Publicat în ACTIVITĂȚI BC, DISCUȚII/DEZBATERI, ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Jocurile de societate și mediul SPA (Socializare, Promovare, Adaptare)


DSC_0008 (800x533)Epoca globalizării implică tot mai mult factorii de socializare, promovare și adaptare în noua ordine mondială, iar tinerii reprezintă obiectivul principal al acestui proces. Acest mediu este asigurat de activitățile care sunt realizate cu și pentru tineri, implicarea fiind mai mult decât o normă, ridicându-se mai degrabă la nivel de necesitate.

Or, tocmai din această necesitate, Biblioteca Centrală vine în întâmpinarea tinerilor cu un set destul de vast de jocuri de societate care să asigure realizarea scopului SPA (socializare, promovare și adaptare). După o perioadă în care bibliotecarii au fost instruiți cu jocurile de masă, vă provocăm să le explorați și voi, tinerii, ghidați de cei care deja le-au încercat și le-au descoperit. Citește în continuare „Jocurile de societate și mediul SPA (Socializare, Promovare, Adaptare)”

Publicat în COLECŢII BC, ENGLISH BOOK HALL, EXPOZIȚII DE CARTE, PREZENTARE DE CARTE

Rediscovering China: from Confucius to Deng


Chuntao, Xie. China Through the Ages. Vol. II : from Confucius to Deng

insigna EBHChuntao, Xie. China Through the Ages. Vol. II : from Confucius to Deng / Xie Chuntao, translated by Zhang Ruiquing, Zhou Gang, Wang Junfeng and Zhang Hong. – Beijing : New World Press, 2009. – 236 p.

Do you want to travel in China? Did you felt in love with this amazing country? Are you interested to know not only the past, but also the China’s present? Do you use the Confucius’ quotations but actually don’t know what personality he was? Citește în continuare „Rediscovering China: from Confucius to Deng”

Publicat în Activitate expoziţională, ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Economia și starea socială a populației din Moldova : anii ’40-‘80


Vizer, Boris. Economia și starea socială a populației din Moldova : anii ’40-‘80. – Chișinău : Știința, 2012. – 307 p.

Lucrarea actuală prezintă anumite aspecte și concluzii ale unei probleme de bază din viața Republicii Sovietice Moldovenești în anii puterii sovieticii: economia și starea socială a populației. Autorul monografiei analizează evoluția economică și socială a Moldovei Socialiste:
1. În URSS și Moldova nu a fost stabilit sistemul socialist, creîndu-se un sistem specific monopolist de stat cu implementarea elementelor feudalismului european și a despotismului feudal asiatic;
2. RSSM nu a fost o republică unională, întrucît nu i s-a permis să semneze Tratatul Unional, fiind doar un teritoriu acaparat și rupt de la România de către regimul imperial sovietic;
3. Creat prin forță, sistemul politic și economico-social al Uniunii și al Moldovei nu s-a putut acomoda la cerințele vremii, la necesitatea trecerii de la o economie extensivă la o economie intensivă.

Publicat în Activitate expoziţională, ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Marketing prin intermediul tîrgurilor și expozițiilor


Moise, Zamfir. Marketing prin intermediul tîrgurilor și expozițiilor / Z. Moise. – București : Editura All, 1997. – 425 p.
Tîrgurile și expozițiile sunt niște tactici și tehnici folosite de diverse instituții pentru promovarea produselor, dar și o tehnică de PR. Însă, organizarea unui tîrg sau expoziții cere un efort din partea instituției, fapt pentru care trebuie să impresioneze prin calitatea produselor și motivarea vizitatorilor.
În această carte, sunt oferite niște informații vis-à-vis de organizarea tîrgurilor și expozițiilor, noțiunile de bază ale marketingului, clasificarea și caracteristicile tîrgurilor și expozițiilor, expozanții și vizitatorii. La final sunt incluse cîteva anexe: Clasificarea UFI privind serviciile complete asigurate la tîrguri; Schiță de program pentru lansarea, promovarea, organizarea și realizarea unui tîrg etc.
Această carte este în două exemplare, cel ce-al doilea titlu fiind editat în anul 2002.

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Экономикс: принципы, проблемы и политика


Экономикс: принципы, проблемы и политика / C. R. McConnell, S. L. Brue. – Москва: «ИНФРА-М», 2005. – 972 с.

Один из самых популярных в американских колледжах и университетах учебник,
выдержавший 14 изданий, был первым подобным изданием, переведенным и напечатанным в России в 1992 г. В большинстве российских экономических вузов он используется в учебном процессе как базовый учебник, рекомендован в этом качестве Министерством образования РФ для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям.
Учебник посвящен важнейшим проблемам экономикс: макро- и микроэкономике,
национальному доходу, занятости, кредитно-финансовой и налоговой политике, мировому хозяйству и др. Данная книга является переводом последнего,14-го издания, значительно дополненного и принципиально переработанного по сравнению с предыдущим.
Учебник состоит из девяти частей:
1. Введение в экономикс и экономику.
2. Национальный доход, занятость и фискальная политика.
3. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика.
4. Проблемы и противоречия в макроэкономике.
5. Микроэкономикс товарных рынков.
6. Микроэкономикс рынков ресурсов.
7. Государство и микроэкономикс.
8. Микроэкономические проблемы и политика.
9. Международная экономикс и мировая экономика.
Учебник рекомендован для студентов экономических вузов и всех интересующихся проблемами современной рыночной экономикой.

Larisa Nosaci, bibliotecar
Departamentul Organizarea colecţiilor