Publicat în prezentare de carte

Felicitas Hoppe


Felicitas Hoppe was born in Hamelin, Lower Saxony, and grew up there. After her Abitur she studied literature, rhetorics and theology: from 1982 to 1984 at the Eberhard Karls Universität in Tübingen, from 1984 to 1986 at the University of Oregon and from 1987 to 1990 at the Freien Universität Berlin. In 2006 she was a visiting scholar at Dartmouth College. She worked as a dramaturge and journalist. Since 1996 she has been a freelance writer living in Berlin.

Zum Buch:

Die Ladung hat Priorităt„, so werden die Passagiere an Bord des namenlosen Frachters beschieden, der von Hamburg aus einmal um die Welt iahrt. Die Passagiere werden zwar transportiert, aber sie haben keine Aufgabe an Bord. Sie sind eben „zahlende Găste”. Warum, so fragt der erzăhlende Gast, unternimmt man denn uberhaupl eine solche Reise? Auf diese Frage weiB auch Pigafetta keine Antwort, der es doch eigentlich wissen muBte: Antonio Pigafetta umsegelte selbst einmal auf einer waghalsigen Expedition unter Fernando Magellan den Globus – eine Expedition, bei der die meisten Matrosen und Schi ffe auf See blieben. Auf der Fahrt lassen sich viele Fragen nur durch behaniiche Beobachtung losen: Warum scheint niemand zu wissen, was sich in den Containern befindet, die das Schiff geladen hat? Warum will der ruhelose Kapităn unbedingt von Bord gehen? Und warum hat der Koch fur die vielen Monate nur ein einziges Kochbuch dabei?

Publicat în Activități de promovare

Performanța dialogului


La sfârșit de an aș vrea să remarc Universitatea din Verona, pe care am avut posibilitatea să o vizitez anul acesta. Dorind să discut cu cineva din cadrele didactice din același domeniu, mi s-a sugerat să merg la Departamentul Cultură și Civilizație. Diferă de formațiunea de la Universitatea de Stat din Moldova. Departamentul este o structură care unește mai multe facultăți. Respectiv profesorii din acest departament puteau fi găsiți la două etaje. Spunând la recepție că sunt de la Facultatea de Litere, Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară, dna m-a orientat să urc la etajul 3. Aici am avut prilejul să îl cunosc pe profesorul Paolo De Paolis. Am discutat despre temele de cercetare. A rămas impresionat de ceea ce mă ocup: Hermeneutica mitului antic în poezia română. I-am arătat cartea „Hermeneutica mitului antic în poezia din Republica Moldova (1990-2010)”, apărută în 2021, prezentând studiile autorilor italieni. L-a rândul lui mi-a arătat cartea pe care a coordonat-o: XXXIX Certamen Ciceronianum Arpinas: Cicero e Seneca, editată în 2020. Văzând coperta am tresărit. Teza mea de licență a fost despre Cicero. Cicero m-a adus pentru prima dată în Italia în 1996 la  Concursul pe care l-am citit pe copertă. Astfel smbii am plonjat în amintiri legate de latinitate. Apoi mi-a spus că azi e Ziua ușilor deschise a biblioteciilor din universitate. Mi-a făcut cunoștință cu Stafania Brunelli, Biblioteca „Franco Riva”, de aici am luat câteva cărți donație pentru Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, în care este și stampila bibliotecii. A insistat să descopăr și alte filiale, care sunt în secvențe fotografice.

Victoria Fonari, doctor conferențiar

Publicat în ACTIVITĂȚI BC

Victoria Fonari descoperind Biblioteca Civica di Verona 


La 28 noiembrie 2022, am avut ocazia să cunosc Biblioteca Civică din Verona. M-a condus autoarea cărții Raisa Roșca. Este o instituție cu o istorie captivantă. Din 1792 instituția gata, dar publicului larg se deschide abia peste zece ani. Șeful de secție pentru copii Daniele Todeschi a fost încântat de cartea „Jurnalul micului călător din Chişinău” și aflând că în aceste pagini câteva sunt consacrate bibliotecii, ne-a ghidat prin multe săli. Dar inițial a insistat cartea să fie semnată și m-a asigurat că de azi înainte ea devine patrimoniul Bibliotecii Civice din Verona. 

Am descoperit raftul de cărți pentru copii în limba română, apoi de literatură artistică pentru maturi. Mergând prin săli am descoperit mediatica, periodicele. Un etaj întreg dedicat cercetării, unde la compartimentul Lingvistică erau câteva cărți în limba română. Dar comoara adevărată mi s-a deschis în fața ochilor la un moment în care mi s-a propus să intru singură – o sală deosebită cu cărți din secolele 15-17. Am admirat cum limba latină a păstrat gândurile filosofilor creștini. Coperta Sf. Augustin mă privea de parcă s-ar fi interesat care sunt gândurile cititorului secolului XXI. 

Am transmis darurile din partea Bibliotecii Municipale, i-am povestit despre evenimentele noastre și i-am spus de posibilul parteneriat. A rămas încântat de idee. Prin acest parteneriat și diaspora noastră va avea acces de a organiza evenimente frumoase în cadrul Bibliotecii din Verona așa cum la noi se organizează evenimente dedicate culturii italiene. 

Dr Victoria Fonari, conf. univ.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC

Fii deștept! Ia un card inteligent!


Impactul campaniei

Pentru Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” luna septembrie este perioada cea mai intensă și mai activă de înscriere și de obținere a cardului de acces. O perioadă, în care dorește să le amintească părinților, elevilor și studenților că înscrierea la bibliotecă oferă posibilități pentru o reușită mai bună.

Obectivul Campaniei constă în atragerea utilizatorului în spațiul prietenos al bibliotecii, obținând cardul de acces gratuit. Înregistrarea oferă oportunități de a beneficia de serviciile și evenimentele bibliotecii, inclusiv împrumutul de carte și alte resurse.

În acest an Campania Fii deștep! Ia un card inteligent! a ajuns la cea de a IV-a ediție și a fost lansată în perioada 12-30 septembrie, la care au participat toate 27 filiale ale Bibliotecii Municipale, evident și Biblioteca Centrală.

Pe parcursul celor trei săptămâni de campanie, echipa Bibliotecii Centrale a depus efortul de atragere și fidelizare a unui număr cât mai mare de utilizatori noi la bibliotecă.

În acest an Biblioteca Centrală a dat start campaniei și a invitat utilizatorii să vină la bibliotecă, primul mesaj fiind lansat prin spotul promo Vino_la_Biblioteca­_ta, în care au fost promovate serviciile, programele și acțivitățile care au loc la bibliotecă.

Desigur nu au lipsit ambasadorii, personalități cunoscute în comunitate care au promovat imaginea și serviciile orefite de bibliotecă, de care au beneficiat și ei pe parcursul anilor, fiind studenți, în calitate de părinți sau ca personae deja angajate și realizate fiecare în domeniul său. Aici putem menționa nume cunoscute precum: Maria PILCHIN, scriitoare și critic literar; Ana SÂRBU, jurnalistă; Vitalie DOGARU, jurnalist; Diana COJOCARI, jurnalistă, specialist în comunicare Medpark; Elena GUȚU, jurnalistă; Viorica OLEINIC, profesoara de limba şi literatura română la IP Liceul „Da Vinci”. Fiecare din ambasadorii menționați au venit cu un mesaj video pentru comunitate, iar statistic vorbind au fost distribuite către utilizator 6 reportaje care au acumulat 3965 vizualizări, această cifră fiind un impact destul de pozitiv.

Cele trei săptămâni de campanie au fost vizibile și prin evenimentele care au avut loc pe parcusul perioadei: Întâlnire cu scriitoarea Radmila Popovici; Vernisarea Expoziției de pictură „Mama – icoană sfântă semnată de Leonid Popescu; Lansare de carte Îndrăznește să conduci TIMPUL de dr. Diana Ștefăneț”; Întâlnire cu scriitorul Jan Cornelius (Germania), la care au participat 198 de personae interesate.

Vizitele ghidate (7 la număr) au fost parte a suitei de activițăți din cadrul campaniei, elevii de la Liceul „Spiriu Haret”, Centrul de Excelență în Industria Ușoară, studenții de la Universitatea de Stat din Moldova (352 utilizatori) au făcut cunostință cu spațiile Bibliotecii Centrale și oferta de servicii pe care le oferă biblioteca, iar vizita în bibliotecă a atins cifra de 3820 de utilizatori. În cadrul campaniei au fost 278 utilizatori noi au obținut cardul de bibliotecă.

Campania a fost mediatizată de colega noastră Maria Bivol și la TVR Moldova în cadrul emisiunii TeleMatinal, durata reportajului fiind de 6:10 min și a avut peste 700 de vizualizări.

Mândri de realizările echipei. O campanie bine realizată. Vă așteptăm în contiuare la Biblioteca Centrală pentru a obține cardul inteligent.

Nadejda Mășcăuțanu, șef filială Biblioteca Centrală

Publicat în ACTIVITĂȚI BC

Limbile lumii – reflectate în colecția Moștenire (cărți vechi și rare editate până la 1950)


Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, deține în colecțiile sale de documente 2180 de cărți vechi și rare, editate până în 1950, dintre care mai mult de jumătate se păstrează  la Biblioteca Centrală. Dintre acestea aproximativ jumătate sunt în mai multe limbi ale lumii: engleză, franceză, germană, rusă și spaniolă etc.

Colecţia Moștenire a Bibliotecii Centrale deţine cărţi vechi, cu tiraj limitat, unele în doar 25 de exemplare pe teritoriul românesc, dintre care un exemplar în Colecția Moștenire, spre exemplu volumul „Orizont și stil” de Lucian Blaga, cărţi cu dedicaţii, cu însemnări ale unor personalităţi, alte semne distincte. Tipăriturile sunt deosebite nu doar prin aspect fizic: imprimări originale, legături, ex-librisuri, ilustrații etc., dar şi prin conţinut: monografii locale, biografii ale intelectualilor, bibliografii de carte, ilustrații de epocă, hărți etc. Unele poartă un caracter enciclopedic din domeniul istoriei, literaturii, culturii, filosofiei, sociologiei, esteticii, politicii, economiei, agriculturii.

Patrimoniul de carte al bibliotecii este constituit dintr-o varietate de documente, scrise și editate în ţară sau în afara ei cu mărturii ale creaţiei spirituale şi materiale, naţionale şi universale, recomandate mai cu seamă cercetătorilor. Ei vor găsi acele fire de ştiinţă ce leagă între ele secole şi oameni. Cărţile din această colecţie conţin un întreg univers de idei, păreri şi sentimente, astfel cunoaştem, studiem şi trăim trecutul plin de evenimente istorice ale unor culturi.

Fondul de carte veche și rară este cel mai bogat ca material informaţional şi conţinut ştiinţific. Cuprinde un șir de lucrări în limba rusă din diverse domenii ale ştiinţei: istorie, literatură, politică, filozofie, psihologie etc., precum și în alte limbi ale lumii, prezente în expoziție.

Cartea străină cuprinde opere din tezaurul universal, apărute de-a lungul sec. XVI-XIX în cele mai de seamă centre tipografice ale Europei: Paris, Varşovia, Lyon, Mexico, Madrid, București etc. Printre autorii notorii, operele cărora se păstreză în patrimoniul nostru sunt: Voltaire, Balzac, Hugo, Tasso etc. Ediţiile sunt în limbile engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă, având tematică variată: literatură artistică, istorie, religie, matematică, medicină, agricultură, sociologie etc. Multe din acestea au fost tipărite la Moscova, Sankt-Peterburg privind istoria, sociologia, adunate de Alexandru V. Boldur și donate de către soția sa, Nina Boldur bibliotecii, adresând și o scrisoare către directorul general, la acea vreme dna Lidia Kulikovski.

            Cea mai veche care se păstrează în colecție datează cu anul 1816, editată la Sankt-Peterburg în limba rusă se numește „Oпыт Российской библиографии или Полный словарь сосинений и переводов”, adunate de Vasilii Solicovâi, slujitor la Biblioteca Publică Imperială.

Ca această carte să apară a trebuit să treacă prin mai multe cenzuri: Comitetul pentru cenzură, Depatamentul Ministerului Învățământului, Două exemplare către Biblioteca Publică Imperială și unul Academiei de Știință Imperială.

Acest volum (4) este de fapt o bibliografie a lucrărilor, inclusiv traduceri, cărți tipărite, cu enumărarea lor alfabetică de la O la C (alfabet rus), socotită la acea vreme ca ceva nou în știința rusă. În volum de față găsim și referințe privind istoria tiparului în Rusia cât și în Europa, chiar și însemnări despre cărțile rare cu extrase din ele. Cartea are o „vârstă” de 206 ani, dar a fost păstrată bine și acum este la îndemâna cercetătorilor, în curând va fi digitizată și va avea o viață nouă pentru multe generații de acum înainte.

Primele cărți în limba franceză au fost aduse în perioada pe când  Basarabia era gubernie a Imperiului Țarist, din anul 1832, scriu specialiștii de la Biblioteca Națională a Moldovei.

Nu se cunoaște cum a ajuns cartea „Ierusalem delivree”, vol. I, autor Tasso Torquato, editată la Paris, în 1818 în colecția Moștenire la Biblioteca Centrală, filială a BM „B.P. Hasdeu”. Cartea a fost tradusă din italiană. În 204 de ani nu a suferit vre-o restaurare și este într-o stare bună.

Un interes deosebit prezintă cărțile în limbi străine din colecția Alexandru V. Boldur.

Păstrate ca piese de valoare au fost adăpostite cu grijă şi siguranţă ca un bogat tezaur bibliofil în colecția Cartea veche și rară a bibliotecii.

Modestul patrimoniu bibliografic al Colecției poate constitui un obiect de studiu al cercetărilor ştiinţifice din diferite domenii. Digitizarea contribuie la punerea materialului în circuitul ştiinţific și reprezintă unul din obiectivele stabilite de bibliotecă. Astfel, o lume ascunsă a cărţilor vechi, plină de mister şi enigme aşteaptă şi îndeamnă cercetătorii spre studierea şi redescoperirea destinelor lor.

Thomas Carlyle a spus „Tot ceea ce a făcut, ce a gândit, ce a cucerit şi ce a fost umanitatea este păstrat ca prin minune în paginile cărţilor”.

Nu se cunosc toate mijloacele prin care au ajuns pe rafturile noastre unele din preţioasele tipărituri, dar intuim că  o bună parte sunt din donaţiile persoanelor cointeresate de promovarea şi dezvoltarea culturii. Aceste cărţi au îmbogăţit colecţia şi au oferit o şansă cititorilor curioși de a se informa.

Cărțile expuse cuprind anii 1816-1945.

Cărțile din colecția Moștenire nu se împrumută la domiciliu, dar le puteți citi accesând Biblioteca Digitală, care permanent se completează cu noi cărți digitizate.

Lista  bibliografică a cărților expuse:

Cărți în limba engleză:

 1. Boldur, Alexandru V. Great Thrace / Alexandru V. Boldur. – Madrid : Carpații, s. a. – 39 p.
 2. Constante, Lena. Savoury rumanian dishes and choice / Lena Constante. – Bucureşti : s.n., 1939. – 153 p.
 3. Tennyson, Alfred. Poetical Works / Alfred Tennyson. – London : Macmillan & Co, 1902. – 648 p.

Cărți în limba franceză:

 • Brehm, A.E. L’homme et les animaux / A.E. Brehm. – Paris : Librairie J.- B. Bailliere et Fils, 1884. – 780 p. : il. – (Series: Merveilles de la nature).
 • Dide, Auguste.J.-J. Rousseau: le Protestantisme et La Revolution française / August Dide. – Paris : Ernest Flammarion, s.a. – 312 p.
 • Dürer Albert. Les Grands graveur :[album] / Albert Dürer. – Paris : Hachette et Cie, 1913. – 15 p.
 • Henri, Robert. Les grands proces de l’histoire : [în vol.] / Robert Henri. – Vol. 1. – Paris : Payot, 1926. – 268 p.
 •  Iorga, Nicolae.Histoire des roumains de Transylvanie et de Hongrie : [în vol.] / Nicolae Iorga. – Vol. 2 . – Bucureşti : s.n., 1940. – 351 p.
 • La Grande encyclopedie : [Inventaire raisonne des sciences, des letrres et des arts par une savants et de gens de lettres] : [în vol.]. – Vol. 12. – Paris : Editeurs H. Lamirault et Cgnie, s.a. – 1200 p. : Il. + 4 hărţi color.
 • La Madelène, Jules de. Le Marquis des Saffras / Jules de La Madelène. – Paris : Librairie Nouvelle, 1858. – 320 p.
 •  La Petite Illustration : [în vol.]. – Vol. 29. – Paris : s.n., 1919. – 316 p. : il.
 • La reforme agraire en Roumanie et les optants hongrois de Transylvanie devant la Societe de nations : mars-juillet 1923. Paris : Jouve & Cgnie, 1924. – 188 p.
 • Larousse du XX-e siècle : [en six volumes.] / coord. : Paul Auge. – Vol. 5. – Paris : Librairie Larousse, 1932. – 1106 p.
 •  Maupassant, Guy de. Contes du jour et de la nuit / Guy de Maupassant. –  Paris : C. Marpon et E. Flammaeion, s.a. – 255 p.
 • Morand, Paul.Ouvert la nuit / Paul Morand. – Paris : Editions de la Nouvelle Revue Francaise, 1922. – 195 p.
 • Taine, Hippolyte.Philosophie de l’art / Hippolyte Taine : [în tom.]. – T. 1. – Paris : 6-me éd., 1893. – 330 p.
 • Tasso, Torquato. Jerusalem delivree / Torquato Tasso. – Paris : Bossange et Masson Libraires, 1818. – 272 p.
 •  Zambaccian, K.H. Grigorescu : cu 14 planşe colorate şi 94 reproduceri în alb și negru. –  Bucureşti : Cartea Românească, 1945. – 48 p. : 14 planşe, 94 reprod.
 • Zola, Emil. L’argent / Emil Zola. – Paris : Bibliotheque-Charpentier, 1891. – 445 p. – (Col. „Les Rougon-Macquart”).
 • Zola, Emile.La Débacle / Emile Zola. – Paris : Bibliotheque-Charpentier, 1892. – 636 p.
 • Zola, Emile. L’assommoir / Emile Zola. – Paris : G. Charpentier, 1878. – 569 p. – (Col. „Les Rougon-Macquart”).
 • Zola, Emile. Une page d’amour / Emile Zola. – Paris : Bibliotheque-Charpentier, 1907. am

Cărți în limba germană:

 • Keyserling, Eduard von. Beate und Mareile : Eine Schloßgeschichte / Eduard von Keyserling. – Berlin : S. Fischer, 1903. – 144 p.
 • Muller, Carl Friedrich. Samtliche Werke. Zwolster Band (12-14). – Leipzig : Mar Heffes.
 • Reuters, Friz. Samtliche Werke. Zwolster Band (12-14). – Leipzig : Mar Heffes.
 • Storm, Theodor. Samtliche Werke / Theodor Storn. – Berlin, Hamburg, Braunschweig : Verlag von Georg Westermann, 1917. – 352 p.
 • Strass, Rudolph. Lieb Faterland : [roman] / Rudolph Strass. – Berlin, Viena : Ullstein & Co., 1914. – 318 p.
 • Uhlands, Ludwig.Werke [and Bad]. – Band 1. – Leipzig : s.n., s.a. – 216 s. + 1 l. portr.
 • Wedekind, Frank. Gefammelte Werke. Die Deutsche Literatur [în vol.] / Frank Wedekind. – Vol. 8. – S.l. : Georg Muller, 1920. – 232 p.
 • Wessenhoff, Josef. Leben und Gedanken des Herrn Siegmund von Podfilipsk / Josef Wessenhoff. – Berlin : Fischer, 1916. – 231p.

Cărți în limba rusă:

 • Gollerbah, È. Gorod muz / È.  Gollerbah. – Leningrad : s.n., s.a. – 92 s.
 • Izbrannye komedii.T. 2. – Moskva, Leningrad : Academia, 1935. – 575 s.
 • Lacombe, P. Sociologiskie osnovy istorii / P. Lacombe. –  Sankt Peterburg, 1895. – 354 s.
 • Legendy o Krishne. – T. 1. – Moskva, Leningrad : Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1937. – 471 s.
 • Lessing, Gotthold Ephraim. Natan΄ Mudryj : dramatičeskoe stihotvorenie / Gotthold Ephraim Lessing. – Sankt Peterburg : Marc, 1897. – 402 s. : portr.
 • Mežov˝, V.I. Pâtoe pribavlenie k˝ sistematičeskoj rospisi knigam˝ Ivana Il΄iča Glazunova / V.I. Mežov˝. –  Sankt Peterburg : s.n., 1889. – 999 c.              
 • Pleŝeev, Aleksej. Stihotvoreniâ / Aleksej Pleŝeev. – Sankt Peterburg : Tipogr. A.S. Suvorina, 1898. –  837 s.
 • Solikov Vasilii. Opyt rossijskoj bibliografii ili polnyj slovar΄ sočinenij i perevodov. – T. 4 : (O-C). –  Sankt Peterburg : s.n.,1816. –  527 s.
 • Sollogub, Vladimir. Tarantas΄: putevyâ vpečatleniâ : sočinenie / Vladimir Sollogub. –  Sankt Peterburg : Izd-vo knigoprodavca Andreâ Ivanova, 1845. – 170 s. : il.
 • Tasso, Torquato. Osvoboždenyj Ierusalim : Poèma v dvadcati pesnâh v perevodah rus. Pisatelej / Torquato Tasso. – Sankt Peterburg : Izdanie I. Glazunova, 1899. –185 s.
 •  Vinogradova, P.G. Kniga dlâ čteniâ po istorii srednih vekov / P.G.Vinogradova. – Moskva : s.n., 1914. – 584 s.
 • Walling, William. Poslanie Rossii : Istinnoe značenie Russkoj Revolûcii / William Walling. – Berlin : Eberhard Frowein Verlag, 1910. – 407 p. : il.
 • Woermann, K. Istoriâ iskusstva vseh˝ vremen˝ i narodov˝ / K. Woermann. T. 2: Iskusstvo hristianskih˝ narodov˝ do konca 15 stoletiâ. – Sankt Peterburg : Knigoizd. Tov-vo „Prosveŝenie”, s.a. – 938 s. : il.

Cărți în limba spaniolă:

Natalia Smirnov, șef sector Carte veche și rară