Publicat în Activitate expoziţională, ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Literatura pentru copii şi tineret (pentru institutori, învăţători şi educatoare)Goia, Vistian. Literatura pentru copii şi tineret (pentru institutori, învăţători şi educatoare) / Vistian Goia. – Cluj-Napoca : Dacia, 2003. – 273 p.

În această carte, autorul a sistematizat înformaţia în nouă capitole: Literatura pentru copii şi specificul său, poezia lirică, creaţia epică în versuri, poezii şi proze despre vieţuitoare, poezia obiceiurilor calendaristice, miturile şi valoarea lor formativă, legenda şi valenţele ei instructiv-educative, snoava – caracteruş ei satiric şi moralizator, literatura ştiinţifico-fantastică etc.

În fiecare capitol sunt explicate aspecte teoretice la general, dar şi sunt exemplificate şi analizate opere literare în dependenţă de genul literaturii.