Arhive etichetă: literatura română contemporană

Scriitorul Tudor ȚOPA la aniversare


090360e826ef5e82c7c8c169df4a0f9bŢopa Tudor ‒ publicist, scriitor, scenarist, om politic, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova. Născut la 13 octombrie 1932 în satul Chiţcanii Vechi, raionul Teleneşti. După ce îşi face studiile la şcoala primară din satul natal şi la şcoala medie din Teleneşti, îşi continuă studiile la Universitatea de Stat din Chişinău la Facultatea de Filologie (1952-1957). După absolvirea Universităţii activează în calitate de jurnalist la diferite publicaţii periodice: „Tinerimea Moldovei”, „Tribuna”, „Moldova socialistă” (din 1990 „Moldova Suverană” (1988-1994). Din anul 1957 este membru al Uniunii Jurnaliştilor, ca apoi să fie ales a fost ales de două ori preşedinte al acesteia.

Cu ocazia aniversării scriitorului Tudor Țopa, vă recomandăm o revistă bibliografică. Cărțile pot fi consultate la Biblioteca Centrală.

Revistă bibliografică virtuală

2Ţopa, Tudor. Bardar: leagăn strămoşesc. File de istorie / Tudor Ţopa. – Chişinău: Tipografia Bons Offices, 2009. – 320 p.

«Bardar, sat enorm cu înfăţişare de agro-orăşel, aşezat între dealuri pitoreşti îmbrăcate în vii, livezi şi păduri de o frumuseţe copleşitoare, la 23 km vest de capitala ţării, pe automagistrala Chişinău-Hînceşti, de unde drumul naţional se ramifică în trei direcţii – spre vama Leuşeni, oraşele Comrat şi Cahul. Piscurile din jurul satului dau peisajului un aspect submontan.

3Ţopa, Tudor. Chiţcani pe Răut / Tudor Ţopa. – Chişinău: Tipografia Bons Offices, 2011. – 214 p.

«Închin această carte vetrei străbune şi consătenilor mei, oameni vrednici şi de ispravă, înzestraţi cu trăsături nobile – nesăţioşi în muncă, la carte şi avere, cutezători şi oneşti, de uneală şi dîrji la nevoie, ambiţioşi de a se realiza şi veseli la petreceri. Fiecare în parte îşi are caracterul, priceperea şi metehnele sale, împreună însă ei formează o comunitate demnă de admiraţie şi respect. Satul Chiţcanii Vechi de pe apa Răutului a dat neamului multe minţi luminoase, care-i fac o deosebită cinste şi faimă..»

1Ţopa, Tudor. Cuget făuritor / Tudor Ţopa. – Chişinău: Fundaţia “Draghiştea”, 2013. – 228 p.

Istoria, oamenii și locurile pitorești ale Moldovei trebuie să fie cunoscute de generațiile acestui neam. Asta susține publicistul și scriitorul Tudor Țopa în majoritatea lucrărilor sale.

6Ţopa, Tudor. Cutezanţă înaripată / Tudor Ţopa. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2012. – 592 p.

“Avânt din cuibul baştinei”, “Deplasare pe toată viaţa”, “În căutarea cheilor potrivite”, “Pe undă academică”, “Minţi viguroase”, “Colegi de redacţie”, “Condeie inspirate”, “Părinţii Independenţei”, “Vrednicie recunoscută”, “Priviţi cu sănătoasă invidie”, “Chiţcănenii şi redele lor”.

7Ţopa Tudor. Generaţia mea de sacrificiu / Tudor Ţopa. – Chişinău: Draghiştea, 2016. – 332 p.

Sântem generaţia de sacrificiu,

Suportăm mişelia unui dezmăţ,

Care, ne spun, se numeşte tranziţie:

“Nainte, nainte călare pe băţ”!

Ioan Caliniuc

   Cartea de faţa reprezintă meditaţii în scris despre oameni care întruchipează file zbuciumate ale istoriei. Ea se regăseşte la Bibliotecă Centrală, vă invităm la lectura plăcută!

 5Ţopa, Tudor. Ţipala şi sateliţii săi / Tudor Ţopa. – Chişinău: Fundaţia “Draghiştea”, 2014. – 288 p.

«Comuna Ţipala, situată la 30 km sud de capitala republicii Moldova, cuprinde trei localităţi – Ţipala, Bălţaţi şi Budăi – posedă o moşie de 4186 ha de pamânt într-o regiune pitorească de câmpie şi mici coline bogate în humus, prielnic pentru culturile cerealiere, legumărie, vii şi livezi. Ea întruneşte 1497 de gospodării cu o populaţie de peste 4600 de oameni, toţi de etnie română…»

4Ţopa, Tudor. Zberoaia de pe apa Prutului / Tudor Ţopa, Nadejda Darie. – Chişinău: Iulian. – 188 p.

«Zberoaia, localitate voievodală străveche, aşternută pe malul stâng al Prutului, cu o luncă lată şi frumoasă în faţă, îşi duce cu demnitate povara destinului din adâncul tumultuos al secolelor, crescând pâine şi la pâine, construind case şi fântâni, sădind vii şi livezi, jucând nunţi şi cumetrii, aşa cum îi stă bine unui cuib uman cu datini şi tradiţii şlefuite din vremuri cărunte..»

Lectura plăcută!

Sursa biografiei:  www.moldovenii.md

Sursa primei poze: https://bnrm.wordpress.com

Anunțuri

Opera scriitorului Marin Preda în vizorul criticilor


Cu ocazia aniverării a 95 de ani de la naşterea scriitorului Marin Preda, recomandăm cîteva cărţi ce fac referinţă la critica operei scriitorului Marin Preda.

Listă bibliografică virtuală

Alexandrescu, Emil. Literatura română în analize şi sinteze / Emil Alexandrescu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2005. – 570 p.

Istoria literaturii române : pentru elevi şi profesori / coord.: Gh. Crăciun. – Chişinău : Cartier Educaţional, 2004. – 960 p.

Literatura română în analize şi sinteze / Emil Alexandrescu. – Chişinău: Uniunea Scriitorilor din Moldova, 1999. – 560 p.

Manu, Emil. Viaţa lui Marin Preda / Emil Manu. – Bucureşti : Vestala, 2003 . – 159 p. : portr.Emil Manu_Viata lui Marin Preda

Simion, Eugen. Analize şi sinteze literare: Bacalaureat şi admitere în învăţămîntul superior / E. Simion, F. Rogalski, A. Grigor. – Bucureşti : Corint, 2004. – 237 p.

Simion, Eugen. Analize şi sinteze literare: Scriitori canonici şi opere reprezentative / E. Simion, F. Rogalski, A. Grigor. – Bucureşti : Corint, 2004. – 237 p.

Spiridon, Monica. Omul supt vremi : eseu despre Marin Preda, romancierul / Monica Spiridon. – Bucureşti : Cartea Românească, 1993. – 292 p.

Turturică, C. Cum a murit Marin Preda / C. Turturică. – Bucureşti : Isis, R.A.I., [1995]. – 144 p. : portr.

Zalis, Henri. O istorie condensată a literaturii române: 1880-2000 / Henri Zalis. – Târgovişte : Ed. Bibliotheca, 2007. – 690 p.

Zane, Rodica. Marin Preda : monografie, antologie comentată, receptare critică / Rodica Zane. – Braşov : Aula, 2001. – 112 p.

 

Această prezentare necesită JavaScript.

 

 

 

Scriitorul Marin Preda, un om profund


La 5 august 1922, în comuna Siliștea-Gumești, județul Teleorman, se naște Marin Preda, fiu al lui Tudor Călărașu, „de profesie plugar”, și al Joiței Preda. Copilul va purta numele mamei, întrucât părinții nu încheiaseră o căsătorie legală, numai astfel Joița Preda putea primi pensie în continuare ca văduvă de război. Joița venea cu două fete din prima căsătorie: Măria (poreclită Alboaica – după numele bărbatului) și Mița (Tita). Tudor Călărașu avea și el trei băieți cu prima soție care-i murise: Ilie (Paraschiv), Gheorghe (Achim) și Ion (Nilă). În familia celor doi soți se mai nasc: Ilinca, Marin și Alexandru (Sae).

Copilul Marin Preda își petrece copilăria în această familie numeroasă care – în ciuda celor două loturi de pământ „primite la împroprietărire” – nu este lipsită de griji.

În anul curent, se împlinesc 95 de ani de la naşterea scriitorului Marin Preda.  Cu această ocazie, vă recomadnăm o listă bibliografică virtuală ce face referinţă la romanale scriitorului Marin Preda

Listă bibliografică virtuală

Preda, Marin. Cel mai iubit dintre pămînteni: în 3 vol. / Marin Preda. – Bucureşti : Ed. cel mai iubit dintre paminteni 1Cartea Românească.

Vo. I / pref.: Eugen Simion. – Ed. a II-a. – 1987. – 477 p.

Vol. II. – Ed. a II-a. – 1987. – 429 p.

Vol. III. – Ed. a II-a. – 1984. – 317 p.

Preda, Marin. Cel mai iubit dintre pămînteni: în 2 vol. / Marin Preda. – Chişinău : Literatura artistică, 1990.

Vo. 1. – 511 p.

Vol. 2. – 374 p.

Preda, Marin. Creaţie şi morală / Marin Preda; ediţie de: Victor Crăciun şi Corneliu Popescu; prefaţă şi note: Victor Crăciun. – Bucureşti : Ed. Cartea Românească, 1989. – 645 p.

Preda, Marin. Desfăşurarea / Marin Preda. – Ed. a II-a. – Bucureşti : Ed. de Stat pentru literatură şi Artă, 1954. – 226 p.

Preda, Marin. Imposibila întoarcere / Marin Preda. – Bucureşti: Jurnalul Naţional, 2010. – 266 p.

Preda, Marin. Intrusul / Marin Preda. – Bucureşti: Jurnalul Naţional, 2011. – 330 p.

Preda, Marin. Întâlnirea din pămînturi / Marin Preda. – Bucureşti: Jurnalul Naţional, 2010. – 446 p.

Preda, Marin. Moromeţii: în 2 vol. / Marin Preda. – Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1977.

Vol. 1. / Marin Preda. – Ed. a V-a. – 448 p.

Vol. 2. / Marin Preda. – Ed. a V-a. – 581 p.

Preda, Marin. Moromeţii: în 2 vol. / Marin Preda. – Bucureşti: Ed. 100+1 Gramar, 1998.

Vol. 1 / pref.: Eugen Simion; ediţie, curriculum vitae şi bibliografie: Constantin Mohanu. – 1998. – 325 p.

Vol. 2. – 415 p.

Preda, Marin. Moromeţii: în 2 vol. / Marin Preda. – Bucureşti: Jurnalul Naţional, 2009.

Vol. 1 / Marin Preda; pref.: Eugen Simion. – 415 p.

Vol. 2  / Marin Preda. – 545 p.

Preda, Marin. Moromeţii: în 2 vol. / Marin Preda. – Bucureşti: Cartex Serv.

Vol. 1 / Marin Preda. – 2004. – 303 p.

Vol. 2 / Marin Preda. – 2006. – 396 p.

Preda, Marin. Moromeţii: în 2 vol. / Marin Preda. – Bucureşti: Cartex Serv, 2014.

Vol. 1 / Marin Preda; pref. de Oana Soare; dosar critic de Lucian Pricop. – 335 p.

Vol. 2  / Marin Preda; pref. de Oana Soare; fişă bibliografică şi referinţe critice de Lucian Pricop. – 395 p.

Preda, Marin. Marele singuratic / Marin Preda. – Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. – 364 p.

Preda, Marin. Risipitorii / Marin Preda. – Bucureşti : Cartex Serv, 2004, Oradea : Imprimeria de Vest. – 351 p.

Această prezentare necesită JavaScript.

Sursa biografiei: wikipedia.org