Publicat în aniversari culturale, cultura, democratie, Independence Day, Republica Moldova, Ziua Independentei

Republic of Moldova – 30 years of independence (2021)


The Independence Day (Romanian: Ziua Independenței) is the national day of Moldova commemorating the adoption of the  Declaration of Independence from the Soviet Union on 27 August 1991.

         The Supreme Soviet of Moldova held independent elections in February and March 1990. The elections resulted in Mircea Snegur being elected as speaker of the parliament, with Mircea Druc as prime minister. On 23 June 1990, the parliament adopted the Declaration of Sovereignty of the Moldovan Soviet Socialist Republic, which, mainly stipulated the supremacy of Moldovan laws over those of the Soviet Union.

         On 27 August 1991, the Parliament of the Republic of Moldova voted to adopt the Moldovan Declaration of Independence from the Soviet Union. On 21 December 1991, Moldova, along with 10 other Soviet republics, signed the act that formed the Commonwealth of Independent States (CIS).

         Being a public holiday it is a free day for most of the people and employees, also most retail businesses and public institutions are closed on August 27, (Independence Day) and New Year’s Day, but remain open on all other holidays. On this day, the President of the Republic gives a public speech, and officials lay flowers at the Stephen the Great Monument.

         A concert is also organized at the Great National Assembly Square. Every 5 years a military parade is held in the center of Chisinau.

         This year we celebrate 30th anniversary of Independence Day of Republic of Moldova.

Zaborot Felicia, bibliotecar

Publicat în limba română, LISTE BIBLIOGRAFICE

Liberi, uniți și independenți


De la proclamarea independenţei, Republica Moldova își croiește un drum spre democrație.  În literatura de specialitate se consideră că democraţia în genere poate avea o bază solidă doar în cazul unei naţiuni unite și libere. 

Republica Moldova a obținut recunoașterea oficială a statalității, la 2 martie 1992, cand a obținut statutul de membru al ONU.

Declarația de Independență a Republicii Moldova, document adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova, însă, a fost semnat la 27 august 1991.

Documentul face referiri la „istoria milenară” și „statalitatea neîntreruptă” a românilor de la est de Prut în spațiul istoric și etnic al etnogenezei acestora, consacră, pentru spațiul de la est de Prut, denumirile oficiale: limba română, popor român. Acest act fondator al Republicii Moldova din 27 august 1991 este marcat în fiece an ca Ziua Națională a Republicii Moldova sau Ziua Independenței.

Cu aceastăocazie, Biblioteca Centrală a organizat o listă de cărţi care relatează detaliat despre munca şi curajul prin care s-a obşinut independenţa statală a ţării noastre.

 • Anghel, V. Moldova lui Ştefan cel Mare = La Moldavie d’Etinenne le Grand / Valeriu Anghel. Ed. bilingvă. – Focşani : Ed. Pallas Athena, 2006. – 144 p.
 • Fruntaşu, I. O istorie etnopolitică a Basarabiei (1812-2002). Ed. 1 / Iulian Fruntaşu. – Chişinău : Ed. Cartier, 2002. – 592 p.
 • Moldovan, P. P. Moldovenii în istorie / Petre P. Moldovan. – Chişinău : Ed. Poligraf-Service, 1993. – 180 p.
 • Stafi, I. Spovedaniile Basarabiei. Ed. a 3-a / Ion Stafi. – Chişinău : Ed. Bons Offices, 2007. – 364 p.
 • Petrencu, A. Istoria contemporană : Studii, materiale, atitudini / Anatol Petrencu. – Chişinău : Ed. „Cartdidact” SRL, 2011. – 580 p.
 • Ţurcanu, I. În căutarea originii numelui Basarabia / Ion Ţurcanu. – Chişinău : Ed. Labirint-Cutasevici ÎI., 2010. – 192 p.
 • Cucereanu, R. Lacrimile românilor basarabeni. Trilogie, vol. 1 / Rodion Cucereanu. – Bucureşti : Ed. Biodova, 2011. – 322 p.
 • Cojocaru, Gh. E. Politica externă a Republicii Moldova. Studii. Ed. a 2-a / Ghoerghe E. Cojocaru. – Chişinău : Ed. Civitas, 2001. – 208 p.
 • Cernecu, M., Ciurea, C. Alegerile într-o societate democratică / Mihai Cernecu, Corneliu Ciurea, Elena Negru, Oleg Serebrian. – Chişinău : Ed. Şcolile Asociate UNESCO, ONG, 2001. – 120 p.
 • Cartea memoriei celor căzuţi în luptele pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova. Vol. 1 / Concepţie, selecţie şi pregătirea materialelor de Olga Căpăţină. – Chişinău: 2000. – 224 p.
 • Ghimpu, Gh. Conştiinţa naţională a românilor moldoveni. Ed. a 3-a / Gheorghe Ghimpu. – Chişinău : Ed. Garuda-Art, 2010. – 484 p.
 • Chircă, S. I. Basarabie! Libertatea şi progresul vin de peste Prut / Sergiu Ion Chircă. – Chişinău : Ed. Arc, 2011. – 240 p.
 • Ţurcanu, I. Basarabia din nou în fața opțiunii istorice : Impresiişi mărturii privind mişcarea naţională a românilor basarabeni la sfârşitul anilor 80 – începutul anilor 90 / Ion Ţurcanu. – Chişinău : Ed. Universitas, 1994. – 160 p.
 • Eminescu, M. Basarabia / Mihai Eminescu. – Iaşi : Ed. Princeps Edit, 2006. – 128 p.
 • Eminescu, M. Basarabia – pământ românesc, samavolnic răpit / Mihai Eminescu. – Bucureşti : Ed. Saeculum I.O., 1997. – 208 p.
 • Cojocaru, Gh. E. 1989 la Est de Prut / Gheorghe E. Cojocaru. – Chişinău : Ed. Prut International, 2001. – 216 p.
 • Graur V. De te voi uita, Basarabie… / Valeriu Graur. – 210 p.
 • 15 ani de independenţă a Republicii Moldova: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 22 august 2006, Chişinău. – Chişinău: Tipografia A.Ş.M., 2006. – 168 p.
 • Buga, I. Basarabia română la cumpăna de milenii. Antologie, 1988-2010 / Ion Buga. – Chişinău : Ed. Litera, 2011. – 656 p.
 • Parlamentul Independenţei : [cronica fot.-doc.] / Asoc. „Parlamentul-90”. – Chişinău : S. n., 2010. – 432 p.

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în Expoziție tematică, istoria Basarabiei, istoria românilor, epoca modernă, istorie, limba română, Republica Moldova

Limba Noastră Cea Română: expoziție virtuală de carte


Promovarea valorilor naţionale şi culturale a fost întotdeauna o prioritate pentru Biblioteca Municipală. Astăzi, 31 august, este o zi specială pentru cei care vorbesc şi gândesc în limba română. Cu ocazia celui de al 28-lea an de la Declararea Limbii Române ca Limbă de Stat precum și trecerea la grafia latină, Biblioteca Centrală vă propune o expoziţie ce conţine o parte din colecţia noastră la acest subiect. Cărţi mai noi şi mai vechi, mai cunoscute sau mai puţin cunoscute vă aşteaptă să le consultaţi.

DAniehj9tllaek,lfdnulo16Bojoga, Eugenia. Limba română – între paranteze? : Despre statutul actual al limbii române în Republica Moldova / Eugenia Bojoga. – Chişinău: Arc, 2013. – 248 p.

Volumul „Limba română – între paranteze?” reprezintă o contribuţie utilă şi edificatoare pentru depăşirea crizei identitare care macină societatea moldoveană, confruntată în prezent cu două câmpuri  de forţe antagonice: pe de o parte moştenirea sovietică, cea  care o trage în trecut, încurajându-i prejudecăţile şi inerţiile păguboase, şi pe de altă parte, exigenţile modernizării, adaptarea la standardele şi la nivelul lumii civilizate, occidentale. Eugenia Bojoga nu se limitează doar să modeleze construcţii teoretice, ea analizează realităţile lingvistice de ieri şi de azi din Republica Moldova, luând în calcul sondajele de opinie, limbajul mass-media (inclusiv cel promovat de noile tehnologii informaţionale), opiniile şi viziunile concetăţenilor noştri, vine cu texte polemice, elaborate în baza instrumentarului teoretic al disciplinei numite sociolingvistică.

DAniwwk,lfdnurlo16Butuc, Petru. Studii de gramatică şi istorie a limbii române literare / Petru Butuc. – Chişinău : S.n., 2012. –  232 p.

Conferenţiar universitar la Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, doctor în filologie din 1995, specialist în disciplinele: Istoria limbii române litearare şi limba română contemporană, scrie şi publică articole de gramatică, sociolingvistică, cultivarea limbii, istoria limbii române ş.a.

Scopul acestei culegeri de articole rezidă în demonstrarea faptului că principiul logico-semantic în gramatică, în deosebi în sintaxă, este mai eficient, mai rezultativ, deoarece concepe cercetarea faptelor de limbă de la conţinut spre formă. În lucrare sunt luate în dezbatere unele probleme de istorie a limbii române literare, pe care, din cauza şubredului context social-politic din Republica Moldova, le tratăm în raport cu cele de sociolingvistică.

DAnie9llakllo16Cartaleanu, Tatiana. Româna pentru toţi / Tatiana Cartaleanu. –  Chişinău : Litera Internaţional, 2003. – 289 p.

Acest curs şcolar comentat urmăreşte scopul de a explica elevilor, şi nu numai lor, într-o formă cât mai accesibilă, unele noţiuni ce ţin de vocabular, gramatică, ortografie şi punctuaţie, şi totodată, de a contribui la formarea deprinderii de scriere şi exprimare corectă. Exerciţiul de analiză pe care îl propunem este, de fapt, o examinare a comunicării proprii, însoţită de comentarii ale structurii lexicale şi gramaticale a limbii române. În comunicarea noastră nu există aparte subiecte ştiinţifice incluse drept conţinuturi de studiat în diferite clase de gimnaziu sau liceu. De aceea autorul a adunat secvenţele în demersul didactic într-o lucrare – sinteză adresată elevilor.

Ciocanu, Ion. Zborul frânt al limbii române / Ion Ciocanu. – Chişinău : Garuda-Art, 1999. – 296 p.DAniehj9tllaek,lfdulo16

În afară de faptul că în activitatea sa de critic şi istoric literar a acordat o atenţie deosebită limbii şi stilului poeziilor şi prozelor supuse comentariilor, Ion Ciocanu a abordat probleme de sociolingvistică, activează fructuos în domeniul cultivării limbii, susţinând rubrici personale şi permanente în ziarele şi revistele chişinăuiene, la posturile de radio şi TV.

DAniellakllo16Ciocanu, Ion. Noi şi cuvintele noastre : Articole şi eseuri de sociolingvistică şi de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chişinău : Pontos, 2011. – 304 p.

Să vorbim fără nici o reticenţă limba noastră, care se numeşte corect română, s-o ferim de elemente impure, ca des pomenitele rusisme, ucrainisme, ţigănisme, calchieri mecanice din alte idiomuri, să apelăm în limita posibilităţilor fiecăruia dintre noi la dicţionare bilingve, explicative, etimologice şi de altă natură, ca să realizăm odată şi odată istoricul deziderat lansat de Alexei Mateevici: „Noi trebuie să ajungem de la limba noastră proastă de astăzi numaidecât la limba literară românească”!

(Ion Ciocanu)

A promova sub orice formă o limbă moldovenească deosebită de limba română este, din punct de vedere strict lingvistic, o greşeală naivă ori o fraudă ştiinţifică; din punct de vedere istoric şi practic e o absurditate şi o utopie; din punct de vedere politic e o anulare a identităţii etnice şi culturale a unui popor şi, deci, un act de genocid etnico-cultural.

(Eugeniu Coşeriu)

DAniehj9tllae5k,lfdnurlo16Ciocanu, Ion. Efortul salvator : Articole şi eseuri de sociolingvistică şi de cultivare a limbii  / Ion Ciocanu. –   Chişinău : Phoenix, 2006. – 380 p.

Nu e prima oară când criticul şi istoricul literar Ion Ciocanu lasă la o parte analizele şi sintezele în domeniul beletristicii. O problemă a  problemelor în cadrul culturii din Republica Moldova – o spune şi autorul posfeţei la cartea de faţă – este revigorarea limbii române la est de Prut, şi neobositul om de cultură vine să contribuie – teoretic şi practic – la asanarea climatului lingvistic din cel de-al doilea stat românesc.

DAniwwk22,lfdnqurlo16Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literatirii române din Basarabia /  Mihai Cimpoi. –   Bucureşti : Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2009. – 352 p. 

Tudor Nedelcea spune că „prin lucrarea sa O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia (apărută în ediţii revizuite şi completate, atât la Chişinău, cât şi la Bucureşti, în 1996, 1997, 2002, 2003, ultima, reactualizată în 2009, la Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, condusă de Eugen Simion), Mihai Cimpoi şi-a dat întreaga măsură a potenţialului său critic şi enciclopedic. Conform proverbului românesc: „Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită”, savantul de la Chişinău, ca şi omologul şi prietenul său de la Bucureşti, Eugen Simion (care a editat Manuscrisele eminesciene), a fost pedepsit prin uzurparea, în contumacie, a funcţiei sale de preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Vorba lui Eminescu: „Suntem români şi punctum!””.

DAniwwk22,lftdnqurlo16Codreanca, Lidia. Două mentalităţi şi o singură limbă : Pagini necunoscute din istoria limbii române din Basarabia / Lidia Codreanca. – Chişinău : S.n., 2012. – 60 p.

Autoarea a decis să pună la dispoziţia cititorului mai puţin avizat nişte dovezi lingvistice, din epoca secolului al XIX-lea, întru susţinerea denumirii corecte a limbii noastre materne. E de reţinut că anume acolo, în perioada ţarismului în Basarabia, se găsesc rădăcinile conflictului lingvistic cu care ne confruntăm decenii în şir. Anume cititorii, în timpul discuţiilor avute la tema din cadrul întîlnirilor periodice cu ei, i-au sugerat autoarei ideea acestei cărţi, prin îndemnul de a include pe internet documentele respetive. Cartea se adresează, mai întâi de toate, profesorilor de limbă română în calitate de material didactic suplimentar la orele de română. De asemenea, autoarea speră să fie utilă şi lucrătorilor din sistemul de biblioteci, care fac munca de iluminare a cititorului, precum şi tuturor celor interesaţi de soarta limbii noastre şi de numele ei corect.

DAnielakllo16Crăciun, Boris. Povestea limbii române : mică enciclopedie şcolară / Boris Crăciun. – Iaşi : Porţile Orientului, 2004. – 184 p. 

Primul almanah şcolar al limbii române, o antologie inedită, care adună – pentru elevi mici şi mari, pentru învăţători, profesori de română, părinţi – o diversitate de cunoştinţe plăcute şi utile despre limba ce-o vorbim. Cartea, care este, de fapt, o poveste şi o mică enciclopedie ilustrată, poate fi folosită – începând cu clasele II  – IV, continuând cu gimnaziul şi liceul – la orele de limbă română, în spectacolele şcolare sau ca lecturi suplimentare pentru acasă. Aici sunt selectate, pe înţelesul tânărului cititor, informaţii şi curiozităţi despre limbile lumii; limba latină şi urmaşele ei neolatine; naşterea poporului şi limbii noastre; poezii, cântece, porverbe, citate adecvate; cele patru dialecte etc. Acestă poveste adevărată e accesibilă tuturor vorbitorilor de limbă românească, atât din România şi Republica Moldova, cât şi din zonele apropiate sau îndepărtate, unde se aude graiul armonios în care îşi exprimau gândurile Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Enescu sau Mircea Eliade.

DAniehj9tllaek,lfdnurlo16Limba română- adevărata mea patrie (antologie filosofică). – Ch. : Litera Internaţional, 2005. – 992 p.

Prezenta antologie filologică „Limba română – adevărata mea patrie”, reprezintă o selecţie de materiale teoretice şi aplicative, semnate de cronicari, savanţi lingvişti, oameni politici, opinii şi cugetări ale unor scriitori români în care se fac reflecţii valoroase asupra unui spectru larg de probleme, printre care geneza limbii şi a poporului român; elaborarea şi stabilirea normelor limbii române literare: contribuţia în acest sens a cărturarilor; romanitatea limbii române; unitatea şi identitatea lingvistică şi etnică a românilor de pretutindeni; inconsistenţa şi falsitate „teoriei” despre două limbi romanice de est: română şi moldovenească; situaţia glotică din Republica Moldova după 15 ani de funcţionare a Legislaţiei lingvistice.

DAnie9llaek,lulo16Limba română prin cultură şi civilizaţie : (Material didactic pentru alolingvi). – Chişinău : S. n., 1997. – 248 p.

Acestă carte este concepută ca material didactic – suport la orele de limbă română pentru alolingvi, menit să asigure un progress real în practicarea activă a limbii. În vederea însuşirii lexicului de bază al limbii române modern autorii au selectat texte reprezentative pentru cultura şi civilizaţia românească capabile să susţină interesul şi curiozitatea cititorului. Destinată celor care au însuşit deja elementele lingvistice esenţiale pentru diferite situaţii ale comunicării imediate, lucrarea cuprinde exerciţii lexicale racordate la tema textului de bază. Fiind în marea lor majoritate nişte microtexte cu subiect comun, exerciţiile implică valorificarea relaţiilor de sinonimie, polisemie şi antonimie ce se stabilesc între cuvinte. Cartea se propune tuturor elevilor şi studenţilor alolingvi ce urmăresc să-şi formeze deprinderea de scriere şi exprimare corectă în limba română.

DAniehj9tllaek,lulo16Mateevici, Alexei. Limba noastră / Alexie Mateevici. – Chişinău : Litera, 2014. – 16 p.

Cartea a apărut cu prilejul anversării Grupului Editorial Litera – prima editură privată de după căderea comunismului în România şi Republica Moldova – şi este distribuită gratuit în reţeaua sa de librării. Editura va rămâne fidelă şi de acum înainte programului său declarat chiar de la început de a oferi cumpărătorilor cărţi bune la preţuri mici. Pe parcursul celor 25 de ani de activitate la Grupul Editorial Litera au văzut lumina tiparului peste 4000 de titluri de carte cu un tiraj general de circa 46 de milioane de exemplare, după numărul de titluti şi vânzări.

DAniwwk22,lftdinquirlo16Mândâcanu, Valentin. Spărturi în gheaţa tăcerii : Veşmântul fiinţei noastre; Laudă ţie, interbelic românesc  / Valentin Mândâcanu. – Chişinău : S. n., 2008. – 112 p.

 Cunoscutul lingvist și om de cultură, Valentin Mândâcanu este autorul eseului „Veşmântul fiinţei noastre”, publicat în nr. 4, din aprilie 1988, al revistei „Nistru”, care a declanșat Mișcarea de Eliberare Națională din Basarabia. Autorul acestui eseu este un simbol și un pilon al acestei Mișcări, de la început și până în prezent.

2f170b88370a512d1fd65a28895bd96bMelnic, Vasile. Mîndria şi speranţa noastră  / Vasile Melnic. – Chişinău : Tipogr. Centrală, 1999. – 267 p.

Vasile Melnic, profesor universitar, doctor în filologie, este un cunoscut specialist în dialectologie şi geografia lingvistică. Prof. Vasile Melnic s-a manifestat şi ca un mare patriot al neamului, un apărător ardent al limbii române, confirmând această calitate mai întâi prin fapte concrete, apoi şi prin multe articole, publicate în diferite reviste, în ziare, înmănuncheate ulterior în cartea „Mândria şi speranţa noastră”. Mai este de menţionat că rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate de-a lungul anilor au fost expuse în peste 200 de lucrări publicate, de asemenea, în referate, comunicări, rezumate ale comunicărilor la diferite conferinţe şi simpozioane internaţionale, unionale, republicane etc.

DAnie9llak,llo16Nagy, Rodica. Sintaxa limbii române actuale : Unităţi, raporturi şi funcţii / Rodica Nagy. – Iaşi : Institutul European, 2005. –  404 p.

Lucrarea „Sintaxa limbii romîne actuale. Unităţi, raporturi şi funcţii” reuneşte într-un singur volum rezultatele unei reexaminări a problemelor de bază ale sintaxei actuale, în încercarea de a structura o viziune teoretică coerentă şi simultan conform cu obiectul de studiu asupra caracteristicilor importante ale nivelului sintactic al limbii române. Beneficiind de achiziţiile teoretice incontestabile ale specialiştilor români şi străini din ultimul timp, am conturat aici o perspectivă inedită a cercetării structurii sintactice, prin care, ţinând cont de amploarea problematicii, propunem o reevaluare a opiniilor emise anterior şi o reinterpretare a datelor limbii investagate, într-un cadru metodologic de tip clasic, ale cărui avantaje sunt pe deplin demostrate.

DAnie9llak,lulo16Pohilă, Vlad. Şi totuşi, limba română : (articole, eseuri, prefeţe, recenzii) / Vlad Pohilă. – Chişinău : Prometeu, 2008. –  496 p.

Licențiat al secției de ziaristică din cadrul Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, Vlad Pohilă se impune ca autor de articole pe teme culturale (literatură, artă, învățământ, starea limbii române în R. Moldova, sociolingvistică, etnologie ș.a.), prin articole și emisiuni radiofonice de cultivarea limbii. Cultivă cu succes interviul, cronica literară, eseul, semnând numeroase materiale (inclusiv prefețe și postfețe) consacrate unor personalități marcante ale spiritualității naționale (M. Eminescu, N. Iorga, M. Sadoveanu, Mircea Vulcănescu, Marin Preda, N. Stănescu, A. Busuioc, Ion Druță, Igor Crețu, M. Cimpoi; lingviștii Sextil Pușcariu, E. Coseriu, Mioara Avram, S. Berejan; oamenii de artă C. Brâncuși, Maria Tănase, Maria Cebotari, G. Enescu, Eugen Doga ș.a.) și ale celei universale (Dostoievski, K.-M. Ciurlionis, Lilli Promet, K. Paustovski, A. Camus, Ivo Andric, G. G. Marquez, alți zeci de scriitori-laureați ai Premiului Nobel).

vRusu, Valeriu. Limba română: limbă, literatură, civilizaţie / Valeriu Rusu. – Chişinău : Rev. „Limba română”, 1997. – 211 p.

Nume de referinţă în Franţa, Valeriu Rusu este de aproximativ două decenii unul dintre cei mai prodigioşi promotori ai limbii, literaturii şi civilizaţiei româneşti în spaţiul francofon. Sensibil la evenimentele ştiinţifice, literare, dar şi politice din Republica Moldova, Valeriu Rusu participă la diverse acţiuni ce au loc în Republica Moldova şi România, încurajază realizarea unor proiecte în măsură să amelioreze climatul social, cultural şi lingvistic de la noi. Studiile, articolele, prelegerile sale, originale şi accesibile pledoarii în favoarea cauzei românismului, suscită interesul străinilor pentru adevăratele valori ale literaturii şi culturii noastre, dezvăluie frumuseţile nebănuite ale limbii române. Din iniţiativa profesorului, în Franţa, în România şi în Republica Moldova au apărut în traducere franceză câteva antologii de poezie românească contemporană, incluzând şi un important număr de autori din Republica Moldova, literatura română obţinând o şansă în plus de a se lansa în circuit internaţional.

DAniehj9tllaek,ldulo16Spînu, Stela. Graiurile româneşti din nord-estul Republicii Moldova / Stela Spînu. –    Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2011. – 180 p.

Obiectul de cercetare al prezentei lucrări îl constituie fenomenele dialectale, proprii graiurilor moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova, care alături de celelalte graiuri ale limbii române prezintă o importanţă ştiinţifică deosebită pentru dialectologia istorică şi cea descriptivă prin faptul că păstrează faze mai vechi de evoluţie a limbii, înregistrând mai multe fenomene arhaice la nivel fonetic, morfologic şi lexical. Studiul a fost eleborat în baza materialului faptic excerptat din Atlasul lingvistic moldovenesc. Noutatea cercetării propuse rezidă în tratarea unui preţios şi variat material, pus pentru prima dată la dispoziţia cercetărorului de atlasele lingvistice, şi de necesitatea elaborării unor studii care ar descrie consecvent, pe nivelele limbii, graiurile din nord-estul Republicii Moldova.

DAniwwk22,lfdnurlo16Teodorescu, G. Dem. Istoria limbii şi literaturii rimâne : De la începuturi pînă la 1882 / G. Dem. Teodorescu. –  Bucureşti : Saeculum I. O., 2002 — S. l. : Fed Print SA. – 464 p.

Gândită ca o panoramă a spiritualităţii naţionale, manifestată în limbă, literatură, filosofie, creaţii folclorice, port şi obieceiuri populare, pictură murală, xilogravură, arhitectură etc, „Istoria limbii şi literaturii române”, de G. Dem. Teodorescu, oferă o perspectivă interesantă asupra culturii şi civilizaţiei române de la origini spre sfârşitul secolului al XIX-lea, tocmai datorită îmbrăţişării globale a fenomenului. Rămasă, din păcate, nefinalizată, în manuscris, datorită morţii premature a autorului, lucrarea vede, în sfârşit, lumina tiparului după mai bine de un veac de la elaborarea ei, acoperind, cel puţin parţial, unele goluri din istoriografia diverselor discipline.

DAnie9tllaek,lulo16Ungureanu, Elena. Ghid de exprimare corectă în limba română /  Elena Ungureanu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2008. – 158 p.

Ghidul de exprimare corectă în limba română se adresează tuturor celor interesaţi să vorbească şi să scrie corect în limba română, în conformitate cu normele impuse de Academia Română. Ghidul a fost conceput sub forma unui îndreptar al greşelilor pe care elevii, studenţii şi formatorii din instituţiile de învăţământ pot să-l consulte cu uşurinţă. Lucrarea se adresează, deopotrivă, jurnaliştilor care, prin profesia practicată, sunt, în acelaşi timp, moderatori şi modelatori ai limbii române actuale.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, Activităţi cognitiv-creative, DISCUȚII/DEZBATERI, LECȚII PUBLICE

Calea europeană a Republicii Moldova, ieri şi azi


,,Regiunea Republicii Moldova pentru Uniunea Europeană este în interesele sale, deoarece RM este în vecinătate cu UE şi de regulă, dezvoltarea ţării noastre devine un avantaj pentru UE, iar instabilitatea RM aduce un pericol pentru UE”. (Iulian Groza).DSC_0077

Într-o avalanşă de evenimente organizate în această lună, Biblioteca Centrală totuşi a gasit posibilitatea de a fi gazda evenimentului organizat de JEF-Moldova (Tinerii Europeni Federallişti). Invitatul principal a fost Iulian Groza,  moderator de politici în domeniul integrării europene,  Institutul pentru Politici şi Reforme Europene. DSC_0071

În ciuda faptului că majoritatea cetăţenilor noştri sunt copleşiţi de o  anumită descurajare şi un fel de incapacitate de a prospera, totuşi, s-au găsit şi tineri care depun efort pentru a cunoaşte problemele esenţiale şi acţiunile ce le-ar fi de folos pentru depăşirea acestor probleme.

 Cele mai relevante teme vis-a-vis de parcursul dezvoltării Republicii Moldova, au fost axe de discuţii intre participanţii la această activitate  şi Iulian Groza, invitatul  lor special.

DSC_0065Fiind un expert în probleme diplomatice, Iulian Groza a încercat să descrie imaginea reală a situaţiei din Republica Moldova, în concordanţă cu situaţia dezvoltării Uniunii Europene. Astfel Iulian Groza a condus publicul spre cunoaşterea programului de activitate al UE şi cum se manifestă acesta în diferite state.

Vorbitorul a demonstart tinerilor cât de sigură este aderarea unui stat la Uniunea Europeană: ,,Fiecare ţară îşi cedează suveranitatea în schimbul UE, dar totuşi conceptele fundamentale ale UE se ţin de principiul – Unitate prin diversitate”. De aici înţelegem că pericolul de distrugere a culturii noastre nu este posibil odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

 De asemenea, cu scopul de a încuraja tinerii, Iulian Groza, în virtutea sa de moderator de politici în domeniul integrării europene, a afirmat cu tărie: ,,Nu trebuie să ne temem de acest proces”.

Pe lângă toate problemele diplomatice discutate, Iulian Groza nu a putut să nu reflecte problemele ce ţin de modalitatea de a gândi a societăţii. Astfel, participanţii au fost uimiţi de explicaţia acordată de către el, în  privinţa culturii şi obiceiurilor poporului nostru: ,, Ambianţa noastră trebuie să fie utilă pentru noi şi pentru cei din jurul nostru”. DSC_0067

Conform celor expuse pe parcursul acestei întâlniri, noi, cei care suntem făuritorii atmosferei politice şi a culturii poporului nostru, suntem datori de a ne încuraja unul pe celălalt la fapte demne. Astfel, Republica Moldova va fi în stare să opteze pentru un viitor mai relevant şi o percepiţe mai amplă, în ceea ce priveşte stabilitatea şi bunăstarea poporului.

Publicat în Activitate expoziţională, Activități de promovare, istorie, LISTE BIBLIOGRAFICE

Plimbîndu-ne prin arhiva evenimentelor poporului nostru: listă bibliografică din domeniul istorie


Denumirea țării noastre ca ,,Republica Moldova”  se datorează oamenilor ce au inaugurat trecutul neamului românesc.  Această demnitate pe care o avem de a trăi într-o țară  unde au avut loc atâtea represiuni, și fizice și morale,  pentru acapararea nu numai a teritoriului român dar și a sufeltelor române prin înlocuirea altor obiceiuri și a unei alte limbi ce nu țin de poporul strămoșesc latin. Totuși o țară atât de mică și neânsemnată, comparativ cu alte țări, rezistă atacurilor străine și  își capătă independența  mergînd cu un pas rapid spre ,, Integrare Europeană” datorită unor oameni simpli însă cu un sufelt demn pentru patrie. Atfel Biblioteca Centrală, ca și toți ceilalți luptând pentru valoarea literaturii române, expune o gamă de cărți unde sunt reprezentate cele mai valoroase aspirații pentru păstrarea și transmiterea conșiinței naționale. 

200 ani din istoria românilor dintre Prut și Nistru, 1812-2012. – Chişinău : Litera, 2012. – 215 p.

 Prin aspirațiile lui Ioan-Aurel Pop, Ion Bulei, Anatol Ptrencu și alții, găsim o varietate de sentimente compătimitoare și îndemnuri pentru românii basarabeni. Această carte este închinată generațiilor ai spațiului dintre Prut și Nistru, adică țăranilor cuprinși de febra muncii tăcute, care au făcut posibilă viețuirea și supraviețuirea comunității, în ciuda ocupațiilor străine.
Codreanca, Lidia
. Realităţi basarabene (2008-2011) : eseuri lirice / Lidia Codreanca. –  Chişinău : Iulian, 2012. – 192 p.

 Lidia Codreanca în prezentul volum ne aduce la cunoștință o serie de moravuri în care putem sa ne regasim. Astfel lectura acestui volum ne aduce într-o realitate a poporului nostru și cunoașterea mai detaliată a împrejurimii în care ne aflăm.
Johansson, Andreas. Disidența democratică: Națiune și democrație în Republica Moldova / Andreas Johansson. – Chișinău : ARC, 2013. – 284 p. 

Republica Moldova a devenit un teren de luptă pentru diverse forme de naționalism chiar de la proclamarea independenței. În lucrarea de față autorul urmărește impactul pe care îl are respectivul fenomen asupra dezvoltării Republicii Moldova. Deși pericolul divizării mai persistă, Moldova a reușit să se impună totuși ca un stat cu principii democratice. 

Moraru, Anton. Integrarea europeană : retrospectivă istorică / Anton Moraru. – Chișinău : Labirint, 2007. – 52 p.

Problema integrării europene este actuală și prezintă un interes politic, economic, teoretic și practic. De aceea, Anton Moraru vine cu meditații despre procesul și istoria integrării europene în ansamblu. Această temă este sensibliă și pentru Republica Moldova. Integrarea europeană considerându-se un imbold pentru o națiune frumoasă. 

Munteanu, Anatol. Sacrificiu şi trădare : Războiul de secesiune din Republica Moldova (1990-1992) / Anatol Munteanu. – Bucureşti : S. n., 2005. – 640 p.

Războiul de pe Nistru, care continuă să fărâmițeze teritoriile românilor răsăriteni nu este un eveniment izolat. Astfel, Anatol Munteanu martor la o acțiune importantă, care ilustrează un nou episod dintr-o pornire multiseculară a vecinului din Răsărit al României, aduce o analiză detaliată a războiului de pe malurile Nistrului din anii 1990-1992.


Johansson, Andreas. Disidența democratică: Națiune și democrație în Republica Moldova / Andreas Johansson. – Chișinău : ARC, 2013. – 284 p. 

Republica Moldova a devenit un teren de luptă pentru diverse forme de naționalism chiar de la proclamarea independenței. În lucrarea de față autorul urmărește impactul pe care îl are respectivul fenomen asupra dezvoltării Republicii Moldova. Deși pericolul divizării mai persistă, Moldova a reușit să se impună totuși ca un stat cu principii democratice. 

Ghimpu, Gheorghe. Conştiinţa naţională a românilor moldoveni : (Lucrare de sinteză cu texte antologice) / Gheorghe Ghimpu. – Chişinău : S. n., 2010. – 482 p.

Poporul  român a rezistat vicistudinilor ca printr-un miracol. Astfel prin toate încercările de propagandă antiromână, necesitatea unei lucrări în apărarea românimsului se simțea permanent. Lucrarea dată are drept scop de a sesiza conștiința națională la românii moldoveni explicând clar istoria, limba obiceiurile de pe  teritoriul național al tuturor românilor.

Parlamentul Independenţei. – Chişinău : 2010. – 432 p.

Volumul prezintă o imagine generală a legislativului de la Chişinău în perioada 1990-1994. Cartea cuprinde o cronică selectivă a activităţii Parlamentului şi un grupaj de documente ce reflectă etapele principale ale transformărilor din societate, ale procesului de tranziţie spre un regim democrat şi o economie de piaţă. Materialele evidenţiază două etape distincte ale evoluţiei forului legislativ, liantul dintre acestea fiind momentul istoric al proclamării Independenţei la 27 august 1991. Compartimentele sunt ilustrate cu fotografii, multe dintre care fiind inedite pentru publicul larg. Citește în continuare „Plimbîndu-ne prin arhiva evenimentelor poporului nostru: listă bibliografică din domeniul istorie”