Arhive etichetă: istoria românilor

Cărți noi din domeniul Istoriei românilor la Biblioteca Centrală


Recomandăm atenției Dvs. câteva cărți  din domeniul Istoriei românilor. Sunt nouă cărți care abordează subiecte diferite.

 Revistă bibliografică virtuală

Fală, Porfirie. File de istorie și biografie / Porfirie Fală. Chișinău : TEHNICA-INFO, 2015. – 276 p.

fala file„La o depărtare de aproape de un secol, cu toate inadverțele-i inerente  (repetări de idei și aserțiuni din lucrare în lucrare, o logică a expunerii mai aproape de înțelesul celor neanalfabetizați), ea ne reprezintă un tablou verdict nu numai a situației social-politice din acea perioadă, dar și o stare a psihologiei populației din acest spațiu, o mentalitate, care ne mai urmărește și astăzi când vine vorba de rătăcirile identitare. Psihologia politician(ism)ului de a evoluat în tehnici de propagandă” afirmă autorul în Cuvânt înainte.

Cartea face referințe la Ștefan cel Mare și Sfânt, documente din periodice și arhive, consemnări de Nicolae Lupan, Gheorghe Ghimpu, Gheorghe Cardaș și și Mifodie Ilev și Pete albe, pete negre.

 

Grosu, Nicolae. Curcubeul peste Nistru / Nicolae Grosu. – S. l. : Talmaza „Renașterea”, 2018. – 96 p.: fot., tab.

curcubeul„Nu mi-am pus scopul să mă implic în descrierea detailată cauzelor apariției conflictului armat de pe Nistru, precum și cauzele care împiedică soluționarea lui și nici nu pretind la definițiile super la situația de conflict. Lucrul acesta rămâne să-l facă conducerea țării și politicienii,  fiind deputat în primul Parlament al Republicii Moldova” afirmă autorul la începutul cărții, în În loc de introducere.

Cartea are trei capitole:

 1. Diplomația populară – înțelegere reciprocă pentru împăcare și dezvoltare;
 2. Împreună creăm poduri de încredere peste Nistru;
 3. Cuvinte împotriva uitării tragediei anului 1992.

 

Românii din Gulag: memorii, mărturii, documente: [în vol.] / A. Petrencu, L.-D. Cojocaru, L. Pădureac 

Vol. II. – Chișinău : S. n., 2015. – 362 p.

romanii in Gulag„Volumul prezintă un studiu al memoriei victimelor deportărilor staliniste în RSS Moldovenească (1940-1941, 1944-1949, 1951). Politica de purificare a societății basarabene de tot ce era considerat românesc sau „dușman de clasă”, începută în anul 1940, odată cu instaurarea regimului totalitar-comunist, s-a aplicat și asupra țărănimii, deportările din satele Basarabiei fiind doar unul din instrumentele sistemului represiv pus în practică de autoritățile sovietice. Mărturiile celor care au supravețuit această epocă constitue o sursă de documentare istorică de o valoare inestimabilă, fiind cercetate de autorii volumului prin metodele istoriei orale.

 Cartea este adresată istoricilor, politicienilor, tineretului studios și tuturor celor interesați de istoria secolului al XX-lea” constată autorii.

Cartea are un cuprins în limbile română și engleză și referințe bibliografice în subsol.

 

Reflecții și documentări la 100 de ani de la Marea Unire / Șt. Buzărnescu, C. Troncota, C. Lupu, P. Moraru etc. – Craiova : Ed. MJM, 2018. – 216 p.

reflexsii„La împlinirea a o sută de ani de la Marea Unire, cel mai important eveniment din întreaga noastră istorie națională, autorii acestui volum alături de cei ce au organizat această manifestare științifică, ne exprimă un profund omagiu pentru poporul român și elitele lui care au făcut posibil să ne putem bucura de un astfel de moment. Cu toții sperăm cu îndreptățire  că tricolorul românesc va flutura și în viitor la fel de falnic aici și peste tot în lume, acolo unde prezența autentic românească se va face simțită” afirmă autorii în Cuvânt înainte.

Cartea include articole ale autorilor.

 

 

Apariția statului R. Moldova pe harta lumii. – Chișinău : S. a., 2018. – 16 p.

aparitiaCartea are un scurt istoric al apariției statului Republica Moldova pe harta lumii. Lucrarea are șase capitole:

 1. Târgul ruso-turc – 1812;
 2. Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (R.A.S.S.M.) – 1942;
 3. Pactul Ribbentrop-Molotov – 1940;
 4. Stalin inventează Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M) – 1940;
 5. Independența Republicii Moldova – 1991;
 6. Războiul moldo-rus din 1991-1992.

La final sunt incluse câteva concluzii.

 

 

Bucovina în primul război mondial: studii și documente / coord.: Rodica Jugrin. – București : Ed. Academiei Române, 2018. – 356 p.

bucovina„Prin antrenarea maselor s-au creat oportunități pentru fructificarea aspirațiilor, către  Unirea cea Mare, presupunând un lung cortegiu de suferinți și jertfe. Marele înfăptuiri nu s-au materializat aproape niciodată fără cutezanță, sacrificii și trudă persuasivă, iar popoarele incapabile să să se conecteze dinamicii cardinale a proceselor cu reverberație continentală nu au fost și nici nu vor fi în măsură să-și finalizeze idealurile supreme, de natură să le confere respectabilitate pe meridianele mapamondului” susține coordonatorul cărții Victor Spinei.

Lucrarea are două părți: Studii și Documente.

 

funar_Multime

Funar, Gheorghe. Multimilenarul popor primordial al geților și statul național unitar al poporului get! / Gheorghe Funar.  – Cluj-Napoca : Ed. Only One, 2018. – 46 p.

„În ultimii circa 150 de ani s-au alocat fonduri puține pentru aflarea adevărului istoric privind poporul Primordial al geților și urmașul său Poporul Român. Cele mai multe descoperiri arheologice au fost întâmplătoare, nu au fost conservate și nu au fost incluse în circuite turistice” menționează autorul Gheorghe Funar.

Cei interesați pe acest subiect sunt invitați să citească despre adevărul istoric al poporului român.

 

 

Experimentul Piteşti : Comunicări prezentate la Simp.Experimentul Pitești – reeducarea prin tortură”. Forme și aspecte de represiune a individului în regimurile dictatoriale comuniste  / ed. și coord.: Ilie Popa. – Pitești : Fundația Culturală „Memoria”, 2018. – 670 p.

experimentul pitesti„Este de reamintit că rostul acestor manifestări și implicit al prezentului volumul a fost și este în continuare,  cercetarea cu profesionalism și obiectivitate, fără patimă,  cu multă înțelegere și  toleranță, în vederea scoaterii la lumină a unei perioade tulburi, a poporului român sub dictatura comunistă, astfel încât, asemenea orori și crime, să fie cunoscute de generații tinere și generațiile viitoare” afirmă editorul și coordonatorul Ilie Popa.

Cartea are traduceri în limbile engleză, franceză și germană.

Cartea are trei părți:

 1. Comunicări prezentate la Secțiunea I – „Experimentul Pitești”;
 2. Comunicări prezentate la Secțiunea Secțiunea a II-a, „Forme și aspecte de represiune a individului în perioada dictaturilor comuniste”
 3. Comunicări despre „Alte aspecte de represiune regimurile dictatoriale comuniste.

Achiziții din domeniul Istorie la zi


Recomandăm spre lectură șapte cărți din istoria românilor și universală. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Hentea, Călin. Mereu nerostita istorie a luptelor românilor din antichitate până în zilele noastre / Călin Hentea. – Chișinău : Cartier, 2018. – 730 p.

„Așa cum se poate observa din bibliografie, această carte nu a fost scrisă pe baza unor studii de arhivă au cercetări exhaustive, ci prin lectura critică și comparativă a mai multor studii, sinteze, monografii și articole de istorie a românilor,îndeobște dintre cele mai recente” afirmă autorul lucrării.

Cartea are două părți:

 1. De ce o „mereu nerostită istorie a luptelor românilor?”;
 2. Riscurile unui discurs despre istoria recentă

Cartea are o anexă, bibliografie și un indice de nume.

Basarabia în „Colecția completă a legilor Imperiului Rus”: în vol. / Acad. de Șt. a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova ; lucrare îngr. de Mihai Tașcă [et al]. – Chișinău : Cartdidact.

Vol. 3 : Documente extrase din colecția II (1839-1855). – 2018. – 608 p.: tab.

În volumul al III-lea Basarabia în „Colecția completă a legilor Imperiului Rus” se publică documente apărute în prestigioasa colecție rusă între 25 decembrie 1825 și 31 decembrie 1855.  Volumul 3 are text paralel în limbile română și rusă, documentele propriu-zise în limba rusă, referințe bibliografice în text, indice de nume și geografic.

Corobcean, Andrei. Vestigiile secolelor V-III a. Chr. din spațiul carpato-nistrean ca sursă a interpretărilor etnice / Andrei Corobcean. – Chișinău : Cartdidact, 2018. – 322 p.: fig.

„Studiul propus este o lucrare originală consacrată uneia dintre cele mai spinoase probleme ale arheologiei preistorice și protoistorice – atribuirea etnică a comunităților barbare ce au populat spațiul carpato-nistrean”în secolele V-III a. Chr. În lucrare este abordat raportul dintre cultura materială și fenomenul etnicității, relatându-se, în același timp, complexitatea  corelărilor în interpretarea arheologică.

Lucrarea are cinci capitole, concluzii, ilustrații, indice și bibliografie.

Rusă Ciobanu, Valentina. Mica istorie din albumul de familie / Valentina Rusu Ciobanu, Lică Sainciuc. – Chișinău : ARC, 2018. – 212 p.: fot.

Lucrarea apare cu contribuția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Este un album de familie și sunt incluse fotografii cu legende.

Sfatul Țării: Documente II: în vol. / ed. introd., note și comentarii: Ion Țurcanu. – Chișinău : Știința, 2018.

Vol. 2 : Procesele-verbale ale ședințelor Comisiei Agrare. – 2018. – 612 p. – Texte în limbile rom., rusă.

„Volumul de față continuă valorificarea documetnelor inedite ale Sfatului Țării prin publicarea proceselor-verbale ale Comisiei Agrare a acestui organ legislativ. Ediția include 73 de procese-verbale ale acestei Comisii, la care se adaugă descrierile succinte a 35 de ședințe publicate în ziarul Sfatul Țării.”

Copii de dictatori : Svetlana Stalin, Edda Mussolini, Zoia Ceaușescu, Bashar Al-Assad / București : Niculescu, 2018. – 209 p.: fot.

„Întrebarea este foarte simplă: odată ce își încheiau ziua de dictatori, Stalin, Mao sau Ceaușescu își făceau timp pentru copiii lor? Odată ce treceau pragul căminului lor, acești tirani erau oare în stare să redevină ființe mișcate de vreun sentiment? Copiii lor s-au putut oare dezvolta în mod echilibrat?”

Cum au fost viețile copiilor de dictatori aflați citind cartea.

O zi cu… Ludovic al XIV-lea, Napoleon I, Nicolae al II-lea, Churchill, Stalin, Hitler, Mao, de Gaulle, J. K. Kennedy, Hrușciov, Mitterrand, Elisabeta a II-a / coord.: Franz-Olivier, Claude Quétel ; trad.: Gina Belabed. – București : Niculescu, 2016. – 240 p.

„Care era programul lor? Ce obiceiuri aveau? Ce tabieturi? Munceau mult și dădeau frâu liber imaginației lor? Ce relații aveau cu familia și cei apropiați? Erau singuratici sau înconjurați de mulți oameni? Ce fel de persoane primeau în vizită? Aveau vreo pasiune? Un câuine? O pisică? Erau gurmanzi? Veseli? Bolnavi sau sănătoși? Le plăcea să bea?” întreabă coordonatorii cărții, Franz-Olivier și Claude Quétel.

Cărți noi din domeniul istoriei românilor


În luna decembrie 2018, în colecțiile bibliotecii centrale au intrat un set de cărți noi din domeniul istorie românilor și universale. Cărțile abordează subiecte din epoca medievală și contemporană a istorie.

Vă invităm să le consultați în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Dogaru, Petre. Casa Regală, femeile fatale, masoneria și dictatorii secolului XX / Petre Dogaru. – București :  Tritonic, 2002. – 622 p.

dogaru„Aproape toate problemele abordate sunt controversate, diferite și cu un puternic impact actual: viața intimă a lui Carol al II-lea, a regelui Mihai, a reginelor Maria și elena, a principelui Nicolae, a principeselor Marioara, Elisabeta și Ileana, dar și a lui Ghoerghiu-Dej și Ana Pauker; rolul masoneriei în viața politică a României, în etapele ei de „înflorire” și de „adormire”, mergând cu analiza până în 1999” afirmă Ioan Scurtu în Cuvânt înainte.

Monografia are trei părți

 1. Coroana cu parfum de femeie;
 2. Regele Mihai, Maniu, Petru Groza și Stalin;
 3. În loc de epilog: cine dorește reîntoarcerea la monahie?

La final sunt note bibliografice și surse și un Index.

 

Eșanu, Valentina. Marii demnitari ai țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504) / Valentina Eșanu. – Chișinău : Cartier, 2018. – 444 p.

„În ultimele decenii s-au efectuat ample cercetări privind domnia lui Ștefan cel Mare și marii demnitariSfânt, fiind vorba de marele voievod, cât și de politica sa internă și externă, de programele sale politice, culturale și ecleziastice. De cele mai multe ori în istoriografia românească în centrul atenției investigațiilor dedicate acestei perioade s-a aflat personalitatea lui Ștefan cel Mare cu capacitatea sa ieșită din comun de a examina și a lua decizi, de a acționa în multitudinea de situații și problemel, pe care i le-au pus în față viața, istoria cu multiplele lor fațete în condișii de pace, de război și multe alte împrejurări și activități” se afirmă în Introducerea cărții.

Lucrarea are 6 capitole:

 1. Elitele ștefanieie în investigații și surse istorice: rezultate și obiective de cercetare;
 2. Structuri și medii de formare și afirmare a înalților demnitari ai lui Ștefan cel Mare;
 3. Marii demnitari în prima perioadă a domniei (1457-1471);
 4. Marii demnitari în a doua perioadă a domniei (1471-1486);
 5. Marii demnitari în a treia perioadă a domniei (1486-1504).

La final este o Încheiere, 8 anexe și o bibliografie.

Peneș, Nicolae. Alexandru Marghiloman : lordul valah (O viață cu luminile și umbrele ei): în 2 vol. – Ed. a 2-a. Buzău : Editgraph.

Vol. 1.jpgVol. 1. – 2010. – 407 p.

„S-au scurs mai bine de opt decenii de la trecerea în eternitate  a omului politic Alexandru Marghiloman, dar o carte despre viața acestuia, cu luminile și umbrele ei, încă nu a fost scrisă. Ca fiu al Buzăului, am considerat de datoria noastră să încercăm o repunere în drepturi, în spiritul adevărului istoric, a existenței pământene a acestei personalități de excepție” afirmă autorul în Argument.

Lucrarea face referință la neamul Marghilomanilor, părinții lui Alexandru Marghiloman, Buzăul în veacul al XIX-lea etc. Lucrarea are și imagini.

Vol. 2. – 2010. – 557 p.

Volumul 2 abordează mai multe aspecte, precum guvernul T. Maiorescu și criza vol. 2balcanică, Guvernul Al. Marghiloman, Revenirea Basarabiei la patria-mamă, Al. Marghiloman și notele sale politice etc.

Volumul 2 are Anexe, postfață scrisă de dr. univ. Valeriu Râpeanu, indice de nume, indice de locuri și bibliografie selectivă.

 

 

 

Bulat, Nicolae. De la șatră la palat / Nicolae Bulat; fotografii: Vadim Șterbate. – Chișinău : Arc, 2018. – 128 p., fot.

Autorii, „prin albumul De la șatră la palat, fac o incursiune în istoria romilor, dar și o călătorie în lumea fastului și a contrastelor din Dealul Țiganilor, una dintre cele mai captivante atracții turistice din orașul Soroca”.

Sainciuc, Lică. Chișinăul ascuns, sau o încercare de resuscitare a memoriei unui oraș : [album] / imagini și text: Lică Sainciuc; contribuții: Tamara Nesterov [et al.]. – Ed. a 2-a, rev. – Chișinău : Lumina, 2018. – 176 p.: fot.

Albumul include un set de imagini și texte minimaliste despre Chișinăul mai mult personalizat decât cel pretins a fi comun.

În album, autorul a inclus hărți, imagini de arhivă și de azi și o scurtă informație a imaginii.

1918 : Anul întregii neamului românesc. – Buzău : Ed. MAD Linotype, 2018. – 28 p.

În anul 1916 România intrase în război pentru eliberarea Transilvaniei și Bucovinei, iar documetnele atestă că trecerea Carpaților s-a făcut într-un entuziasm colectiv. După câteva săptămâni însă, a venit șocul înfrângerilor și al retragerii.

Albumul include un set de imagini de arhivă și informațiile reprezentative.

Madan, Gheorghe V. Un sat basarabean de codru: Trușenii / Gheorghe V. Madan; studiu biografic: Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum, 2008. – 324 p.

Satul Trușeni este un sat vechi răzășesc de codru, așezat la douăsprezecve kilometri din sus de orașul Chișinău. Satul este înconjurat de dealuri acoperite cu vii și livezi, oferindu-i o înfățișare plăcută.

Monografia are cinci părți, o introducere, anexă și fudnația culturală Gheorghe V. Madan.

Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută: în vol. / Iurie Colesnic; cop.: – Chișinău : S. n.

Vol. 11. – 2018. – 363 p.

„Multă vreme, noi, basarabenii, ne-am temut de propriile amintiri, ele sunt mărturii și povețe, sunt cea mai bogtă povară pe care o poartă o generație de-a lungul istoriei. Aceasta a fost cea mai dulce poveste pe care a mărturisit-o omenirea – Amintirile” afirmă autorul la începutul cărții.

Cel de-al 11-lea volum face referință la următoarele personalități: Gavriil Bezviconi, Sofia Bezviconnaia, Vladimir Korolenko, Vasile Soloviov, Ana Tumarchina, Teodor Porucic, Petru Țurcan etc.

Sturza, Valentina. Basarabia decapitată : monografie / Valentina Sturza. – Ed. rev. – Chișinău : lumina, 2018. – 252 p. : fig., fot. col.

„Drumul din satul natal, din Ciuciulenii basarabeni, până  în stepele Kazahstanului sau  până în Gulagurile Siberiei de gheață este unul al încercărilor tragico-dramatice, al deportărilor sovietice, repopulării forțate a moldovenilor de odinioară, ridicării de la vatră a băștinașilor și înstrăinării lor cu forța armelor – de plai, de neam, istorie, tradiții, obiceiuri, religie și grai” afirmă Tudor Palladi la începutul monografiei, Un crez nestrămutat al liberătții și al demnității naționale.

Monografia face referință la satul Ciuciuleni, câîndva cel mai mare sat din spațiul pruto-nistrean.

Această prezentare necesită JavaScript.

Domnitorul Ștefan cel Mare în literatura română


Recomandăm atenție DVS! o listă bibliografică ce face referință la personalitatea domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt în literatura română. Romanele sunt scrise de clasicii literaturii române, dar și autori contemporani.

Listă bibliografică virtuală

Asachi Gheorghe Valea Albă / Gheorghe Asachi. – București, Chișinău: Litera, 2003. – 360 p.

Cântece bătrânești ale românilor. Cîntece istorice / col. iniț. și coord.: Anatol și Dan Vidrașcu. – Chișinău; București; Litera, 2003. – 384 p.  mihail sadoveanu

Beșleagă, Vladimir Cumplite vremii / Vladimir Beșleagă. – București: Litera Internațională, Chișinău : Litera 2003. – 704 p.

Bostan, Constantin. Ștefan cel Mare, domn cel mare / Constantin Bostan. – Ed. a treia, rev. și întregită. – București; Chișinău : Litera, 2004. – 165 p.

Dabija, Nicolae. Domnia lui Ștefan cel Mare / Nicolae Dabija. – Chișinău: Universitas, 1991. – 128 p.

Delavrancea, Barbu. Apus de soare / Babu Delavrancea; tabel cronologic, prefață, note, referințe critice și bibliografie: Ilie Dan. – Bucureşti: Ed. Albatros, 1995. – 117 p.

Iorga, Nicolae. Din faptele străbunilor / Nicolae Iorga; col. iniț. și coord.: Anatol și Dan Marin, Haşdeu, B. P. Ursita / B. P. Hașdeu. – Bucureşti: Ed. Militară, 1974. – 182 p.

Marin, Gheorghe Închinarea Memoriei: (proză documentară cu fotografii) / Gheorghe Marin. –  Chișinău: Tipogr. Centrală, 2006. – 248 p : fotografii.

Marin, Gheorghe. Neamul prin Fii săi: proză documentară cu fotograii / Gheorghe Marin. – Chișinău: Pontos, 2009. – 416 p.

Popescu, Petru Demetru. Legende și povestiri istorice / Petru Demetru Popescu. – Chișinău: Prut internațional, 2011. – 236 p.

Russo, Alecu.  Opere / Alecu Russo. – Chișinău: Știinţa, 2015. –  284 p.

Vintilă, Horia. Mai sus de miazănoapte / Horia Vintilă. – Bucureşti: Cartea Românească, 1992. – 188 p.

Sadoveanu, Mihail. Frații Jderi. Trilogia Istorică. – S. l.: Editura Mihail Sadoveanu, 2014. – 792 p.

Sadoveanu, Mihail. Viața lui Ștefan cel Mare / Mihail Sadoveanu. – Chișinău: Cartea moldovenească, 1989. – 192 p.

Ștefan cel  Mare și Sfânt: Portret în legendă. – Ed a 2-a, revăzută. – Putna: Mitropolitul Iacov Putnenul, 2010. – 215 p.

Boliticeanu, Dimitrie. Legende istorice: versuri / Dimitrie  Boliticeanu. – Bucureşti, Chișinău: Litera Internaţional, 2001. – 280 p.

Bostan Constantin Ștefan, Ștefan Domn cel Mare /  Constantin Bostan Ediția a 3-a Chișinău: Litera Interațională, 2004 p.

Această prezentare necesită JavaScript.

 

 

 

Ştefan cel Mare şi Sfînt, domn al Moldovei medievale


Ștefan al III-lea (n. 1438-1439, Borzești – d. 2 iulie 1504, Suceava), supranumit Ștefan cel Mare și Sfânt, a fost domnul Moldovei între anii 1457 și 1504. A fost fiul lui Bogdan al II-lea, domnind timp de 47 de ani, cea mai lungă domnie din epoca medievală din Țările Române.

Ștefan cel Mare este considerat o personalitate marcantă a istoriei noastre, fiind înzestrat cu multe calități de om de stat, diplomat și conducător militar. În timpul domniei sale Moldova atinge apogeul dezvoltării sale statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială.

Cu această, vă propunem o expoziţie virtuală de carte, avînd ca tematică personalitatea domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt.

Expoziţie virtuală de carte

Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare : Catalogul expoziţiei : Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Chişinău, 27 august – 10 septembrie 2011. – Chişinău : In-tul cultural român, 2011. – 120 p.

Lucrarea include o expoziţie organizată la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei cu participarea României şi a Republicii Moldova care au un trecut comun, o istorie comună şi o limbă comună. Lucrarea este scrisă în limbile română, rusă şi franceză.

SimbolurileMischevca, Vlad. Simbolurile Ţării Moldovei : (O istorie a steagurilor pe parcursul secolelor XV-XX) / Vlad Mischevca, Ion Negrei. – Chişinău: Ed. Elan Inc, 2010. – 141 p.

Lucrarea oferă informaţii cu privire la heraldica moldovenească medievală, modernă şi contemporană având trei capitole. Primul capitol tratează heraldica moldovenească din secolele XV-XIX, al doilea de la începutul secolului XX până la Independenţa de Stat, iar al treilea capitol aduce informaţii simbolurile actuale ale Republicii Moldova.

Însă cea ce ne interesează cel mai mult din această lucrare este capitolul 1.2. Cele mai vechi steaguri moldoveneşti paginile 30-37, unde găsim informaţii preţioase privind steagurile lui Ştefan cel Mare, el fiind cel care a ridicat la o valoare superioară a steagurilor domneşti. De exemplu în anul 1473, oastea trimisă de Ştefan cel Mare împotriva lui Radu cel Frumos cuprindea 48 de steaguri cu un efectiv de ostaşi aproximativ 12 000-15 000 ostaşi.

 

Umbre şi luminiMămăligă, Dumitru. Umbre şi lumini : din viaţa oamenilor de geniu / Dumitru Mămăligă. – Chişinău: Ed. Ancestrala, 2008. – 273 p.

 

Lucrarea de faţă include mari personalităţi ai istoriei: Cezar, Alexandru Macedon, Decebal, Petrarca, Eminescu, Mozart, Byron, Heine şi marele domnitor Ştefan cel Mare – personalitate marcantă a istoriei Moldovei.

Referinţa la Ştefan cel Mare o puteţi găsi la paginile 64-66.

 

 

Manole NeagoeNeagoe, Manole. Campania din 1467 și lupta de la Baia / Manole  Neagoe. – Bucureşti: Ed. Roza Vânturilor, 2007. – 156 p.

 Pentru prima dată un istoric român a-ncercat ca să demonstreze, să convingă pe ai săi, dar și pe acei din străinătate că la Baia, în anul 1467,  Ștefan cel Mare și Sfânt  a avut de suferit o mare înfrângere din partea regelui Ungariei Matias Corvin. Redactat în limba franceză și  fost publicată atât în România, la Iași, sub egida Academiei Române, precum și în Franța, acest studiu este singura sursă accesibilă pe internet pentru cei ce vor să se informeze asupra acestui eveniment, din istoria românilor dar precum și a relațiilor române-ungare.

 

Anghel, Valeriu. Moldova lui Ştefan cel Mare = La Moldavie dEtienne le Grand / Valeriu Anghel. – Focşani: Ed. Pallas, 2006. – 141 p.

Lucrarea de faţă este o ediţie bilingvă în limbile română şi franceză. Lucrarea este formată dintr-un Cuvânt înainte scris de Nicolae Iorga şi două capitole: Dinastia Muşatinilor în Moldova / La dynastie de la famille des Musat; Românii dintre Prut şi Nistru / Les Rumains d’entre le Prout et le Dnistr. La sfârşt este o listă bibliografică.

 

AtletȘtefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine: simpozion. – Suceava: Mușatinii, 2004. – 514 p. + foto.

,,Despre Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt s-a scris mult, prea mult, dar, după cum spun specialiști din domeniu, nu prea s-a scris îndeajuns; sunt încă prea multe documente și biblioteci de cercetat. În anul 2004, închinat Slăvitului Voievod, care a comemorat 500 de ani de la strămutarea sa la locașul de  veci, s-au scris mai mult decît  oricând; s-au scris cu inima și cu mintea, care au fost stăpinite de conștiința faptelor dar și precum al mărețiilor Slăvitului Voievod” afirmă Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor în Cuvântul înainte,

Scrie Sfântul Apostol Pavel „ Toate sunt curate pentru cei curați; pentru cei întinați și necredincioși nimic nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul. Ei mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl Tăgăduiesc, urâcioși fiind, nesupuși și la orice lucru bun, netrebnicii”(  Tit, 71 , 15-16).

 

Boldur, Alexandru V.  Ștefan cel Mare Voievod al Moldovei (1457-1504): studiu  de Bolduristorie socială și politică / Alexandru V.  Boldur;  ed. îngrijită de Cătălina Chelcu și Mariu Chelcu. – Ed. a  2-a. – Iași: Junimea, 2004. – 382 p. 

            Editorii cărţii de faţă afirmă precum că tipărirea cărţii ,,Ștefan cel Mare Voievod al Moldovei (1457-1504)  în anul 1970, la Editura „Carpații” din Madrid, i-a oferit autorului o satisfacție parțială, lucrarea sporind  doar numărul scrierilor interzise care nu puteau să fie citate sau fiind supuse unui examen critic obiectiv. Într-o lume care este împărțită prea lesne în buni și răi, și în care nu voia Domnului, ci doar a unora semeni croiau destine, Alexandru V. Boldur a refuzat să accepte soarta condamnatului la  la uitare ce-i fusese rezervat  de către regim. A avut, așa după cum reiese din corespodența care a fost publicată recent, credința că pricepea sa mai putea să mai slujească scrisul istoric și că „monopolul de interpretare” care a fost practicat atuncea de către adepții „spiritului lui M. Roller” nu putea decât  impieta felul în care era înfățișat trecutul. Pregătirea manuscrisului pentru o iluzorie reeditare în țară ni-l dezvăluie pe Alexandru Boldur capabil ca să spere până în clipa din urmă la o reabilitare care însă nu i-a fost acordată.”

 

 

DragnevȘtefan cel Mare şi Sfânt în contextul epocii sale și al posterității / Demir Dragnev, Igor Cașu,  Emil Cașu, Virgil Pâslariuc. – Chişinău: Civitas, 2004. – 208 p.

Timpul i-au pus cununa de argint, Țara de aur

Și gloria măreață i-au pus cunună de laur.

Vasile Alecsandri

În Introducerea cărţii de faţă autorii afirmă: ,,Domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt a avut o domnie lungă din istoria Țării Moldovei, cuprinzând, conform relatării cronicii anonime a Moldovei, ”47 de ani, două lunii și trei săptămânii”, înglobând un interval dintre 12 aprilie 1457-2 iulie 1504. Această  domnie a constituit o epocă istorică, care s-ar putea caracteriza printr-o prosperitate economică, printr-o consolidare ale structurilor sociale,  a statului, ale forțelor lui militare, a Bisericii Ortodoxe, printr-o dezvoltare ale unei culturii originale.”

 

Iorga, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare / Pentru poporul român/. / Nicolae Iorga.Iorga – Bucureşti; Chişinău: Litera Internaţional, 2004. – 305 p.

Alături de scrierile memoraliste, de portrete sau de articole de ziar, de discursuri sau evocari de peisaje, Iorga aduce, ca pagini de înviere istorică, într-o gamă atât de largă  a resurselor sale artistice, care-i asigură un un mare capitol din istoria literaturii române, mai înainte  mai înainte de orice aceste pagini de Istoria lui Ștefan cel Mare. Înflorate și grave, calde și luminoase ele sunt scrise într-una dintre cele mai frumoase limbi româneşti, de aceea nu a îmbătrânit nici ca formă, cum nu a îmbătrânit ca cuprins.

 

 

Guşă, Ştefan. Ștefan cel Mare și Sfânt: mit și adevăr / Ștefan Gușă. – Iași: Ed. Ştefan GuşăVasiliana ’98; Ed. Arhipiscopie Suceava și Rădăuților, 2003. – 206 p.

Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor în Cuvântul înainte al cărţii afirmă despre Ştefan cel Mare: ,,Veacul domniei lui Ștefan cel Mare a fost veacul cucerii Constantinopolului  de către puterile armate ale sultanului Mahomed; a fost un veac al confruntărilor ale oștilor moldovene, care a fost condusă de către slăvitul voievod  Ștefan cel Mare și Sfânt, cu prea puternicile armate cuceritoare ale unui imperiu; a fost  o confruntare  cu biruința atât pe câmpul de luptă, dar în deosebi și prin diplomație, înțelepciunea marelui voievod Ștefan, și înțelepciunea omului vine din frica lui de Dumnezeu.„Frica de Dumnezeu este începutul ințelepciuni” ( Psalmul 110, vers 10).”

Ștefan cel Mare și Sfânt (1504-2004). Portret în istorie. – Suceava : Mușatinii, 2003. – 617 p. + anexe.

În Cuvântul înainte al cărţii, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor afirmă următoarele: ,,Documentele istorice ni-l înfățișează pe Ștefan cel Mare și Sfânt  ca pe o adevărată personalitate: omul care s-a dovedit pilduitor  cu prisosință pentru toate vremurile dar și precum pe toate domeniile de activitate: strateg, diplomat, trăitor, mărturisitor dar și apărător al credinței creștine, promotor și constructor, cu fata, al artei și culturii epocii sale, care lasând ca  o marturie a celui de mai sus afirmate cetăților de apărare, precum bisericile și mănăstirile cu arhitectura, pictura, broderiile și podoabele lor ce fac ca o dovadă atingerii ultimei culmii a desăvîrșirii.”

 

Viaţa legendarăȘtefan cel Mare și Sfânt. Viața legendară și faptele sale extraordinare pentru elevii care învață istoria de Boris Crăciun. – Iaşi: Editura Porţile Orientului, 2003. – 167 p.

Boris Crăciun în primul capitol I al cărţii Povestea vieţii în imagini îl descrie în felul următor: ,,Nu se cunoaște cu exactitate data și locul nașterii lui Ștefan, voievodul care va fi supranumit,  mai apoi, „ cel Mare și Sfânt”.  În 1457, când s-a ridicat în tronul dinastiei Mușat din Cetatea Sucevei, era tînăr. Dacă să presupunem că, la urcarea în scaunul Moldovei avea 20 de ani, Ștefan a văzut lumina zilei (poate că în Țara Românească, poate la Borzești)  înainte de 1440, atuncea când numeroasele sale rude au început sângeroasa luptă pentru domnie.” Cartea are 140 de portrete, desene, hărți, fotografii.

 

Ștefan cel Mare și Sfânt. 500 de ani de nemurire / alcătuitor: Tudor Colac. – 500 de aniChișinău: Litera Internațional, 2004.  – 760 p.

În Introducere: Ştefan cel Mare legend şi mit autorul afirmă că: ,,La data de 2 iulie anul 7012 conform calendarului de la facerea lumii sau 2 iulie 1504 din corespundere cu sistemul gregorian al erei noastre, deci de la nașterea lui Isus Hristos, și-a dat sfârșitul obștesc Ștefan cel Mare. Această dată este considerată de către creștinătate Ziua Memorii al strălucitului domnitor și a tuturor eroilor naționali ai Patriei. În istoria nescrisă, adică în creația orală a  poporului, sunt nenumărate poeme care sunt închinate celor mai vrednici fii ai săi.”

 

 

Blazoane domneştiJitaru, Grigore. Blazoane domneşti în Ţara Românească şi Moldova sec. XII-XV / Grigore Jitaru. – Chişinău: Ed. Uniunii Scriitorilor, 1997. – 213 p. : il.

Această lucrare aduce în atenţia publicului o culegere de blazoane a înalţilor demnitari din secolele XII-XV.

Aici veţi găsi stema regelui Valahiei, stema Basarabilor, Blazoane dinastice şi stema de stat a Moldovei şi cel mai important găsiţi blazoane de ale lui Ştefan cel Mare (paginile 180-191).

 

 

 

Zbârciog, Vlad. Ștefan cel Mare și Sfânt – voievodul românelor / Vlad Zbârciog.  – Vlad ZbirciocChișinău: Pontos, 2004. – 176 p.

Ștefan cel Mare n-a murit. Ștefan cel Mare este viu, este Zeul care este ascuns în inimele și conștiinţa noastră, care așteptând clipa renașterii. Asemenea lui Dumnezeu, care stă ascuns în spatele ochilor omului sau altfel sar putea de menționat: privind lumea cu ochii omului, Ștefan cel Mare și Sfânt s-a integrat în ființa neamului românesc, care însuflețind-o și luminând-o.

 

Papacostea, Ştefan. Stephen the Great Prince of Moldavia. – Bucharest: Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1981. – 79 p.

Lucrarea este o abordare a vieţii şi activităţii lui Ştefan cel Mare în limba engleză. Cea ce face ca personalitatea lui Ştefan cel Mare să fie bine cunoscută în toată lumea. Iar spre final vă prezentăm două bibliografii ale lui Ştefan cel Mare:

 

Ştefan cel Mare şi Sfânt : (1457-1504); alcăt. : Parascovia Calev, Vasilisa Nechiforneac; red. şt. Andrei Eşanu. – Chişinău: Ed. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2004. – 264 p.

Bibliografie: Ştefan cel Mare şi Sfânt (1504-2004). – Suceava: Ed. Muşatinii, 2004. – 192 p.