Publicat în ACTIVITĂȚI BC, Activități de promovare, Activităţi de promovare, EXPOZIȚII DE CARTE, Expoziție aniversare, expozitie virtuala

Andrei Burac – cu toată ființa spre altundeva


Expoziție virtuală de carte din colecția Bibliotecii Centrale, cu ocazia aniversării scriitorului Andrei Burac (80 ani de la naștere).

Această prezentare necesită JavaScript.

File de albu cu scriitorul Andrei Burac

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, COLECŢII BC, lectura, literatura

Ion Osadcenco – un învățător adevărat


o6Pe data de 5 octombrie se împlinește 90 ani de la nașterea istoricului literar, Ion Osadcenco. Specialist în domeniul istoriei literaturii clasice române şi relaţiilor literare moldo-ruso-ucrainene, pro­fesor universitar. Doctor habilitat în filologie (1988).
S-a născut la 4 dec. 1927, în or. Cahul. A decedat la 17 noiembrie 1994, la Chişinău.
A absolvit şcoala primară şi s-a înscris la gimnaziul din oraşul natal (1937), apoi la un liceu din oraşul Bârlad (1944). Din oct. 1944 până în aug. 1945 a lucrat în calitate de director al şcolii primare din s. Vâlcova, r-nul Cahul.
în anii 1946-1951 urmează Facultatea de Istorie şi Filologie, secţia de limbă şi literatură, a Universităţii de Stat din Moldova, îşi continuă studiile în calitate de doctorant (1951-1954), devenind lector la catedra de limbă şi literatură română a U.S.M. In 1956 susţine teza de doctor cu tema „Costache Negruzzi şi nuvelele sale istorice”, iar în 1989 teza de doctor habilitat în filologie pe tema „Relaţiile literare ale Moldovei şi Rusiei în secolul XIX”. în 1989 i se conferă titlul ştiinţific de profesor universitar.
O mare pasiune a lui Ion Osad­cenco a fost Mihai Eminescu. A scris sute de articole şi studii competente despre Eminescu şi Creangă, Hasdeu şi Alecsandri, Donici Stamati etc. în anul 1987 i-a fost conferit titlul de „Lucrător emerit al Şcolii superioare din Moldova”.
Ion Osadcenco a contribuit la dezvoltarea învăţământului univer­sitar, la elaborarea şi editarea unor lucrări didactice de valoare. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
În 1962, conform hotărârii Guvernului republicii din 6 aug. Facultatea de Istorie şi Filologie a fost reorganizată. Este creată Facultatea de Filologie cu secţiile : Limba şi Literatura Moldoveneas­că, Limba şi Literatura Rusă, Limba şi Literatura Străină. Primul decan al acestei facultăţi, unde se înfiripa şi secţia de Biblioteconomie şi Bibliografie, iar mai târziu secţia de Jurnalistică, a fost Ion Osadcenco.
A publicat monografiile : „Cos­tache Negruzzi : viaţa şi opera” (1969, ed. a 2-a – în 1984, în col. „Gânditori moldoveni”); „Relaţiile literare moldo-ruso-ucrainene (1977), apreciată în presa de specialitate atât în Republica Mol­dova, cât şi în Rusia, Bulgaria, Ucraina etc. ; „Literaturnye svâzi Moldavii i Rossii v XIX veke” (1983).
„A fost un adevărat invăţător. De la el au deprins dragostea de limbă şi literatura română, dar şi dragostea de neam generaţii întregi de studenţi, actori, savanţi, scriitori, ziarişti şi mulţi-mulţi învăţători, -scria un alt mare dascăl, Gheorghe Dodiţă. – Rămâne ca un îndrăgostit de viaţă şi de oameni, rămâne prin felul cum a ştiut să stea la datorie până la urmă şi să transmită altora ce a avut mai nobil şi mai distins”. A fost un artist al cuvântului, un îndrăgostit de viaţă, un om de o aleasă vervă spirituală. încă în timpul vieţii deveni o figură le­gendară printre studenţii şi profesorii filologi basarabeni.
WIN_20171127_13_44_40_ProBiblioteca Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, în fondurile căreia a fost inclusă şi biblioteca personală a regretatului profesor poartă numele lui Ion Osadcenco.

 

 

Sursa: http://bnrm.md

 

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, COLECŢII BC, Critica, istorie, LISTE BIBLIOGRAFICE, REVISTE BIBLIOGRAFICE

Un istoric literar „de frontieră”


10000628           Nicolae Bileţchi (12 martie 1937, Oprişeni, Bucovina, azi Dubovka, Ucraina) – critic şi istoric literar. A absolvit Facultatea de Filologie (secţia germano-romanică) la Universitatea din Cernăuţi (1959). Doctorand la Institutul de Literatură Universală „Maxim Gorki” al Academiei de Ştiinţe din URSS, între 1964 şi 1967, şi-a luat doctoratul în filologie în 1987. Este cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. A fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992). A debutat editorial cu studiul monografic Epiceskie i liriceskie elementî v moldavskoi sovetskoi dramaturgii (Elementele epic şi liric în dramaturgia sovietică moldovenească) (1972).

Revistă bibliografică virtuală

1Bileţchi, Nicolae. Analize şi sinteze critice / Nicolae Bileţchi; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie. – Chişinău: Elan Poligraf, 2007. – 336 p.

Cartea de față este compusă din trei compartimente:

  1. Din persprectiva înnoirii și integrării.
  2. Cu cărțile pe masă. Relecturi din Ion Druță.
  3. Profiluri și medalioane literare.

Cartea Analize și sinteze critice este un rezultat al alinierii eforturilor nobile.

 

 

Scan

Bileţchi, Nicolae. Consemnări critice / Nicolae Bileţchi. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. – 197 p.

             Nicolae Bilețchi ia în dezbatere o seamă de probleme ale literaturii de azi, căutînd să-l încadreze pe cititor în descifrarea sensurilor ideologico-artistice ale operelor. Nu lipsesc paralelele întemeiate și instructive între lucrările autorilor moldoveni și unele opere ale scriitorilor din alte republici.

    Bileţchi s-a afirmat ca un avizat cercetător al dramaturgiei şi prozei contemporane din Republica Moldova. Plătind o vreme tribut înţelegerii literaturii prin prisma realismului socialist, Bileţchi realizează totuşi exegeze serioase, în care predomină analiza psihologică a personajelor şi atenţia concentrată asupra procedeelor artistice.

5Bileţchi, Nicolae. Romanul şi contemporanietate. Problema constituirii geniului romanesc / Nicolae Bileţchi; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Onisifor Ghibu”. – Iaşi: Tipo Moldova, 2015. – 265 p.

          Efortul de sincronizare cu statutul criticii şi istoriei literare moderne se vădeşte în studiul Romanul şi contemporaneitatea (1984), unde Bileţchi apelează la un instrumentar critic complex şi la un limbaj estetic înnoit, atunci când se referă la particularităţile formale (Zbor frânt de Vladimir Beşleagă), la substratul dramatic al timpului încremenit (Vămile de Serafim Saka), la „direcţia estetică” (Disc de George Meniuc), la interferenţa timpurilor (Unchiul din Paris de Aureliu Busuioc) sau la cronotopul basmului (Povestea cu cocoşul roşu de Vasile Vasilache). Bileţchi formulează tot aici şi rezerve critice, abordând cu luciditate şi în toată complexitatea lui procesul literar.

Alte lucrări.

downloadVasile Coroban: un arbitru într-o lue a arbitrarului, coord.: M. Cimpoi / Academia de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: Ştiinţa, 2010. – 324 p.

        Vasile Coroban a fost istoric și critic literar din Republica Moldova, doctor habilitat în filologie, membru al Uniunii Scriitorilor. S-a consacrat studiului adâncit al literaturii române şi universale, însuşind limbile franceză, germană şi rusă şi cunoscând bine literaturile scrise în aceste limbi. Şi-a asigurat prin autodidacticism o solidă formaţie de tip universitar şi universalist, adică enciclopedic.

     Cartea este prilejuită împlinirii a o sută de ani de la naşterea distinsului profesor şi om de ştiinţă şi este structurată în cinci compartimente distincte:

  1. Profiluri. Analize. Interpretări
  2. Referințe critice. Evocări. Mărturii. Dedicații
  • Vasile Coroban prin el însuși
  1. Mărturii ale dezmățului totalitar (addenda)
  2. Viața în imagini– fotografii cu Vasile Coroban, cu familia, colegii și prietenii.

Lucrarea include un text introductiv semnat de președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca şi un tabel cronologic al vieții și operei lui Vasile Coroban.

Vladimir Beşleagă, omul luminat / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Instit. de Filologie. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 328 p.

0_coperta-personalitati-notorii-besleaga-vladimir-omul-luminat

          Inegal  în tot ce scrie, ca un om viu în toate ce este, Beşleagă este personajul deschis interpretărilor şi deschis literaturii. Nu putem aştepta de la el decât o surpriză, pentru care vom căuta multă vreme cheia înţelegerii, pentru că nu este scriitorul care îşi va alimenta orgoliul cu laurii unui succes de altă dată. […]

Mircea V. Ciobanu

 

 

Sursa: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/31/vasile-coroban-un-arbitru-intr-o-lume-a-arbitrarului/

www.crispedia.ro