Publicat în ACTIVITĂȚI BC, biblioteca centrala, carti in limba engleza, Expoziție tematică, expoziție tradițională, literatura engleza, revistă bibliografică virtuală

20th June – Father’s Day


      Father’s Day is celebrated annually on the third Sunday of June in the United States, Canada, United Kingdom, Europe, India, Pakistan and many other countries. Australia and New Zealand tribute to fathers on the first Sunday of September.

      Father’s Day is a celebration honoring Dads and celebrating fatherhood, and the influence of fathers in society. Different countries celebrate this day on different dates, though more than 111 countries have adopted the U.S. date, which is the third Sunday of June. Father’s Day is analogous to Sibling’s Day, Mother’s Day, Family Day and Parent’s Day in celebrations. Father’s Day is not a United Nations Observance so this Day is not proffered by a specific theme by the UNs.

      Father’s Day is a celebration that honours the role of fathers and forefathers. It is a modern holiday, though the ancient Romans did have a tradition of honouring fathers, every February, but only those who had deceased.

      Around the world, Father’s Day is celebrated on different dates, though the day is celebrated in a similar manner, usually involving giving gifts to fathers and family activities.

Revistă bibliografică virtuală

On this occasion we can offer you some books about the best Fathers:

An obedient father / Akhil Sharma. – United Kingdom : Faber and Faber, London 2002 – 282 p.

Akhil Sharma’s novel is a superb portrait of a man trapped in a role, in the midst of a country in turmoil. On the eve of Rajiv Gandhi’s assassination, one reckless act bares the lifetime of violence and sexual shame behind Ram’s dingy public career and involves him in a farcical, but terrifying, political campaign that could cost him his life. An astonishing character study, a portrait of a family–and a country–tormented by the past, An Obedient Father recalls Dostoyevsky’s guilt-ridden anti-heroes in a debut that is also as fully formed as The Moviegoer.

Fatherland / Robert Harris. – United States : Arrow Books, London 2009 – 386 p.

Robert Harris has recreated in his novel Fatherland the whole structure of a totally corrupt society in a way that makes the flesh creep.

It is twenty years after Nazi Germany’s triumphant victory in World War II and the entire country is preparing for the grand celebration of the Führer’s seventy-fifth birthday, as well as the imminent peacemaking visit from President Kennedy. A powerful and chilling story: the characters are entirely believable.      

Fatherhood / Bill Cosby. – United States : A Dolphin Book, New York 1986 – 178 p.

Fatherhood is pretending that the present you love most is soap-on-a-rope, knowing that you’re in trouble when the child says, “No problem”, thinking that the height of fashion is matching socks, helping your children learn English as a foreign language, not being the boss of the house because you’ve seen the boss’s job and you don’t want it. From one of America’s most beloved funnymen comes a hilarious look at the lighter side of fatherhood.

Under the loving care of the fatherly leader / Martin Bradley. – United States : Martin’s Press, New York 2006 – 874 p.

Under the Loving Care of the Fatherly Leader offers in-depth portraits of North Korea’s two ruthless and bizarrely Orwellian leaders, Kim Il-Sung and Kim Jong-Il. Lifting North Korea’s curtain of self-imposed isolation, this book will take readers inside a society, that to a Westerner, will appear to be from another planet. Subsisting on a diet short on food grains and long on lies, North Koreans have been indoctrinated from birth to follow unquestioningly a father-son team of megalomaniacs.

Faith of my fathers: A family memoir / John Mccain. – United States : Random House, New York 1999 – 349 p.

John McCain’s grandfather, a four-star admiral and one of the navy’s greatest commanders, led the strongest aircraft carrier force of the Third Fleet during World War II. McCain’s father, also a four-star admiral, served as commander of all U.S. forces in the Pacific during the Vietnam War. A testament to the power of human endurance, Faith of My Fathers is the story of three men who fought for their country with courage and emerged with their honor intact.

Fathers and Sons / Ivan Turgenev. – United Kingdom : Harmondsworth, Penguin Books 1987 – 295 p.
Fathers and Sons (Russian: «Отцы и дети), also translated more literally as Fathers and Children, is an 1862 novel by Ivan Turgenev, published in Moscow by Grachev & Co. It is one of the most acclaimed Russian novels of the 19th century. The clash between the generations: universal, eternal and here portrayed with overwhelming power and poignancy. A masterpiece of poetic realism, Fathers and Sons received an unusually stormy reception upon its publication in 1861. It explores generational differences and their tragic consequences.

Publicat în Activitate expoziţională, Colecția de Carte Engleză, COLECŢII BC, ENGLISH BOOK HALL

Microeconomics: cărți în limba engleză pe care puteți să le împrumutați după ce trece starea de urgență


Între timp, vă recomandăm să stați acasă. Vom continua să vă prezentăm cărți pe subiecte diferite, atât în limba română, cât și limba engleză. Azi vă prezentăm cărți în limba engleză pe subiectul microeconomics.


Hamilton, Jonathan H. Microeconomics / Jonathan H. Hamilton ; Valerie Y. Suslov : Study guide. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 2005. – 386 p.

Hyman, David N. Study guide to accompany modern microeconomics : Analysis and aplications / David N. Hyman. – St. Louis : Times Mirror / Mosby College Publishing, 1986. – 307 p. : 152 il.

Mankiw, N. Gregory. Principles of microeconomics / N. Gregory Mankiw. – Mason : Thomson, 2007. – 533 p.McConnell, Campbell. Microeconomics / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn, Thomas P. Barbiero. – Canada : McGraw.Hill Ryerson, 2010. – 424 p.
McEachern, William A. Microeconomics / William A. McEachern. – Mason : Cengage Learning, 2010. – 342 p. : 24 f.diagrame
Pindyck, Robert S. Microeconomics / Robert S. Pindyck ; Daniel L. Rubinfeld. – Upper Saddle River, NJ : John Willey&Sons, 2005. – 720 p.

Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC

Cărţi noi din domeniul Artă la zi


Fondul de carte a bibliotecii noastre s-a îmbogățit cu cărți noi din domeniul Artei. Recomandăm spre lectură câteva cărți din acest domeniu. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii. Toate cărțile sunt editate la Chișinău în anii 2017-2018.

Bâzgu, Eugen. Arhitectura tradițională – memorie identitară / Eugen Bâzgu. – Chișinău : S.n., 2018. – 548 p.: fig., fot., tab.

Eugen Bazgu„Eugen Bâzgu a fost un enciclopedist al patrimoniului cultural. Cunoștea locul amplasării monumentelor de istorie și cultură, timpul edificării acestora. Istoria evoluției sau transformării, situația la zi sau circumstanțele dispariției unora din ele. A fost omul cărții, toată viața a citit foarte mult, ziua cât reușea, serile și nopțile, până în zorii zilei” afirma Varvara Buzilă, doctor, conf., univ. în prefața lucrării.

Cartea are 7 capitole:

 1. Biserici de lemn;
 2. Biserici de zid și mănăstiri;
 3. Mănăstiri rupeste;
 4. Arhitectura populară în piatră;
 5. Instalații tehnice;
 6. Etnologie;
 7. Alte expresii ale patrimoniului cultural.

La final găsiți un tabel cronologic.

Ghilaș, Victor. Artiștii noștri ai scenei lirice naționale : soprana Anastasia Dicescu / Victor Ghilaș, Aurelian Dănilă. – Chișinău : Epigraf, 2018. – 232 p.: il.

Anastasia Dicescu„Studiul de față încearcă să pună în lumină o persoanlitate emergentă a artei lirice naționale din perioada interbelică, ilustrând un segment al trecutului muzical național prin activitatea sopranei Anastasia Dicescu. Dat fiind faptul că suportul documentar al subiectului cercetat este disperat, au fost necesare eforturi susținute de colectare și sintetizare a materialelor informative și a subtrastului iconografic” afirmă autorii.

Autorii fac referință la viața și activitatea Anastasiei Dicescu, iar la final sunt incluse anexe, bibliografie sumară, index de nume proprii, imagini din arhive și colecții personale ale autorilor și rudelor Anastasiei Dicescu.

Slivca, Tatiana. Mihai Ciobanu: Cântecele de acasă mă poartă prin lume / Tatiana Slivca. – Chișinău : Prut Internațional, 2018. – 312 p.: fot.

Mihai Ciobanu„Această carte este despre universul uman și artistic al interpretului Mihai Ciobanu, despre bunătatea de care a dat dovadă de-a lungul vremii, despre credință, care constituie barometrul echilibrului în toate aspectele vieții și activității dumnealui, despre cărările pe care le-a bătătorit, în căutarea unor texte nemaiauzite și melodii nemaicântate.

Domnia Sa e un model pentru tânăra generație de interprețți, atât prin felul în care a știut să-și poarte cântecul prin lume, cât și prin modul în care a valorificat zestrea folclorului nostru. Incontestabil, Mihai Ciobanu este un interpret de frunte al neamului românesc” afirmă autoarea cărții, Tatiana Slivca.

Cartea face referință la viața și activitatea interpretului Mihai Ciobanu. La finalul cărții sunt incluse un set de fotografii.

Slabari, Nicolae. Folclor muzical din nordul Republicii Moldovei : Repertoriul violonistic. Studiu monografic = Musical folkore from the north of the Republic of Moldova : the violin repertoire / Nicolae Slabari. – Chișinău : Epigraf, 2018. – 280 p.: fig.

Slabarini_Folclor„Importanța axiologică a obiectului de studiu – ne referim la Folclor muzical din nordul Republicii Moldovei : Repertoriul violonistic – este una indiscutabilă, acesta constituind o parte valoroasă a tezaurului spiritual național. Necesitatea elaborării acestui studiu a fost determinată atât de lipsa unor cercetări fundamentale în etnomuzologia autohtonă, în care să fie tratat folclorul muzical din nordul republicii, interpretat la vioară, cât și de politica actuală și direcțiile trasate de diferite organizații internaționale și din Republica Moldova cu privire la patrimoniul cultural intangibil – ne referim, în special, la Convenția UNESCO (2003), și la Legea nr. 58 din 29.03.2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial”seafirmă în argumentul cărții.

Lucrarea are trei capitole (Fenomenul muzicii tradiționale violonistice din nordul Republicii Moldova în contextul social-istoric); Melodii de joc; Melodii de ascultare), concluzii, bibliografii, și 4 anexe (exemple muzicale; note la exemplele muzicale; lăutari violoniști din nordul Republicii Moldova; fotografii).

Eugeniu UrecheUreche, Eugeniu. Teatru nu se termină niciodată: catalog / Eugeniu Ureche; ediție îngrijită de Petru Hadârcă. – Chișinău : Cartier 2018. – 80 p.: fot.

 

„Tot ce am făcut, am făcut pentru liniștea sufletului meu” – Eugen Ureche a luptat ca să iasă în scenă și să transmită un mesaj prin intermediul personajelor, în special cele antice și clasice.

 

Lucrarea reflectă viața și activitatea lui Eugeniu Ureche. Sunt incluse și fotografii de arhivă.

 

Bienala Internațională de Artă Decorativă = International Biennial of Decorative Art / coord.: V. Vânagă ; fotog.: V. Roșca ; text.: Gh. Zvarici ; trad.: A. Gurețkaia. – Ed. a V-a / Fifth Edition. – Chișinău : Bons Offices, 2018. – 100 p.: fot.

Bienala Internationala„Ca un adevărat eveniment cultural, la Chișinău se desfășoară Bienala Internațională de Artă Decorativă, care întrunește la a v-a ediție, alături de artiștii profesioniștii, și artiștii plastici din Belarus, Germania, Lituania, Polonia, România și Federația” se afirmă în lucrare. Este un amplu Salon de artă decorativă ce oferă publicului și specialiștilor posibilitatea conștientizării evoluției fenomenelor, de peste 10 ani, în aceste arte, precum și oportunitatea de a fi admirate și apreciate în cadrul unui concurs efectuat de un juriu profesionist” se afirmă în carte.

În lucrare sunt incluse lucrările expuse la concurs.

Buzilă, Varvara. Arta tradițională din Republica Moldova = Traditional art from Republic of Moldova / Varvara Buzilă. – Chișinău : Cartier 2018. – 272 p.: fot.

Buzila„Călătorind prin localitățile Republicii Moldova, la început, peisajele sunt cele care ne uimesc. Apoi observi o mare diversitate de abordare și de modelare constructivă a peisajelor de către oameni, aceasta fiind în strânsă legătură cu bonitatea pământurilor, cu existența pădurilor, pășunilor, a râurilor și iazurilor” se afirmă în carte.

Lucrarea face referință la meșterii populari și axa valorică a timpului; Arhitectura populară de lemn și de piatră, Interiorul casei – spațiu al obiectelor făcute manual; Ceramica; costumul popular de sărbătoareouăle pascale etc.

 

ABCDogaTurea, Larisa. ABCDoga, un destin în Do major / Larisa Turea – Chișinău :  Prut Internațional, 2017. – 272 p.: fig., fot.

„În cântecul lui Doga se poate trăi și visa. Trăi din plin și visa spre mai bine. În cântecul său nu te poți plictisi, nici nu dispera” afirmă regretatul Grigore Vieru.

Lucrarea face referință la viața și activitatea compozitorului Eugen Doga. Sunt incluse și fotografii de familie.

 

Vă așteptăm în sala de lectură a bibliotecii noastre!

Lectură plăcută!

Publicat în EXPOZIȚII DE CARTE, psihologie, REVISTE BIBLIOGRAFICE

Cărţi noi din domeniul Psihologie la zi (mai 2019)


Recomandăm câteva cărți din domeniul Psihologie, achiziționate de curând la biblioteca noastră. Vă invităm să le consultați în sala de lectură a bibliotecii.

Havey, Allison. Sex, like-uri şi reţele sociale: Comunicarea cu adolescenţii / A. Havey, D. Puccio ; trad.: E. Gasnaş, E.M. Ciocoiu. – Bucureşti : Niculescu, 2016. – 255 p.

Havey SEX„Trecerea prin perioada adolescenţei este dificilă, nu doar pentru copilul care se dezvoltă şi devine tânărul adult, dar şi pentru părintele extenuat şi adesea confuz. Probleme cu care se confruntă adolescenţa, în contextul tehnologiei de astăzi…” afirmă autorii cărţii.

În urma unui sondaj efectuat de autoare în rândul a peste 3000 de adolescenţi cu vârste cuprinse între 13-18, au rezultat următoarele teme de discuţie: examenele, teme şi şcoală; sex, imaginea corporală; viaţa socială şi prieteniile; imaginea corporală şi viitorul.

 

Cartea are 9 capitole:

 1. Cum s-au schimbat relaţiile sentimentale;
 2. Cum să reacţionăm când ne confruntăm cu o atenţie nedorită;
 3. Nativii digitali şi viaţa online;
 4. Cum îi influenţează reţelele sociale pe adolescenţii noştri etc.

Branden, Nathaniel. Psihologia iubirii romantice: într-o epocă fără romantism / N. Branden. – Bucureşti : Niculescu, 2017. – 206 p.

„… mai este nevoia de vizibilitate psihologică: să ne vedem în şi prin celălalt, cel cu care Branden Psihologiaavem afinităţi importante. Aceasta este nevoia noastră pentru o oglindă psihologică – unul dintre cele mai importante aspecte ale unei relaţii romantice. Cu toţii avem nevoie de un sistem de sprijin emoţional, de măcar o altă persoană care să fie sincer dotată bunăstării noastre, un aliat emoţional care să fie de încredere pentru noi în faţa încercărilor la care ne supune viaţa, cineva care să fi acolo” afirmă autorul la începutul cărţii.

Lucrarea are 4 capitole:

 1. Evoluţia iubirii romantice;
 2. Originile iubirii romantice;
 3. Despre alegeri alegeri în iubirea romantică;
 4. Provocările iubirii romantice.

Veţi mai citi Prefaţă la ediţia din 2007, Introducere – 1980; Epilog şi o bibliografie.

Brown CurajulBrown, Brené. Curajul în sălbăticie: în căutarea apartenenţei adevărate, dar şi a curajului de a rezista singur / B. Brown ; trad.: L. Gliga. – Bucureşti : Curtea Veche, 2017. – 170 p.

Cartea lui Brené Brown este actuală prin cultivarea sentimentului de apartenenţă adevărată în comunităţile în care trăim, în organizaţii şi în cultura noastră.

În carte se vorbeşte despre modul în care putem restabili conexiunea umană şi aparteneţa adevărată, în ciuda divizării şi a retragerii.

 

Perel Inteligenta eroticaPerel, Esther. Inteligenţa erotică : reconcilierea vieţii erotice cu viaţa de familie / Esther Perel ; trad.: Maria Loredana Dulcea. – Ed. a 4-a. – Bucureşti : Curtea Veche, 2018. – 300 p.

„Cu toţii avem în comun o nevoie fundamentală de a fi protejaţi, care ne propulsează de la început către o relaţie conjugală; dar avem o nevoie la fel de mare de aventură şi de emoţie. Iubirea modernă ne promite că este posibil să unificăm aceste nevoi distincte” afirmă autorul în introducerea cărţii.

Lucrarea are 11 capitole:

 1. De la aventură la captivitate;
 2. Mai multă intimitate, mai puţin sex;
 3. Capcanele intimităţii moderne;
 4. Democraţie versus sex fierbinte;
 5. Ba poţi!;
 6. Sexul este murdar, practică-l cu persoana iubită;
 7. Profiluri erotice etc.

La final găsiţi note şi index.

 

indraznesteDiamandis, Peter H. Îndrăznește! De la idei inovatoare la povești de succes / P.H. Diamandis, S. Kotler ; trad.: Al. Calu. – București : Niculescu, 2016. – 280 p.

„Această carte a fost scrisă atât ca un manifest, cât și ca un manual pentru antreprenorul exponențial de astăzi, adică pentru oricine vrea să crească, să creeze bunăstare, și să lase ceva în urmă. Este o carte-resursă despre tehnologii din ce în ce mai rapide, despre gândirea în perspectivă, și folosirea resurselor care pornesc de la un public larg. Dacă sunteți antreprenor, ca spirit sau ca experiență, fie că trăiți în Silicon Valley sau în Shanghai, că sunteți la facultate sau angajatul unei companii multinaționale, această carte e pentru dumneavoastră” afirmă autorii în introducerea cărții.

Lucrarea are trei părți: Tehnologia temerară; Schema mentală a îndrăznelii și Mulțimea temerară.

Petrovai, Domnica. Iubește și fii iubită : (Aproape) totul despre relația de cuplu / D. Petrovai ; cuv. înainte de M. Miclea. – București : Humanitas, 2018. – 350 p.

Petrova„Cartea Domnicăi Petrovai nu este un rețetar. Cei care caută soluții rapide, de tipul fix, nu le va găsi aici. Vor găsi însă o serie de sfaturi care le pot fi de folos: despre cum să se protejeze și să-și marcheze teritoriile într-o iubire, cum să genereze încredere, cum să facă față furiei și altele asemenea” afirmă Mircea Miclea în Cuvânt înainte.

Autoarea descrie cum să iubești și cum primești iubirea celuilalt; Pledoarie pentru un cuplu conștient; Încrederea și povestea vieții noastre; Regăsirea îmn cuplu și Redefinirea masculinității șia feminității pentru un cuplu sănătos.

La final veți găsi un cuvânt de încheiere și o bibliografie.

Carnegie, Dale. Secretele succesului : Cum să vă faceți prieteni și să deveniți influent / D. Carnegie. – Ed. a 3-a, rev. – București : Curtea Veche, 2018. – 295 p.

CArnegie„De ce să revizuiești o carte care și-a dovedit și continuă să-și dovedească atractivitatea universală? De ce să „corectezi” succesul? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să ținem seama de faptul că însuși Dale Carnegie obișnuia să-și revizuiască permanent propriile lucrări. Cartea Secretele succesului. Cum să vă faceți prieteni și să deveniți influent a fost scris în sopul de a fi folosită ca manual pentru cursurile susținute sub titlul „Discursul eficient și relațiile umane” – și este încă utilizată în perspectivele prelegeri” afirmă Dorothy Carnegie, soția autorului.

Cartea are patru părți: Cum să vă comportați în lume – tehnici fundamentale; Modalități prin care să-i faci pe oameni să te placă; Cum să vă impuneți modul de a gândi; Fii un lider adevărat!

SalomeSalomé, Jacques. Curajul de a fi tu însuți : Arta de a comunica conștient / J. Salomé ; trad. din limba fr.: E. Neculcea. – București : Curtea Veche, 2008. – 190 p.

„Lucrarea cea mai emoționantă a lui Jacques Salomé ne introduce în arta de a comunica la nivelurile profunde ale conștiinței, pentru a pune bazele unor relații vii și armonioase cu sine și cu ceilalți.”

Cartea are 17 capitole și face referință la sentimente și trăiri, efemerul emoțiilor, simbolicul, doliurile succesive din viața noastră, metoda ESPERE, darurile vieții, eroismul în cotidian etc.

 

DearyDeary, V. Cum suntem : o psihologie a rutinei / V. Deari ; trad. din limba engl.: D.L. Ilin. – București : Humanitas, 2017. – 300 p.

„Ce anume ne face să ne schimbăm? Păi uneori trebuie s-o facem sau vedem, pur și simplu, că lucrurile ar putea fi mai bune. Avem o intuiție sau o imagine a unui viitor care nu este simpla continuare a prezentului” se afirmă în introducerea cărții.

Cartea are nouă capitole: harta de companie, viața, filmele, freaks etc.

 

pealePeale, Norman Vincent. Despre încredere / N.V. Peale ; trad. din limba engl.: M.V. Șerbănescu. – București : Curtea Veche, 2018. – 160 p.

 „Încredere. Un cuvânt pe care îl folosim adesea, dar la care nu reflectăm prea mult” afirmă autorul cărții, Norman Vincent Peale.

Autorul abordează teme precum atitudinea ne determină viitorul, De ce este viața mai bună? Puterea speranței și a așteptărilor, cum să mergi înainte cu încredere etc.

 

Sternberg, Robert J. Love is a story : tipologiile poveștilor romantice / R.J. Sternberg. – București : Niculescu, 2018. – 296 p.

love is a story„Am început să cercetez și să studiez mai mult pe marginea acestei teme, dragostea, la începutul anilor 1980, concentrându-mă inițial pe structura sa. Am propus o teorie a iubirii de tip psihometric împreună cu o masterandă de a mea, Susan Grajek. Scopul a fost să descoperim dacă dragostea ar putea fi înțeleasă prin prisma elementelor sale structurale, și în caz afirmativ, să descoperim natura acestor elemente” afirmă autorul în prefața cărții.

Autorul face referință la poveștile pe care le spunem, poveștile de dragoste, poveștile obiectificante poveștile de coordonare, poveștile narative, poveștile tematice șisemnificațiile. La final găsiți și o notă.

 

dezvoltareaYeung, Rob. Dezvoltarea inteligenței emoționale / R. Yeung ; trad. din limba engl.: E. Damian. – București : Meteor Press, 2018. – 144 p.

„Gestionarea propriilor emoții și pe ale altora joacă un rol extrem de important în atingerea scopurilor propuse. Oricine poate avea succes dacă este atent la abilitățile emoționale – iar această carte vă arată cum să procedați” afirmă Rob Yeung, autorul cărții.

 

Cartea are cinci părți: Introducere; Conștiința de sine, Autodirecționarea, Inteligența interpersonală, Inteligența organizațională.

 

Vă așteptăm la bibliotecă!

Publicat în expozitie virtuala, literatura artistica, Poezia

In Memoriam Tudor Arghezi – 50 ani de la moartea marelui poet


logo          Tudor Arghezi (pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu, n. 21 mai 1880, București– d. 14 iulie 1967) a fost un scriitor român cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența baudelairianismului. Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. A scris,  teatru, proză (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire și Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum și literatură pentru copii. A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română. Pseudonimul Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din Argesis – vechiul nume al Argeșului.  Arghezi este unul dintre autorii canonici din literatură.

Expoziţie virtuală de carte

Arghezi, Tudor. Buna – Vestire / Tudor Arghezi. – Chișinău : Ed. Prut Internațional, 2002. – 82 p.scan22

           Volumul Buna – Vestire începe cu poezia Testament și observăm că  poetul e și el termenul unei opoziții: este un nume adunat pe o carte, dar este unul singur, alesul, autorul unei singure cărți, iar autorul și cartea sunt rodul unei suferințe colective.

 

Scan20

Arghezi, Tudor. Cimitirul Buna – Vestire / Tudor Arghezi. – Bucureşti : Ed. Art, 2011. – 251 p.

      Cimitirul Buna-Vestire e o „fabulă vitriolantă” consideră prefaţatorul Eugen Simion. Intriga e simplă. Unanian Gulică, dobitoc blând şi sentimental cu ştofă de reformator şi situaţie de om foarte salutat (deoarece toată lumea-l consideră încornorat pe-o filieră ministerială), scrib de tomuri şi discursuri pentru diverse „autorităţi” literare ori politice, îşi ia doctoratul însă ratează sprijinul rectorului, care i-ar fi dat o catedră universitară la pachet cu o nepoată cocoşată şi neagră ca un geamantan, natură cultă şi delicată, însă cu o călcătură de pelican

 

Scan18Arghezi, Tudor. Frînturi / Tudor Arghezi. – Bucureşti : Ed. Ion Creangă, 1970 . – 119 p. : il.

      Această carte include multe poeme foarte interesante și captivante, cum ar fi: Fata de demult, Lumina, Uriașii, Ulciorul de lut, Bătrânii din insulă, O întâlnire de necrezut, Ulcica de porțelan, Omul Sunător, Zburătorul, Un roman în deșert, Năvodul dragostei…

 

Arghezi, Tudor. Cîntare omului / Tudor Arghezi. – Bucureşti : Ed. Minerva, 1986. – 182 p.Scan19

       Poetul în lucrarea Cîntare omului oferă o viziune sociogonică prevalent moralistă a umanității în ascensiune rațională,  pe linia marilor valori universale, dar într-o tratare mai constructivă și, pe alocuri, chiar didactică.

 

Scan15Arghezi, Tudor. Piatra pițigoiului / Tudor Arghezi. – Bucureşti : Ed. Ion Creangă, 1970 . – 23 p.

       În textul literar  Piatra piţigoiului Tudor Arghezi realizează o naraţiune splendidă, evidenţiind faptul că scopul nobil are îngăduinţa paşilor păcătoşi.
Era o toamnă frumoasă, iar păsările călătoare ajunseseră cu bine în ţările depărtate şi calde…

Arghezi, Tudor. Poeme în proză / Tudor Arghezi. – Bucureşti : Ed. Minerva, 1985. – 24 p.Scan16

           În această lucrare observăm atitudinea autorului față de frumos. În natura se concretizează permanent, ca o instanță imanentă, un principiu estetic invizibil și inepuizabil. Frumusețea există incorporată tuturor lucrurilor firii, acesta fiind un semn al sacralității întregii făpturi.

 

Scan14Arghezi, Tudor. Pagini alese / Tudor Arghezi. –   Bucureşti : Ed. Tudor Arghezi : Regis, 2006. – 336 p.

        În cartea Pagin alese intâlnim următoarele versuri: Cuvinte potrivite (1927) Flori de mucigai 1931) Carticica de seara (1935) Martisoare 1936) Hore (1939) Alte cuvinte potrivite (1940) Din abecedar (1940) Una suta, una poeme (1947) 1907 – Peisaje (1955) Stihuri noi (1956) Cantarea omului (1956) Stihuri pestrite (1957).

 

Arghezi, Tudor. Manual de morală practică / Tudor Arghezi. – Galaţi : Porto-Franco, 1993. – 119 p.Scan13

       Prezenta ediție cuprinde 31 de tablete scrise de Tudor Arghezi între 1928 și 1943 și strânse în volumul Manual de morală practică. Însemnările care alcătuiesc acest manual de buzunar, sunt – spre a găsi un punct de reper contemporan- un fel de minimă moralie argheziană.

 

11Arghezi, Tudor. 50 Poeme / Tudor Arghezi; trad. Annie Bentoiu; pref. Eugen Simion. – București : Ed. Minerva, 1981. – 275 p.

În această minunată lucrare, întâlnim  poemul memorabil De ce-aș fi trist, citat de toți comentatorii și, pe drept, pentru că rareori se poate vedea o tristețe mai demnă, un  simț al sfârșitului evocat mai duios decât versurile scăldate de lumina bolnavă a toamnei.

 

Scan12Arghezi, Tudor. Versuri / Tudor Arghezi; Ed. îngrijită, Cronologie, Arghezi, Mitzura; Ed. îngrijită, Cronologie, Radu, Traian; Postfață, Simuţ, Ion; Bucureşti : Ed. Institutul Cultural Român, 2004.- 331 p.

Tudor Arghezi are o situație sigură în canonul estetic al modernității. Deși perioada postdecembristă a pus toate valorile sub semnul întrebării, în scopul unei noi legitimări sau al reautentificării cerute de rupturile dintre epoci, opera argheziană nu a fost trecută deocamdată prin proba dicisivă a unei revizuiri semnificative, a unei lecturi critice de autoritate, care să însemne înnoirea argumentelor de perpetuare a rangului ei estetic.