Arhive etichetă: revistă bibliografică virtuală

In Memoriam Tudor Arghezi – 50 ani de la moartea marelui poet


logo          Tudor Arghezi (pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu, n. 21 mai 1880, București– d. 14 iulie 1967) a fost un scriitor român cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența baudelairianismului. Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. A scris,  teatru, proză (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire și Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum și literatură pentru copii. A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română. Pseudonimul Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din Argesis – vechiul nume al Argeșului.  Arghezi este unul dintre autorii canonici din literatură.

Expoziţie virtuală de carte

Arghezi, Tudor. Buna – Vestire / Tudor Arghezi. – Chișinău : Ed. Prut Internațional, 2002. – 82 p.scan22

           Volumul Buna – Vestire începe cu poezia Testament și observăm că  poetul e și el termenul unei opoziții: este un nume adunat pe o carte, dar este unul singur, alesul, autorul unei singure cărți, iar autorul și cartea sunt rodul unei suferințe colective.

 

Scan20

Arghezi, Tudor. Cimitirul Buna – Vestire / Tudor Arghezi. – Bucureşti : Ed. Art, 2011. – 251 p.

      Cimitirul Buna-Vestire e o „fabulă vitriolantă” consideră prefaţatorul Eugen Simion. Intriga e simplă. Unanian Gulică, dobitoc blând şi sentimental cu ştofă de reformator şi situaţie de om foarte salutat (deoarece toată lumea-l consideră încornorat pe-o filieră ministerială), scrib de tomuri şi discursuri pentru diverse „autorităţi” literare ori politice, îşi ia doctoratul însă ratează sprijinul rectorului, care i-ar fi dat o catedră universitară la pachet cu o nepoată cocoşată şi neagră ca un geamantan, natură cultă şi delicată, însă cu o călcătură de pelican

 

Scan18Arghezi, Tudor. Frînturi / Tudor Arghezi. – Bucureşti : Ed. Ion Creangă, 1970 . – 119 p. : il.

      Această carte include multe poeme foarte interesante și captivante, cum ar fi: Fata de demult, Lumina, Uriașii, Ulciorul de lut, Bătrânii din insulă, O întâlnire de necrezut, Ulcica de porțelan, Omul Sunător, Zburătorul, Un roman în deșert, Năvodul dragostei…

 

Arghezi, Tudor. Cîntare omului / Tudor Arghezi. – Bucureşti : Ed. Minerva, 1986. – 182 p.Scan19

       Poetul în lucrarea Cîntare omului oferă o viziune sociogonică prevalent moralistă a umanității în ascensiune rațională,  pe linia marilor valori universale, dar într-o tratare mai constructivă și, pe alocuri, chiar didactică.

 

Scan15Arghezi, Tudor. Piatra pițigoiului / Tudor Arghezi. – Bucureşti : Ed. Ion Creangă, 1970 . – 23 p.

       În textul literar  Piatra piţigoiului Tudor Arghezi realizează o naraţiune splendidă, evidenţiind faptul că scopul nobil are îngăduinţa paşilor păcătoşi.
Era o toamnă frumoasă, iar păsările călătoare ajunseseră cu bine în ţările depărtate şi calde…

Arghezi, Tudor. Poeme în proză / Tudor Arghezi. – Bucureşti : Ed. Minerva, 1985. – 24 p.Scan16

           În această lucrare observăm atitudinea autorului față de frumos. În natura se concretizează permanent, ca o instanță imanentă, un principiu estetic invizibil și inepuizabil. Frumusețea există incorporată tuturor lucrurilor firii, acesta fiind un semn al sacralității întregii făpturi.

 

Scan14Arghezi, Tudor. Pagini alese / Tudor Arghezi. –   Bucureşti : Ed. Tudor Arghezi : Regis, 2006. – 336 p.

        În cartea Pagin alese intâlnim următoarele versuri: Cuvinte potrivite (1927) Flori de mucigai 1931) Carticica de seara (1935) Martisoare 1936) Hore (1939) Alte cuvinte potrivite (1940) Din abecedar (1940) Una suta, una poeme (1947) 1907 – Peisaje (1955) Stihuri noi (1956) Cantarea omului (1956) Stihuri pestrite (1957).

 

Arghezi, Tudor. Manual de morală practică / Tudor Arghezi. – Galaţi : Porto-Franco, 1993. – 119 p.Scan13

       Prezenta ediție cuprinde 31 de tablete scrise de Tudor Arghezi între 1928 și 1943 și strânse în volumul Manual de morală practică. Însemnările care alcătuiesc acest manual de buzunar, sunt – spre a găsi un punct de reper contemporan- un fel de minimă moralie argheziană.

 

11Arghezi, Tudor. 50 Poeme / Tudor Arghezi; trad. Annie Bentoiu; pref. Eugen Simion. – București : Ed. Minerva, 1981. – 275 p.

În această minunată lucrare, întâlnim  poemul memorabil De ce-aș fi trist, citat de toți comentatorii și, pe drept, pentru că rareori se poate vedea o tristețe mai demnă, un  simț al sfârșitului evocat mai duios decât versurile scăldate de lumina bolnavă a toamnei.

 

Scan12Arghezi, Tudor. Versuri / Tudor Arghezi; Ed. îngrijită, Cronologie, Arghezi, Mitzura; Ed. îngrijită, Cronologie, Radu, Traian; Postfață, Simuţ, Ion; Bucureşti : Ed. Institutul Cultural Român, 2004.- 331 p.

Tudor Arghezi are o situație sigură în canonul estetic al modernității. Deși perioada postdecembristă a pus toate valorile sub semnul întrebării, în scopul unei noi legitimări sau al reautentificării cerute de rupturile dintre epoci, opera argheziană nu a fost trecută deocamdată prin proba dicisivă a unei revizuiri semnificative, a unei lecturi critice de autoritate, care să însemne înnoirea argumentelor de perpetuare a rangului ei estetic.

Reclame

International Day of Families (15 May)


family

The International Day of Families is observed on the 15th of May every year. The Day was proclaimed by the UN General Assembly in 1993 with resolution A/RES/47/237 and reflects the importance the international community attaches to families. The International Day provides an opportunity to promote awareness of issues relating to families and to increase knowledge of the social, economic and demographic processes affecting families.

The International Day provides an opportunity to promote awareness of issues relating to families and to increase knowledge of the social, economic and demographic processes affecting families.

The International Day of Families has inspired a series of awareness-raising events, including national family days. In many countries, that day provides an opportunity to highlight different areas of interest and importance to families. Activities include workshops and conferences, radio and television programmes, newspaper articles and cultural programmes highlighting relevant themes.

Families remain at the centre of social life ensuring the well-being of their members, educating and socializing children and youth and caring for young and old. 

Here are some books that include some information about how live families from different countries:

opac-image (1)Barrett, Tom. Walking the Tightrope : Balancing Family Life & Professional Life / Tom Barrett. – United States : S. l. : Business/Life Management inc., 1994 – 192 p.

Walking the Tightrope is a book for those who respond to the call. People who believe they can do more for their country, their company, themselves. People who want to be more. . . influential, powerful, accepted. People who want to give more time, more thought, more energy than those who have gone before them . . . and yet not fail at life’s most significant responsibilities. 

opac-imageMorton, Frederic. The Rothschilds : a family portrait / Frederic Morton. – United States : New York : Atheneum, 1962 – 305 p. 

The Rothschilds’ story begins at the end of the eighteenth century with Mayer Amschel Rothschild, a Frankfurt money changer. Fro, a cramped house in Frankfurt’s Jew Street he built a financial empire that his five sons carried to five European capitals and finally to world-widepower. Frederic Morton dramatizes both the family solidarity and the bold flair that effected the dynasty’s business triumphs.  But always his emphasis is on the human aspect. 

opac-image (2)Falco, Ed. The Family Corleone / Ed. Falco. – United States : New York : Grand Central Publishing, 2012 – 531 p.   

Edward Falco is an American author. He deftly brings back to life one of the most iconic figures in American popular culture. His book is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents are the product of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual events, locales, or persons, living or dead, is coincidental. It’s a book designed for all people that love to read novels. 

Collins, Don. An introduction to family social work / Don Collins. – United States : Belmont, Brooks/Cole, 2010 – 428 p. 

content

This book is designed for students who will work with families, but not necessarily continue with advanced family therapy training, the text features engaging case studies, end-of-chapter exercises, illustrations, and graphics to help students to consolidate and take pride in its knowledge and experience in working with families. Many current family textbooks emphasize family therapy, a specialized activity that is usually practiced at the gradyate social work level. Moreover, most family theraphy books are not, for the most part, written by social workers. This is despite the fact that the family has been a focus of social work practice since the beginnings of the profession.

opac-image (3)Cannett, Lewis. The family book of verse / Lewis Cannett. – United States : New York : Harper & Row, Publishers, 1961, 351 p.

This is a collection of poems to be read – not studied – and, preferably, to be read aloud, and loved. Its purpose is to communicate delight; and to remind readers who may have forgotten that poetry has been and still can be an inexhaustible source of pleasure, liberating the spirit, lifting the heart. In fact, every provision has been made to simplify the reader’s use of this book and enhance his enjoyment of it.     

opac-image (4)Ruge, Eugen. In times of fading light : The story of a family / Eugen Ruge. – United States : Minneapolis : Faber and Faber, 2013, 308 p.  

Utterly absorbing, funny and humane. A romp through a twisted century in the heart of Europe. A sweeping story of one family over fifty years and four generations in East Germany. With wisdom, humour and great empathy, and drawing on his own family history, Eugen Ruge majestically traces the stories of both this particular family and the GDR, while exploring the tragic intertwining of politics, love and family under the East German regime. 

opac-image (5)George, David. The family book of best loved poems / David George. – United States : New York : Doubleday & Co., 1952, 485 p.

Here in this book are the poems you remember and want your children to know and love, and scores of others you may never yet have had the pleasure of reading. You will enjoy introducing these verses to your children, reading the poems aloud or sharing them with the older ones who are seeking new adventures in reading. In addition you will find this volume a never-ending source of pleasure for yourself. How often do you think of a line from a poem you know long ago and wish you could find the whole poem to recapture the feeling it gave you, to match your present mood? You will find this book a treasure-chest of such elusive memories. 
family 1

 

15 mai – Ziua Internațională a Familiei


Ziua internațională a familiei a fost instituită de Adunarea Generală a ONU la 20 septembrie 1993, în baza Rezoluției 47/237, reprezentând o oportunitate pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor de familie și a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile.

Cu acest prilej venim cu o sensibilizare  a opiniei publice şi îndemn spre lectura unor cărţi cu teme şi subiecte relevante dedicate familiei.

Revistă bibliografică virtuală

15Boghiţoi, Bogdan. Mintea  familiară  /  Bogdan Boghiţoi. – Bucureşti : Ed. Trei, 2010 – 280 p.

Bogdan Boghiţoi este doctor în filosofie, asistent  de cercetare în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti.„Lucrarea de faţă  urmăreşete să răspundă la o singură întrebare: poate fi recuperată psihologia de simţ comun în cadrul ştiinţei? Însă, înainte de toate, la ce ne referinn atunci când vorbim despre psihologia de simţ comun? La nimic altceva decât la modul în care explicăm sau încercăm să anticipăm acţiunile sau gândurile semenilor noştri în viaţa de zi cu zi”. (Bogdan Boghiţoi. Introducere.)

 

13Hammond, Michael. Cum să fii părinte bun pentru adolescenţi / Michael Hammond ; trad. : Mihaela Negrilă. – Bucureşti : Ed. Trei, 2012. – 282 p. – (Psihologie practică).

În colecţia  Psihologie  Practică a  apărut o nouă carte ce se adresează oricărui părinte de adolescent, mai ales părinţilor care doresc să afle procedee şi răspunsuri specifice, şi concrete, despre cum să rezolve numeroasele situaţii dificile cu adolescenţii. Este o carte  plină de instrumente şi deprinderi pentru fiecare nivel de dificultate referitor la adolescenţi, de la enervările minore la rupturile majore dintre copil şi părinte.  Indiferent dacă adolescentul este foarte cuminte sau foarte rău, această carte te poate ajuta.

Micheael Hammond este un psihoterapeut american din Salem, statul Oregon, specializat în probleme de căsătorie şi familie. Cu o experienţă bogată în consilierea de familie, psihologul propune părinţilor îngrijoraţi câteva instrumente  practice prin care să poată îndrepta comportamentul rebel al adolescenţilor. De la certurile din casă, pănă la probleme mai grave, pentru toate există o soluţie. Sistemul de metode propus de autor poate schimba în mod vizibil purtarea adolescentului în mai piţin de două luni.

14Dolto,  Francoise. Ce să le spunem copiilor: cănd sunt foarte mici, cănd sunt bolnavi, cănd se bucură, cănd sunt trişti / Francoise Dolto ; trad. : Delia Şepeţean Vasiliu. – Ed.  a 2-a. – Bucureşti : Ed. Trei, 2005. – 194 p.

Cartea de fată,  prezintă căteva idei esenţiale legate de principiile sănătoase  de educaţie a copiilor.Volumul este o resursă utilă atăt pentru specialiştii care lucrează cu copii şi adolescenţi, căt şi penrtu părinţi. Dar cei care lucrează în domeniul educaţiei, învăţămăntului său asistenţei acordate copiilor şi tinerilor  cu probleme fizice, psihice, afective, familiale sau sociale ştiu căt de importante sunt cuvintele  rostite sau nerostite în legătură cu unele evenimente care marchează viaţa unui copil, de cele mai multe ori fără ştiinţa lui şi, uneori, chiar fără ştiinţa celor din jurul lui. Francoise Dolto  ne dă căteva sfaturi şi îndrumări penrtu interacţiunile   de zi cu zi cu copilul.Copii au nevoe de adevăr şi au şi dreptul de a-l auzi. Deşi  adesea dureros, acest adevăr le permite să se construiască şi să se umanizeze.

11 Dumesnil, Frnacois. Tot ce trebuie să ştie părinţii : 90 de întrebări şi răspunsuri / Frnacoise Dumesnil ; trad. : Iulian Moga, Ioana Aneci. – Iaşi : Polirom, 2010. – 244 p. – (Psihologia : Copilul & Parenting).

Prea adesea de sfaturile adresate lor, părinţii fac abstracţie, tocmai din motivul că aceştia sunt părinţi. De fapt ei încearcă să se comporte ca educatori, ignorînd legătura care dă adevăratul sens al relatiei pe care o au cu propriul lor copil. Dar a fi părinte nu înseamnă ca trebue numai să educi copilul, dar si să-l iubeşti.

În fiecare zi părinţii se confruntă cu întrebări la care nu pot răspunde bazăndu-se doar pe instinct sau pe experienţă proprie:  Poate un copil să aibă secrete? E bine să-i bărfim prietenii? Cum că-l încurajăm să obţină performanţe şcolare? Cum să-l criticăm, fără să-i distrugem încrederea în sine?

Francois Dumesnil, doctor în psihologie, cu o experienţă clinică de peste 30 de ani în domeniul psihologiei copilului, în acest volum  ne oferă cele mai frecvente întrebări ale părinţilor şi sfaturi practice care ajută să găsim soluţiile dificile legate de educaţia copiilor şi adoliscenţilor. Fiecare dintre problemele descrise aici, au un răspuns care permite adoptarea unei perspective originale asupra uneia dintre multiplele faţete ale rolului de părinte.

 12Maurice, Elias. Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor / Maurice J.Elias, Steven Tobias, Brian S. Friedlander ; cuv. înainte de Daniel Goleman ; trad. : Andreea Rozemarie Lutic. – Ed. a 3-a. – Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012. – 302 p.

În lucrarea de faţă se argumentează: viaţa de familie este prima şcoală a emoţiilor. Scopul autorilor este acela de a-i ajuta pe părinţi să folosească principiile inteligenţei emoţionale cu răbdare şi perseverenţă, să facă uz de intuiţie, dar mai ales să întreţină legătura afectuoasă cu copiii lor.

Dacă doreşti să-ţi creşti copilul în aşa fel încăt, mai tărziu, să devină o persoană echilibrată, să păşească prin viaţă cu încredere şi optimism, să fie o persoană împlinită emoţional şi adaptată societăţii în care trăeşte, vei reuşi acest lucru citind cartea Intelegenţa emoţională în educaţia copiilor.