Publicat în ghid, informatică, istoria Basarabiei, management, psihologia adolescentului, religie, Sociologie

Noutăți editoriale la Biblioteca Centrală a BM. 12 cărți noi (decembrie 2020)


În ultima zi a anului 2020, venim cu recomandări de cărți noi, care pot fi citite în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Expoziție virtuală de carte

Runcan, Remus. Capcanele Facebook-ului: Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane / Remus Runcan. – București: Editura Didactică și Psihologică., 2016. – 350 p.

Rețelele sociale și comunicarea virtuală au schimbat radical dinamica vieții personale a milioane de oameni. Cartea „Capcanele Facebook-ului” oferă o analiză profundă a problematicii comunicării – nevoia umană de comunicare, elementele componente și tipologia formelor de comunicare, relațiile umane în comunicare – cu un accent particular pe comunicarea virtuală, mediată de computer, și a efectelor acesteia asupra individului si relațiilor sale.

Cartea are șapte capitole:

 1. Comunicarea – o perspectivă sociologică;
 2. Facebook-ul – vârful comunicării virtuale;
 3. Metodologia de cercetare etc.

Șărănuță, Silvia. Cultura materială și spirituală a românilor din Basarabia sec. XIX-XX: Schițe și studii etnografice / Silvia Șărănuță. – Chișinău: Tipografia Centrală., 2019. – 354 p.

În spatele acestei cărți stă o impresionantă experiență de cercetare, de creație, de migăloase căutări și remarcabile descoperiri. Autoarea acestei cărți, doamna Silvia Șărănuță, este dintre specialiști rarisimi cu o singură consemnare, despre un singur loc de muncă de-a lungul vieții: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Națională, cercetător științific, șefă a secției de etnografie.

Cartea are 14 capitole:

 1. Generalități;
 2. Așezările și gospodăriile tradiționale a românilor basarabeni;
 3. Ocupațiile principale etc.

Florești, Dumitrache Vasile. Mitropolia Munteniei și Dobrogei: Eparhii, mănăstiri și schituri / Vasile Dumitrache Florești. – București: Saeculum I. O.., 2002 – 351 p.

La început a fost o biserică de mănăstire fundată în anul 1656 de Constantin Șerban Basarab, domnul Țării Românești (1654-1658). S-a sfințit în anul 1658 cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Patriarhul Macarie al Antiohiei și al întregului Orient, împreună cu Mitropolitul și episcopii țării.

Cartea are opt capitole:

 1. Arhiepiscopia Bucureștilor;
 2. Arhiepiscopia Tomisului;
 3. Arhiepiscopia Târgoviștei etc.

Pavlenko, Lilia. Adolescența – vârsta dilemelor / Lilia Pavlenko. – Chișinău: Institutul de Științe ale Educației., 2015 – 55 p.

După cum ne-o demonstrează practica, în pofida cercetărilor realizate dedicate cunoașterii vârstei adolescentine atât în Republica Moldova cât și peste hotarele ei, adolescența rămâne o vârstă cu multe semne de întrebare. Relațiile nemijlocite între adolescenți, dintre adolescenți și adulți se caracterizează prin schimbări rapide și dramatice, printr-o varietate de dificultăți.

Cartea are cinci capitole:

 1. Rolul relațiilor interpersonale în dezvoltarea personalității adolescentului;
 2. Problemele de relații și comportament cu care se confruntă adolescentul;
 3. Diagnosticare problemelor de relaționare și comportament în activitatea cu elevii, profesorii și părinții etc.

Mihailov, Veronica. Dezvoltarea reprezentării sociale la adulți în realizarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții / Veronica Mihailov. – Chișinău: Tipografia Centrală., 2018 – 88 p.

Studiem reprezentarea socială a învățăturii la adulți pe tot parcursul vieții, datorită faptului că sunt recunoscute condițiile actuale ale societății ce prevede o mobilitate a cetățenilor din R. Moldova de a face față schimbărilor din interior.

Cartea are trei capitole:

 1. Abordarea științifico-metodologică a intervenției psihologice în dezvoltarea reprezentării sociale a învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova;
 2. Proiectul metodologic de intervenție psihologică în dezvoltarea reprezentării sociale a învățării pe tot parcursul vieții;
 3. Intervenție psihologică pentru dezvoltarea reprezentării sociale în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții.

Benedict, Gerald. Profețiile maya pentru 2012 / Gerald Benedict. – București: Litera., 2009 – 213 p.

În lucrarea de faţă, cercetătorul britanic Gerald Benedict, teolog  şi specialist în filosofia religiilor, îşi propune să redea profeţiile ce ne-au fost lăsate de civilizaţia maya şi care privesc îndeosebi anul 2012 şi să explice, pe înţelesul tuturor, semnificaţia lor reală. Respingând concepţiile nefondate şi alarmiste, Benedict ne asigură că profeţiile nu pot fi privite şi înţelese altfel decât pătrunzând în contextul culturii maya (prezentat pe scurt în introducerea cărţii), cu tot ce a reprezentat aceasta, şi analizând legătura strânsă între aceste profeţii ale iniţiaţilor şi cunoştinţele lor în domenii precum astronomia sau matematica. Astfel, autorul se îndoieşte că viaţa pe Pământ se va sfârşi, la modul propriu, odată cu solstiţiul de iarnă al anului 2012, dar ne spune că această dată marchează o schimbare în plan spiritual şi intrarea într-o nouă eră. De noi depinde însă cum vom reuşi să întâmpinăm aceste transformări, care, inevitabil, vor avea loc.

Cartea are 21 capitole:

 1. Profețiile despre venirea străinilor și apariția unei noi religii;
 2. Profeția despre apariția învățătorilor și a inițiaților maya contemporani;
 3. Profeția despre întoarcerea la locurile ceremoniale maya etc.

Susanu, Monica. Finanțe Publice / Monica Susanu. – București: Editura Didactică și Pedagogică RA., 2004 – 262 p.

Apariţia statului pe fondul descompunerii formaţiunilor gentilice primitive a reprezentat un moment de crucială importanţă, în însăşi evoluţia societăţii umane. Nevoile private, tot mai cuprinzătoare şi mai diverse, s-au distanţat de nevoile comune, aflate, de asemenea, în continuă amploare şi a căror satisfacere organizată a impus apariţia şi dezvoltarea raportului juridic special dintre stat şi cetăţeni. Suportul material şi financiar al funcţionării acestui raport s-a constituit pe seama banului public, a cărui mobilizare şi dirijare au fost subordonate interesului general. Un mecanism complex şi ramificat s-a format şi s-a dezvoltat, ca expresie a generalizării relaţiilor băneşti, de forma instituţiilor şi principiilor ce compun politicile specifice ale oricărui stat modern şi care activează pentru binele general al societăţii. Finanţele publice acţionează încă de la apariţia statului, pentru instituirea și clarificarea motivaţiilor şi resorturilor în baza cărora bunul public se acumulează şi, apoi, se administrează pentru buna funcţionare a raportului stat-societate.

Cartea are patru secțiuni:

 1. Elemente introductive în teoria finanțelor publice;
 2. Sistemul veniturilor publice;
 3. Sistemul cheltuielilor publice etc.

Mihail, Zamfira. Rezistența prin cultură în Basarabia (secolul XIX) I Scrieri parenetice / Zamfira Mihail. – București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”., 2019 – 279 p.

În 2019, Zamfira Mihail a publicat Rezistența culturală în Basarabia (secolul XIX), vol. I (Scrieri parenetice). Cartea cuprinde patru capitole: I. Introducere (Importanța bibliotecilor sătești din Basarabia în păstrarea identității lingvistice în România) al XIX-lea; Rezistența culturală din Basarabia în secolul al XIX-lea). II. Rezistență prin limba română în Basarabia în secolul al XIX – lea (Circulația din Carte religioasă românească în Basarabia în secolul al XIX-lea; Biblia în limba română, Sankt Petersburg, 1819; Scrieri omiletice tipărite în Basarabia în secolul al XIX-lea; Predicări în limba română scrisă în Basarabia în secolul al XIX-lea: Predicări ale mitropolitului Gavriil; Predicări ale preotului Gheorghe; Predicări ale preotului Dumitru). III. Normă și utilizare lingvistică în limba română scrisă în Basarabia în secolul al XIX-lea. IV. Scrieri parenetice. Ediție și studiu filologic: Predicări ale mitropolitului Gavriil; Predicări ale preotului Dumitru. Cu volumul ei Rezistența culturală în Basarabia (secolul al XIX-lea) Zamfira Mihail își continuă cercetările publicate ulterior în mai multe studii de-a lungul timpului.

Cartea are patru capitole:

 1. Introducere;
 2. Statornicie întru limba română în Basarabia, în secolul al XIX-lea;
 3. Normă și uz lingvistic în limba română scrisă în Basarabia etc.

Brezuleanu, Olguța Carmen. Managementul Educațional Pentru Învățământul Agronomic: Ghid Metodologic / Carmen Olguța Brezuleanu. – Iași: Editura Ion Ionescu., 2016 – 335 p.

Reușita școlară și profesională este unul din motivele esențiale pentru care adulții urmează școala după încheierea învățământului obligatoriu. Deoarece societatea actuală se remarcă prin tendința de creștere a calității capitalului uman, determină individul să învețe pe durata întregii vieți. Managementul educațional în învățământul agronomic, ca suport de curs pentru studenții agronomi și pentru cadrele didactice își propune să familiarizeze pe aceștia cu problematica de specialitate a acestui segment important din științele educației. În urma parcurgerii acestei cărți studenții agronomi vor putea să opereze cu termenii si conceptele specifice managementului educațional, analizând elementele de baza ale comunicării educaționale. Managerilor de școli li se prezintă modalități de identificare a competențelor educaționale ale personalului didactic implicat în procesul educațional. Cartea oferă posibilitatea specialiștilor agronomi să surprindă elemente specifice proiectelor educaționale agronomice, prezentându-le modele concrete de realizare a acestora.

Cartea are opt capitole:

 1. Generalități privind managementul educațional cu specific agronomic;
 2. Managerul în domeniul educațional agricol;
 3. Managementul clasei de elevi în învățământul de specialitate agronomică etc.

Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric: in honorem Valeria Cozma. – Chișinău: Pontos., 2014 – 280 p.

Doctorul în istorie, conferențiarul universitar Valeria Cozma ocupă un loc deosebit în istoria științei și învățământului din Republica Moldova. Pe parcursul a 47 de ani doamna Cozma slujește la cele mai înalte cote știința istorică și misiunea de pregătire a pedagogilor de înaltă calificare. Graţie capacităţilor intelectuale şi muncii asidui, a fost posibil să desfăşoare o activitate multilaterală şi expresivă, să devină cunoscută în societate ca una dintre cele mai nobile reprezentante a intelectualităţii naţionale contemporane.

Cartea are două părți:

 1. Conferențiarul universitar Valeria Cozma la 70 de ani;
 2. Materialele conferinței științifice 13-14 noiembrie 2014.

Politica externă a Republicii Moldova 2009 – 2011: în sinteze și dezbateri. – Chișinău: MS Logo., 2011 – 320 p.

Promovarea integrării europene a Republicii Moldova s-a înscris întotdeauna printre obiectivele principale ale Fundației Friedrich Ebert. De la lansarea sa la Chișinău în 2012, Fundația a sprijinit mai multe proiecte menite să sprijine Republica Moldova pe calea integrării sale europene. Willy Brandt, un social-democrat german renumit, spunea că cooperarea internațională este mult prea importantă pentru a fi lăsată doar pe seama guvernelor. Moldova este un exemplu elocvent unde domeniul afacerilor interne și cel al afacerilor externe depind extrem de mult unul de celălalt, având, ambele, un impact semnificativ asupra viitorului țării. Anume din această perspectivă este importantă implicarea societății civile într-un dialog constructiv pe probleme de politică externă și integrare europeană. Pornind de la acest raționament, Fundația Friedrich Ebert și-a asumat o implicare activă în acest domeniu, urmărind două obiective – cel de a avea un public și o societate civilă informată în probleme de politică externă și integrare europeană și cel de a dezvolta cooperarea pe probleme de integrare europeană dintre societatea civilă și factorii decizionali.

Cartea are patru capitole:

 1. Anul 2009: Resetarea relațiilor cu partenerii externi;
 2. Anul 2010: Sub zodia parteneriatelor strategice;
 3. Anul 2011: De la parteneriat, la asociere politică și integrare economică cu EU etc.

Cadrul Didactic – promotor al politicilor educaționale: materialele conferinței științifice internaționale 11-12 octombrie 2019 / ministerul educației, culturii și cercetării al Republicii Moldova, institutul de științe ale educației – Chișinău: institutul de științe ale educației., 2019 – 740 p.

Speranța lumii noastre, asigurarea viitorului umanității se întrevăd în copii. Actualmente, devine tot mai distinctă și pregnantă nevoia condițiilor adecvate în favoarea și pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Așadar, multe dintre expectanțele și răspunsurile la problematica lumii contemporane se identifică în educație și în modalitatea în care fiecare dintre noi înțelegem provocările și influențele ei asupra personalității umane. În atare context se prefigurează și se înalță pe piedestalul educației cadrul didactic – măreț și admirabil! Activitatea cadrului didactic, în esența sa măreață și admirabilă, se califică prin demersul corectiv ce presupune educarea elevilor în procesul de adaptare la schimbările permanente ale lumii contemporane – celei de astăzi și celei de mâine.

Cartea are șase capitole:

 1. Cadrul didactic și mediul de realizare a procesului educațional;
 2. Asistența psihologică a cadrelor didactice pentru implementarea politicilor educaționale;
 3. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice în contextul politicilor educaționale etc.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, Activități ştiinţifice, LANSĂRI DE CARTE

Mitropolitul Gurie Grosu


          dsc_0044La data de 8 februarie, 2017 la Biblioteca Centrală a BM B.P. Hasdeu, a avut loc prezentarea volumului II al trilogiei “Mitropolitul Gurie – opera zidită în destinul Basarabiei”, eveniment cultural consacrat comemorării a 140 de ani de la naşterea Mitropolitului Gurie al Basarabiei.

          Manifestarea a fost organizată de Asociaţia obştească Mitropolitul Gurie Grosu, în colaborare cu Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu. Moderatorul evenimentului fiind Vasile Malaneţchi, directorul general la Muzeul Naţional de Literatură “Mihail Kogălniceanu”. Coordonatorul evenimentului, Silvia Grossu, doctor în istorie, conferenţiar universitar.dsc_0015

          Mitropolitul Gurie (Gheorghe Grosu) a fost un om extrem de evlavios și unul din promotorii valorilor naționale în Basarabia. A studiat la Școala spirituală (1888-1892) și la Seminarul teologic din Chișinău (1892-1898), apoi, între 1898 și 1902, la Academia duhovnicească din Kiev, înființată de Mitropolitul român Petru Movilă, unde a obținut titlul de magistru în teologie.


dsc_0075           Călugărit în Mănăstirea Noul Neamț din Chițcani, hirotonit ieromonah și numit “misionar eparhial” (1902), mai târziu este hirotesit protosinghel și arhimandrit (1909). Are meritul de a fi obținut înființarea unei tipografii eparhiale (1896) și a fi ctitorit revista “Luminătorul” din Chișinău (1908). A fost Stareț la mănăstirea Sf. Avram din gubernia Smolensk (1909), director la școlile normale de învățători din Grușevsk (1910-1914) și Samovka (1914 – 1917), profesor de Limba română la Chișinău (1917-1918) și un militant al românismului, în calitatea sa de ministru adjunct al Justitiei în Guvernul provizoriu din Chișinău. 

           Prin publicarea acestui volum se împlineşte dezideratul de a cuprinde sub auspiciile unei triologii opera înaltului prelat al Basarabiei interbelice. Volumul al doilea include nemijlocit lucrări care poartă semnătura cărturarului ierarh: studii despre istoria aşezămintelor monastice, despre istoria Bisericii din Basarabia şi literatură didactică. Ostenelile cărtureşti ale Mitropolitului Gurie au fost evocate de mai multe ori, dar nicioadată n-au fost publicate între copertele aceluiaşi volum.

                   dsc_0086Silvia Grossu zicea: „Sperăm ca volumul să-şi găsească uşor cititorul şi să constituie un gest de comemorare demn de valoarea neamului nostru. Mitropolitul Gurie al Basarabiei merită să fie pe soclul memoriei noastre colective.”

                Opera scrisă a Mitropolitului Gurie Grosu (1877-1943), şi după un sfert de secol de la anul de graţie 1989, rămâne doar parţial valorificată. Eforturile întru valorificarea operei înaltului prelat basarabean atât în istoriografia locală din Republica Moldova, cât şi în istoriografia românească, au ajuns binecunoscute. Mulţumită efortului constant al dnei conferenţiar universitar Silvia Grossu în valorificarea operei scrise a Mitropolitului Gurie, prin organizarea unui şir de manifestări dedicate vieţii şi activităţii mitropolitului, care ulterior şi-au găsit reflectarea în volumul publicat în 2007: Mitropolitul Gurie – misiunea de credinţă şi cultură. Culegere de studii şi articole despre Mitropolitul Gurie al Basarabiei, conceput drept un prim volum în cadrul unui proiect mai larg, care va cuprinde în totalitate opera scrisă a mitropolitului.dsc_0128

           Invitaţi speciali la eveniment academicianul Mihai Cimpoi, Valeriu Matei, Ana Bantoş, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, Iulian Filip, Ion Ţurcanu, Vladimir Beşleagă, Victor Moraru, Alexandru Burlacu, Maria Danilov, Anatol Petrencu, Iurie Colesnic etc.

Critică literară:

„Fiu de răzeş mîndru, care nu putea să nu rămînă el însuşi în orice împrejurare, care nici nu-şi putea închipui cum ar fi ajuns să fie aservit de cineva sau de ceva. Mitropolitul Gurie era din categoria rară a acelor oameni care sînt sortiţi fie să se ridice deasupra tuturor, pentru a-i domina pe toţi, fie să cadă ca urmare a faptului că, din variate motive, nu a dorit sau nu a reuşit să ajungă în atare situaţie. De aceea căderea sa a fost iminentă. A fost însă o cădere dintr-o funcţie publică, nu o cădere din demnitate. Dimpotrivă, pentru a evita căderea din demnitate, a trebuit să accepte, nu fără regrete, bineînţeles, căderea din funcţie.”

                                                                                                                                                (Ion Ţurcanu)

„Mitropolitul Gurie a dovedit dragoste şi rîvnă pentru cultură, în general, şi pentru cultura bisericească, în special, şi în calitatea sa de propovăduitor şi răspînditor de carte şi de suflet românesc.”

(Onisifor Ghibu)

„Pe umerii popii Gurie a stat întreaga luptă pentru limba română în Basarabia.” 

(Nicolae Iorga)

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, LANSĂRI DE CARTE

Ştim ce este ocultismul ?


        Cenaclul „DeVreme”, moderat de scriitorul Oleg Carp, a revenit în faţa publicului  Bibliotecii Centrale cu o nouă lansare de carte: Ocultismul, faţa întunecată a monedei, publicată de Editura „Studion”, Bacău, 2014. Autorul acestui studiu, Sorin Gabriel Ailenei, este doctor în teologie al Universităţii din Iaşi, deţine un masterat în psihopedagogie şi altul în teologie, a urmat stagii de studii în Belgia şi Scoţia.

Lecturând această carte, cititorii vor avea în faţă o imagine clară a ceea ce reprezintă ocultismul cu adevărat, a ţinut să remarce Sorin Gabriel Ailenei în luarea sa de cuvânt. A studiat multă informaţie pentru a o prezenta în această carte. Volumul a apărut în urma parcurgerii unei bibliografii impresionante, peste o sută de documente diverse. A ales să structureze cartea în câteva compartimente, în fiecare prezentând istoricul următoarelor subiecte: Vampirii sau frica de necunoscut, Magia – negarea divinului, Demonologie, Metode de prezicere a viitorului.

Scopul autorului fiind să arunce „câteva raze de lumină în tenebroasa, controversata, dar atât de fascinanta lume a ocultismului”,  dar în acealşi timp, să arate calea spre adevăr, Sorin Gabriel Ailenei crede că lectura acestei cărţi va fi de ajutor în a înţelege mai bine ce se întâmplă în societatea din jurul nostru, dar şi în viaţa personală a fiecărui om.

Alături de autor au fost Sorin-George Huluţă-Saftiuc, preot paroh al Bisericii cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Soroca şi Florentin Doboşeriu, diacon al aceleiaşi biserici, deoarece cartea a fost lansată şi în acest locaş sfânt. Ei au reamintit că biserica mereu a ţinut să-i scape pe oameni de superstiţii, venind cu un îndemn de a nu crede în ele.

Conform unei tradiţii frumoase, începutul activităţii a avut un preludiu muzical, câteva melodii la pian fiind interpretate de actorul Sergiu Voloc. La finele cenaclului, tânărul interpret de muzică populară Victor Bondari ne-a adus spiritul sărbătorilor de iarnă şi ne-a încântat cu un recital muzical de colinde strămoşeşti.

Mulţi cititori ai bibliotecii se alăturau membrilor cenaclului, fiind interesaţi şi intrigaţi de discursurile autorului şi ale invitaţilor săi. Aşteptăm toţi doritorii de a afla informaţii despre noi apariţii editoriale, locuri libere sunt.

 

 

 

 

 

Publicat în Donaţii, INTRĂRI NOI, religie

Donație de carte religioasă de la Înalt Preasfințitul Vladimir


DSC_0501 (1280x427)O bibliotecă este un templu divin de la lumina cărților, iar lumina este însutită atunci când cartea este plină de cuvântul lui Dumnezeu. Biblioteca Municipală s-a bucurat recent de o donațe de carte religioasă, primită chiar din mâinile Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și a întregii Moldove. Vă invităm la bibliotecă să citiți aceste cărți, să aveți grijă de sufletul vostru! Citește în continuare „Donație de carte religioasă de la Înalt Preasfințitul Vladimir”

Publicat în Filosofie, PREZENTARE DE CARTE, religie

Cabala Revelată. Ghidul personal pentru o viață mai liniștită: recomandare de carte


Laitman, Rav Michael. Cabala Revelată. Ghidul personal pentru o viață mai liniștită / Rav Michael Laitman. – S. l., S. a. – 132 p.

Filosofia religioasă s-a manifestat dintotdeauna prin misticism și îndepărtare de știință și tehnică. Marea schimbare pe care o presupune, în cazul de față, Cabala, ca tradiție religioasă, este tocmai reorientarea spre claritate și domeniile tehnic și științific, prin care să se poată realiza marele scop al tuturor credințelor: liniștea și binele etern.

Citește în continuare „Cabala Revelată. Ghidul personal pentru o viață mai liniștită: recomandare de carte”