Arhive autor: bibliotecacentrala

Ziua Limbilor Europei


Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul / multilingvismul, învăţarea limbilor străine pe durata vieţii. Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv să atragă atenţia publicului asupra importanţei învăţării limbilor străine şi să îl sensibilizeze cu privire la existenţa şi valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajînd învăţarea lor.

În fiecare an, pe data de 26 septembrie se celebrează Ziua Limbilor Europene. Cu această ocazie, vă prezentăm o expoziţie virtuală la această temă.

Limbile anglo-saxonice

Nicolae, Octavian. Willkomen! Manual de conversaţie în limNicolae_Willkommen! Manual de conversatie in lb germanaba germană / Octavian Nicolae. – Iaşi : Polirom, 2005. – 223 p.

Lucrarea de faţă este utilă tututor celor interesaţi de studierea limbii germane: elevi, studenţi, turişti sau oameni de afacer. În acest manual veţi găsi structurile gramaticale de bază, cuvinte de vocabular şi dialoguri, dar şi aplicarea aspectelor teoretice în practică.

Nicolae, Octavian. Dicţionar de gramatică a limbii germane / Octavian Nicolae. – Iaşi : Polirom, 2002. – 328 p.

„Lucrarea de faţă reprezintă intersecţia celor două domenii: gramatica şi vocabularul. Sînt prezentate atît principalele categorii gramaticale, cît şi anumite elemente de lexion, şi anumite elemente de lexion, şi anume particulele care îndeplinesc mai multe funcţii gramaticale. Deşi în dicţionare ele reprezintă o parte neînsemnată, datorită marii lor frecvenţe în vorbire cuvintele descrise în lucrarea de faţă constituie osatura tuturor enunţurilor. Densitatea lor în texte este un argument pentru necesitatea cunoaşterii lor. În acelaşi timp, ea face posibilă însuşirea lor. Majoritatea articolelor din acest dicţionar descriu structuri din limba germană, servind în primul rînd înţelegerii. Deosebit de extinse sînt listele privind recţiunea verbelor, a adjectivelor şi a substantivelor” se afirmă în Cuvînt înainte.

Dicţionarul are două capitole: Noţiuni de ortografie şi ortoepie şi Dicţionar de gramatică a limbii germane. La final, găsiţi şi un index.

Nicolae, Octavian. Limba germană. Prima ta gramatică / Octavian Nicolae. – Iaşi : Polirom, 2003. – 160 p.

Lucrarea de faţă este destinată celor interesaţi să înveşe limba germană. Seria „Prima ta gramatică” sintetizează şi exemplifică noţiunile teoretice fundamentale: alfabetul, substantivul, articolul, pronmele, adjectivul, verbul, adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia, particulele, propoziţia, topica propoziţiei germane şi fraza.

Nicolae, Gertrud. Germana pentru Germania. Un manual pentru oricine doreşte să călătorească sau să muncească în Germania / Gertrud Nicolae, Octavian Nicolae. – Iaşi : Polirom, 2004. – 336 p.

„Cartea este structurată pe două secţiuni. În prima, axată predominant pe structurile simple, pe morfologie, se face o sumară trecere în revistă a structurilor gramaticale din limba germană, insistîndu-se pe diferenţele faţă de română. Această secţiune, ce mai include fraze şi expresii, plasîndu-se la intersecţia sintaxei şi practicii, porneşte de la funcţiile limbii, descriind cele mai frecvente şi totodată cele mai simple forme de a exprima principalele intenţii comunicative.

A doua secţiune pune la dispoziţia cititorilor materialul necesar, lexicul, structurat, pe cîmpuri tematice, ce îmbină semantica (vocabularul) cu situaţiile practice” afirmă autorii în Cuvînt înainte.

Dragomir_Germana rapidaDragomir, Corina. Germana rapidă: curs practic / Corina Dragomir. – Constanța : Steaua Nordului, 2005. – 222 p.

Cursul practice oferit în lucrarea data se adresează începătorilor, dar și celor intresați să-și amintească limba germană.  Germana rapidă conține următoarele capitol: alfabetul, pronunția, accentul, 34 de lecții și un compendiu de gramatică.

Fiecare lecție începe cu un text sau dialog, temele fiind diverse cu situații obișnuite cu care te poți confrunta în Germania: formule de salut, călătorie cu trenul ori avionul, masa la un restaurant etc. Vocabularul cuprinde cuvintele cele mai importante din text cu traducere n limba română. Paralel, fiecare lecție cuprinde explicații gramaticale, venite în ajutorul de a înțelege atît textul , cît și exprimarea corectă și noțiunile importante ale gramaticii limbii germane. Evident că sunt cuvinte și expresii referitoare la tema lecției respective. Cartea are și un CD.

Nicolae, Octavian. Gramatica contrastive a limbii germane / în vol. – Octavian Nicolae. – Iași : Polirom.

Vol. 1. – Vocabularul. – Ediția a II-a revăzută și adăugită. – 2004. – 319 p.  Nicolae_Gramatica constrastiva a lb germane

“Lexicul unei limbi constituie un system structurat sub aspect formal și semantic. Cunoașterea structurii formale a vocabularului pentru o abordare călăuzită de principia raționale” afirmă autorul cărții în Cuvînt înainte.

Lucrarea face referință la următoarele aspecte: Structura lexicală a substantivelor; Structura lexicală a verbelor; Structura lexicală a adjectivelor; Structura lexicală a părților de vorbire neflexibilă.

Leca_limba germana pentru afaceriLeca, Magdalena. Limba germane pentru afaceri / Magdalena Leca; Lora Constantinescu. – Iași : Polirom, 2004. – 288 p.

Lucrarea este destinată studenților de la facultățile de științe economice și oamenilor de afaceri.

În această lucrare găsiți termini de specialitate, structure specific limbajului de afaceri; noțiuni gramaticale de bază, dialoguri, modele de scrisori comerciale.

 

 

Strutz, Henry. 501 verbe germane / Henry Strutz; trad.: Cătălina Popovici. – Iași : Strutz_501 verbe germanePolirom, 2009. – 694 p.

Lucrarea de față este o metodă simplă și dinamică de învățare a verbelor limbii germane. În carte găsiți 501 verbe ale limbii germane, ordonate alfabetic, conjugate la toate modurile și timpurile; expresii și propoziții cu verbele germanice; 55 de verbe esențiale ale limbii germanice, expresii și propoziții cu aceste verbe etc. lucrarea este destiantă elevilor, studenților, profesorilor și autodidacților.

 

Limba engleză

Crăciun-Ștefăniu, Alina-Antoanela. Limba engleză : simplu și eficient / Alina-Antoanela Crăciun-Ștefăniu; Radu Lupescu. – Iași : Polirom, 2009. – 207 p.

Lucrarea are 17 lecții care include noțiuni fundamentale de fonetică și gramatică și de îmbogățire a vocabularului. Lecțiile include informații despre alfabet, pronunție, articol, substantiv, pronume, corespondența timpurilor verbale, verbe modale etc.

Deși este un manual, lucrarea este destinată atît pentru începători cît și celorcare vor să își perfecționeze cunoștințele de limba engleză. Manualul include și un CD.

Dogaru, Corina. Bon appétit! : Limba engleză pentru ospătari, chelneri, recepționeri și barman / Corina Dogaru. – Iași : Polirom, 2005. – 286 p.

Lucrarea de față se adresează celor care lucrează în baruri și restaurant. Cartea are două secțiuni. Prima parte are 20 de lecții, dintre care 12 din ele se ocupă cu elemente ale vocabularului de bază în domeniu, iar celellate opt, fac referință la principalele “bucătării” de pe glob.  A doua parte reprezintă un compendiu de gramatică. Totodată, veți găsi un vocabular structurat pe arii tematice și trei anexe a țărilor și naționalităților, o listă de verbe neregulate și unități de măsură.

Lucrarea este destinată profesorilor, elevilor, studenților, angaților din domeniul restaurantelor și barurilor și tuturor celor interesați de terminologia din domeniu.

Proca_GRamatica practica a lb englezeProca, Rada. Gramatica practică a limbii engleze. Substantivul. Articolul. Adjectivul. Pronumele. Numeralul / Rada Proca. – Iași : Polirom, 2004. – 196 p.

Învățarea unei limbi străine este un process individual și depinde atît de personalitatea celui care o învață cît și de modul de receptare a dificultăților lingvistice. Lucrarea de față este destinată celor care își doresc să însușească, să învețe și să își consolideze cunoștințele de limbă engleză.

Veți afla informații utile despre substantivul, articolul, adjectival, pronumele, numeralul limbii engleze și utilizarea lor corectă.

 

 

Șaganean, Gabriela. Ghid de conversație roman-englez-rus / Gabriela Șaganean, Tamara Matei, Daniela Pascaru. – Chișinău : Epigraf, 2007. – 95 p.

Ghidul este divizat în compartimente tematice și va facilita căutarea  cuvintelor și a expresiilor. Sunt diverse de conversație, care sunt însoțite de o serie de cuvinte care vor îmbogăți cunoștințele. Temele cuprind formulele de politețe, vremea, timpul, mijloacele de transport, la hotel, aeroport și poștă, călătiriile cu autocarul, mașina și trenul,  învățămînt,  învățămînt etc.

Verbele limbii engleze / trad.: Geanina Tivdă. – București : Litera Internațional, verbele limbii engleze2013. – 256 p.

Volumul se concentrează pe modul de formare și utilizare a verbelor. Capitolele din prima parte a lucrării au scopul de aprofundare a studiului structurii verbului. În partea a doua a cărții, este pus accentual pe structura verbal, considerate a fi dificilă, așa-zisele “phrasal verbs” (verbe complexes au compuse cu particular). Totodată, veți găsi un capitol consacrat utilizării particulelor, ilustrat prin exemple și prin traducerea lor.

În lucrare, sunt analizate și exemplificate în context peste 1000 de verbe.

 

 

English today: curs de engleză (carte, DVS şi CD audio): în 26 vol. – Bucureşti : Litera Internaţional.

English today se compune din 22 de apariţii, distribuite după următoarele nivele:

 • Începători: 4 apariţii;
 • Elementar: 4 apariţii;
 • Intermediar 1: 4 apariţii;
 • Intermediar 2: 5 apariţii;
 • Avansat: 5 apariţii.

Fiecare apariţie se compune din trei instrumente interconectate, care vizează atingerea obiectivelor specifice de studiu.

Volumul 1:  Nivelul începător. – 2010. – 96 p.

Volumul 1 are 3 lecţii: That’s life. The American guy; That’s life. An old flame; That’s life. Hurry up! La final, vedeţi Programe TV – Let’s start: Welcome to the team. Cinema: George Cloony.

english today_2corectVolumul 2:  Începători nivel doi. – 2010. – 96 p.

Volumul 2 are 3 lecţii: That’s life. A bedroom with a difference; There’s a time for work and a time for play; That’s life! Tell me about your job. La final, vedeţi Programe TV – Let’s talk: Low cost airlines; Sport: Football training.

Volumul 3:  Începători nivel trei. – 2010. – 96 p.

Volumul 3 are 3 lecţii: That’s life. What are your interests?; That’s life. Two’s company, three’s a crowd! La final, vedeţi Programe TV – Dubai, a new destination; Music: Sing a song.

Volumul 4:  Începători nivel patru. – 2010. – 96 p.

Volumul 4 are 2 lecţii: That’s life. Problems with father; That’s life. – Clean up time! Pe final, vedeţi Programe TV – Let’s talk: Work-life balance; Let’s talk: Speed dating.

Volumul 5:  Elementar nivel unu. – 2010. – 96 p.

Volumul 5 are 3 lecţii: That’s life. My career comes first; That’s life. Lost in London? Pe final, vedeţi Programe TV – Travel: Around the world; Let’s talk: The generation gap.

Volumul 6:  Elementar nivel doi. – 2010. – 96 p.

Volumul 6 are 3 lecţii: That’s life. Unrequited love; That’s life. An interesting survey; That’s life. I need a break. Pe final, vedeţi Programe TV – Music: John Lennon; Let’s talk: Bill Gates.

Volumul 7:  Elementar nivel trei. – 2010. – 96 p.

Volumul 7 are 2 lecţii: That’s life. What shall we do?; That’s life. A special present. Pe final, vedeţi Programe TV – Cinema: Sundance Film Festival; Let’s talk: E-learning.

Volumul 8:  Elementar nivel patru. – 2010. – 96 p.

Volumul 8 are 2 lecţii: That’s life. Stage fright; That’s life. Truth will out. Pe final, vedeţi Programe TV – Sport: All about rugby; Travel: Air travel without the stress.

Volumul 9:  Intermediar nivel unu. – 2010. – 96 p.

Volumul 9 are 3 lecţii: That’s life. Chilling out; That’s life. The latest hair style; That’s life. – This is my aunt Carolina. Pe final, vedeţi Programe TV – Let’s talk: The city or the countryside?; Let’s talk: Strawberry Whip.

Volumul 10:  Intermediar 1 nivel doi. – 2010. – 96 p.

Volumul 10 are 3 lecţii: That’s life. Something odd’s going on; That’s life. Off to Japan; That’s life. Life’s confusing. Pe final, vedeţi Programe TV – Travel: Capsule hotels; Cinema: Bollywood.

Volumul 11:  Intermediar 1 nivel trei. – 2010. – 96 p.

Volumul 11 are 2 lecţii: That’s life. Respect the house rules; Artistic licence. Pe final, vedeţi Programe TV – Weather: Climate range; Kitchen: Planning meals.

Volumul 12:  Intermediar 1 nivel patru. – 2010. – 96 p.

Volumul 12 are 2 lecţii: That’s life. Are you really sisters?; That’s life. One of those days. Pe final, vedeţi Programe TV – Let’s talk: The City of London; Let’s talk: Migration.

Volumul 13:  Intermediar 1 nivel unu. – 2011. – 96 p.

Volumul 13 are 3 lecţii: That’s life. Decisions, decisions; That’s life. Happy birthday; That’s life: Time for a show down. Pe final, vedeţi Programe TV – Kitchen: Everything but the kitchen sink; Let’s talk: India and China.

Volumul 14:  Intermediar 2 nivel doi. – 2011. – 96 p.

Volumul 14 are 2 lecţii: That’s life! What am I going to do?; That’s life! Dreams can come true. Pe final, vedeţi Programe TV – Cinema: Casablanca; Travel: Ethical travel.

Volumul 15:  Intermediar 2 nivel trei. – 2011. – 96 p.

Volumul 15 are 2 lecţii: That’s life! What am I going to do?; That’s life! Dreams can come true. Pe final, vedeţi Programe TV – Cinema: Casablanca; Travel: Ethical travel.

Volumul 16:  Intermediar 2 nivel patru. – 2011. – 96 p.

Volumul 16 are 2 lecţii: That’s life! Who can clean best; That’s life! Old love, new love. Pe final, vedeţi Programe TV – The world’s most expensive violin; Weather: New ice age in England.

Volumul 17:  Intermediar 2 nivel cinci. – 2011. – 96 p.

Volumul 17 are 2 lecţii: That’s life! A secret from the past; That’s life! Ghost hunting. Pe final, vedeţi Programe TV – Kitchen: Table setting; Let’s talk: E-commerce: business on the Internet.

Volumul 18:  Avansaţi nivel unu. – 2011. – 96 p.

Volumul 18 are 2 lecţii: That’s life! A beautiful country house; That’s life! Until the next reunion. Pe final, vedeţi Programe TV – Sport: Golf; Travel: St. Petersburg – White Nights.

Volumul 19:  Avansaţi nivel doi. – 2011. – 96 p.

Volumul 19 are 2 lecţii: That’s life! Together again; That’s life! Life’s stranger than fiction. Pe final, vedeţi Programe TV – Let’s talk: You’ve won 20 million!; Kitchen: Preserves.

Volumul 20:  Avansaţi nivel trei. – 2011. – 96 p.

Volumul 20 are 2 lecţii: That’s life! First love; That’s life! Love works wonders. Pe final, vedeţi Programe TV – Let’s talk: Change management!; Cinema: Star Wars.

Volumul 21:  Avansaţi nivel patru. – 2011. – 96 p.

Volumul 21 are 2 lecţii: That’s life! Playing had to get?; That’s life! Life’s full of surprises. Pe final, vedeţi Programe TV – Music: The Royal Opera House, London; Travel: Volunteer holidays.

Volumul 22:  Avansaţi nivel cinci. – 2011. – 96 p.

Volumul 22 are 2 lecţii: That’s life! It’s not like you think!; That’s life! Opportunitz knocks. Pe final, vedeţi Programe TV – Sport: Wimbledon; Kitchen: Wine-tasting.

Volumul 23:  Business nivel unu. – 2011. – 96 p.

Volumul 23 are 5 lecţii: The job interview; Minor tasks and big results; A model colleague; So much to learn; How to conquer new markets.

Volumul 24:  Business nivel doi. – 2011. – 96 p.

Volumul 24 are 5 lecţii: Dealing with a market crisis; Joking on the telephone; Crossed signalsM; An unexpected proposal; The main thing is to be clear!

Volumul 25:  Business nivel doi. – 2011. – 96 p.

Volumul 25 are 4 lecţii: How to develop a winning business plan; The Internet era; Big changes ahead; Major changes in the office!; Business skills.

Volumul 26:  Business nivel doi. – 2011. – 96 p.

Volumul 26 are 4 lecţii: Delivery mistakes; Enough surprises!; A new position; Welcome Victoria!

 

Această prezentare necesită JavaScript.

Limbile romanice

În categoria limbi romanice am inclus limbile italiană, spaniolă, franceză şi română.

Limba italiană


Aioane_Limba italianaAioane, Mirela. Limba italiană. Exerciţii de gramatică şi vocabular / Mirela Aioane. – Iaşi : Polirom, 2005. – 188 p.

Lucrarea Limba italiană. Exerciţii de gramatică şi vocabular se adresează celor care doresc să-şi verifice şi să-şi perfecţioneze cunoştinţele practice de limbă italiană şi poate fi folosită ca material auxiliar în paralel cu orice manual sua curs teoretic. În lucrare veţi afla ce este articolul, verbul, prepoziţia, pronumele, infinitivul.

De asemenea, mini-testele propuse au un grad de  dificultate mediu şi acoperă aspectele esenţiale ale morfologiei, sintaxei şi vocabularului.

 

Aioane, Mirela. Dicţionarul principalelor verbe italiene şi construcţiile lor Aioane_Dictionarul principalelor verbe ital.specifice / Mirela Aioane, Angela Pintilie. – Iaşi : Polirom, 2005. – 213 p.

Dicţionarul cuprinde cele mai uzuale verbe italiene. Prin facilitarea unei exprimări libere şi corecte în italiană, lucrarea este utilă tuturor celor interesaţi de studierea aceste limbi: elevi, studneţi, profesorilor specializaţi, cît şi tuturor celor ce doresc să-şi consolideze cunoştinţele şi abilitatea de a conversa în limba italiană.

 

Condrea Derer, Doina. Limba italiană: dialoguri, texte, exerciţii / Doina Condrea Derer. – Bucureşti : Teora, 1999. – 320 p.

Condrea Derer_Limba italiana„Prezenta lucrare a fost concepută ţinîndu-se seama exclusiv de posibilele lacune şi dificultăţi de ordin lexical, semantic şi chiar gramatical ale numeroşilor cunoscători ai limbii italiene care au depăşit stadiul de începătopri. Ea poate fi folosită ca material de studiu şi de lucru în cadrul unor forme organizate, sub conducerea unui profesor, şi, în egală măsură, de autodidacţi. Lecţiile – structurate toate pe acelaşi model – cuprind două părţi. Prima este alcătuită dintr-un dialog pe o anumită temă, din care sunt extrase expresiile pentru care se impune transpunerea în limba română şi de o listă de antonime, pornind de la sugestiile textului, fiind ştiut că antonimia este o pîrghie sigură de sporire a cunoştinţelor lexicale” afirmă autoarea în Cuvînt înainte.

Italiana practică / Pierre Noaro, Henri Louzette, Paolo Cifarelli, Vincenzo D’Urso; trad.: Aida Ferencz. – Bucureşti : Niculescu, 2003. – 352 p.

Lucrarea Italiana practică are 40 de secţiuni a cîte 8 pagini care ilustrează anumite aspecte specifice vieţii cotidiene din Italia, fraze-tip însoţite de treducere şi vocabular, pentru fiecare situaţie în parte, texte şi exerciţii de verificare însoţite de cheie.

Limba italiană pentru medici şi asistente / coord.: Dana Grasso. – Iaşi :Polirom, 2005. – 384 p.

Cartea nu este un manual de medicină sau de pregătire a asistentelor medicală. În afare terminologiei de specialitate, veţi găsi modalităţi frecvente de interacţiune şi dialog cu pacientul. Deşi nu este un manual de limbă italiană, cartea se adresează celor care au nişte noţiuni fundamentale de gramatică italiană şi o cunoaştere elementară a limbii italiene.

Lucrarea are trei părţi:

 1. Corpul uman. Anatomie şi fiziologie (aparatul circulator, aparatul respirator, aparatul digestiv etc);
 2. Activitatea asistentei medicale (profilul profesional, spitalul, funcţi8ile vitale şi vegetative ale pacietnului etc.);
 3. Organizarea sistemului sanitar italian (Serviciul Sanitar Naţional).

De asemenea, la final mai găsiţi: abrevieri şi sigle; dizionario italiano-romeno; dicţionar român-italian.

Savu_Invatati italiana fara profesorSavu, Florin. Învăţaţi italiana fără profesor: curs practic / Florin Savu. – Constanţa : Steaua Nordului, 2010. – 493 p. + 1 CD

Lucrarea are 30 de lecţii, cu nivele de dificultate diferite şi este recomandat ca procesul studierii să urmeze structura manualului.

Lucrarea include alfabetul, pronunţia, verbul, articolul, aliziunea, accentul, substantivele, conjugările verbelor la indicativ prezent, prepoziţia articolată, numeralul cardinal , conjuncţia, etc.

 

Sălişteanu Cristea, Oana. Limba italiană: Corespondenţă comercială : 101 modele de scrisori / Oana Sălişteanu Cristea. – Iaşi : Polirom, 2004. – 214 p.

„Ca orice alt cod, şi limbajul comercial are nişte determinări stricte faţă de limba comună: un lexic nu excesiv de întins, dar foarte specializat, care trebuie asinilat printr-o bună aplicaţie; o gramatică mult mai puţin flecibilă; un întreg arsenal de formule şi fraze standard care trebuie alese cu atenţie în funcţie de situaţia de comunicare” afirmă autoarea în Cuvînt înainte.

Lucrarea este un manual de corespondenţă comercială în limba italiană şi se adresează celor ce au cunoştinţă de gramatică italiană. Lucrarea are două părţi:

 1. Structura scrisorilor de afaceri (La struttura delle lettere commerciali);
 2. Modele de scrisori comerciale (Modelli di lettere commerciali).

La final, veţi mai găsi: Abrevieri şi sigle italiene folosite în comerţ şi economie; Mic glosar român-italian de termeni coemrciali, economici şi financiari; Bibliografie selectivă.

Limba spaniolă

Scipione, Ileana. Limba spaniolă. Dicţionar de dificultăţi lexicale / Ileana Scipione. – Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. – Iaşi : Polirom, 2009. – 255 p.

Scipione_Lb spaniola. Dictionar de dificultati lexicale„Dicţionarul abordează grade diferite de dificultate ale lexicului spaniol, explicînd în limba română problemele pe care (la nivelul de bază al limbii) le întîmpină începătorii şi în limba spaniolă pe cele cu care  (la nivelele superioare ale lexicului) se confruntă avansaţii. Figurează în această lucrare o listă la zi de toponímicos şi gentilicios, o substanţială listă de cuvinte argotice şi din jargonul celor ce folosesc calculatorul; regimul prepoziţional al principalelor substantive, adjective şi verbe; modele de conjugare a majorităţii verbelor neregulate; scrierea cu majuscule sau minusculă; indicaţii de gen-număr şi de pronunţare-accentuare; greşeli curente de accentuare; greşeli curente de accentuare; cuvinte asemănătoare etc.” afirmă autoarea dicţionarului, Ileana Scipione.

Cazacu, Ana-Maria. Învățați spaniola fără profesor / Ana-Maria Cazacu. – Ediția a 5-a. – Constanța : Steaua Nordului, 2011. – Ediția a 5-a. – 430 p.

Este un curs practic și veți găsi ajutorul de care aveți nevoie. Acest curs este util CAzacu_Invatati spaniola fara profesortuturor celor interesați de studierea limbii spaniole și anume: însușirea pronunției, gramaticii și lexicul limbii. Fiecare lecție debutează cu un text propriu-zis, urmat de un vocabular explicativ, apoi urmează partea gramaticală, unde sunt explicate noțiuni fundamentale, dar și aspecte care pun probleme vorbitorilor nativi de limbă spaniolă. Partea Exerciții propune aplicații atît pentru partea de lexic, cît și pentru partea de gramatică. Fiecare lecție finalizează cu un set de proverbe importante în cultura spaniolă, glume sau ghicitori. În partea a doua a cursului găsiți structuri conversaționale utilizate în anumite situații de comunicare, partea a treia conține diverse texte literare și non-literare cu un grad mai mic sau mai mare de dificultate. Partea a patra, Compendiu de gramatică, cuprinde un tablou de conjugare a verbelor utilizate în mod frecvent în limba spaniolă la toate modurile și toate timpurile.

¡En espanol! ; Estella Gahala, Patricia Carlin, Audrey L. Heining-Boyton… Evanston : McDougal Littell, 2004. – 471, R-96 p.

En espanol!

Kendris, Christopher. 501 verbe spaniole / Christopher Kendris, Theodore Kendris. – Iași : Polirom, 2009. – 715 p.

Verbele incluse îm lucrare sunt ordonate alfabetic și sunt conjugate la toate modurile și timpurile. Cartea este utilă elevilor, studneților și autodidacților, oferind, totodată informații esențiale. Listele cu verbe se află la finalul cărții, în anexe. Modelele verbale au fost revizuite și includ material suplimentar în cazul mai multor verbe esențiale. La finalul cărții este un index spaniol-român și cuprinde peste 2100 de verbe, pe lîngă cele 501 din lista princiaplă. Lucrarea include o secțiune cu verbe care cer anumite prepoziții, dar șui un sistem simplu de transcrieri fonetice care are rolul de a vă ajuta să pronunțați corect cuvintele în limba spaniolă.

Lucrarea face referință verbul spaniol și aspecte de vocabular din Spania și țările Americii Centrale și Latine.

Loria_Rivel_El espanol en serioLoria-Rivel, Gustavo-Adolfo. El español en serio. Curs practic de limba spaniolă / Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. – Iași : Polirom, 2005. – Ediția a II-a revăzută. – 190 p.

Lucrarea este, de fapt, un manual și sintetizează gramatica limbii spaniole clasice și moderne și poate fi folosit de toți cei care doresc să învețe această limbă.

Autorul face referință la noțiuni de fonetică, pronunție, vocabular, morfologie și sintaxă, comunicare, conversație, exerciții și cheia tuturor exercițiilor.

 

 

Loria-Rivel, Gustavo-Adolfo. Limba spaniolă. Corespondența de afaceri / Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. – Iași : Polirom, 2005. – Ediția a II-a revăzută. – 190 p.

Concepută ca un manual, lucrarea constituie un instrument de lucru deosebit de util Loria_Rivel_Lb spaniola. Corespondenta de afaceriîn relațiile cu parteneri spanioli și sud-americani. […] Totodată, sunt analizate toate elementele obligatorii ale unei scrisori comerciale, de la indicațiile de pe plic pînă la componentele sale. Modelele de scrisori, însoțit de scheme generale și de liste cu “formule de asamblare” îl familiarizează pe cititorul interest cu lexical specializat și frazele standart folosite în diferite situații comunicaționale ce apar în raporturile de afaceri.

În manual, veți găsi modele de elemente componente ale unei scrisori de afaceri, circulare publicitare, oferte, comenzi, documente privitoare la plată, reclamații, corespondența privitoare la asigurări și corespondența comercială electronică.

 

Oprean_Bienvenidos! Manual de conversatie in lb spaniolaOprean, Oana. ¡Bienvenidos! Manual de conversație în limba spaniolă / Oana Oprean, Dragoș Cojocaru. – Iași : Polirom, 2004. – 205 p.

Este un manual pentru cititorii care vor să beneficieze de ceva mai mult decît un ghid de conversație. Cartea este alcătuită din mai multe lecții ce conțin dialoguri în diferite situații de comunicare însoțite de traducerea în limba română a textelor, de lexic și noțiuni de gramaticăa explicate la finele fiecărei lecții.

 

 

 

Popa, Cristina. Limba spaniolă. Prima ta gramatică / Cristina Popa, Dragoș Popa_Lb spaniolaCojocaru. – Iași : Polirom, 2005. – 189 p.

Seria Prima ta gramatică este destinată celor interesați să învețe limbile străine și sintetiyează și exemplifică noțiunile teoretice fundamentale de fonetică, morfologie și sintaxă. Veți găsi informații despre reguli de prounție, articolul, substantive, adjective, pronume, numerar, verb, adverb, prepoziție, conjuncție, interjecție și elemente de sintaxă.

 

 

spaniola practicaSpaniola practică / Julian Garavito; Christian Régnier; José-Maria Marrón, Juan Torralbo; trad.: Dana Hădăreanu. – Bucureşti : Niculescu, 2003. – 351 p.

„Lucrarea Spaniola practică prezintă, sub formă de dialoguri, 40 de situaţii din viaţa de zi cu zi din Spania şi din America Latină. Dialogurile au fost scrise şi traduse cu intenţia de autenticitate, făcînd apel la limba vorbită contemporană, care este, destul de des, departe de limbajul „academic” […] Spaniola practică permite însuşirea vocabularului şi a construcţiilor gramaticale utilizate cotidian înb Spania şi în America Latină. Această carte răspunde, deci, nevoilor celor care, avînd cunoştinţe elemetnare de spaniolă, doresc să se exprime mai natural şi să-şi îmbogăţească vocabularul. Ea se adresează, de asemenea, călătorilor şi turiştilor care trebuie să facă faţă problemelor de comunicare” se afirmă în prezentarea cărţii.

Sunt texte pe diferite subiecte: aeroport, traficul urban, la restaurant, la bancă, la cumpărături, tîrguri şi sărbători, în camping, pe şosea etc.

 

Limba franceză

Anghion_Lb francezaAghion, Letiţia. Limba franceză / Letiţia Aghion; Camelia Badea. – Iaşi : Polirom, 2010. 335 p.

„Acest manual se adresează atît elevilor şi studenţilor care studiază limba franceză, cît şi adulţilor aflaţi în mediul profesional. Bazat pe o progresie riguroasă, este o excelenă metodă de învăţare pentru cei care fac „primii paşi” în studiul acestei limbi, însă permite, de asemenea, o abrodare secvenţială, adecvată pentru cei ce doresc să-şi reactualizeze sau să-şi completeze cunoştinţele” afirmă autoarele în Cuvînt înainte.

Lucrarea are 18 lecţii şi conţine texte, lexic, acte de limbaj şi elemente de civilizaţie.

 

Aron, Luminiţa. Franceza economică şi de afaceri / Luminiţa Aron. – Bucureşti : Aron_Franceza economicaNiculescu, 2000. – 333 p.

„Acest manual se adresează atît elevilor şi tinerilor care se pregătesc pentru domeniul economic, cît şi tuturor celor care au studiat limba franceză la şcoală şi doresc să-şi îmbogăţească vocabularul cu termenii din franceza de afaceri şi să-şi perfecţioneze cunoştinţele de gramatică ” se afirmă în manual.

Bienvenue! Manual de limnba franceză. Nivelurile A1, A2, B1, B2 / coord.: Mira-Maria Cucinschi. – Iași : Polirom, 2010. – 410 p.

Este un manual de comunicare progesivă în limba franceză, pentru nivelurile începători, mediu și avansat. Manualul conține texte care ajută la dezvoltarea vocabularului, noțiuni de gramatică, teste-tip utile pentru pegătirea examenului DELF/DALF, nivelurile A și B și două CD-uri audio care conțin textile de dezvoltare a vocabularului.

Boboc_Invatati franceza fara profesorBoboc, Dora. Învăţaţi franceza fără profesor: curs practic / Dora Boboc. – Constanţa : Steaua Nordului, 2004. – 447 p.

„Volumul de faţă reprezintă un instrument foarte util pentru toţi cei care doresc să-şi însuşească limba franceză. Se adresează atît celor care au un nivel de competenţă minim sau mediu, dar şi celor mai iniţiaţi, cum ar fi studenţii din primii ani ai facultăţilor de Litere. În cazul celor dintîi, volumul trebuie parcurs de la prima pînă la ultima filă cu foarte mare seriozitate. Pentru cei din a doua categorie, primele lecţii nu sunt absolut necesare, decît dacă sunteţi intereaţi de explciaţiile de fonetică. În acest sens studenţii din primul an de la facultatea de Litere ar avea un real beneficiu pentru însuşirea temeinicăa regulilor de transcriere fonetică, datorită numeroaselor transcrieri fonetice pe care le pot găsi de la prima la ultima lecţie” afirmă autoarea în Cuvînt înainte.

Cursul practic are două părţi, iar pe final texte suplimentare.

Cuvinciuc, Elena. Le français pour toi / Elena Cuvinciuc. – Iaşi : Polirom, 2003. – Cuvinciuc_Le francais pour toi310 p.

„Prezentul ghid – sau manual – se adresează nu numai celor care merg în străinătate cu scopuri turistice, ci tuturor celor care pleacă în Franţa/Canada cu gîndul fie a-şi perfecta studiile, de a face u nstagiu într-un cadru universitar sau profesionaş, fie de a îmbrăţişa una din meseriile care sunt căutate în aceste ţări, şi anume: specialişti în domenii tehnice, medici, asistente medicale, lucrători în construcţii şi în agricultură, personal pentru firme de profil turistic, menajere şi dădace” afirmă autoarea în Introducerea ghidului.

 

Danaila_Lb franceza prin exDănăilă, Sorina. Limba franceză prin exerciții de traducere / Sorina Dănăilă, Ioan Bița. – Iași : Polirom, 2006. – 251 p.

„Lucrarea cuprinde traduceri cu nivele de dificultate mediu și ridicat a 30 de texte literare românești. Pentru același text se oferă trei versiuni de traducere, corespunzătoare unor game și registre diferite: varianta standart, pentru studenți/elevii începători, care studiază metodic limba franceză; varianta medie, pentru avansați; varianta literară, pentru avansați. Variantele sunt prezentate în tabeșe pentru a putea fi comparate mai ușor, fiecare versiune fiind comentată din punct de vedere gramatical și stilistic în partea a doua a cărții” afirmă autorii lucrării.

 

Examenele DELF/DALF, nivelurile A și B / coord.: Sorina Dănăilă; Mira-Maria Examenele DELF DALFCucinschi, Liliana Rusu, Corina Ungurean, … – Iași : Polirom, 2006. – 355 p.

Lucrarea oferă informații generale despre cele patru niveluri de competență de bază – A1, A2, B1, B2 – și propune activități aproximative celor din testele oficiale. Exercițiile au și răspunsuri (pot fi găsite pe CD, în lectura nativilor francezi și belgieni), iar cei interesați vor găsi modele de texte corespunzătoare diferitor niveluri de competență, strategii de abordare a anumitor probe, dar și sfaturi utile ce trebuie evitate.

 

 

 

Nitulescu_VErbulNiţulescu, Maria. Limba franceză: verbul: exerciţii / Maria Nuţulescu, Cristina Epure. – Bucureşti: Editura Booklet, 2008. – 144 p.

„Cartea de faţă este un auxiliar didactic de limbă franceză. Ea se adresează în şcoli franceza ca prima sau a doua limbă, dar şi persoanelor care doresc să-şi îmbunătăţească cunoştinţele de gramatică.

Exerciţiile sunt prezentate gradat, de la simplu la complex, putînd fi aplicate la diverse niveluri de cunoştinţe ” afirmă autoarele lucrării.

 

 

Odoviciuc, Anca-Aura. Franceza pentru Canada. Dosarul de emigrare. Pregătirea Odoviciuc_FRanceza pt Canadainterviului. Teste de evaluare / Anca-Aura Odoviciuc, Mira-Maria Cucinschi, cuvînt înainte: Iolanda Vasiliu. – Iași : Polirom, 2007. – 227 p.

Lucrarea este un ghid util care vă  poate ajuta să găsiți informațiile necesare pentru pregătirea dosarului, sfaturi utile legat de desfășurarea interviului și teste de limbă franceză. De asemenea, lucrarea are și un mic dicționar de termeni specifici francezei din Québec. Lucrarea face referință la Canada și Québec, pregătirea interviului, nivelul B2 de competență lingvistică conform Cadrului European și Comun de Referință.

 

Rujan_Curs practic de lb frRujan, Ștefania. Curs practic de limba franceză pentru Facultatea de Teologie / Ștefania Rujan, Cerasela Enache. – Târgoviște: Ed. Bibliotheca, 2006. – 253 p.

Curs practic de limba franceză pentru Facultatea de Teologie, cuprinde 24 de unități/lecții, avînd drept suport documente autentice – texte extrase din Biblioe. Selecționarea textelor s-a făcut după criteriul slujbelor religioase. Este vorba despre parabole, miracole săvîrșite de Iisus, epistole, pilde, viața, moartea și învierea lui Iisus, viețile sfinților etc… Fiecare unitate conține aproximativ 4-5 exerciții lexicale, o problemă de gramatică cu exerciții aferente” se afirmă în lucrare.

 

Rujan, Ștefania Viorica. Gramatica limbii franceze / Ștefania Viorica Rujan. – Rujan_GRamatica lb francezeTârgoviște: Ed. Bibliotheca, 2006. – 253 p.

„Cartea oferă o sinteză a părților de vorbire, furnizînd un ansamblu de reguli a căror cunoaștere este absolut necesară pentru a vorbi și a scrie corect în limba franceză. Lucrarea are nouă capitole care fac referință la gramatica limbii franceze: articolul, pronumele, verbul, adverbul, prepoziția, conjuncția etc.”


 

 

 

 

Limba română

Avram, Mioara. Cuvintele limbii române între corect și incorect / Mioara Avram. – Chișinău : Cartier,  2001. – 304 p.

În lucrarea de față, autoarea a optat pentru „tratarea la un loc , ca în dicționare, a aspectelor diferite legate de corectitudinea unui anumit cuvînt supus atenției, dar, în același timp, pentru discutarea cuvintelor pe grupări după conțint, într-o clasificare ce cu un termen de specialitate se numetșe onomasiologică (referitoare la expriamrea noțiunilor), considerînd că în felul acesta discuția este mai legată de viața reală a cuvintelor, care apar sistematizate pe domeniile lor de folosire și, implicit, pe domeniile de interes ale diverșilor cititori” afirmă autoarea în Cuvînt înainte.

Lucrarea are 15 capitole: Omul, locuința, alimentația, vestimetnația, școala, ocupații etc.

Bahnaru, Vasile. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia / Vasile Bahnaru; Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie. – Iași : Princeps Edi, 2011. – 383 p.

„Începînd cu finele anilor ’90 ai secolului (și mileniului!) trecut, problema limbii române și a funcționării limbilor în Republica Moldova a fost și arămas mai curînd o problema politică, decît științifică. Anume din aceste considerene, credem că ar trebui ca problemele referitoare la denumirea limbii române în Republica Moldova și cele ce țin de política de funcționare a limbilor pe teritoriul dintre Prut și Nistru să fie delegate ACademiei de Științe pentru a exclude imixtiunea politicului în problemele de știință” afirmă autorul Vasile Bahnaru în Cuvînt înainte.

Lucrarea are patru capitole:

 1. Probleme de lingvistică;
 2. Note etimologice;
 3. Din istoria lingvisticii;
 4. Probleme de sociolingvistică.

Calotă, Ion. Mică enciclopedie a românei corecte / Ion Calotă. – București : Niculescu, 2001. – 400 p.

Lucrarea Mică enciclopedie a românei corecte „este concepută ca o expunere concisă a principalelor chestiuni care constituie obiectul a şase discipline lingvistice legate între ele” afirmă autorul în Cuvînt înainte.

Lucrarea are trei părți: Termeni comuni, Nume proprii (Mic dicționar de nume proprii) și Varia.

Cazacu, Tamara. Cheia comunicării. Utilizarea verbelor în vorbire / Tamara Cazacu, Iulia Iordăchescu. – Chişinău : Integritas, 2008. – 256 p.

„Prezenta lucrare este concepută ca un auxiliar lingvistic destiant celor care vor să se exprime corect. Lucrarea este structurată pe tipologia conjugării verbelor, repartizate pe conjugări și verbe-model, dar și în ordine alfabetică. S-a realizat o selecție a cca trei mii de verbe care se întîlnesc frecvent atît în literatura artistică, cît și în limba vorbită, în mass-media, și în diferite situații de comunicare. […] Auxiliarul a fost elaborat în baza normelor limbii române literare prevăzute de Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al limbii Române, București, 1996. Dicționar explictiv ilustrat al Limbii Române, Chișinău, 2007 ș. a.” se afirmă în prefața lucrării.

Autorii fac referință la conjugarea verbelor  a avea, a fi, verbul a se bucura, conjugare-tip pentru diateza reflexivă (cazul acuzativ), verbul a-și aminti, conjugare-tip pentru diateza refelxivă (cazul dativ), verbe-tip de conjugarea I, a II-a, a III-a, a IV-a, lista verbelor în ordine alfabetică inclusă în lucrare și bibliografie.

Enciclopedia limbii române / Mioara Avram; Andra Șerbănescu, Mirela Theodorescu, Rodica Zafiu etc. – București : Univers enciclopedic, 2001. – 638 p.

Lucrarea Enciclopedia limbii române, „se caracterizează prin organizarea alfabetică, permițînd găsirea cu ușurință a infroațiilor căutate. Punctul ei de plecare l-au constituit articolele consacrate limbii române, precum și informațiile cu privire la această aceasta conținute în celelalte articole din Enciclopedia limbilor romanice. […] Structura articoellor este în general unitară, cu excepția acelora care, prin natura obiectului lor, impuneau un mod particular de tratare” afirmă Marius Sala în Cuvînt înainte.

Gramatica uzuală a limbii române / coord.: Teodor Cotelnic; redactori responsabili: Mioara Avram și Silviu Bereajn. – Chișinău : Litera, 2000. – 351 p.

„Prezenta gramatică este normativă prin faptul că structura limbii se descrie de pe poziția vorbirii normate, adică a folosirii mijloacelor de exprimare caracteristice formei literare a limbii române. În acest sens, orice gramatică are caracter normativ. În linii mari, norma în limbă nu este altceva decît statutul social de reglementare a utilizării vorbirii în cadrul societății în epoca dată. Întrucît norma este legată de folosirea limbii în procesul comunicării, scopul ei este de a asigura în exprimare reproducere „corectă” a sunetelor, a cuvintelor, a modului de construire a propozițiilor și a frazelor” se afirmă în prefața lucrării.

Lucrarea are următoarele părți: fonetica, morfologia, substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, prepoziția, conjuncția, interjecția, sintaxa.

Ungureanu, Violeta. Verbele tranzitice în limba română / Violeta Ungureanu. – Chişinău : Inst. De Filologie, 2008. – 188 p.

„Tema abordată în lucrarea de faţă ridică o serie de probleme care nu au cunoscut o rezolvare unanim acceptată, cum ar fi: definirea tranzitivităţii, opoziţia tranzitiv/intranzitiv, tranzitivitatea şi valenţa sintactică şi semantică a verbelor, tranzitivitata şi diateza etc.” Afirmă în introducerea cărţii.

Lucrarea are cinci capitole:

 1. Clasa verbelor tranzitive printre verbele limbii române;
 2. Clasificarea semnatică a verbelor tranzitive şi tipuri de actanţi;
 3. Verbe tranzitice din perspectivă valenţială;
 4. Verbele tranzitive în cadrul opoziţiei diateziale;
 5. Semantica derivatelor de la verbele tranzitive.

Vasilache, Gh. N. Ghid de ortografie, ortoepie şi morfosintaxă a limbii române. Exerciţii, teste şi soluţii / Gh. N. Vasilache. – Iaşi : Polirom, 2011. – 237 p.

„Lucrarea de faţă se înscrie în sfera acţiunii mai largi de îngrijire a limbii, repunînd în discuţie principalele probleme practice ale exprimării orale sau scrise, cărora programele şi manualele şcolare  nu le-a acordat atenţia cuvenită. Încercînd să umple această lacună, cartea de faţă, concepută nu ca o contribuţie teoretică la studierea ştiinţei limbii, ci ca un auxiliar practic al comunităţii, are, cel puţin în intenţie, un caracter aplicativ. Ea se adresează, în mod selectiv, tuturor categoriilor de vorbitori ai limbii române, indiferent de vîrstă, de nivel cultural sau de profesie” afirmă autorul în introducerea cărţii.Lucrarea are trei capitole: Scrierea şi pronunţarea; Lexicul şi Morfosintaxa. La final mai găsiţi teste recapitulative, răspunsuri, bibliografie şi patru anexe: Cum scriem, cum pronunţăm; forme flexionare corecte; mic dicţionar de paronime şi mic glosar de pleonasme.

Anunțuri

TRIPLĂ LANSARE DE CARTE: NINELA CARANFIL, VLAD POHILĂ, VALERIU RAŢĂ


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Biblioteca Centrală, bdul Ștefan
cel Mare și Sfînt, nr. 148) vă invită joi, pe 21 septembrie 2017, la ora
15:00, să ne onorați cu prezența Dvs. la lansarea următoarelor volume:

● CARANFIL Ninela. Bărbații din viața mea (eseuri, portrete de
creație, tablete, aduceri-aminte, omagieri) (Chișinău, 2017);

● POHILĂ Vlad. Elogiu lecturii (editoriale din revista BiblioPolis.
2003-2015) (Chișinău, 2017);

● RAȚĂ Valeriu. Vibrații ecologice (poezii pe tema ocrotirii și salvării
mediului) (Chișinău, 2017).

Moderator: Vlad POHILĂ, jurnalist, scriitor, lingvist.

Sînt invitați toți doritorii pasionați de viața și activitatea Ninelei
CARANFIL, Artistă a Poporului, de precizia și justețea cuvîntului
publicistic al lui Vlad POHILĂ, precum și de claritatea versurilor lui
Valeriu RAȚĂ.

Ziua de 21 septembrie 2017 va fi la Biblioteca Centrală o adevărată sărbătoare a cărţii, nu numai din motiv, că se vor lansa trei volume de carte bună, chiar dacă toate trei au subiecte diferite, ele sunt interesante  şi cognitive.

Cu siguranţă, că cititorul va avea o oră deosebită, fiind prezent la acest eveniment cultural. Vă aşteptăm cu drag la Biblioteca Centrală.

Traficul de fiinte umane


DSC_0718.JPGTraficul de ființe umane a devenit una dintre cele mai importante probleme ale societății de astăzi. Iar în acest sens este foarte util să fim informați. Pentru a cunoaște mai bine acest subiect, astăzi, un grup de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, ai Centrului de Excelență în Industria Ușoară au luat parte la o lecție publică cu denumirea: Traficul de fiinţe umane. Moderatoarea evenimentului, Eugenia, de asemenea voluntar La Strada, a început discuția prin a defini noțiunea trafic de ființe umane.

DSC_0745.JPGLa Strada, organizația non-guvernamentală care există pentru a asigura şi promova protecţia drepturilor, consideră traficul de ființe umane o încălcare a drepturilor omului și aceasta trebuie tratată corespunzător.

În acest sens, actualul eveniment a explorat problemele de bază legate de traficul de ființe umane, inclusiv cauzele și etapele acestuia. La fel ca toate discuțiile despre traficul de ființe umane, moderatorul a abordat problema, precum și modalitățile de rezolvare a acesteia. Participanții întrunirii au ajuns la concluzia că anume categoriile de persoane care aparțin grupurilor cele mai vulnerabile sunt amenințate să devină victime ale sclaviei umane.

În ultimii ani, conform datelor furnizate de raportul UNODC pentru Republica Moldova, fenomenul traficului de fiintțe umane a scăzut pe segmentul traficului de ființe umane în general, dar a rămas neschimbat pe segmentul traficului de copii. În acest sens, Republica Moldova continuă să întreprindă eforturi pentru a minimiza fenomenul, bazându-se pe expertiza și profesionalismul principalilor actori implicați, aceastea fiind salutate în ultimul raport GRETA și în raportul privind traficul de persoane al Departamentului de Stat SUA.

Sursa: http://lastrada.md/rom/traficul-de-fiinte-umane