, oferindu-i o înfățișare plăcută.

Monografia are cinci părți, o introducere, anexă și fudnația culturală Gheorghe V. Madan.

Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută: în vol. / Iurie Colesnic; cop.: – Chișinău : S. n.

Vol. 11. – 2018. – 363 p.

„Multă vreme, noi, basarabenii, ne-am temut de propriile amintiri, ele sunt mărturii și povețe, sunt cea mai bogtă povară pe care o poartă o generație de-a lungul istoriei. Aceasta a fost cea mai dulce poveste pe care a mărturisit-o omenirea – Amintirile” afirmă autorul la începutul cărții.

Cel de-al 11-lea volum face referință la următoarele personalități: Gavriil Bezviconi, Sofia Bezviconnaia, Vladimir Korolenko, Vasile Soloviov, Ana Tumarchina, Teodor Porucic, Petru Țurcan etc.

Sturza, Valentina. Basarabia decapitată : monografie / Valentina Sturza. – Ed. rev. – Chișinău : lumina, 2018. – 252 p. : fig., fot. col.

„Drumul din satul natal, din Ciuciulenii basarabeni, până  în stepele Kazahstanului sau  până în Gulagurile Siberiei de gheață este unul al încercărilor tragico-dramatice, al deportărilor sovietice, repopulării forțate a moldovenilor de odinioară, ridicării de la vatră a băștinașilor și înstrăinării lor cu forța armelor – de plai, de neam, istorie, tradiții, obiceiuri, religie și grai” afirmă Tudor Palladi la începutul monografiei, Un crez nestrămutat al liberătții și al demnității naționale.

Monografia face referință la satul Ciuciuleni, câîndva cel mai mare sat din spațiul pruto-nistrean.

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, LISTE BIBLIOGRAFICE

Domnitorul Ștefan cel Mare în literatura română


Recomandăm atenție DVS! o listă bibliografică ce face referință la personalitatea domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt în literatura română. Romanele sunt scrise de clasicii literaturii române, dar și autori contemporani.

Listă bibliografică virtuală

Asachi Gheorghe Valea Albă / Gheorghe Asachi. – București, Chișinău: Litera, 2003. – 360 p.

Cântece bătrânești ale românilor. Cîntece istorice / col. iniț. și coord.: Anatol și Dan Vidrașcu. – Chișinău; București; Litera, 2003. – 384 p.  mihail sadoveanu

Beșleagă, Vladimir Cumplite vremii / Vladimir Beșleagă. – București: Litera Internațională, Chișinău : Litera 2003. – 704 p.

Bostan, Constantin. Ștefan cel Mare, domn cel mare / Constantin Bostan. – Ed. a treia, rev. și întregită. – București; Chișinău : Litera, 2004. – 165 p.

Dabija, Nicolae. Domnia lui Ștefan cel Mare / Nicolae Dabija. – Chișinău: Universitas, 1991. – 128 p.

Delavrancea, Barbu. Apus de soare / Babu Delavrancea; tabel cronologic, prefață, note, referințe critice și bibliografie: Ilie Dan. – Bucureşti: Ed. Albatros, 1995. – 117 p.

Iorga, Nicolae. Din faptele străbunilor / Nicolae Iorga; col. iniț. și coord.: Anatol și Dan Marin, Haşdeu, B. P. Ursita / B. P. Hașdeu. – Bucureşti: Ed. Militară, 1974. – 182 p.

Marin, Gheorghe Închinarea Memoriei: (proză documentară cu fotografii) / Gheorghe Marin. –  Chișinău: Tipogr. Centrală, 2006. – 248 p : fotografii.

Marin, Gheorghe. Neamul prin Fii săi: proză documentară cu fotograii / Gheorghe Marin. – Chișinău: Pontos, 2009. – 416 p.

Popescu, Petru Demetru. Legende și povestiri istorice / Petru Demetru Popescu. – Chișinău: Prut internațional, 2011. – 236 p.

Russo, Alecu.  Opere / Alecu Russo. – Chișinău: Știinţa, 2015. –  284 p.

Vintilă, Horia. Mai sus de miazănoapte / Horia Vintilă. – Bucureşti: Cartea Românească, 1992. – 188 p.

Sadoveanu, Mihail. Frații Jderi. Trilogia Istorică. – S. l.: Editura Mihail Sadoveanu, 2014. – 792 p.

Sadoveanu, Mihail. Viața lui Ștefan cel Mare / Mihail Sadoveanu. – Chișinău: Cartea moldovenească, 1989. – 192 p.

Ștefan cel  Mare și Sfânt: Portret în legendă. – Ed a 2-a, revăzută. – Putna: Mitropolitul Iacov Putnenul, 2010. – 215 p.

Boliticeanu, Dimitrie. Legende istorice: versuri / Dimitrie  Boliticeanu. – Bucureşti, Chișinău: Litera Internaţional, 2001. – 280 p.

Bostan Constantin Ștefan, Ștefan Domn cel Mare /  Constantin Bostan Ediția a 3-a Chișinău: Litera Interațională, 2004 p.

Această prezentare necesită JavaScript.