Publicat în ACTIVITĂȚI BC, COLECŢII BC, lectura, literatura

Ion Osadcenco – un învățător adevărat


o6Pe data de 5 octombrie se împlinește 90 ani de la nașterea istoricului literar, Ion Osadcenco. Specialist în domeniul istoriei literaturii clasice române şi relaţiilor literare moldo-ruso-ucrainene, pro­fesor universitar. Doctor habilitat în filologie (1988).
S-a născut la 4 dec. 1927, în or. Cahul. A decedat la 17 noiembrie 1994, la Chişinău.
A absolvit şcoala primară şi s-a înscris la gimnaziul din oraşul natal (1937), apoi la un liceu din oraşul Bârlad (1944). Din oct. 1944 până în aug. 1945 a lucrat în calitate de director al şcolii primare din s. Vâlcova, r-nul Cahul.
în anii 1946-1951 urmează Facultatea de Istorie şi Filologie, secţia de limbă şi literatură, a Universităţii de Stat din Moldova, îşi continuă studiile în calitate de doctorant (1951-1954), devenind lector la catedra de limbă şi literatură română a U.S.M. In 1956 susţine teza de doctor cu tema „Costache Negruzzi şi nuvelele sale istorice”, iar în 1989 teza de doctor habilitat în filologie pe tema „Relaţiile literare ale Moldovei şi Rusiei în secolul XIX”. în 1989 i se conferă titlul ştiinţific de profesor universitar.
O mare pasiune a lui Ion Osad­cenco a fost Mihai Eminescu. A scris sute de articole şi studii competente despre Eminescu şi Creangă, Hasdeu şi Alecsandri, Donici Stamati etc. în anul 1987 i-a fost conferit titlul de „Lucrător emerit al Şcolii superioare din Moldova”.
Ion Osadcenco a contribuit la dezvoltarea învăţământului univer­sitar, la elaborarea şi editarea unor lucrări didactice de valoare. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
În 1962, conform hotărârii Guvernului republicii din 6 aug. Facultatea de Istorie şi Filologie a fost reorganizată. Este creată Facultatea de Filologie cu secţiile : Limba şi Literatura Moldoveneas­că, Limba şi Literatura Rusă, Limba şi Literatura Străină. Primul decan al acestei facultăţi, unde se înfiripa şi secţia de Biblioteconomie şi Bibliografie, iar mai târziu secţia de Jurnalistică, a fost Ion Osadcenco.
A publicat monografiile : „Cos­tache Negruzzi : viaţa şi opera” (1969, ed. a 2-a – în 1984, în col. „Gânditori moldoveni”); „Relaţiile literare moldo-ruso-ucrainene (1977), apreciată în presa de specialitate atât în Republica Mol­dova, cât şi în Rusia, Bulgaria, Ucraina etc. ; „Literaturnye svâzi Moldavii i Rossii v XIX veke” (1983).
„A fost un adevărat invăţător. De la el au deprins dragostea de limbă şi literatura română, dar şi dragostea de neam generaţii întregi de studenţi, actori, savanţi, scriitori, ziarişti şi mulţi-mulţi învăţători, -scria un alt mare dascăl, Gheorghe Dodiţă. – Rămâne ca un îndrăgostit de viaţă şi de oameni, rămâne prin felul cum a ştiut să stea la datorie până la urmă şi să transmită altora ce a avut mai nobil şi mai distins”. A fost un artist al cuvântului, un îndrăgostit de viaţă, un om de o aleasă vervă spirituală. încă în timpul vieţii deveni o figură le­gendară printre studenţii şi profesorii filologi basarabeni.
WIN_20171127_13_44_40_ProBiblioteca Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, în fondurile căreia a fost inclusă şi biblioteca personală a regretatului profesor poartă numele lui Ion Osadcenco.

 

 

Sursa: http://bnrm.md

 

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, COLECŢII BC, Critica, istorie, LISTE BIBLIOGRAFICE, REVISTE BIBLIOGRAFICE

Un istoric literar „de frontieră”


10000628           Nicolae Bileţchi (12 martie 1937, Oprişeni, Bucovina, azi Dubovka, Ucraina) – critic şi istoric literar. A absolvit Facultatea de Filologie (secţia germano-romanică) la Universitatea din Cernăuţi (1959). Doctorand la Institutul de Literatură Universală „Maxim Gorki” al Academiei de Ştiinţe din URSS, între 1964 şi 1967, şi-a luat doctoratul în filologie în 1987. Este cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. A fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992). A debutat editorial cu studiul monografic Epiceskie i liriceskie elementî v moldavskoi sovetskoi dramaturgii (Elementele epic şi liric în dramaturgia sovietică moldovenească) (1972).

Revistă bibliografică virtuală

1Bileţchi, Nicolae. Analize şi sinteze critice / Nicolae Bileţchi; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie. – Chişinău: Elan Poligraf, 2007. – 336 p.

Cartea de față este compusă din trei compartimente:

  1. Din persprectiva înnoirii și integrării.
  2. Cu cărțile pe masă. Relecturi din Ion Druță.
  3. Profiluri și medalioane literare.

Cartea Analize și sinteze critice este un rezultat al alinierii eforturilor nobile.

 

 

Scan

Bileţchi, Nicolae. Consemnări critice / Nicolae Bileţchi. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. – 197 p.

             Nicolae Bilețchi ia în dezbatere o seamă de probleme ale literaturii de azi, căutînd să-l încadreze pe cititor în descifrarea sensurilor ideologico-artistice ale operelor. Nu lipsesc paralelele întemeiate și instructive între lucrările autorilor moldoveni și unele opere ale scriitorilor din alte republici.

    Bileţchi s-a afirmat ca un avizat cercetător al dramaturgiei şi prozei contemporane din Republica Moldova. Plătind o vreme tribut înţelegerii literaturii prin prisma realismului socialist, Bileţchi realizează totuşi exegeze serioase, în care predomină analiza psihologică a personajelor şi atenţia concentrată asupra procedeelor artistice.

5Bileţchi, Nicolae. Romanul şi contemporanietate. Problema constituirii geniului romanesc / Nicolae Bileţchi; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Onisifor Ghibu”. – Iaşi: Tipo Moldova, 2015. – 265 p.

          Efortul de sincronizare cu statutul criticii şi istoriei literare moderne se vădeşte în studiul Romanul şi contemporaneitatea (1984), unde Bileţchi apelează la un instrumentar critic complex şi la un limbaj estetic înnoit, atunci când se referă la particularităţile formale (Zbor frânt de Vladimir Beşleagă), la substratul dramatic al timpului încremenit (Vămile de Serafim Saka), la „direcţia estetică” (Disc de George Meniuc), la interferenţa timpurilor (Unchiul din Paris de Aureliu Busuioc) sau la cronotopul basmului (Povestea cu cocoşul roşu de Vasile Vasilache). Bileţchi formulează tot aici şi rezerve critice, abordând cu luciditate şi în toată complexitatea lui procesul literar.

Alte lucrări.

downloadVasile Coroban: un arbitru într-o lue a arbitrarului, coord.: M. Cimpoi / Academia de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: Ştiinţa, 2010. – 324 p.

        Vasile Coroban a fost istoric și critic literar din Republica Moldova, doctor habilitat în filologie, membru al Uniunii Scriitorilor. S-a consacrat studiului adâncit al literaturii române şi universale, însuşind limbile franceză, germană şi rusă şi cunoscând bine literaturile scrise în aceste limbi. Şi-a asigurat prin autodidacticism o solidă formaţie de tip universitar şi universalist, adică enciclopedic.

     Cartea este prilejuită împlinirii a o sută de ani de la naşterea distinsului profesor şi om de ştiinţă şi este structurată în cinci compartimente distincte:

  1. Profiluri. Analize. Interpretări
  2. Referințe critice. Evocări. Mărturii. Dedicații
  • Vasile Coroban prin el însuși
  1. Mărturii ale dezmățului totalitar (addenda)
  2. Viața în imagini– fotografii cu Vasile Coroban, cu familia, colegii și prietenii.

Lucrarea include un text introductiv semnat de președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca şi un tabel cronologic al vieții și operei lui Vasile Coroban.

Vladimir Beşleagă, omul luminat / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Instit. de Filologie. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 328 p.

0_coperta-personalitati-notorii-besleaga-vladimir-omul-luminat

          Inegal  în tot ce scrie, ca un om viu în toate ce este, Beşleagă este personajul deschis interpretărilor şi deschis literaturii. Nu putem aştepta de la el decât o surpriză, pentru care vom căuta multă vreme cheia înţelegerii, pentru că nu este scriitorul care îşi va alimenta orgoliul cu laurii unui succes de altă dată. […]

Mircea V. Ciobanu

 

 

Sursa: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/31/vasile-coroban-un-arbitru-intr-o-lume-a-arbitrarului/

www.crispedia.ro 

Publicat în Activitate expoziţională

O LIMBĂ → UN POPOR …


Flagul Republicii Moldova

Limba are o capacitate imensă. Ea fiind aceea prin care bucuriile și tristețele devin un poem a celor ce le scriu. Limba este un izvor fără de care noi nu am fi putut trăi. Astfel Biblioteca Centrală duce acest izvor și în alte împrejurimi născând și păstrând, viitorul, trecutul și prezentul neamului românesc.

Pentru cei mai mulți dintre noi limba este doar un intermediu prin care putem să ne exprimăm și să aflăm multe noutăți de care ne bucurăm zi de zi. Însă pentru mulțimea trecută, mai ales pentru cei din secolul precedent, limba însemna mai mult decât un izvor, mai mult de cât o piatră… și mai mult decât un tezaur. Astfel limba și literatura română datorită acestor oameni de valoare a putut supravețui și să rămână o indentitate a poporului român, cum și a spus George Budoi ,,Limba unui popor este cartea lui de identitate”  dar și Mihai Eminescu vine cu aceeași părere că ,,Limba este măsurariul civilizaţiunii unui popor.”

,,Limba nostră cea română” este celebrată în Republica Moldova dar  și în România, însă  sub pretextul ,,Ziua limbii române”  în aceeași zi de 31 august.  Originea acestei sărbători este de fapt o consecință  a  Marei Adunări Naționale de la 27 august 1989 unde au participat  aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii).  În cadrul acestei adunări, s-a cerut declararea limbii române ca limbă de stat în RSSM, precum și trecerea la grafia latină. Discuțiile cele mai aprinse din Sovietul Suprem au avut loc pe  data de 31 august, când se votează și cea mai mare parte a legislației privitoare la limba de stat și alfabet. Ulterior, ziua de 31 august este declarată sărbătoare națională în Republica Moldova după care în 2011 este recunoscută și de legislația României motiv fiind:  „importanța limbii române nu trebuie marginalizată de tendințele actuale către globalizare, deoarece limba română reprezintă fundamentul identității naționale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societăți puternice și unite”.  Odată cu promovarea limbei române ca limbă de stat, Republica Moldova își obține identitatea  și merge cu un pas rapid spre independență. Declarația de Independență a Republicii Moldova a fost adoptată și semnată de 278 deputați în parlament la 27 august 1991. Iar pe data de 2 martie 1992 Republica Moldova a obținut recunoașterea oficială a statalității odată  cu  obținerea statutului de membru al ONU.

Astăzi ne putem bucura de un acces atât de liber la cărți și  informație însă foarte puțini sunt cointeresați de trecutul și prezentul poporului nostru. De aceea vă îndemnăm să veniți în sala de lectură a Bibliotecii Centrale la o expoziție de cărți privind istoria neamului românesc și să vă împuterniciți forțele minții pentru a putea transmite informații  surprinzătoare și generațiilor care urmează.

Vă așteptăm cu  drag!

Publicat în COLECŢII BC

Lumea ca joc și jocul – o lume


Jocuri de societateJocul “Through the Ages” îți permite să înveți istoria în timp ce interacționezi cu prietenii sau familia. Dacă ai unele întrebări despre cum au fost formate civilizațiile sau despre cum s-a dezvoltat lumea, jocul acesta îți permite să înveți în timp ce te distrezi. Pot participa 4 persoane la joc iar fiecare are posibilitatea să își creeze propriile civilizații în diferite epoci. Sunt trei modalități de a juca: simplu, avansat si complet. Acest lucru le permite începătorilor să cunoască jocul mai bine. Winston Churchill zicea “Cu cât mai departe poți privi înapoi, cu atât mai departe poți vedea înainte.”

Dacă vrei să fii cu un pas mai aproape de a înțelege lumea, joacă “Through the Ages”!