Publicat în Colțișorul European

Colțișorul European – totul despre „bătrânul continent”


Colțișorul EuropeanAnul promovării valorilor europene a fost marcat la Biblioteca Centrală a BM „B. P. Hasdeu”, mai întâi de toate, prin realizarea Colțișorului European. Acum nu mai ești nevoit să cauți literatură despre Uniunea Europeană, dispersată pe toate rafturile bibliotecii; acum cele mai reprezentative cărți sunt adunate într-o singură colecție. Colțișorul European se află în sala de literatură în limba engleză și include  o serie bogată și inedită de cărți, manuale, dicționare, ghiduri din colecția BM – despre Europa și Uniunea Europeană, despre funcționalitatea diferitor sisteme și despre oamenii acestei comunități. Citește în continuare „Colțișorul European – totul despre „bătrânul continent””

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Legislația și politicile în domeniul proprietății intelectuale


Legislația și politicile în domeniul proprietății intelectuale / E. Stuart, E. Fano, L. Scales, G. Leonaviciene, A. Lazareva. – Chișinău, 2010. – Chişinău : Policolor, 2011Description: 275+256 p.

Respectarea legislației e de datoria fiecărui din noi. În ceea ce privește domeniul proprietății intelectuale are o semnificație majoră. Această carte tratează un subiect important în ceea ce privește legislația și politicile în domeniul proprietății intelectuale, armonizarea legislației Republicii Moldova cu standartele Uniunii Europene.
În această carte se vorbește despre directivele sectorială ale legislației și politicii proprietății intelectuale, cerințele de armonizare a legislației și politicilor, prezentarea generală a politicii și legislației R. Moldova, legislația și politica Uniunii Europene privind proprietatea intelectuală, recomandări și priorități stabilite pentru anii 2011-2015.
La final sunt cinci anexe: Tabelul de evaluare a rezumantului transpunerii; tabelul legislației R. Moldova și legislația și jurisprudența Uniunii Europene, Organigrama AGEPI, Acordul CEFTA 2006 și Bibliografie.

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe


Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. – Chișinău : AGEPI, 2005. – 112 p.

Este o ediție bilingvă: română și rusă. Sunt incluse legile cu privire la drepturile de autor și conexe, care pot fi puse în practică pe teritoriul Republicii Moldova.
Sunt opt părți: Dispoziții generale; Dreptul de autor; Limitarea drepturilor de autor; Contractele de autor; Drepturi conexe; Administrarea colectivă a drepturilor patrimoniale; Răspunderea pentru violarea drepturilor patrimoniale; Protecția social-juridică a derpturilor autorilor și titularilor dreptuilor conexe.