Compozitorul Joseph Haydn – Părintele simfoniei


download             Franz Joseph Haydn (n. 31 martie 1732, Rohrau / Austria – d. 31 mai 1809, Viena) a fost un compozitor austriac. Alături de Wolfgang Amadeus Mozart şi Ludwig van Beethoven face parte din rândul marilor personalităţi muzicale ale epocii clasice vieneze. A fost unul din cei mai influenţi maeştri ai tradiţiei muzicale din Europa apuseană.

       Importanţa lui Haydn în istoria muzicii constă, mai ales, în dezvoltarea simfoniei şi cvartetului de coarde, precum şi în perfecţionarea formei de sonată. În perioada 1774 – 1783, după ce compusese deja peste 50 de simfonii, perfecţionează acest gen în forma care se va numi „simfonia clasică vieneză”. La cvartetele sale de coarde a lucrat timp de peste 30 de ani, deşi această formă muzicală nu făcea parte din îndatoririle sale. În 1782 apar cele şase cvartete op. 33 (Hob. III:37-42), care reprezintă un punct culminant al genului şi care vor influenţa în mod covârşitor creaţiile lui Mozart şi Beethoven.

           Totalitatea compoziţiilor lui Joseph Haydn au fost reunite în anul 1957 de Antony von Hoboken în „Catalogul Hoboken” (Hoboken-Verzeichnis, prescurtat: Hob.). Urmează o selecţie a principalelor sale creaţii: 104 simfonii; 83 cvartete de coarde; peste 20 trio-uri pentru instrumente cu coarde; 120 trio-uri pentru diferite combinaţii instrumentale; peste 60 sonate pentru pian; un mare număr de concerte pentru diverse instrumente (vioară, pian, violoncel, trompetă, oboi, orgă etc.) şi orchestră; mai multe oratorii, de ex.: Die Schöpfung („Creaţia”), Die Jahreszeiten („Anotimpurile”); 14 messe, printre care Missa in tempore belli, Nelsonmesse, Harmoniemesse, Schöpfungsmesse; peste 100 divertismente (Divertimenti), Cassaţiuni?, Nocturne etc.; 13 opere în stil italian.

Revistă bibliografică virtuală

3Stendhal. Vieţile lui Hazdn, Mozart şi Metastasio / Stendhal. Bucureşti: ed. muzicală a uniunii compozitorilor, 1974. 284 p.

          În 1808 mă aflam la Viena. Am scris unui prieten cîteva scrisori despre elebrul compozitor Haydn cu care, printr-o fericită întîmplare, făcusem cunoştinţă cu cîţiva ani mai înainte. La întoarcerea mea la Paris aflu că scrisorile mele au avut un mic succes, că cineva şi-a dat osteneala să scoată copii de pe ele. Sînt ispitit să devin şi eu un autor şi să mă văd tipărit în viaţă. Adaug deci cîteva lămuriri, şterg cîteva repetări şi mă prezint prietenilor muzicii sub forma unui mic in-8.

66Стендаль. Жизнеописания Гайдана,  Моцарта и Метастазио. Жизнь Россини / Стендаль. Москва: Правда, 1987. – 678 стр.

«..В 1808 году мне довелось побывать в Вене. Я написал одному из своих друзей ряд писем о прославленном композиторе Гайдне, с которым по счастливой случайности познакомился несколько лет тому назад. Вернувшись в Париж, я обнаружил, что мои письма пользуются некоторым успехом; кое-кто потрудился их даже переписать. Я подался искушению стать писателем и попасть в печать еще при жизни..»

2Новак, Леопольд. Иозеф Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение / Леопольд Новак. Москва: Музыка, 1973. – 390 стр.

Книга Новака о Гайдне – подробная, тщательно подготовленная и не менее тщательно изложенная биография замечательного композитора. События творчества Гайдна рассматриваются как события его жизни, в такой форме построения книги содержится глубокий смысл – жизнь большого художника в любой области искусства и есть его творчество, именно в нем заключается цель и содержание жизни мастера.

9Михеева, Л.И. 166 биографий знаменитых композиторов / Л.И. Михеева. СПб: Композитор, 2000. – 208 стр.

     Данный справочник охватывает всю обозримую историю музыкального искусства от XIV века и до сегодняшнего дня. Он рассчитан на увлекательное чтение и интерес к человеческому облику известных музыкантов. В первом разделе книги читателю представлена биография отца современной инструментальной музыки.

Vă aşteptăm la Biblioteca Centrală!

Sursa: http://muzicaclasica.weebly.com/joseph-haydn.html

Teatrul – arta vieţii…


????????????????????????????????????

27 martie – Ziua Mondială a Teatrului

De mai bine de jumătate de secol, pe 27 martie se sărbătoreşte Ziua Mondială a Teatrului, ca semn de apreciere a uneia dintre cele mai vechi arte din lume, arta scenică. Instituită în 1961 de către Institutul Internaţional de Teatru din Franţa, evenimentul a dat naştere unei tradiţii frumoase, prin care personalităţi şi oameni de cultură marcanţi împărtăşesc propriile reflecţii asupra teatrului, ca artă şi punte între oameni, printr-un mesaj internaţional transmis întregii lumi. O zi în care masca şi scena fascinează, iar ralitatea ia o nouă imagine. Teatru înseamnă dramă, comedie, spectacol muzical sau alt tip de spectacol artistic în fața unui public. Teatrul implică munca unei echipe în spatele scenei: proiectanți, constructori, tehnicieni, costumieri şi machiori, actori şi regizori. Teatrele profisioniste oferă ultimile inovaţii din electronică, sisteme de iluminat şi sonorizare.

Revistă bibliografică vurtuală 

3

Carandino, N. Teatrul aşa cum l-am văzut. – Bucureşti : Ed. Eminescu, 1989. – 278 p.

Acest volum cuprinde o parte din scrierile despre teatru ale lui N. Carandino, publicate între anii 1935-1945 în ziarele şi revistele Bis, Facla, Reporter, România, Azi, Revista română, Curierul. Vom regăsi selectarea cronicilor dramatice şi a articolelor care urmăresc să recompună o imagine cît mai sugestivă a peisajului teatral al vremii, în aspectele sale caracteristice.

6Ciobotaru, Anca Doina. Teatrul de animaţie între magie şi artă. – Iaşi : Prinnceps Edit, 2006. – 51 p.
Prin lucrarea dată autoarea cărţii proectează imaginea inedită privind “Universul interior al artei de animaţie”. Lucrarea dată încearcă să arate spectatorilor ce nu cunosc identitatea şi nici efortul păpuşarului, nimeni nu se gîndeşte la poziţiile incomode de animare, la faptul că vocea şi trupul sunt supuse unor tensiuni nebănuite.Autoare prin lucrarea sa ne spune că păpuşarul este înainte de orce, un artist cetăţian, sensibil la problemelecomunităţii, faţă de care ia atitudine; imoralitatea, corupţia, violenţa, intoleranţaîi stimulează imaginaţia, spiritul combativ.

ae056596c142a14019288d3b2456d4f8-6953204-400_400Iorga,  N. Teatru şi societate. – Bucureşti : Ed. Eminescu, 1986. – 313 p.

Teatru şi societatea este o lucrare ce uneşte între coperţile sale cronicile, articole, portretele, studiile, capitole din Istoria literaturii romîne, intervenţiile parlamentare pe care, timp de o jumătate de secol, N. Iorga le-a dedicat teatrului. Începînd cu intervenţia tînărului de 19 ani în răsturnarea polemică declanşată la premiera Năpastei de I. L. Caragiale şi pînă în anul 1939, N. Iorga a acordat cercetării şi aprecierii fenomenului teatral un loc însemnat încadrîndu-l în structurile societăţii româneşti.

2Kivu, Dinu. Teatrul, la timpul present. – Bucureşti : Ed . Eminescu, 1993. –  339 p.
Culegerea dată cuprinde doar o parte din cele 2050 de pagini dactilografiate în care sunt adunate o bună parte a textelor despre teatru scrise şi publicate de către Dinu Kivu pe parcursul unui sfert de veac. Ziaristul nu obişnuia să-şi strîngă articolele apărute şi nici macar să-şi noteze locul şi data acestor apariţii. Însă s-au păstrat foarte multe din manuscrisele textelor selectate şi s-a realizat acest volum.

4

Măciucă,  Constantin. Teatrul şi teatrele.  – Bucureşti : Ed. Eminescu, 1989. – 228 p. 

În lucrarea dată sunt prezentatae activitatea şi dezvoltatrea teatrelor. Cititorul va afla  cum se desfăşoară şi cum se organizează o piesă de teatru.

download (1)Saceanu, Amza. Teatrul ca lume. – Bucureşti : Ed . Meridiane, 1985. –  356 p. 
Această carte redă o imagine relavatoare a uneia dintre cele mai înfloritoare momente ale Teatrului românesc o artă care se bucură de o mare preţuire din partea statului şi poporului, făcînd parte din acele importante mijloace culturale prin care Revoluţia făureşte chipul statura omului zilelor noastre şi ale celui de mîine.

1Teatru chinezesc din secolul XX. – Bucureşti : Univers, 1981. – 438 p. 
Lucrarea este o antologie ce ilustrează orizontul de inspiraţie al dramaturgiei chineze din secolul al XX-lea, ce face trimitere la noţiunii de modernism în libertăţile şi limitele lui la intersecţia inovaţiei cu tradiţia şi individualizarea noii formule teatrale, care uneori este mai aproape, iar în alte cazuri find mai departe de viziunea europeană, dar care tinde totuşi de a depăşi autoritatea tradiţiei.

5

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” : 1957-2007. – Chişinău,  2001. – 54 p. 
Lucrarea dată reprezintă un album ce vizează toată activitatea teatrală a marelui scritor Vasile Alecsandri.

Participă la BĂTĂLIA CĂRŢILOR!


REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a concursului de lectură Bătălia cărţilor

Bătălia cărţilor este un concurs de lectură municipal pentru copii (11-14 ani) şi adolescenţi (15-18 ani).

Perioada de desfăşurare  martie – octombrie

Înscrierea la concurs

Înscrierea se face la filialele Bibliotecii Municipale implicate în concurs (vezi Carnetul de lectură) sau în format digital pe: http://hasdeu.md/item-ce-unde-cind-formular-de-inscriere-batalia-cartilor-85/

Perioada de înscriere: pe toată durata de desfăşurare a concursului

Condiţii de participare

Carnetul de cititor la bibliotecă este obligatoriu.

Trebuie să citeşti toate cele 10 cărţi incluse în concurs, până în luna octombrie.

În momentul înscrierii la concurs vei primi:

·      un Carnet de lectură, în care vei acorda puncte de la 1 la 5 pentru fiecare carte citită (1 – punctaj minim, 5 – punctaj maxim);

·      o Fişă de lectură  în care îţi vei nota impresiile despre cartea citită. Participanţii pot să aleagă varianta Fişei de lectură în format digital, care poate fi accesată și completată pe: http://hasdeu.md/item-ce-unde-cind-fisa-de-lectura-83/

Finala concursului

Finala concursului va avea loc în luna noiembrie.

Lista finaliştilor concursului va fi anunţată cu 20 de zile înainte de eveniment.

Finaliştii vor fi invitaţi la bibliotecă, unde li se va explica scenariul Bătăliei cărţilor, modul în care vor trebui să-şi susţină cărţile preferate şi probele la care vor fi supuşi.

Finaliştii vor fi însoţiţi de susţinători: colegi de clasă, profesori, părinţi.

Finala va cuprinde:

·         dezbaterea Convinge-mă să citesc!, în cadrul căreia participanţii vor susţine cartea preferată;

·         un concurs pe marginea cărţilor citite;

·         jurizarea şi festivitatea de premiere.

Premiile concursului

Participantul care va prezenta cel mai frumos şi argumentat cartea preferată şi va răspunde cel mai bine la întrebări va deveni Cititorul anului.

Cartea care se va bucura de cele mai multe solicitări şi va obţine cel mai mare punctaj din partea cititorilor va deveni Cartea anului.

Finaliştilor li se vor acorda premii: băneşti, seturi de cărţi, diplome.

Rezultatele concursului vor fi promovate în mass-media şi în mediul virtual.