Publicat în științe sociale, LISTE BIBLIOGRAFICE

Domeniul Ştiintelor sociale la Biblioteca Centrală


În luna noiembrie a anului 2011 la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” au fost achiziţionare un set de cărţi din domeniul Ştiinţelor sociale: politologie, economie, marketing, antreprenopriat etc. În acest sens, vă oferim o listă de recomandare prezentîndu-vă cărţile din acest domeniu:


Economie socială şi antreprenoriat: o analiză a sectorului nonprofit / Mihaela Vlăsceanu. – Iaşi : Polirom, 2010. – 214 p.
Chang, Ha-Joon. 23 de lucruri care nu ţi se spun despre capitalism / Ha-Joon Chang; trad.: Doris Mironescu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 288 p.
Boza, Mihaela. Atitudinile sociale şi schimbarea lor / Mihaela Boza; pref. De Adrian Neculau. – Iaşi : Polirom, 2010. – 215 p.
Gavreliuc, Alin. Psihologie interculturală: repere teoretice şi diagnoze româneşti / Alin Gavreliuc. – Iaşi: Polirom. 2011. – 367 p.
Introducere în sociologia corpului : teme, perspective şi experienţe întrupate / coord.: Laura Grunberg. – Iaşi : Polirom, 2010. – 311 p.
Kideckel, David A. România postsocialistă: munca, trupul şi cultura clasei muncitoare / David A. Kideckel; trad.: Şerban Văetişi. – Iaşi : Polirom, 2010. – 272 p.
Muntean, Ana. Violenţă, traumă, rezilenţă / Ana Muntean, Anca Munteanu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 343 p.
Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu / coord.: Corina Doboș. – Iaşi: Polirom.
Vol. 1: – 2010. – 375 p.
Preda, Alex. Introducere în sociologia pieţilor : informaţie, cunoaştere şi viaţă economică / Alex Preda; trad.: Miruna Andriescu. – Iaşi : Polirom, 2010. – 279 p.
Sociologie / coord.: Lazăr Vlăsceanu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 935 p.
Cioran şi Securitatea / ed. îngriijită şi pref. De Stelian Tănase – Iaşi : Polirom, 2010. – 360 p.
Asistenţa socială a grupurilor de risc / coord.: Doru Buzducea; pref. De Malcolm Payne – Iaşi: Polirom, 2010. – 896 p.
Prădătorii de la Kremlin (1917-2009) / Helene Blanc, Renata Lesnik; trad. din lb. fr.: Ioan T. Biţa. – Chișinău: Cartier, 2011. – 448p. – (Colecţia “Cartier istoric”).
Dungaciu, Dan. Basarabia e România? – dileme identitare şi (geo)politice în Republica Moldova / Dan Dungaciu. – Chișinău : Cartier, 2011. – 464 p.
Goldberg, Jonah. Fascismul liberal : istoria secretă a stângii americane de la Mussolini la politica semnificaţiei / Jonah Goldberg; trad.: Cristina Olariu ; pref.: Dragoş Paul Aligică. – Iaşi : Polirom, 2010. – 504 p.
Mongrenier, Jean–Sylvestre. Rusia ameninţă oare Occidentul? / Jean–Sylvestre Mongrenier; – Chișinău: Cartier, 2010. – 216 p.
Moraru, Anton. Integrarea europeană: retrospectivă istorică / Anton Moraru; red. şt.: Anatol Petrencu. – Chișinău: Labirint, 2007. – 52 p.
Pavel, Dan. Democraţia bine temperată / Dan Pavel. – Iaşi: Polirom, 2010. – 200 p.
Preda, Cristian. Introducere în ştiinţa politică / Cristian Preda. – Iaşi : Polirom, 2010. – 288 p.

Ştiinţa politică: o întroducere / Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A: trad. de Teodora Moldovanu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 415 p.
Andreescu, Gabriel. Ultimul deceniu comunist: scrisori către Radio Europa Liberă / Gabriel Andreescu, Mihnea Berindei (eds.). – Iaşi : Polirom, 2010. Vol. 1: – 431 p.
Ungureanu, Radu-Sebastian. Securitate, suveranitate şi institutul internaţionale: crizele din Europa de Sud-Est în anii 90 / Radu-Sebastian Ungureanu; pref.: Andrei Miroiu. – Iaşi : Polirom, 2010. – 240 p.
Tismăneanu, Vladimir; Vasile, Cristian. Perfectul acrobat.
Leonte Răutu, măştile răului / Vladimir Tismăneanu, Cristian Vasile. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 464 p.

Publicat în economia de piață, economie, PREZENTARE DE CARTE

Экономикс: принципы, проблемы и политика


Экономикс: принципы, проблемы и политика / C. R. McConnell, S. L. Brue. – Москва: «ИНФРА-М», 2005. – 972 с.

Один из самых популярных в американских колледжах и университетах учебник,
выдержавший 14 изданий, был первым подобным изданием, переведенным и напечатанным в России в 1992 г. В большинстве российских экономических вузов он используется в учебном процессе как базовый учебник, рекомендован в этом качестве Министерством образования РФ для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям.
Учебник посвящен важнейшим проблемам экономикс: макро- и микроэкономике,
национальному доходу, занятости, кредитно-финансовой и налоговой политике, мировому хозяйству и др. Данная книга является переводом последнего,14-го издания, значительно дополненного и принципиально переработанного по сравнению с предыдущим.

Учебник состоит из девяти частей:
1. Введение в экономикс и экономику.
2. Национальный доход, занятость и фискальная политика.
3. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика.
4. Проблемы и противоречия в макроэкономике.
5. Микроэкономикс товарных рынков.
6. Микроэкономикс рынков ресурсов.
7. Государство и микроэкономикс.
8. Микроэкономические проблемы и политика.
9. Международная экономикс и мировая экономика.
Учебник рекомендован для студентов экономических вузов и всех интересующихся проблемами современной рыночной экономикой.

Larisa Nosaci, bibliotecar
Departamentul Organizarea colecţiilor

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, istorie, literatura chineză, PREZENTARE DE CARTE

Cum am devenit doamna Mao


Min, Anchee. Cum am devenit doamna Mao. – Iaşi: Polirom, 2009. – 233 p.

Dacă eşti pasionat de istora Chinei, obligatoriu citeşte această carte.
După 27 de ani petrecuţi în China comunistă, Anchee Min îşi asumă, prin intermediul romanului Cum am devenit doamna Mao (2001), rolul pe care Nah, fiica cuplului dictatorial, a refuzat să-l joace, şi anume acela de biograf al doamnei Mao, femeia care vreme de 38 de ani a fost prima doamnă a Chinei, promotoare a Revoluţiei Culturale şi purtătoare a “stindardului culturii proletare”. Situaîndu-se la graniţa fragilă între ficţiune şi realitatea istorică, romanul lui Anchee Min oscilează între naraţiunea obiectivă, la persoana a treia, şi vocea fictivă a doamnei Mao, ce dă seama de adevărata natură a celei care în istoria Chinei este cunoscută drept “demonul cu oase albe”. Prin inteligenţa diabolică de care a dat dovadă în timpul mariajului cu marele Mao Zedong şi cruzimea cu care a ordonat moartea a mii de oameni, dar şi prin frumuseţea sa incontestabilă, voinţa de fier şi notorietatea ca star de cinema, doamna Mao a scris o pagină marcantă în istoria comunismului, reînviată prin talentul déjà celebrei Anchee Min.
Anchee Min mai este autoarea bestsellurilor Împărăteasa Orhidee şi Ultima împărăteasă.

Referinţe critice:
„În parte poveste de dragoste, în parte naraţiune cu subiect politic, Cum am devenit doamna Mao dezvăluie felul în care o tînără de o extraordină frumuseţe răzbeşte dincolo de toate suferinţele, pentru a deveni cea mai puternică, cea mai temută şi, în cele din urmă, cea mai dispreţuită femeie din China”.

Elle

„Un periplu uluitor prin istoria recentă a China şi prin vieţile conducătorilor ei”.

Los Angeles Times

„Portretul crud şi fascinant al unei femei ce a dus oroare în viaţa ei şi a milioane de alţi oameni”

USA Today