Arhive etichetă: literatura romana

George Topîrceanu, o eternitate a literaturii române


În anul curent, pe data de 7 mai se împlinesc 80 de ani de la trecerea în nefiinţă a poetului George Topîrceanu.

Expoziție virtuală de carte

balade vesele si tristeTopîrceanu, George. Balade vesele şi triste / George Topîrceanu; ed. îngrijită: Adrian Săvoiu. – Bucureşti : Art, 2008. – 212 p.

Versurile din ediţia curentă sunt împărţite în trei părţi: Balade vesele şi triste, Parodii originale, Migdale amare. Poetul George Topîrceanu a scris versuri dedicat anotimpului primăvară, vară, toamnă, balade dedicate călătorului, morţii, etc.

Lucrarea mai conţine un tabel cronologic şi dosar critic.

Alte ediţii a lucrării Balade vesele şi triste sunt editate şi la editura Prut Internaţional şi Litera din Chişinău.

Topîrceanu, George. Cocostîrcul albastru / George Topîrceanu. – Chişinău : Litera, 1997. – 296 p.

Textele din ediţia curentă au fost reproduse după:

  1. Topîrceanu, Scrieri în două volume. Ediţie îngrijită, prefaţă, note, cometnarii, tabel cronologic şi bibliografie de Al. Săndulescu. Editura Minerva, Bucureşti, 1983.

Volumul include Balade vesele şi triste, Din ciclul „Parodii originalul”, Din ciclul „Migdale amare”, Parodii în proză, conferinţe, Articole, cronici, recenzii, Din periodice, Postume.

Lucrarea are tabel cronologic şi referinţe critice.

Topîrceanu, George. Minunile Sfîntului Sisoe / George Topîrceanu. – Iaşi : Princeps Edit, 2004. – 67 p.

Nota editorului

Minunile Sfîntului Sisoe, romanul satiric şi antimistic, în care Mihail Sadoveanu vedea „o capodoperă în proză, este o scriere rămasă neterminată. Lucrare postumă, ea apărea pentru prima oară în Revista „Însemnări ieşene”, nr. 1, 1983, şi tot în 1938, în volumul POSTUME, îngrijit de Otilia Cazimir şi apărut la Editura „Cartea Românească”, la un an după moartea autorului…”

Sperăm din toată inima ca isprăvile acestui sfînt Sisoe, coborît din existenţa sa paradisiacă pe pămînt, să fie o lectură plăcută şi în această ediţie, pentru cititorii de toate vîrstele.

O altă ediţie a volumului Minunile Sfîntului Sisoe este editată la Iaşi de editura Junimea în anul 1972.

Topîrceanu, George. Minunile Sfîntului Sisoe şi alte proze / George Topîrceanu. – minunile sf sisoe_ed. LiteraChişinău : Litera, 1997. – 304 p.

Testele au fost reproduse după: George Topîrceanu, Scrieri, în două volume. Ediţie îngrijită, prefaţă, note, comentarii, tabel cronologic de Al. Săndulescu.Editura Minerva, Bucureşti, 1983.

Pe lîngă lucrarea Minunile Sfîntului Sisoe, sunt incluse Scrisori fără adresă, Pirin-Planina, Amintiri din luptele de la Turtucaia.

Topîrceanu, George. Opera poetică: în 2 volume / George Topîrceanu. – Chişinău : Cartier, 2002.

Vol. I. – 176 p.

Vol. II. – 192 p.

Volumul I include Balade vesele şi triste, Parodii originale, Pagini din diferiţi autori: Homer, Alfred de Musset, Al. Depărăţeanu, Dimitrie Bolintineanu, George Coşbuc, A. Mirea, O. Goga, I. Minulescu, M. Codreanu, Mircea Dem. Rădulescu, C. Pavelescu, A. Maniu, N. Davidescu, O. Cazimir, D. Botez, T. Arghezi.

Volumul II include Migdale amare, Jos cortina, Poezii neincluse în ultimele ediţii, Din periodice, Fables microscopiques, Postume, Fabule mici pentru oameni mari, Fabule pentru copii.

În final este un indice alfabetic al poeziilor (după titlu).

Topîrceanu, George. Pagini de proză / George Topîrceanu; antologie şi postfaţă: Mihail Iordache. – Iaşi : Junimea, 1985. – 415 p.

Proza din ediţia curentă include: Povestiri, schiţe, roman (Aminitire, O aventură, focurile etc.); Parodii(D. D. Pătrăşcanu, M. Sadoveanu, C. Hogaş: Note din călătorie); Memoralistică, evocări (Pirin-Planina, Ioan Slavici, Pro memoria), Proză polemică şi umoristică (Civilizaţia locală, Focul de la Moreni, despre duel etc.), Conferinţe (Sărbătoarea cărţii, Săptămîna cărţii, Cum am devenit ieşean?).

La finalul ediţiei găsiţi şi o postfaţă scrisă de Mihail Iordache.

poeme aleseTopîrceanu, George. Poeme alese / George Topîrceanu; prefaţă: Daniel Corbu. – Iaşi : Princeps Edit, 2004. – 118 p.

Poemele sunt culese din volumele Balade vesele şi triste, Parodii originale, migdale amare şi Postume.

„Problema care se pune, firesc, în cazul unui poet ca Topîrceanu, este cea a actualităţii poeziei, a rezistenţei ei la timp şi nu a doctrinei, a teoriilor despre poezie expuse în ceea ce el numea „modeste pagini de critică literară în pilde”. Încă de la apariţia Parodiilor originale (1916) şi a Baladelor vesele şi triste, în acelaşi an, principalii comentatori observau că în poezia sa perfecţiunea tehnică şi perfecţiunea artistică se condiţionau reciproc, fără a se confunda” afirmă Daniel Corbu în prefaţa cărţii.

Topîrceanu, George. Scrieri: în volume / George Topîrceanu. – Bucureşti : Ed. Minerva.

Vol. II. – Ed. îngrijită, prefaţă, note, comentarii, tabel cronologic şi bibliografie: Al. Săndulescu. – 1983. – 749 p.

Volumul II include următoarele lucrări: Domnia lui Ciubăr-vodă; Pirin-planina; Minunile Sfîntului Sisoe; Parodii în proză, jurnale; conferinţe, Articole, cronici, recenzii; Addenda; Corespondenţă.

În final, găsiţi Note şi comentarii şi bibliografie.

Topîrceanu, George. Versuri / George Topîrceanu. – Chişinău : Cartier, 2000. – 191 p.versuri

Volumul include Balade vesele şi triste, Pagini din diferiţi autori (Homer, Alfred de Musset, Al. Depărăţeanu, Dimitrie Bolintineanu, George Coşbuc, A. Mirea, O. Goga, I. Minulescu, M. Codreanu, Mircea Dem. Rădulescu, C. Pavelescu, A. Maniu, N. Davidescu, O. Cazimir, D. Botez, T. Arghezi.

Critică despre poetul George Topîrceanu

Vă recomandăm trei lucrări ce fac referinţă la personalitatea scriitorului şi opera poetică a lui George Topîrceeanu:

G. Topîrceanu în amintirile contemporanilor / antologie şi prefaţă: Silvia Popescu. – Iaşi : Princeps Edit, 2006. – 309 p. – Ediţia a doua.

Ciopraga, Constantin. G. Topîrceanu / C. Ciopraga. – Bucureşti : Editura pentru Literatură,  1966. – 447 p.

Ene, Virgiliu. G. Topîrceanu / v. Ene. – Bucureşti : Editura Tineretului, s. a. – 144 p.

Această prezentare necesită JavaScript.

Romanul „Negru şi Roșu” de Val Butnaru


     rosuÎn cadrul programului de lectură Chişinăul citeşte, la 29 martie 2017 a avut loc masa rotundă cu genericul Romanul „Negru şi Roșu” sub zodia cromatică, autor jurnalistul şi scriitorul Val Butnaru. Moderatoarea evenimentului a fost Victoria Fonari, dr. conferenţiar. La masa rotundă au participat elevi de la liceele Gheorghe Asachi şi Vasile Alecsandri, dar şi studenţi ai Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat din Chişinău. Continuă citirea →

Întâlnire cu scriitoarea Lucreţia Bârlădeanu


      În cadrul programului de lectură „Chişinăul citeşte”, ieri, 28 martie 2017, a avut loc întâlnirea cu autoarea volumului Tunica Portocalie, Lucreţia Bârlădeanu.

1         Evenimentul a început cu o felicitare pentru reuşitul volum de nuvele din partea directorului Bibliotecii Centrale Liuba Muntean, unde a şi menţionat faptul că volumul de nuvele „Tunica portocolie a apărut în anul 2016, iar în 2017 citim această carte în cadrul programului de lectură „Chişinăul citeşte”, organizat de BM „B.P. Hasdeu”.

 

Lucreţia Bârlădeanu a debutat în anul 1988 cu volumul de versuri Roi de cuvinte, urmat de alte cărţi. În anul 1998 se stabileşte la Paris, unde studiază exilul românesc în multiplele lui ipostaze. Publică, la această temă, volumul Dialoguri pariziene în anul 2005 şi Secolul nomazilor în 2006. Lucreţia Bârlădeanu este membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova şi a Uniunii Scriitorilor din România.

2.JPG

    Publicul prezent, elevii Liceului Teoretic „Mircea cel Bătrân”, elevii Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară, dar şi utilizatorii bibliotecii, au fost foarte activi şi au participat la un dialog constructiv cu autoarea.

3.JPG

      Volumul de nuvele Tunica portocalie este o colecţie de texte variate, populate de personaje din diverse părţi a lumii. Tocmai acest amalgam de istorii şi destine, tratate prin diverse procedee artistice, fac din această carte o lucrare inedită şi colorată.

        O parte din povestirile din Tunica portocalie sunt scrise din perspectiva unor personaje masculine. „Un critic m-a amendat pentru acest curaj. Mi s-a spus să nu mă joc cu focul”, spune autoarea zâmbind șiret. Până la urmă, dacă un scriitor poate să vorbească despre sentimentele unei femei, să-i descrie gândurile și emoțiile, de ce n-ar putea o scriitoare să facă același lucru cu trăirile unui bărbat?

        „În definitiv, cre4.JPGatorul este androgin, le are pe ambele sexe în sine. Mi s-a părut interesantă această perspectivă, Astfel, poți privi lucrurile mai obiectiv. Viața a fost generoasă cu mine și am cunoscut bine modul de comportament al bărbaților, dar o notă în plus au adus-o cei doi băieți ai mei, de care mă simt foarte atașată, cunoscând multe dintre experiențele vieții lor, inclusiv cele erotice și nu numai. Am văzut astfel lumea mai diferită și grație lor, am observat cum se așează relația dintre femei și bărbați din perspectiva celuilalt sex. E una să știi jocul femeii și alta e să observi cum îl interpretează bărbatul”, a precizat autoarea.

       La întrebarea: „De ce aţi ales să intitulaţi anume aşa cartea dumneavoastră?”, autoarea ne răspunse astfel: „ Tunica portocalie este un simbol. Portocaliul este o culoare care face bine ochiului, o culoare foarte incitantă, este culoarea soarelui. Eu văd tunica ca o pasăre în zbor. Un simbol perfect care ar uni pamântul cu cerul.”

     Gazda evenimentului, Liuba Muntean, i-a mulţumit autoarei: „ Vă mulţumim pentru că aţi acceptat invitaţia noastră, am avut cu toţii o după amiază deosebită.”

        Cu adevărat, Lucreţia Bârlădeanu este ambasadoarea culturii noastre la Paris!