Arhive etichetă: istoria românilor

Colecția „Moștenire” prezintă istoria națională


Actualmente, Biblioteca Centrală a BM „B. P. Hasdeu” este una dintre puținile instituții culturale din Republica Moldova, care dețin o bogată colecție literară, cuprinzând: hasdeologi și hasdeologie, carte veche și rară, cărți cu dedicații. Toate aceste nestemate de ordin  se găsesc în Colecția Moștenire.

CARTEÎn ultimul timp, în mediul politic, educațional și cultural se vorbește tot mai mult despre felul în care sunt reflectate evenimentele istorice în manualele noastre școlare, despre multitudinea de interpretări diferite și chiar contradictorii ale unora și acelorași fapte.

Lupaș, I. Istoria românilor pentru cursul superior de liceu / I. Lupaș. – București: Editura Librăriei SOCEC & Co, 1931. – 369 p. 

În aceste condiții, considerăm că este relevant a vă prezenta manualul Istoria românilor pentru cursul superior de liceu, de Dr. I. Lupaș, manual care face parte din colecția de carte veche și rară, editarea căruia datează din anul 1931. Citind acest manual, te convingi tot mai mult de faptul că modernitatea trebuie să dețină și unele modele tradiționale. Cartea este expresia cea mai autentică a unui material istoric prezentat cronologic și obiectiv. Anume din obiectivitate se obține cunoașterea esențială a faptelor. De această părere este și autorul manualului, reliefând că „Însemnătatea istoriei naționale este mai presus de orice îndoială. Ea ne dă posibilitatea cunoașterii integrale a vieții neamului nostru cu toate înfățișările-i felurite, rezultate dintr-un lung proces istoric”.

O diferență tranșantă, care o poteți sesiza între conținutul manualelor moderne și cel al acestui manual vechi, este intenția de a transmite elevilor valori etice universal valabile, valori care au fost specifice românilor și care se pierd, de la generație la generație. Un pasaj care reflectă aceste valori este și următorul: „La început românii trăiau foarte simplu. Moravurile lor patriarhale, sincere și curate, aveau puterea să apere viața poporului mai bine decât orice lege scrisă. Munca și vitejia o prețuia mai presus decât viața liniștită și trândavă”.carte2

Valoarea manualului dat constă în faptul că reflectă istoria civilizației românești de la origini și până la etapa contemporană autorului. Astfel, se prezintă evenimente semnificative ce țin de: Luptele romanilor cu Dacia. Cucerirea Daciei; Colonizarea, organizarea și romanizarea Daciei; Întemeierea Moldovei; Domnia lui Ștefan cel Mare; Domnia lui Mihai Viteazul; Revoluția lui Tudor Vladimirescu; Unirea principatelor ș.a. În raport cu anul editării manualului-1931, ultimul an reflectat este 1925, or manualele de istorie moderne prezintă evenimentele mai puțin semnificative din anii recenți, pentru că cele cu adevărat importante încă nu au fost elucidate de către istorici, ei persistând în controverse.

Istoria românilor pentru cursul superior de liceu este o carte utilă nu doar elevilor, dar și specialiștilor în domeniu, o sursă documentară inedită prin caracterul său explicit și obiectiv, un model care poate servi drept material de comparație pentru actualele lucrări.

AlbumOamenii pasionați de istorie o crează în fiecare zi, deoarece ei sunt conștienți de faptul că istorie a devenit și cuvântul abia rostit. Multe dintre ipostazele de după anul 1931, instituții cu o valoare culturală și istorică, mai vechi și mai noi, au fost incluse în albumul de fotografii Românii din jurul României, creat de Vasile Șoimaru.

Album 2

Acest album al oamenilor și al locurilor sfințite de cultura românească se află, la fel, în colecția Moștenire și reprezintă un document de o valoare inestimabilă, reprezintă imagini care au făcut istorie, monumente pe care pecetea timpului a lăsat urme de demnitate națională.

Napoleon Bonaparte spunea că

„Istoria este versiunea evenimentelor cărora oamenii s-au pus de acord”.

Pentru a accepta istoria e necesar, înainte de toate, a o cunoaște și a o înțelege.

Lectura este una dintre esențialele modalități de a menține stabil

raportul dintre istorie și prezent. NU renunțați la această modalitate! 

Istoria scrisă a lumii


În luna octombrie, 2011 la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central) s-au achiziționat seturi de cărți din diverse domenii: management, filosofie, religie, științe sociale, învățămînt, artă, istorie, literatura română, literatura universală.
În continuare vă prezentăm lista cărților din domeniul Istorie. Cărțile din acest domeniu reflectă subiecte ce țin de istoria românilor, dar și universală. Toate cărțile sunt în limba română. La cîteva din ele vom face și adnotări, care vi le vom prezenta ulterior.

Listă bibliografică virtuală

Bulei, Ion. Românii în secolele XIX-XX: europenizarea. – București : Litera, 2011. – 317 p.

Donald, Graeme. Minciuni, erori și neînțelegeri în istorie / G. Donald; trad.: I. Avădanei; Cezar Petrilă. – Iași : Polirom, 2010. – 308 p.

Djuvara, Neagu. O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri. – București : Humanitas, 2010. – 285 p.

Djuvara, Neagu. Războiul de șaptezeci și șapte de ani și premisele hegemoniei americane (1914-1991) / N. Djuvara. – București : Humanitas, 2008. – 143 p.

Enciu, Nicolae. Istoria românilor în 100 de termeni / Nicolae Enciu. – Chișinău : Arc, 2010. – 122 p.

Gray, Colin S. Războiul, pacea și relațiile internaționale: o introducere în istoria strategică / Colin S. Gray; trad.: R. Lupu. – Iași : Polirom, 2010. 348 p.

Halippa, Ioan. Chișinăul pe vremea lui Pușkin (1820-1823). – Chișinău : Cartier, 2011. – 222 p.
Haughton, Brian. Personaje și locuri pierdute în negura timpului / B. Haughton; trad.: C. Covaci, C. Pădurariu. – Iași : Polirom, 2010. – 294 p.

Hourani, Albert. Istoria popoarelor arabe/ A. Hourani; trad.: I. Vainovski-Mihai. – Iași : Polirom, 2010. – 566 p.

Istoria României prin concepte: perspective alternative asupra limbajelor social-politice / ed.: V. Neuman, A. Heinen. – Iași : Polirom, 2010. – 527 p.

Jung, Tony. Reflecții asupra unui secol XX uitat: reevaluări. – Iași : Polirom, 2011. – 366 p.

Pop, Ioan-Aurel. Din mîinile valahilor schismatici: românii și puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV) / I-A. Pop. – București : Litera, 2011. – 384 p.

Radu al României, principele. Provizoratul istoric: regalitate și instituționalism / Radu al României, principele; cuvînt înainte: Roger Griffin. – Iași : Polirom, 2010. – 301 p.
Stat și viață privată în regimurile comuniste / coord.: C. Budeancă, F. Olteanu. – Iași : Polirom, 2009. – 454 p.

Stănescu, Mircea. Reeducarea în România comunistă (1945-1952). – Iași : Polirom.
Vol. 1 : Aiud, Suceava, Pitești, Brașov. – 2010. – 293 p.
Vol. 2 : Tîrgșor, Gherla. – 2010. – 301 p.

Suvorov, Victor. Epurarea. De ce a decapitat Stalin armata? / V. Suvorov; trad.: R. Părpăuță. – Iași : Polirom, 2011. – 310 p.

Suvorov, Victor. Ultima republică. – Iași : Polirom.
Vol. 1 : De ce a pierdut Uniunea Sovietică al doilea război mondial?. – trad.: R. Părpăuță, 2011. – 318 p.
Suvorov, Victor. Ziua M.vorov; trad.: R. Părpăuță. – Iași : Polirom, 2011. – 310 p.

Tudoran, Dorin. Eu, fiul lor: dosar de securitate / D. Tudoran; ed. îngrij.: R. Ioanid; postf.: N. Manolescu. – Iași : Polirom, 2010. – 589 p.

Valero, Luis T. Melgar. Mari profeții ale istoriei. – Iași : Polirom, 2010. – 293 p.

Vasiliev, A. A. Istoria imperiului bizantin / A. A. Vasiliev; trad. și note: I.-A. Tudorie, V-A. Carabă; S.-L. Nazîru; studiu introductiv: I.-Al. Tudorie. – Iași : Polirom, 2010. – 799 p.

Constantin Brâncoveanu: între „Casa cărţilor” şi „Ievropa”


Theodorescu, R. Constantin Brâncoveanu: între „Casa cărţilor” şi „Ievropa”. – Bucureşti: Rao, 2006. – 128 p.
Constantin Brâncoveanu a fost un mare boier, Domn al Țării Româneşti între 1688 și 1714 şi nepot al domnitorului Șerban Cantacuzino. În perioada domniei sale, Ţara Românească a cunoscut o perioadă de înflorire culturală şi de dezvoltare a vieţii spirituale. Anii domniei lui Brâncoveanu au fost marcaţi de un progres economic şi cultural-artistic, de iniţiative de modernizare a aparatului statal, de reformare a sistemului fiscal. Epoca brâncovenească s-a deschis influenţelor occidentale care au început să prevaleze asupra celor orientale. Personalitatea lui a fost recunoscută pe plan internaţional.
La fel, personalitatea lui Brâncoveanu a fost obiect de studiu pentru mulţi cercetători istorici. În această lucrare, autorul vorbeşte stilul lui Brâncoveanu de conducere a ţării, implicarea lui în artă şi cultură. Sunt cinci puncte: Un cuvînt înainte: reperul brâncovenesc; Prolog cantacuzin; „Dunga cea mare a rodului şi neamului său”; Rezidenţialul nobiliar; Posteritatea unui stil.