Publicat în ACTIVITĂȚI BC, LANSĂRI DE CARTE

Poezia ca mărturisire … Lansare de carte Sentimente cu păsări (II) Mirări


Cenaclul „Magia cuvântului”

Motto: „De undeva, din adânc,
Începusem în păsări să cânt
Cu doar o strigare,
Un cuvânt…”

Ionel Simota

La 16 ianuarie Cenaclul Literar „Magia cuvântului” desfășurat la Bibilioteca Centrală, BM „B.P. Hasdeu” a găzduit  un eveniment inedit, lansarea cărții „Sentimente cu păsări (II) Mirări”, autor: Ionel Simota, membru al Uniunii Scriitorilor, filiala Brașov, România. A fost o zi deosebită, în aer mai perpetua mireasma colindelor, pretutindeni vibrau emoțiile eminesciene, iar la Cenaclul Literar ,,Magia Cuvântului”, domina o atmosferă plină de Poezie și Spirit românesc.

5555Memorabila activitate a făcut parte din evenimentele cu impact organizate în săptămâna culturii. Moderatoarea, Victoria Fonari, dr.conf. la Universitatea de Stat din Moldova, poet și critic literar a stăruit să aducă emoțional publicul în lumea cărții lui I.Simota, poezia căruia e de un colorit valoric bogat, e pătrunsă de admirația pentru Eminescu, de dragostea pentru Mamă, de dorul pentru Basarabia, de profunzimea gândului pentru TOT ce e frumos și sfânt: ,,Ce țară, ce baladă, ce poveste,/ Se-ascund în dorul făurit de mamă,/ Ce sfântă şi frumoasă limba-i este,/ Cu EMINESCU toate sunt de-o seamă” Dor de Basarabia.

 Sentimente cu Păsări (II) MIRĂRI e o carte de Suflet pentru Sufletul împătimit de zbor: „În mine e atâta strigare/amestec de Înger și Zeu”. Încă te caut sau ,,Te iubesc nepământesc de frumos” Înscripție pe suflet, sentimente ce izvorăsc din abisul sufletului  ca ,,o rouă” cristalină. Opera sa e o măturisire, plină de evlavie, în raport cu măreția Sufletului:

,,Daca aș putea ,

Ți-aș așeza sufletul în trup,

Cu delicatețea mamei,

Ce-și așează în leagan, copilul” Sufletul meu

Ionel Simota „aparține deopotrivă Moldovei și Transilvaniei, opera sa făcând parte din Tezaurul poeziei românești, care transcende spațiul și timpul” Ioan Lăcătușul. Dialogul liric ne-a sensibilizat profund, din care am savurat ineditele metafore ale versului distinsului poet ca cel mai veritabil simbolist și poetul liricii moderne.

Poezie, muzică și încântare…Osmoza perfectă pentru o întâlnire de suflet. Sala a fost încăpătoare celor o sută de participanți, publicul fiind curios să-l revadă pe stăpânul condeiului, pentru care poezia e o mărturisire… Revelația universului simotian, fiind unul sub semnul întoarcerii ființei la izvoare, la matricea sufletului nostru românesc, elemente remarcate elevat și de criticii literari, prezenți la eveniment, Vitalie Răileanu, poet,  șef  Filiala „Onisifor Ghibu” și dr. hab., prof. univ., Ana Bantoș.

Obsedat de cuvânt, de semantica lui, de puterea de a acoperi sentimentul și trăirea, Dl Nicolae Jelescu, actor, regizor, director artistic al Teatrului „Alexei Mateevici”, a valorificat, original, textul simotian,  prin intonație, într-un recital cu o selecție inedită, fiind un moment de revelație pentru toți elevii, studenții aflați în sala bibliotecii. Or, cititorul tânăr, doar prin astfel de activități, are mari șanse să devină unul interesat de lectură…

Frumusețea transformărilor metaforice izvorăsc din „abisul sentimentului” pe care poetul le-a așezat în versuri cu delicatețea unui sfânt. Această eleganță a versului simotian a fost apreciată de către doamna Alina Chiriac-Ivașcu, redactorul audio book-ului „Sentimente cu păsări”(II), care și-a condensat toată admirația într-un discurs sincer, direct și surprinzător din care am aflat despre  colaborarea, mai bine de patru ani, cu poetul și parcursul creației sale spre Chișinau. Astfel, Podul de Flori a devenit un ,,Pod de carte”, un Pod al Frumosului, un Pod al ,,Emoțiilor de păsări”, dăruindu-ne nouă, cititorilor, o doză spirituală pentru modelarea Sufletului prin Cuvânt.

Grație Doamnei Alina Chiriac-Ivașcu, prezența unui grup de elevi, însoțiți de profesorii de limba și literatura română, Antoci Tamara, Pinteac Raisa, Postolache Veronica din Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or.Telenești și directorul liceului, Babră Silvia, a fost posibilă ca o surpriză pentru domnul Ionel Simota, răvășind emoțional sufletul tuturor. Ne considerăm privilegiați, norocoși că l-am cunoscut pe poetul Ionel Simota, grație derulării Proiectului de parteneriat AMBASADORII LIMBII ȘI CULTURII ROMÂNE, inițiat de dna Elena Mîndru, prin colaborare cu Școala Gimnazială ,,Miron Cristea”, Toplița, judetul Harghita, director Dna Anda Elena Ianoși. Proiectul a luat amploare prin implicare eficientă și colaborare fructuoasă  în alt proiect UNITATE ȘI DIVERTISMENT, președinte Doru Viorel Ciubica. Întâlnirea cu Poetul  la Miercurea-Ciuc a fost un preludiu liric pentru reîntâlnirea din octombrie, 2019.

Grupul de elevi (Pascaru Mădălina, Zelencu Elena, Mardari Renata, Dînga Cătălin, Grăjdieru Andreea…ș.a.) s-a manifestat cu un recital poetico-muzical select, sensibilizând sublim publicul. Revederea a fost o adevărată sărbătoare, ca urmare a întâlnirii din această toamnă (octombrie), când instituția a găzduit un eveniment de pionerat: „Poezia, lăcaș de suflet”- un popas poetic, o oră spirituală într-o toamnă de suflet cu poetul Ionel Simota.

Din numele profesorilor de la L.T.„Lucian Blaga”, or. Telenești, a vorbit Doamna Pinteac Raisa, care a ținut să aprecieze înalt activitatea poetului, a dezlegat câteva metafore ascunse printre filele cărții, exprimându-și atitudinea față de mesajul profund al poeziilor sale:„ Noi am încercat să ne apropiem de poezia lui Ionel Simota cu pași timizi ca să nu-i stingherim din Frumusețea Cuvântului care pornește „din profunzime, din abisul sentimentului, din arderea lui, așezat cu grijă pe foaia imaculată, cu delicatețea unui sfânt”. Și nouă, nu ne-a rămas decât „să găsim timp și iubire ca să privim în ochii cuvintelor”, vorba lui Gr.Vieru. Poezia lui Ionel Simota vine ca o îmbrățișare de sentimente, emoții, trăiri frumoase cu semnificații atât de înalte pentru sufletul pasionat de metafora revelatorie care va perpetua în timp și peste timp. Versul maestrului e de o sensibilitate lirică fină ce curge fluent în armonii perfecte: „lumina ochilor mei/ pășeșete agale/ pe-o interminabilă zare/ lumina cuvântului și a sufletului/ care/ niciodată nu moare”.

Acest eveniment de suflet și pentru suflet a fost armonios îmbinat cu impresionante momente lirico-melodioase. Momentul de grație adolescentin a fost prestația Roxanei Covalschi și Elena Zelencu, care a sensibilizat publicul cu melodii pe versurile poetului „Frumoasă Basarabie”, „Poem de dor”. Am savurat cu nesaț din vocea blândă și suavă a Mariei Mocanu, interpretă de muzică folk, ce a oferit o notă meditativă și profundă evenimentului. Cu o surpriză inedită a venit și Vali Boghean, interpret de muzică folk, care l-a invitat pe poetul Ionel Simota să-și recite versurile pe fundalul melodic. În intensitatea sensului, cu o voce inegalabilă, Vali Boghean a dedicat o melodie In memoriam celui care și-a lăsat amprenta în cultura românească – Ștefan Petrache.

Participanții la eveniment au remarcat calitățile multiple ale poetului, l-au aplaudat îndelung și i-au mulțumit pentru grija față de arta de a scrie poezie, care e „ca și cum ai făuri îngeri din aerul pe care-l respiri și i-ai îmbrăca în lumina ochilor proprii, dăruită ție de Dumnezeu.” I.Simota

Sesiunea de autografe a constituit un bun prilej pentru participanți la scrierea memoriilor cu această întâlnire de la BM „B.P. Hasdeu”

Aducem sincere mulțumiri Domnului Ionel Simota prin onoarea de a-l avea alături pe poetul cu „sufletul în palmă”, de a-i mulțumi pentru întreaga creație, adevărată pledoarie prin forța cuvântului ce sensibilizează, căci totul răsare din Dragoste „Lumina cuvântului și a sufletului care/  Niciodată nu moare “.

Pinteac Raisa,

                                                                                           Postolache Veronica,

profesoare de limba și literatura română

 la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or.Telenești

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, LANSĂRI DE CARTE

O generație a unirii a lui Iurie Colesnic


         DSC_0585Biblioteca susține respectarea și păstrarea identității, a limbii, istoriei și a altor valori naționale. Din acest motiv, luni, 27 martie 2017, cu ocazia Unirii Republicii Democratice Moldovenești (Basarabia) cu România (1918),  la Biblioteca Centrală a avut loc lansarea de carte ”Generația Unirii”, coordonată și elaborată de către cercetătorul în istorie Iurie Colesnic, activitate desfășurată în colaborare cu istoricul Alexandru Moraru, responsabil de Colecția Moștenire (Biblioteca Centrală ”B.P. Hasdeu”)

         La eveniment a fost prezent directorul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Mariana Harjevschi,  scriitori, publiciști, cercetărori, dar și un grup de elevi de la Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”.

DSC_0574

        Lansarea de carte a început cu discursul jurnalistului, omului politic din Republica Moldova, Tudor Țopa. Profund interesat de evenimentele din 1918 și de alte momente din istoria neamului românesc își manifestă recunoștința urându-i maestrului „multă sănătate și inspirație”. Cuvintelor de admirație se alătură Cristina Saghin, profesoară de limba și literature română, Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” din Chișinău, „sper că acestă carte asupra căreia ați lucrat să ne ajute să ne redobândim valorile, tradiția și neamul” adaugă profesoara.

 DSC_0603.JPGScriitorul Nicolae Dabija, ne convinge că ”Generația Unirii” „merită să fie aplaudată la Marea Adunare Națională, cartea aceasta trebuie să ajungă în fiecare școală, bibliotecă și instituție.” Scriitorul recunoaște că Iurie Colesnic este unul dintre scriitorii săi preferați și îndeamnă cititorii spre lectură, „să citiți, vă rog eu, această carte!”, se exprimă optimist.


DSC_0593.JPG      Moderatorul evenimentului, istoricul Alexandru Moraru, menționează că „majoritatea lucrărilor sunt lucrări de referință, acestea sunt citite nu doar de cei ce studiază istoria românilor, dar și limba și literature română ori publicistica etc. ”

    Scriitorul și publicistul Alexandru Corduneanu, nu a uitat să amintească rolul bibliotecii în educarea cetățenilor cu spirit civic, „de fiecare data biblioteca reușesște să marcheze această sărbătoare și să nu uite de ea.” Tot aici, povestește despre generața unirii „generația anului 1918 este prima generație care contează în istoria românilor. Cărțile lui Iurie Colesnic ne ajută să ne asumăm actul unirii, prin lectură, dar și prin fapte.”

         Academicianul, doctor habilitat în economie, Sergiu Chircă, a început discursul său, vădit emoționat, precizând că anume „datorită autorului” a hotărât să facă și publicistică, demonstrînd gratitudinea pentru profunzimea de care a dat dovadă în studiile sale.

      În cuvântul de încheiere, Iurie Colesnic, autorul cărții a ținut să mulțumească publicului pentru prezență și să constate faptul că „misiunea cărților este să pună întrebări și să răspundă la întrebări. Cartea are rolul de a educa, de a scoate concluzii înarmat cu știință și conștiință.”, a adăugat I.C.

         DSC_0657Iurie Colesnic nu este la prima lucrare de acest gen. Primul volum al ”Generației Unirii” a fost lansat încă acum 13 ani. De acestă data însă, autorul reușește să relanseze volumul cu ocazia împlinirii a 99 de ani de la Unirea Republicii Democratice Moldovenești (Basarabia) cu România, comemorând astfel evenimentul.

    Amintim că Iurie Colesnic se naște în satul Dereneu, raionul Călărași. Este un corector de literatură tehnică, fost director de editură, istoric literar, politician și scriitor din Republica Moldova. În 1978 absolvește Institutul Politehnic ”Serghei Lazo” din Chișinău. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova din 1998.  Este autorul a mai multor volume: Doina dorurilor noastre, 1990, Basarabia necunoscută, 1993; Chișinăul din amintire, 2011; În culisele Istoriei, 2015 etc., a unui număr important de enciclopedii: Chișinău, 1997; Sfatul Țării, 1998; Femei din Moldova, 2000 etc. și a unor scenario de film: Binecuvântare, 1989; Stropul de ceară, 1990; Buburuza, 1991; Harap Alb, 1991; Filozoful din Cubolta, 1997.DSC_0656

Aducem mulțumiri dlui autor pentru munca depusă și salutăm intenția de a păstra vie amintirea istoriei țării și a conștiinței națioanle!

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, LANSĂRI DE CARTE, lectura

„Dezbracă-mă de griji şi dor” de Lucia Brainstorm


La 21 decembrie 2016, la Biblioteca Centrală a avut loc lansarea primului volum de poezii a Luciei Brainstorm, „Dezbracă-mă de griji și dor”.

„Veți descoperi versuri ce intră sub piele și au parfum de iubire, suferință, dor și pasiune, versuri ce arată drumul care te poate duce aproape de inima unei femei”, ne spune tânăra autoare.

Printre invitații speciali au fost prezenți: Corina Bezdâga, autoarea cărții „Bolnavă de dor”; Lilia Ojovan, prezentatoare Jurnal TV; Victoria Cebotari, autoarea cărții „Suflet rătăcit”; Vitali Cipileaga, autorul cărții „De vorbă cu Emma”; Marcela Mardare, Prozatoare, directoarea editurei PONTOS; Doina Danielean, prezentatoare, Radio Plai.

dsc_0676Autoarea încearcă să definească natura femeii, rostul ei pe pământ şi astfel să sprijine femeia  „cea care încerca singură să-și facă drum în viață”. „Oamenii cu adevărat mari însă mă vor provoca să îmi depășesc limitele și să înțeleg că barierele nu există decât în momentul în care eu mi le construiesc, căci altfel, nimeni altcineva nu poate sa îmi închidă orizonul”, spune Lucia despre ea.

Lucia Brainstorm  nu este doar un om talentat, ci şi un om spiritual şi bun, cu banii colectați la această lansare, Lucia a hotărât să facă un act de caritate: să-i ajute și pe alți oameni să simtă magia Crăciunului, astfel banii vor pleca la copiii mai puțini fericiți.

Îi transmitem tinerei scriitoare mult success şi multă inspiraţie !

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, LANSĂRI DE CARTE, lectura

„Reflecții asupra căutării Sinelui în eseu” de Carolina Dodu-Savca


dsc_0419Astăzi, 10 noiembrie 2016 la Biblioteca Centrală a avut loc lansarea de carte a autoarei Carolina Dodu-Savca – Reflecţii asupra căutării Sinelui în eseu.

Moderatoarea Nina Corcinschi a început cu cîteva cuvinte despre autoare. Carolina Dodu-Savca este doctor în filologie la Academia de Științe a Moldovei și conferențiar universitar la Institutul de stat de relații internaționale din Moldova, IRIM.

Autoare a 68 de publicații, dintre care 62 de lucrdsc_0433ări științifice și metodico-didactice, inclusiv: o monografie, opt articole de sinteză, 20 articole în ediții de profil recenzate naționale, 5 articole în reviste internaționale, 12 publicații în culegeri de materiale naționale și 10 în culegeri internaționale; 2 articole în co-autorat; 2 suporturi de curs și 2 ghiduri metodice; 6 publicații electronice (Buletinul european Newsletter intercultural).

În carte este prezentată problema omului în marea „criză” a conştiinţei moderne şi postmoderne. Marcată de infinite inovaţii şi evenimente majore, literatura secolului trecut este, în esenţă, o literatură a ideii intelectuale, ce implică idei, imagini, fapte şi sentimente pe care metafora conceptuală le dezvoltă şi le precizează.

Umanitatea acestei epoci se reflectă cu precădere în Eseu, formă literară ce reuneşte domeniile într-o analogie a concepţiilor lor despre fiinţă, existenţă, natură, spirit, divinitate, individ , realitate, dsc_0449artă, ştiinţă, progres şi, în fond, a cugetului aplecat asupra-şi.

Problema căutării Sinelui – în eseu, exprimă o analiză a personalităţii şi diversitatea modalităţilor de relevare a Sinelui prin combinarea a două figuri exponenţiale ale eseului francez: Paul Valéry şi Marguerite Yourcenar.

Autoarea menţionează că Sinele relevat de motivul „ochiul intelectual” valéryan şi „cel al ochilor deschişi” yourcenarian dezvăluie, pe de o parte, vocea particulară, or, nu şi individuală, a omului fără identitate biografică univocă şi, pe de altă parte, conştiinţa homo universalis.

Căutarea adevăratului Sine este de cele mai multe ori ascunsă în ochii celui care caută şi nu deodată îți dai seama de profunda realitate a acestedsc_0457i umanități.

Invitaţii care au luat cuvîntul: directorul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” Mariana Harjevschi, Nina Corcinschi, academicianul Mihai Cimpoi, Ion Manoli, Victoria Baraga, Maria Pilchin, critic literar şi lector universitar, Victoria Fonari, doctor conferenţiar universitar, Elena Prus ş.a.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, istorie, LANSĂRI DE CARTE

Cristalele de memorie ale Varvarei-Valentina Corcodel


30154984226_1a176505b1_o.jpgSâmbătă, 8 octombrie, la Biblioteca Centrală a avut loc lansarea de carte a autoarei Varvara-Valentina Corcodel – „Cristale de memorie”.

Cartea „Cristale de memorie”, după cum afirmă autoarea, redă zbuciumul, fierberea, dimensiunea existenței noastre care se numește „tărâmul patimilor”, plin de tirani asupritori și asupriți.

Pornind de la înțelesul direct al noțiunii (cristal – sticlă cu însușirea de a refracta puternic lumina) tilul „Cristale de memorie” ne îndeamnă să vedem ce se ascunde în Lumină, în reflectarea ei, în contrast cu Întunericul. Se spune că în cristale încremenește tăcerea, că ecourile sunt sonore ca și cristalul. Acestea fac să se întrevadă tăcerea celor deportați și celor persecutați de regimul stalinist, truda răbdării și iertării, dar totodată și ecoul vieții lor chinuite, ale sinuozităților destinelor românilor basarabeni – o  varietate de cuarț, adică curaj și demnitate ( „demnitatea omului nu este cu nimic mai prejos decât măreția zeilor”, spunea Goethe), care se prezintă în cristale mari – mărturisiri, scrisori și fotografii, cântări și poezii de dor, de jale, de credință și speranță.30104662381_c9496f175f_o.jpg

Cu această carte autoarea intenționează să rupă tăcerea, pentru a-i reabilita pe deplin pe suferinzii deportărilor, pentru a nu-i da uitării pe milioanele de oamneni de bună-credință.

Valentina Corcodel este la a doua sa lucrare de acest gen, tema deportărilor staliniste din Basarabia este abordată și în primul roman- cronică „Rocada destinelor” din anul 2011.

30075142292_ceddc53db3_oCartea constituie o culegere de mărturii ale deportaților și rudelor acestora, mărturii ale oamenilor de rând, dar și povestiri despre unele personalități care au trecut prin calvarul Gulagului.  

Aducem mulțumiri dnei autoare pentru munca depusă și salutăm intenția de a păstra vie amintirea istoriei țării, cu veșnicul simţ al memoriei.

A ierta înseamnă a uita, dar a uita este de neiertat!