Arhive etichetă: valori europene

21 septembrie – Ziua Internațională a Păcii


int-day-of-peacej

Ziua Internațională a Păcii este sărbătorită anual la data de 21 septembrie pentru a recunoaște eforturile indivizilor, organizațiilor și guvernelor de a pune capăt conflictelor și de a promova pacea.

Istoric: O rezoluție a ONU a stabilit Ziua Internațională a Păcii în 1981, atunci când a avut loc și  deschiderea Adunării Generale a ONU. Prima zi a Păcii a fost sărbătorită în 1982 și a avut loc în a treia zi de marți a lunii septembrie a fiecărui an până în 2002, când s-a decis ca data permanentă pentru Ziua Internațională a Păcii să fie 21 septembrie.

Prin stabilirea unei date fixe pentru Ziua Internațională a Păcii, adunarea a declarat că această zi trebuie să fie dedicată acțiunii de încetare a focului și de promovare a non-violenței la nivel mondial.

Prin crearea Zilei Internaționale a Păcii, ONU și-a dedicat activitatea întru susținerea păcii în întreaga lume și a încurajat oamenii să lucreze în cooperare pentru acest obiectiv. Încă de la începuturile sale, Ziua Păcii a marcat un progres personal și planetar spre stalibirea păcii. Însemnătatea acestei zile a crescut odată cu trecerea timpului și acum a ajuns să “conecteze” milioane de oameni și multe evenimente organizate în fiecare an pentru a comemora și a sărbători această zi.

Simboluri: Porumbelul care zboară cu o ramură de măslin în cioc este unul dintre simbolurile cele mai frecvent prezentate pentru descrierea păcii. O posibila explicatie pentru legatura dintre maslin si pace este ca maslinii rodesc greu, iar cultura maslinelor ar fi greu de realizat pe vreme de razboi. 

În iudaism, creștinism și islam un porumbel alb este, în general, un semn pentru pace. Porumbelul poate fi interpretat, de asemenea, ca „speranță pentru pace”. De multe ori, porumbelul este reprezentat ca fiind în zbor pentru a reaminti oamenilor rolul său de mesager.

Biblioteca Centrală vă recomandă la acest subiect următoarele titluri:

dorina1. Budeanu, Radu. Pace pentru a planetă / Radu Budeanu. – Bucureşti : Albatros, 1986. – 238 p.

Război sau pace este alternativa globală a timpului nostru. Starea de “nici pace, nici război” este, în condițiile înmulțirii aberante a teribilelor arsenale nucleare, doar amânarea unui deznodământ feroce pe care orice om cu simțul rațiunii trebuie să-l respingă. S-au adunat prea multe arme de distrugere în masă pentru ca, acceidental sau intenționat, civilizația noastră, în formele pe care le cunoaștem, să nu riște să dispară o dată pentru totdeauna. Istoria omenirii poate fi considerată drept istoria războaielor sale?

dorina22a2. Europa în lume. Eforturi pentru pace, securitate şi stabilitate. – Luxembourg : Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale UE, 2000. – 179 p.

 Cartea de față este o sinteza la aceea cum regiunile conflictuale din toată lumea lucrează la stabilirea păcii, ce fel de reforme promovează și cum UE implementează Strategia Europeană de Securitate întru prevenirea conflictelor și a amenințărilor. Studiile de caz prezintă rapoartele următoarelor regiuni: Balcanii de Vest, Africa, Columbia, Georgia, Orientul Mijlociu, Irak, Afganistan, Indonezia și nu în ultimul rând cazut Republicii Moldova.

dorin3. Gray, Colin S. Războiul, pacea şi relaţiile internaţionale : O introducere în istoria strategică / Colin S. Gray. – Iaşi : Polirom, 2010.- 348 p.

Pacea și războiul se succedă într-un ciclu infinit, chiar dacă neregulat. Idealiștii optimiști cred că războiul este o problemă care poate și trebuie să cedeze, și va ceda într-o zi în fața unui atac cu armele potrivite. În ochii realistului pesimist însă, războiul nu ridică o singură problemă, ci mai multe, toate fiind unice în fiecare conflict. Prin urmare nu poate exista o soluție generală la “problema războiului”. În cartea de față, autorul se concentrează asupra relației dintre pace și război și, nu mai puțin important, dintre război și pace. În general se afirmă că o stare de pace și securitate este rezultatul unei ordini internaționale caracterizate prin dreptate sau nedrepatate tolerabilă, prin norme împărtășite privind comportamentul internațional acceptabil și, nu în ultimul rând printr-un mecanism de supraveghere de către un agent de control.

dorina226a4. Morgenthau,  Hans J.. Politica între națiuni: lupta pentru putere și lupta pentru pace / Hans J. Morgenthau;  Iași : Polirom, 2007. – 560 p.

Operă capitală a lui Hans J. Morgenthau, Politica între națiuni a impus relațiile internaționale ca disciplină științifică după cel de-al doilea război mondial. Teza centrată este aceea că politica internațională e în esență o luptă pentru putere, care oamenii încearcă de secole să o modereze – de aici importanța dreptului internațional, a moralității internașionale, a diplomației.

dorina2226a5. Mureșan, Sabin. Prin război spre pace: Un drum închis / Neagu Udroiu. – S.n.: Patrir Eikon, s.n..  – 136

Războiul este un blocaj mental, incapacitatea minții umane de a găsi soluțiile creative, pașnice, pline de emaptie în cadrul unui conflict. Pacea pozitivă nu este doar opusul războiului, ci efortul zilnic în fiecare aspect al vieții de a depăși în mod nonviolent conflictele pe care le avem cu noi înșine, cu mediul înconjurător, cu ceilalți, cu Dumnezeu. Pacea este o decizie individualăși în același timp una a comunității, este o decizie morală și una politică. Pacea este acțiune, mai mult decât tiradele exaltate, porumbei albi și ramurile de măslini. Pacea este o provocare enormă pentru noi toți și o dovadă a evoluției speciei umane.

dorinaa6. Stoica, Gheorghe Lencan. Cultură, Umanism, Pace / Gheorghe Lencan Stoica. – Bucureşti : Ed. Militară, 1989. – 215 p.

Edificarea unei lumi a păcii reprezintă cea mai importantă și actuală preocupare a omenirii. În pătrunzătoarele analize ce caracterizează documentele programatice ale politicii noastre se întâlnește, în acest sens, o formulare foarte sugestivă: “Lupta pentru dezarmare și pace constituie problema fundamentală a prezentului și viitorului umanității. Cât timp se vor menține armele nucleare se va menține și pericolul unui război nuclear, care va duce la distrugerea întregii omeniri.

dori8na2226a7. Udroiu, Neagu. O șansă Păcii / Neagu Udroiu. – Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1989. – 258 p.

Reporter special la Națiunile Unite, Udroiu Neagu, face Apel către oricine dorește să cunoască ce gîndesc românii de toate profesiile și de toate vîrstele, astăzi, cînd în fața omenirii întregi se detașează drept crucială opțiunea pentru calea războiului sau calea păcii, Apel care a devenit document oficial al ONU. Acesta poartă în filigranul său frumusețea, greutatea, dorința și speranța a optsprezece milioane de oameni care privind în urmă și-au văzut fiecare părinții și frații, moșii și strămoșii purtați în războaiele de-a lungul veacurilor și al mileniilor. 

dorina2a8. Youth for peace: Tinerii pentru pace: Dialog civic. – Tiraspol, 2004. – 364 p.

La 22-26 aprilie în orașul Tiraspol a a avut loc trainingul internațional “Tineretul pentru pace: dialogul civil”, la care au participat aproximativ 100 de studenți, lideri ai ONG-urilor, cât și experți internaționali și locali din diferite orașe și raioane din Transnistria, Moldova și Găgăuzia.

Participanții acestei întâlniri au fost finaliștii concursului de lucrări, pe tema păcii și dialogului civil, care a avut loc în decurs de jumătate de an în Moldova, Transnistria și Găgăuzia. În cadrul trainingului tinerii au elaborat mini proiecte pentru realizarea inițiativelor civile în regiunile sale. Cele mai bune publicații au fost editate în volumul final prezent în trei limbi: rusă, română și engleză.

 

Reclame

Lansarea romanului „Forţa iubirii” (vol. II) de Ana Onică


14068207_496196180587925_3408541280508667146_nAutoarea cărţii Forţa iubirii ne-a invitat la Biblioteca Centrală la ora ei de lumină. Deşi este cunoscută mai mult ca autoarea unor manuale de limbă română, iar uneori mai scrie şi poezii, Ana Onică a avut acea forţă pe care noi o numim „Forţa iubirii” pentru a edita primul ei roman. Mereu era gata să le povestească nepoţilor, rudelor cât şi prietenilor de familie destinul dramatic al femeilor din familia sa, iar la un moment dat şi-a propus să înşire aceste mărturii cutremurătoare şi impresionante într-o creaţie de amploare.

Omul se poate înălţa prin puterea binelui, iubirii şi credinţei. Acesta este mesajul romanului. Autoarea scrie cu inspiraţie pagini inedite despre cinci femei, cinci generaţii şi un singur destin.

O carte care îşi găseşte cititorul în ţară, dar şi peste hotare e un succes, pentru că autoarea ne-a sugerat anumite experienţe, lecţii de viaţă pentru ca să ne învăţăm a iubi. Sentimentul care desigur că tronează în această carte este dragostea, pasiunea pe care autoarea le-a oglindit în fiecare personaj în parte.

După editarea primului volum, autoarea a cucerit cititorul prin subiectul incitant, prin personaje care fac legătura cu trecutul, adică cu 14046130_496196123921264_8000990594210762157_nstrăbunica şi mama, femeile care au suferit din cauza războiului, foametei, deportărilor în Siberia. Autoarea spune că a retrăit anumite momente alături de eroii romanului, a plâns alături de ei şi s-a bucurat împreună cu ei, a trăit într-un fel viaţa lor. Multe dialoguri pe care le-a folosit în roman o reprezintă pe ea însăşi pentru că şi ea le folosea în viaţa de zi cu zi.

Autoarea ne-a mărturisit: „Scriu mai mult noaptea pentru că atunci pot fi împreună cu personajele, lupt împreună cu ei şi mă las mângâiată de frumos.”

Volumul reuneşte şi momente trăite despre istoria recentă, cucerirea independenţei, iar mai apoi, dezamăgirea oamenilor care au plecat la muncă peste hotare. În toate încercările prin care trec eroii, în final învinge iubirea adevărată.

Volumul II, are aceleaşi linii de subiect, desigur cu apariţia altor personaje. Volumul este mai plin de lumină, deoarece personajele au demonstrat că cei care cred şi luptă pentru fericirea, destinul şi iubirea lor reuşesc până la urmă să obţină ceea ce îşi doresc.

13962670_496196300587913_9186770125287509014_n„Romanul mai poate fi numit şi un fel de balansare între Ana Onică şi personajul – Anca. Şi aici depinde cu cine ţine cititorul, această balansare a căpătat aşa o senzaţie sau dorinţă numită într-un cuvânt „neaflarea”, şi ea are loc atunci când cititorul vrea să deie de o carte sau de viaţa personajului” a afirmat dnul Gabriel Mardare.

În roman mai este prezentă şi aşa fel de balansare între: limba rusă şi cea română, iar Anca trăieşte în conflict cu această limbă, să zicem aşa întortocheată: Aşa eşti şi vseo; Vrea să ajungă şi el crutoi; Am sărit de parcă m-a stropit cineva cu ucrop.

Anca este şi sub presiunea limbii italiene de jur împreujur. Fiecare autor este legat de un anumit loc şi poate să se aclimatizeze cu un anumit public. La fel şi bunele sentimente, nu sunt de ajuns să le ai, ele trebuie să fie tratate potrivit, de altfel nu vor fi înţelese de către cititor. Fiecare cititor îşi creează propria lui sculptură despre un personaj.

Scriitoarea Dorina Codreanu ne spune că a rămas plăcut impresionată de roman, doar că a rămas puţin dezamăgită de faptul că în primul volum Anca era cu Damian şi se părea că nimic nu-i va despărţi, însă în cel de-al doilea volum s-a schimbat totul, e deajuns doar să te lovească odată viaţa şi de îndată trebuie să o iei de la capăt.14054463_496196387254571_8325186550360383263_o

Diana Decuseară, actriţă la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” ne-a impresionat prin cântecul ei dulce interpretând dragostea de mamă pe care o avea şi personajul principal Ancuţa.

Şi nu în ultimul rând, Diana Ciugureanu-Zlatan, preşedintele Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova, ne-a impresionat prin nenumăratele mulţumiri şi diplome pe care i le-a oferit Anei Onică, urmată de Gabriel Mardare, Ion Lascan şi Vladimir Sărătilă.13939595_496196460587897_1234933592486443041_n

„Noi parcă suntem o familie în organizaţia noastră. Sunt sigură că Dumnezeu ne-a binecuvântat aici, vă mulţumesc pentru că sunteţi şi pentru că aveţi forţa iubirii” afirmă Diana Ciugureanu-Zlatan.

Ana Onică susţine că ea a avut întâlniri cu lacrimi ale fetelor care se regăseau în personajul principal şi aveau sute de întrebări la ea, la care autoarea răspunde astfel: „Cititorii pot avea întrebări, dar trebuie să aibă mai multe 14064123_496196070587936_2046606926745335464_nrăspunsuri decât întrebări.”

În concluzie, autoarea ne transmite un mesaj foarte emoţionant şi frumos: „După întâlnirea cu cititorii mei, am înţeles şi am văzut multe, în urma scrierii primului volum unde am descris ţara care seamănă cu o ciubotă, în cel de-al doilea am înţeles că la noi nu este mai urât şi putem să vedem şi frumuseţea, doar că trebuie să fim mai atenţi la cei dragi şi la alţii. Atunci îmi vine să strig în gura mare: Oameni buni fiţi atenţi, că putem fi mai buni, mai generoşi cu alţii! Deci, să nu ne gândim doar la noi, la sufletul nostru, dar şi la cei dragi.”

Romanul oferă şansa celor plecaţi peste hotare, şansa de a crede că vor putea reveni înapoi, vor găsi legătura cu rădăcinile de unde au plecat, cu cei dragi lor şi se pare că este o bucurie pentru autoare că cititorii şi mai ales cititoarele pot să se regăsească în acest roman.14063988_496196583921218_6749572731208941722_n

Lumea și miracolul ei


TineriMulțimea în care ne confruntăm azi ne spune adevărul nostim că ,,ceea ce avem, aceea ne și merităm” însă datorită tinerilor de azi, ce au o capacitate ireversibilă, ne conduc într-o societate nouă și mai frumoasă decât cea precedentă.  Tinerețea este considerată mult mai mult decât o perioadă a vieții, deoarece prin  faptul că ești tânăr poți închide multe căi a lumii neîmplinite și să te dedici în totalitate unei lumi colorate, pline de viață, neregretând de nici o fabulă scrisă cu pensula inimii. Atunci putem admira din plin tinerii și aspectele lor prielnice.

Adevărul este că tinerii își iau avântul spre un drum mai bun și mai fericit înlăturând  unele aspecte a moralităţii de care astăzi, poate, într-o măsură ne sunt nostalgice. Totuşi admiraţia tinerilor de azi este prevazută de mai mulţi factori. Ei şi-au creeat o lume plină de miracole, unde mănuiesc cu ușurință tehnologiile noi şi cantitatea de informaţie. Astfel, datorită acestor tineri talentaţi care ţin în piciore viitorul şi dezvoltă lumea întreagă, au fost fondate o mulțime de organizaţii care oferă oportunităţi tinerilor. Una dintre aceste organiţaţii este AEGEE – Chișinău (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe), utilizatori și prieteni ai Bibliotecii Municipale,  ce  promovează o Europă unită, democrată și egală în fața legii, fără granițe fizice și culturale. Săptămînal tinerii din cadrul AEGEE organizează sute de conferințe, training-uri și evenimente culturale, precum și numeroase acțiuni de susținere a intereselor studenților europeni. Biblioteca Centrală sprijină tânăra generație și a primit cu drag desfășurarea evenimentului pe data de 11.08.2015, o discuție a clubului AEGEE – Chișinău, unde s-au promovat valorile europene în concordanță cu valorile vieții umane.Tineri

Tinerii Republicii Moldova sunt ca o perlă pentru o țară atât de mică și capabilă spre un viitor mai bun. Aceștia au o mulțime de oportunități privind perspectiva și cultura în care fiecare din noi aduce un impuls al său construind o capodoperă a vieții.

Biblioteca Centrală felicită toți tinerii Republicii Moldova, dăruindu-le mult optimism și încredere în ziua de mîine!!!