Arhive etichetă: literatura română contemporană

Prin oglinzile lui Victor Teleucă


Victor Teleucă (n. 19 ianuarie 1933 Cepeleuți, – d. 12 august 2002 Chișinău) a fost un poet, eseist, traducător și publicist român basarabean. A absolvit FacuVictor-teleucaltatea de Istorie și Filologie a Institutului Pedagogic de Stat Ion Creangă. Redactor la ziarul Țăranul sovietic și la Televiziunea de Stat din Moldova, redactor-șef al săptămânalului Cultura (din 1977 devenit Literatura și arta). A fost secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova, redactor la revista Nistru.

Lucrări: La ruptul apelor (1960), Neliniști (1963), Din patru vânturi (1964), Insula cerbilor (1966), Îmblânzirea focului (1971), Momentul inimii (1975, Premiul de Stat), Încercarea de a nu muri (1980), Întoarcerea dramaticului Eu (1983), Ciclul italian sau criza de timp (1987), Piramida singurătății (2000), Ninge la o margine de existență (2002). Decebal (2003), Improvizația nisipului (2005).

Titluri și distincții: Maestru Emerit al Artei (1983), Ordinul Republicii (1999), Medalia Mihai Eminescu (2000), Premiul de Excelență al Consiliului Uniunii Scriitorilor pentru întreaga creație (2000).

Cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la naștere, vă recomandăm atenției DVS! o listă bibliografică virtuală ce face referință la opera și critica scriitorului Victor Teleucă.

Listă bibliografică virtuală

Opera scriitorului Victor Teleucă

 • Teleucă, Victor. Car frumos cu patru boi / Victor Teleucă. – Chişinău: Universul, 2011. – 36 p.
 • Teleucă, Victor. Decebal: Poem / Victor Teleucă. – Chişinău: Universul, 2003. – 39 p.
 • Teleucă, Victor. Improvizaţia nisipului: Aventura imaginaţiei / Victor Teleucă. – Chişinău: Universul, 2006. – 336 p.
 • Cibotaru, Arhip. Inscripții pe turnul Babel / Arhip Cibotaru. –  Chișinău: Cartea Moldovei, 2000. – 348 p.
 • Teleucă, Victor. Insula cerbilor / Victor Teleucă. – Chișinău: Lumina 1966. – 75 p.
 • Teleucă, Victor. Mollis Davia: poem / Victor Teleucă. – Chişinău: Universul, 2011. – 72 p.
 • Teleucă, Victor. Momentul inimii / Teleucă Victor. – Bucureşti: Litera, 2003. – 436 p.
 • Teleucă, Victor. Nelinişti: versuri / Victor Teleucă. – Chişinău: Cartea Moldovei,  2006. – 272 p.
 • Teleucă, Victor. Ninge la o margine de existenţă: Poezii, reflecţii şi alte deziceri de sine / Victor Teleucă. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2002. – 308 p.
 • Teleucă, Victor. Piramida singurătăţii: Introspecţii / Victor Teleucă. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2000. – 256 p.
 • Teleucă, Victor. Răsărit de Luceafăr: poem / Victor Teleucă. – Chişinău: Universul, 2010. – 28 p.
 • Moment poetic: Nr. 1 / note: Poezii de Mihai Cimpoi, Marcela Benea, Leo Bordeianu, Lidia Codreanca, Nicolae Esinencu, Dumitru Fusu, Anatol Gugel, Vasile Levițchi, Irina Nechit, Nicolae popa, Ludmila Sobiețki, Paul Strutzescu, Victor Teleucă, Călina Trifan, Ion Vatamanu, Gheorghe Vodă. – Chişinău: Ed. Enciclopedică Museum, 2001. – 16 p.
 • Moment poetic: Nr. 4 / note: Poezii de Nichita Stănescu, Lucreția Bârlădeanu, Dorina Bohanțov, Aura Christi, Rhea Cristina, Rodica Draghincescu, Grigore Hangiu, Mircea Lutic, Grigore Meniuc, Irina Nechit, Nicolae Popa, Vasile Romanciuc, Nicolae Spătaru, Victor Teleucă, Gheorghe Vodă, Ilie Tudor Zegrea. – Chișinău: Direcția cultură a Primariei Municipiului Chișinău: 2001. – 18 p.
 • Moment poetic: Nr. 7 / note: Poezii de Mihai Cimpoi, Minerva Chiara, Nicolae Dabija, Emilian Galaicu-Păun, Anatol Gugel, Ion Mureșan, Arcadie Suceveanu, Victor Teleucă, George Vulturescu. – Chişinău: ed. Enciclopedică Museum, 2001. – 20 p.
 • Moment poetic: Nr. 11 / note: Poezii de Mihai Cimpoi, Cezar Colesnic, Pavel Gătăianțu, Sergiu Grosu, Dumitru D. Ifrim, Emil Nicolae, Arcadie Suceveanu, Victor Teleucă, Călina Trifan. – Chişinău: Cartier, 2000. – 20 p.
 • Moment poetic: [în nr.]. Nr. 18 / note: Poezii de Mihai Cimpoi, Mihail Ion Ciubotaru, Minerva Chira, Iulian Filip, Mircea Lutic, Adrian Popescu, Alexe Rău, Emil Stănescu, Victor Teleucă. – Chişinău: Cartier, 2001. – 20 p.

Critica operei scriitorului Teleucă Victor:

 • Codreanu, Theodor. În oglinzile lui Victor Teleucă / Theodor Codreanu. – Chișinău, 2011. – 272 p.
 • Teleucă, Victor. Referințe critice despre Victor Teleucă // Victor Teleucă. – Un heraclitean transmodern. – Chișinău, 2010. – 428 p.
 • Codru, Haralambie. Un desferecător de cuvinte: Victor Teleucă // Haralambie Codru. Dincolo de mituri și legende. Studii. Eseuri. Atitudini. – Chișinău, 2004. – P. 311 – 312.
 • Fonari, Victoria. Victor Teleucă. Dizlocări mitice fiurative. // Victoria Fonari. Proiecţii ale mitului în creaţia lui Victor Teleucă, Leo Butnaru şi Arcadie Suceveanu – Chişinău, 2013. – P. 15 – 59.
 • Senic, Valeriu. Ecuaţia poetică a înaltului: Studiu asupra creaţiei literare a lui Victor Teleucă / Valeriu, Senic. – Chișinău, 1986. – 129 p.

Sursa biografiei: Enciclopedia identităţii româneşti: personalităţi / Ecaterina Ţarălungă. Bucureşti: 2011. p. 762.

Sursa fotografiei: wikipedia.org

Reclame

Scriitorul Tudor ȚOPA la aniversare


090360e826ef5e82c7c8c169df4a0f9bŢopa Tudor ‒ publicist, scriitor, scenarist, om politic, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova. Născut la 13 octombrie 1932 în satul Chiţcanii Vechi, raionul Teleneşti. După ce îşi face studiile la şcoala primară din satul natal şi la şcoala medie din Teleneşti, îşi continuă studiile la Universitatea de Stat din Chişinău la Facultatea de Filologie (1952-1957). După absolvirea Universităţii activează în calitate de jurnalist la diferite publicaţii periodice: „Tinerimea Moldovei”, „Tribuna”, „Moldova socialistă” (din 1990 „Moldova Suverană” (1988-1994). Din anul 1957 este membru al Uniunii Jurnaliştilor, ca apoi să fie ales a fost ales de două ori preşedinte al acesteia.

Cu ocazia aniversării scriitorului Tudor Țopa, vă recomandăm o revistă bibliografică. Cărțile pot fi consultate la Biblioteca Centrală.

Revistă bibliografică virtuală

2Ţopa, Tudor. Bardar: leagăn strămoşesc. File de istorie / Tudor Ţopa. – Chişinău: Tipografia Bons Offices, 2009. – 320 p.

«Bardar, sat enorm cu înfăţişare de agro-orăşel, aşezat între dealuri pitoreşti îmbrăcate în vii, livezi şi păduri de o frumuseţe copleşitoare, la 23 km vest de capitala ţării, pe automagistrala Chişinău-Hînceşti, de unde drumul naţional se ramifică în trei direcţii – spre vama Leuşeni, oraşele Comrat şi Cahul. Piscurile din jurul satului dau peisajului un aspect submontan.

3Ţopa, Tudor. Chiţcani pe Răut / Tudor Ţopa. – Chişinău: Tipografia Bons Offices, 2011. – 214 p.

«Închin această carte vetrei străbune şi consătenilor mei, oameni vrednici şi de ispravă, înzestraţi cu trăsături nobile – nesăţioşi în muncă, la carte şi avere, cutezători şi oneşti, de uneală şi dîrji la nevoie, ambiţioşi de a se realiza şi veseli la petreceri. Fiecare în parte îşi are caracterul, priceperea şi metehnele sale, împreună însă ei formează o comunitate demnă de admiraţie şi respect. Satul Chiţcanii Vechi de pe apa Răutului a dat neamului multe minţi luminoase, care-i fac o deosebită cinste şi faimă..»

1Ţopa, Tudor. Cuget făuritor / Tudor Ţopa. – Chişinău: Fundaţia “Draghiştea”, 2013. – 228 p.

Istoria, oamenii și locurile pitorești ale Moldovei trebuie să fie cunoscute de generațiile acestui neam. Asta susține publicistul și scriitorul Tudor Țopa în majoritatea lucrărilor sale.

6Ţopa, Tudor. Cutezanţă înaripată / Tudor Ţopa. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2012. – 592 p.

“Avânt din cuibul baştinei”, “Deplasare pe toată viaţa”, “În căutarea cheilor potrivite”, “Pe undă academică”, “Minţi viguroase”, “Colegi de redacţie”, “Condeie inspirate”, “Părinţii Independenţei”, “Vrednicie recunoscută”, “Priviţi cu sănătoasă invidie”, “Chiţcănenii şi redele lor”.

7Ţopa Tudor. Generaţia mea de sacrificiu / Tudor Ţopa. – Chişinău: Draghiştea, 2016. – 332 p.

Sântem generaţia de sacrificiu,

Suportăm mişelia unui dezmăţ,

Care, ne spun, se numeşte tranziţie:

“Nainte, nainte călare pe băţ”!

Ioan Caliniuc

   Cartea de faţa reprezintă meditaţii în scris despre oameni care întruchipează file zbuciumate ale istoriei. Ea se regăseşte la Bibliotecă Centrală, vă invităm la lectura plăcută!

 5Ţopa, Tudor. Ţipala şi sateliţii săi / Tudor Ţopa. – Chişinău: Fundaţia “Draghiştea”, 2014. – 288 p.

«Comuna Ţipala, situată la 30 km sud de capitala republicii Moldova, cuprinde trei localităţi – Ţipala, Bălţaţi şi Budăi – posedă o moşie de 4186 ha de pamânt într-o regiune pitorească de câmpie şi mici coline bogate în humus, prielnic pentru culturile cerealiere, legumărie, vii şi livezi. Ea întruneşte 1497 de gospodării cu o populaţie de peste 4600 de oameni, toţi de etnie română…»

4Ţopa, Tudor. Zberoaia de pe apa Prutului / Tudor Ţopa, Nadejda Darie. – Chişinău: Iulian. – 188 p.

«Zberoaia, localitate voievodală străveche, aşternută pe malul stâng al Prutului, cu o luncă lată şi frumoasă în faţă, îşi duce cu demnitate povara destinului din adâncul tumultuos al secolelor, crescând pâine şi la pâine, construind case şi fântâni, sădind vii şi livezi, jucând nunţi şi cumetrii, aşa cum îi stă bine unui cuib uman cu datini şi tradiţii şlefuite din vremuri cărunte..»

Lectura plăcută!

Sursa biografiei:  www.moldovenii.md

Sursa primei poze: https://bnrm.wordpress.com

Opera scriitorului Marin Preda în vizorul criticilor


Cu ocazia aniverării a 95 de ani de la naşterea scriitorului Marin Preda, recomandăm cîteva cărţi ce fac referinţă la critica operei scriitorului Marin Preda.

Listă bibliografică virtuală

Alexandrescu, Emil. Literatura română în analize şi sinteze / Emil Alexandrescu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2005. – 570 p.

Istoria literaturii române : pentru elevi şi profesori / coord.: Gh. Crăciun. – Chişinău : Cartier Educaţional, 2004. – 960 p.

Literatura română în analize şi sinteze / Emil Alexandrescu. – Chişinău: Uniunea Scriitorilor din Moldova, 1999. – 560 p.

Manu, Emil. Viaţa lui Marin Preda / Emil Manu. – Bucureşti : Vestala, 2003 . – 159 p. : portr.Emil Manu_Viata lui Marin Preda

Simion, Eugen. Analize şi sinteze literare: Bacalaureat şi admitere în învăţămîntul superior / E. Simion, F. Rogalski, A. Grigor. – Bucureşti : Corint, 2004. – 237 p.

Simion, Eugen. Analize şi sinteze literare: Scriitori canonici şi opere reprezentative / E. Simion, F. Rogalski, A. Grigor. – Bucureşti : Corint, 2004. – 237 p.

Spiridon, Monica. Omul supt vremi : eseu despre Marin Preda, romancierul / Monica Spiridon. – Bucureşti : Cartea Românească, 1993. – 292 p.

Turturică, C. Cum a murit Marin Preda / C. Turturică. – Bucureşti : Isis, R.A.I., [1995]. – 144 p. : portr.

Zalis, Henri. O istorie condensată a literaturii române: 1880-2000 / Henri Zalis. – Târgovişte : Ed. Bibliotheca, 2007. – 690 p.

Zane, Rodica. Marin Preda : monografie, antologie comentată, receptare critică / Rodica Zane. – Braşov : Aula, 2001. – 112 p.

 

Această prezentare necesită JavaScript.