Publicat în ghid, INTRĂRI NOI, managementul afacerilor, marketing, psihologia consumatorului

Cum gândesc consumatorii : Aspecte esențiale pentru studiile de piață de Gerald Zaltman


Zaltman, Gerald. Cum gândesc consumatorii : Aspecte esențiale pentru studiile de piață / G. Zaltman; trad.: C. Popa. – Iași : Polirom, 2007. – 451 p.

Consumatorii unei firme/organziații sunt și pot fi clinți pentru totdeauna. Pentru a crea un produs de calitate, organizațiile trebuie să-și elaboreze un plan de strategic în ceea ce privește preferințele consumatorilor. După cum se menționează în prefața acestei cărți, deși consumatorii s-au schimbat atît de mult încît au ajuns să fie de nerecunoscut, marketingul a rămas la fel. Printre aceste schimbări în comportamentul consumatorilor se numără scepticismul mărit în ceea mediul afacerilor, un nivel mai ridicat de fermitate și de încredere în poziția lor.
Autorul acestei cărți oferă publicului aspecte teoretice, dar și exemple practice cu privire la consumatori: erorile de marketing, concentrarea pieței; interacțiunea între inconștientul consumatorilor și cel al managerilor etc.

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Ce este ecoturismul?


Bran, F. Ecoturism / F. Bran. – Bucureşti: Ed. Economică, 2000. – 175 p.

Autorii fac refrinţă la patrimoniul turistic actual al României. Studiul de faţă şi-a propus să prezinte relaţia care există între resursele naturale şi culturale şi industria turistică. Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a tursimului durabil, în zonele turistice a condus la apariţia ecoturismului ca formă deosebită de turism, menită să respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversităţii ecologice, a identităţilor culturale în concordanţă cu cerinţele anumitor segmente de turişti, amatori de natură şi cultură autentică.
Sunt următoarele capitole: Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă; Amenajarea resurselor turistice prin prisma ecoturismului; Indicatori de determinare a resurselor turistice; Capacitatea deprimire turistică şi categoriile sale; Factori de degradare şi poluare; Formele de poluare produsă de turism; Managementul ecoturistic; Forme şi modalităţi de acţiune ecomanagerială în cadrul industriei ospitalităţii; marketingul ecoturistic.