Jocuri de societate noi la Biblioteca Centrală


Recomandăm atenției dvs câteva jocuri de societate nou cumpărate.

Copiii și adolescenții sunt invitați în sala de lectură a bibliotecii pentru a petrece timpul frumos și util.

150 de jocuri

150 de jocuri : 5+ : pentru 2-8 jucători. – Bucureşti : Noriel Impex, s.a. – 1 cutie : 8 table de joc, pioni, zaruri etc.

Table clasice ; table turceşti ; table franţuzeşti ; moara (7 variante) ; dama (16 variante), jocuri de cărţi, trucuri magice cu cărţi, jocuri cu zar etc.

Scrabble : Joc de cuvinte încrucișate : 10+ : pentru 2-4 jucători. – Bucureşti : Noriel Impex, s.a.

Descriere: 1 cutie : tablă de joc, 4 suporturi, 100 jet. cu litere, săculeț, reguli

Jocul reunește litere și oameni! Jucând acest joc veți crea noi legături – cu civintele, cu prietenii, cu familia – prin acest joc favorit în lumea întreagă.

Cum jucați Scrabble: folosiți jetoanele cu litere pentru a crea cuvinte, încrucișându-le cu cuvintele deja existente pe tablă. Folosiți pătrățelele care acordă bonificații pentru a vă maximiza scorul. Scorul cel mai mare câștigă!

La fermă : puzzle : 240 piese. – Bucureşti : Noriel Impex, s.a. – 1 cutie : 240 pcs.

Jocul La fermă exersează atenția, inteligența, îndemânarea, răbdarea, spiritul de observație și intuiția cu un joc de puzzle!

Regatul animalelor : puzzle : 240 piese. – Bucureşti : Noriel Impex, s.a. – 1 cutie : 240 pcs.

Jocul Regatul animalelor exersează atenția, inteligența, îndemânarea, răbdarea, spiritul de observație și intuiția cu un joc de puzzle!

Ligretto : 8+ : 2-4 jucători : 10 min. Berlin : Schmidt Spiele GmbH, s.a. – 1 cutie : 160 de cărți colorate

Un joc în care zboară cărțile! Mai repede nu se poate!

Un joc de cărți fascinant, distractiv și uluitor de simplu! Toți jucătorii încearcă simultan să depună cât mai multe cărți de aceeași culoare în ordine, de la 1 la 10. Contează viteza, capacitatea combativă și capacitatea de reacție rapidă. Dacă veți combina două cutii de Ligretto de diferite culori, vor putea participa 8 jucători, iar dacă veți combina toate cele trei cutii, pot participa până la 12 jucători. Conținut: 160 de cărți.

Uno : Card Game : 7+ : 2-10 jucători. – Amstelveen : Mattel Europa B.V., 2017?. – 1 cutie : 108 de cărți colorate, instrucție

Jocul conține 112 carduri, după cum urmează: 19 carduri albastre – 0-9; 19 carduri verzi: – 0-9; 19 carduri roșii: – 0-9; 19 carduri galbene: – 0-9; 36 de carduri ajutătoare.

În drum spre casă. – Chișinău : CNPAC, 2016. – 1 cutie : cărți colorate

Jocul încurajează copii să se simtă liber în timpul jocului. Copii nu trebuie criticați, înjosiți sau pedepsiți pentru un răspuns greșit sau neparticiparea la joc. Următoarele explicații pot fi folosite în discuțiile cu copii: alcoolul, drogurile, fumatul, încălcarea legii.

Jenga Classic : 6+ : 1+ jucători : 54 pcs. – Delémont : Hasbro SA, s.a. – 1 cutie : 54 piese din lemn

Joc pentru copii cu vârsta mai mare de 6 ani. Trebuie să fie cel puțin 2 jucători.

Monopoly : Jocul rapid al tranzacţiilor imobiliare : 8+ : 2-6 jucători. – Delémont : Hasbro SA, 2017. – 1 cutie : tablă de joc, 8 pioni etc.

Sursa primei imagini: noriel.ro

Istorie și geografie – cărți noi


În prima lună de iarnă și ultima lună din an vă recomandăm câteva cărți din domeniul geografiei și istoriei românilor.

Revistă bibliografică virtuală

Chișinău, evocări interbelice / ediție îngrijită și argument: diana Vrabie; cuvânt de însoțire : Adrian Dinu Rachieru. – București : EIKON, 2018. – 381 p.

Chisinau Evocari interb„Chișinăul interbelic a avut o viață agitată, complexă, a respirat și s-a dezvoltat laolaltă cu evenimentele aprige ale celor mai bine de douăzeci de ani premergători celei mai cernite perioade a umanității, al doilea război mondial. Chișinăul devine portavoce a comunității pe care o reprezintă pentru că imaginea unui oraș se proiectează și în comunitatea intelectuală, în raporturile cu celălalt, în cunoașterea și devenirea alterității” afirmă Diana Vrabie în Argument.

În carte sunt incluse articole despre cimitirul, muzeul, Teatrul Național și teatrul popular din Chișinău, cele mai vechi case din Chișinău, biserici și cimitire etc.

 

 

Drochia: gara și raion.  Istorie, economie, cultură: Drochia: railway station and district. History, economy, culture / coord.: Alexandru Bobeică. – Chișinău : BALACRON, 2013. – 140 p.

Drochia„Nu vom face o descriere geografică separată a raionului Drochia, ci vom menționa numai că suntem situați, ca unitate administrativ-teritorială, la nordul țării și avem faima de zonă bine dezvoltată din punct de vedere economic. Această circumstanță ne-a făcut pe noi, drochienii, mai avani la muncă și mai dispuși spre agoniseală. Pentru a ajunge la o astfel de concluzie este suficient să vezi casele din satele noastre și gospodăriile de astăzi ale sătenilor. Anii grei ai foametei, deportările și represaliile politice, viața mizeră ce o duc ceau țăranii moldoveni în anii 50-60 ai secolului XX au stârnit în părinții noștri instinctul autoconservării și dorința nestăvilită de a-și scoate copiii din acea tagmă oropsită, dându-i la studii și jertfind totul ce se putea numai ca ei să devină învățători, agronomi, medici ș.a.m.d. În consecință, Drochia, ca și alte zone din părțile acestea, are faima de raion cu oameni cărturari” afirmă coordonatorul proiectului, Alexandru Bobeică.

Astfel, în carte veți face cunoștință cu repere istorice ale raionului Drochia, rețeaua hidrografică a raionului, situația demografică, agricultura etc.

Moraru, Anton. Evoluția Basarabiei sub regimul de ocupație al Rusiei țariste 1812-1912 / Anton Moraru, Teodor Popovici. – Chișinău : Labirint, 2013. – 161 p.

Moraru Evolutia Basarabiei„Ocuparea cu forța armată a teritoriului dintre Prut și Nistru – partea cea mai bogată și roditoare a Țării Moldovei, instaurarea unui regim asiatic, barbar și sângeros al Rusiei țariste a dus la schimbarea radicală a condițiilor politice, social-economice și culturale de dezvoltare a populației din această parte a Moldovei de Est” afirmă autorul în introducerea cărții.

Cartea are 11 capitole:

 1. Războiul ruso-turc din 1806-1812 și anexarea Basarabiei la Rusia țaristă;
 2. Instaurarea forțată a administrației coloniale țariste în Basarabia;
 3. Colonizarea forțată a Basarabiei cu populație străină etc.

Olărescu, Angela. Orașul Cricova în ascensiune continuă : monografie / Angela Olărescu. – Chișinău : S. n., 2017. – 628 p.

Orasul Cricova„Monografia este, în fond, un bilanț al felului în care a fost, de-a lungul timpului, percepută localitatea, cu frământările și personalitățile ei, și referă – când explicit, când într-o formă indirectă – asupra conlucrării dintre administrația publică locală și societatea civilă, dar și asupra comunității în genere. […]

La elaborarea acestei publicații s-au investigat fondurile de referință ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.  […] Lucrarea include texte scanate din monografii, culegeri, publicații periodice privind dezvoltarea social-economică și culturală a localității Cricova; activitatea primăriei  și a primarului Valentin Guțan; activitatea instituțiilor bugetare și a celor mai mari întreprinderi economice din orașul Cricova, începând cu anul 1986 și până în 2014” se afirmă în Arguemtnul cărții.

Cartea are 6 capitole:

 1. Valentin Guțan – un Carol Schmidt al Cricovei;
 2. Orașul Cricova: trecut, prezent și viitor;
 3. Orașul Cricova în curs de dezvoltare;
 4. Viața culturală a orașului Cricova;
 5. Toate drumurile duc spre Cricova: clipe în imagini.

Cartea are indexuri auxiliare: de autori, alfabetic de nume a persoanelor menționate în lucrare, de titluri de articole, de nume ale produselor vinicole, pe subiecte, geografic și de ediții periodice. De asemenea găsiți și imnul orașui Cricova, stema și Drapelul orașului Cricova și Consiliul Orășănesc Cricova.

Istoria comunismului din România: în 5 vol. – Iași : Polirom.

Istoria comunismului din RoVol. II : Documente. Nicolae Ceaușescu (1965-1971) / editori: Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goșu. – 2012. – 703 p.

„Volumul de față este al doilea dintr-o serie ce reprezintă anexele Raportului final al Comisiei Prezidențiale pentru analiza Dictaturii Comuniste din România. Spre deosebire de primul volum, care acoperea întreaga perioadă Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), acesta se limitează la primii șapte ani din perioada Nicolae Ceaușescu. Dacă în cazul primelor două decenii de regim comunist au fost publicate multe documente importante, ceea ce ne-a permis să prezentăm întreaga perioadă într-un singur volum, în ceea ce privește începuturile României ceaușiste documentele editate sunt mai puțin numeroase” se afirmă asupra ediției.

În volumul 2 veți găsi abrevieri, lista documentelor, documente, index de nume proprii, inclusiv două traduceri în limba engleză – nota editorului tradus și lista abstractelor.

 

Centenarul Marii UniriCentenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918. – Iași : Editura PIM, 2018. – 192 p.

Cartea include 36 de lucrări și „au fost grupate în volumul Centenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918. Autorii sunt cercetători, cadre didactice universitare și oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului, care au dorit ca mesajul lor să dăinuie. Textele urmează spiritul conferințelor împletind rigoarea științifică cu pasiunea. Acestea au fost grupate după tematica abordată pornind de la realitatea istorică a anului 1918 și terminând cu teme de literatură legate de contextul din Basarabia” afirmă coordonatorul volumului Dan Gabriel Sîmbotin.

Câteva titluri de articole:

 • Intervenția armatei române în Basarabia în 1918 – o necesitate strategică pentru asigurarea securității teritoriului românesc dintre Prut și Nistru;
 • Șcioala basarabeană și lupta moldovenilor pentru cultura națională (1917);
 • Reuniunea de la Chișinău a parlametarilor de pe ambele maluri ale Prutului (30 spetembrie 1918);
 • Personalitate marcantă a neamului românesc Daniel Ciugureanu (1885-1950);
 • Nicolae Iorga și lupta sa pentru realizarea Marii Uniri etc.

Lupu, Corvin. România. De la revolta populară la lovitura de stat / Corvin Lupu. – Sibiu : Techno Media, 2010. – 318 p.

Lupu Romania 1989„Despre decembrie 1989, s-au scris o mulțime de studii, articole și cărți. Desigur, lucrarea de față face referire doar la unele dintre aceste lucrări. Trebuie să semnalăm faptul că unii autori au scris imediat după evenimente, iar concluziile lor și-au păstrat  valabilitatea și după mulți ani, ceea ce este meritoriu” afirmă autorul în prefața cărții.

Lucrarea are două părți:

 • Contextul internațional al evenimentelor din decembrie 1989;
 • Decembrie 1989: Noua Ordine Mondială ajunge în România.

La final găsiți concluzii, o postfață, abrevieri, bibliografie și indice de nume.

 

 

Maghiloman, Alexandru. Note politice: 1897-1924 / Alexandru Maghiloman. – Ed. anastatică. – Buzău : Alpha MDN, 2019.

Vol. IV : 1918-1919. – 436 p.

E al patrulea volum din cele 5 publicate. Volumele au fost publicate inițial în București, la editura Institutului de Arte Grafice «Eminescu» în anii 20 ai secolului trecut.

Țopa, Tudor. Lumini de călăuză / Tudor Țopa. – Chișinău : Fundația „Draghiștea”, 2019. – 227 p.

Cartea face referință la frații Andrei și Costache Găină, istoria Basarabiei în perioada țaristă, memorii etc.

Cartea are și fotografii de arhivă.

Topa Lumini

Științe Sociale și Învățământ  la Biblioteca Centrală – cărți noi


În prima lună de iarnă recomandăm cărți noi din domeniul Științelor sociale.

Expoziție virtuală de carte

 Țîgănaș, Ion. Dreptul de autor și drepturile conexe: volum în scheme / Ion Țîgănaș. – Chișinău : S. n., 2018. – 340 p.: scheme

Tiganas Dreptul de autor„Dreptul de autor și drepturile conexe reprezintă o parte importantă a proprietății intelectuale. Evoluția acestei instituții a fost direct determinată de dezvoltarea societății umane. Apariția hârtiei, inventarea tiparului, apariția fonogramei, radioului, televiziunii și a sateliților, inventarea calculatorului sau extidnerea rețelei digitale au favorizat resetarea sistemului dreptului de autor și a drepturilor conexe. Ca rezultat, comunitățile și statele au fost forțate să gândească noi reguli de conduită, să adopte alte convenții internaționale și să găsească compromisul necesar, care să facă față noilor realități” afirmă autorul în Cuvânt înainte.

Cartea are 9 capitole:

 1. Introducere în sistemul dreptului de autor și al drepturilro conexe;
 2. Obiectul dreptului de autor;
 3. Subiectul dreptului de autor;
 4. Conținutul dreptului de autor etc.

Ghidul alesului local destinat femeilor și bărbaților, aleși în funcțiile de primari, consilieri locali sau raionali. – Chișinău : S. n., 2015. – 54 p.

ghidul alesului localGhidul este adresat aleșilor locali – femei și bărbați – persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcționarilor publici, reprezentanți ai administrației publice locale. Aceasta are menirea să contribuie la îmbogățirea și îmbunătățirea condiției de promotori ai egalității de gen a primarilor locali (sătești, orășenești, municipali) și consilieri raionali.

În ultimii ani tot mai des se discută despre necesitatea asigurării egalității de gen într-o societate, care pretinde ambiția unei democrații veritabile, în care fiecare cetățean, femeie sau bărbat, să fie protejat în egală măsură. În drepturile omului să i se asigure fiecăruia conform legii fundamentale – Constituția Republicii Moldova.

Cartea are 10 capitole și un glosar și termeni de gen.

 

Ghidul candidatei în campania electorală / concept: Ecaterina Mardarovici; elab.: Loretta Handrabura, Doina Bordeianu. – Chișinău : S. n., 2018. – 64 p. : fig., tab.

Ghidul candidatei in campania ele„De ce avem nevoie de mai multe femei ca factori de decizie? În primul rând, pentru că, deși reprezintă 52% din populație și 51,3% din persoanele cu studii superioare, sunt sub-reprezentate la guvernare. Formarea lor personală, expertiza și experiențele lor de viață unice nu sunt valorificate la justa valoare. În al doilea rând, femeile implicate deja în actul decizional demonstrează că sunt abile în rezolvarea conflictelor; au o poziție fermă împotriva crimelor, războaielor; sunt mai receptive față de alegători și redau încrederea acestora în politică; promovează transparență; manifestă mai puțină toleranță față de corupție; împuternicesc pe alții demonstrând astfel, că au stil de lider; susțin egalitatea pentru femei și parteneriatul de gen” se afirmă în Cuvânt-înainte.

Cartea are 6 capitole, un glosar de termeni electorali, bibliografie și anexe.

 

Influența schimbărilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetățenilor = Влияние институциональных изменений на элеторальное поведение граждан / Filiala din Chișinău a Ins. Intern. de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale Cetățenilor din Statele Membre ale AIP CSI. – Chișinău : Princeps, 2018. – 108 p. : fig., tab.

Influenta schimbarilorActualul studiu este parte a proiectului comun realizat de Filiala Chișinău a IIMDD AIP CSI și Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova (ASDM) Influența schimbărilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetățenilor. Perioada derulării: 3 ianuarie – 31 martie 2019.

În cadrul proiectului au fost realziate deja trei studii sociologice (în ianuarie, iulie și noiembrie 2018), ale căror rezultate au fost prezentate publicului în cadrul conferințelor de presă și a mesei rotunde organizate de Filiala Chișinău a IIMDD AIP CSI la 13 decembrie 2018.

Textul cărții e în limbile română și rusă.

 

 

 

Lupu, Corvin. Aspecte privind Europa în sistemul relațiilor internaționale / Corvin Lupu. – Ed. revizuită și adăugită. – București : Ed. Elion, 2016. – 254 p.

Lupu Aspecte privind Europa„Lucrarea de față își propune să sintetizeze aspecte fundamentale din istoria politică a Europei, cu accente pe momente importante, pe care, după părerea mea, unii dintre cei interesați le cunoșteau în forme distorsionate. Din acest punct de vedere, am întocmit cuprinsul lucrării bazându-mă și pe experiența a zeci de ani de profesorat, perioadă care mi-a permis să evaluez o parte din imaginile false care se regăsesc la nivelul tinerilor studenți și masteranzi cu care lucrăm în facultate, imagini false datorate componentei negative a impactului mass-media asupra opiniei publice” afirmă  autorul în prefața cărții.

Cartea are 17 capitole, 3 anexe, abrevieri, bibliografie selectivă și un indice de nume.

 

Orîndaș, Lilian. Educația parentală în contextul promovării parteneriatuluișcoală-familie : ghid metodologic / Lilian Orîndaș. – Chișinău : S. n., 2018. – 132 p.

Orandas Educatia parentalaGhidul metodologic Educația parentală în contextul promovării parteneriatului școală-familie este util cadrelor didactice și manageriale interesate de construirea eficientă a parteneriatului școală-familie. Directorii, diriginții, cadrele didactice pot înțelege mai bine dinamica, barierele, beneficiile parteneriatelor școală-familie, precum și necesitatea regândirii rolului pe care îl are fiecare pentru construirea și implementarea eficientă a acestora.

Ghidul prezintă interes și părinților care pot găsi aici informații despre activități la care subnt invitați să participe, contribuind – împreună cu școala și cadrele didactice – la succesul școlar și pentru viață al copiilor.

Cartea are 2 capitole:

 1. Perspectiva teoretică și metodologică asupra educației parentale în contextul promovării parteneriatului școală-familie;
 2. Asigurarea parteneriatului școală-familie: activități cu părinții.

 

Vernochet, Jean-Michel. Stânga versus Dreapta. Războiul civil rece. Războiul civil rece : teoria republicană de la Robespierre la Macron / Jean-Mchel Vernochet; trad.: Ruxandra Iordache. – Chișinău, Suceava: Universitatea Populară, Alexandria Publishing House, 2018. – 160 p.

Vernochet Stanga vs dreapta„Jean-Michel Vernochet este un nume afirmat de decenii în mediul intelectualilor francezi din curentul de gândire nonconformist. Publicist și scriitor prezent în special în instituțiile media și editurile care și-au păstrat independența față de sistemul dominant, care a luat forme totalitare, K.-M. Vernochet reprezintă însăși marca de noblețe a spiritului critic, a lucidității și a probității morale. Noi, esticii din țările ex-comuniste, care am trăit preț de decenii cu fascinația obsesivă în fața unui Occident râvnit, asociat cu libertatea și chiar supranumit cu de la sine putere Lumea Liberă, nu aveam decât acest sistem de referință spre care să tindem” afirmă Iurie Roșca la începutul cărții.

 

 

Golubițchi, Silvia. Romanul „Frații Jderi” de Mihail Sadoveanu ca model de educație permanentă / Silvia Golubițchi. – Chișinău : US Tiraspol, 2016. – 183 p.

Golubitchi Romanul Fratii Jderi„Studiul reprezintă o simplă provocare de citire și analiză a romanului istoric Frații Jderi de Mihail Sadoveanu. Orice roman este și un model de educație, nu doar operă artistică. Examinat ca sistem de valori educaționale ale poporului român, romanul Frații Jderi de M. Sadoveanu se prezintă nu numai ca operă literară valoroasă, dar și ca factor important de educație permanentă și educație populară, realizate în contextul educației literar-artistice.

Romanul Frații Jderi însă cuprinde un sistem de valori populare perene, date cititorului prin valorile literar-artistice, pe care acesta le descoperă/le crează prin receptarea/lectura romanului” afirmă autoarea la începul cărții.

Cartea are 2 părți:

 1. Valorile literar-artistice ale roanului Frații Jderi de M. Sadoveanu ca model de educație populară;
 2. Receptarea de către elevi a valorilor literare și de educație populară ca unitate axiologică paideică.

La final găsiți concluzii generale și recomandări practice, lista abrevierilor, glosar de termeni pedagogici și de termeni arhaici, bibliografie și anexe.

Fără termen de prescripție : aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa / coordonatori : Sergiu Musteață, Igor Cașu. – Chișinău : Cartier, 2011. – 792 p.

Fara termen de prescriptie„Secolul XX a fost marcat de confruntarea dintre două tipuri de regimuri politice: democratice și totalitare. Teritoriul actual al Republicii Moldova a avut nefericirea, în perioadele 1940-1941 și 1944-1990, de a fi supus unui regim totalitar, cel al comunismului sovietic. Acest regim politic a fost unul nedemocratic, deși s-a legitimat de la suveranitatea populară, de la principiul că poporul este unica sursă a puterii. În realitate, Partidul Comunist a luat toată puterea în mâinile sale și i-a eliminat pe toți cei care contestau monopolul puterii în stat și în societate. Eliminarea adversarilor, etichetați adeseori drept „dușmani ai poporului”, s-a produs fie prin ostracizare, fie prin deportare sau asasinare” afirmă coordonatorii cărții în Cuvânt introductiv.

Cartea are 2 capitole și un indice de nume:

Experiența țărilor ex-socialiste în studierea și condamnarea regimului comunist;

Studierea regimului comunist în Moldova.

 

Compilație de acte normative în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. – Chișinău : S. n., 2015. – 92 p.

Cartea are două capitole și face referință la:compilatie de acte

 1. Instrucțiuni privind intervenția secțiilor/direcțiilor asistență socială și protecție a familiei, instituțiilor medicale și roganelor afacerilor interne în cazurile de violență în familie;
 2. Extrase din legi și alte acte normative.

Arcadie Suceaveanu – Hidalgo al poeziei


Expunându-mi părerea cu referire la evenimentul din 20 noiembrie 2019, „Arcadie Suceaveanu – Hidalgo al poeziei” aș vrea să-i mulțumesc doamnei Victoria Fonari, dr. conf., pentru că ne-a familiarizat cu postmodernismul românesc pe viu și pentru că ne-a oferit oportunitatea de a participa la o lecție diferită cu peste 80 de participanți. Seminar, în care noi, studenții se la Facultatea Litere, specialitatea l. și lit. română și l. engleză, an. III, am avut ocazia să fim ascultați de elevii Liceului de Creativitate si Inventica „Prometeu-Prim”, Liceului „Hyperion”, Durlești, studenții Centrului de Excelență de Industrie Ușoară. Comunicările au continuat cu întrebări care au contribuit la un dialog cu poetul.

IMG-40d11d61cd3d1511655801e4e8732202-VA fost un eveniment de excepție la cenaclul literar „Magia cuvântului”, la Biblioteca Centrală, și mă bucur că pentru prima oară am recitat poezia de față cu autorul ei. Simțeam frică, dar totodată și mândrie. Cu plecăciuni de adânc respect năzuiesc să-i mulțumesc lui Arcadie Suceveanu pentru dăruire de sine în opera pe care o colorează cu talent în cele mai aprinse nuanțe ale postmodernismului și totodată îi sunt recunoscătoare pentru sfaturile ce ni le-a sugerat. Am plecat mai bogată spiritual și asta mă face să cred că unica sursă de inspirație sunt oamenii cu suflet și nume mare, precum este Arcadie Suceveanu.

Alexandra Perev,

Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova 

Noua proză basarabeană: 10 cărți ale anului 2018


În romanul lui Iulian Ciocan „Dama de cupă” (Polirom) întâlnim o istorie aproape Ciocan_Dama de cupasuprarealistă. Nistor Polobok, un funcţionar corupt şi fără scrupule, este sustras din traiul său îndestulat şi plin de plăceri trupeşti de o întâmplare ciudată, iniţial o bizarerie – pământul de lângă casa lui crapă. Extensia crăpăturii implică scene onirice, cu vedenii diabolice, căutarea adevărului în memorie şi pe la vrăjitori. Polobok este cuprins de un inexplicabil sentiment de vinovăţie, care-l urmărește în vis şi în starea de trezie. Vina i se trage de la o damă de cupă… Treptat, istoria personală cuprinde întreaga comunitate a urbei. Chişinăul stă să se prăbuşească într-o groapă. Oraşul de pe Bâc riscă să fie înghiţit cu tot cu oameni, case şi instituţii ale statului. Funcţionari, jurnalişti, scriitori, pensionari, locatari – toţi constituie o bogată galerie de personaje ale tranziţiei. O istorie plină de suspans, de tensiune narativă, cu personaje bine conturate şi cu un fir epic structurat cu dexteritate. O carte care te pune pe gânduri. Și neliniștește.

Butnaru_TrilogiaTrilogia basarabeană” (Cartier) de Val Butnaru adună între coperte trei romane, ceea ce îi permite autorului să își numească volumul și „Roman în trei cărți”. Un triptic romanesc despre ceea ce suntem, o scriitură care pornește de la ultimele două secole pe care le-am traversat pe aici cu toate derapajele beligerante și revoluționare ale oamenilor sub vremi. „Cartea nomazilor” surprinde o comunitate care este mai degrabă o populație, decât un popor, oameni care au căzut în păcatul neidentificării. „Negru și roșu” este în primul rând un roman despre bine-cunoscuta învrăjbire basarabeană, despre acea încrâncenare de a-ți urî aproapele cu toată dăruirea. E și o carte a generațiilor, a felului cum acestea interacționează, își fac alegerile proprii, influențând astfel viitorul urmașilor. „Misterioasa dispariției a lui Teo Neamțu” este un roman despre inteligență, dragoste și deschidere spre umanitate. „Trilogia basarabeană” e o carte și despre mondenitățile Chișinăului, una presărată abil cu umorul observatorului detașat, al inteligenței care e în stare să perceapă lumea și să conceapă identificările care acesteia îi lipsesc. În acest sens, Val Butnaru este un model de urmat, pentru că răspunde câtorva întrebări, pornind de la cauza lucrurilor.

Sarbu_VulpeaVulpea argintie” de Antonina Sârbu (Arc) este un roman-confesiune. O scriitură deloc datată, o temă arareori frecventată de prozatorii basarabeni (aici mă gândesc și la volumul de proză scurtă „Îngerașul purta fustă mini” (Junimea) a lui Nicolae Spătaru, apărută acum 3 ani în care e prezent orașul Cernăuți). Românii din Cernăuți în vria istoriei. Cernăuții, Izmailul, America și, în stare latentă, Basarabia autoarei, constituie cronotopul acestei lumi. „Vulpea argintie” este romanul Soniei, al zbaterii ei între pasiune și durere, între lumea veche de până la 1940 și cea de după, între trecutul, prezentul și urmașii ei de peste Ocean. Sonia este copilul care a supraviețuit cu greu copilăriei sale (a crescut cu o mamă nefericită și cu gândul la tatăl fugit în România) într-o lume în care vechile rosturi au dispărut, iar cele noi veneau ca un tăvălug traumatizant. O lume a durerii în care doar dragostea poate să îl înalțe pe om până la întâlnirea cu sinele.

Serebrian_WoldemarUn roman, care dialoghează cu „Vulpea argintie” în sens tematic și prin tehnicile sale narrative, este „Woldemar” (Cartier) de Oleg Serebrian. Copilul de 7 ani este „povestit” de personajul deja maturizat și de bunica acestuia. Aflăm povestea unui copil crescut de mătușa sa într-o atmosferă de dragoste și violență, cu o grijă aparte a bunicii și a străbunicii care încearcă să înlocuiască marea lipsă din viața copilului – o mamă fugită în Occident din URSS. Toate se întâmplă în anii 70, la Cernăuți, unde coabitează români, ucraineni, ruși și evrei. Moscova, capitala imperiului, își impune și ea prezența, mai ales prin viața cea nouă pe care sunt nevoiți să o trăiască personajele. Ruperea de lumea veche, un interbelic occidental, este dureroasă și plină de traume pentru cel puțin două generații ale familiei. Nefericirea care intră în această casă odată cu represiunile staliniste este transmisă ca o genă mai departe. Un buildungsroman al nefericirii.

Tibuleac_Gradina din sticlaUn alt roman al devenirii este „Grădina de sticlă” (Cartier) de Tatiana Țîbuleac. Lastocika, fetița orfană înfiată de o rusoaică într-un Chișinău al anilor 80 poate fi citită și ca un personaj-simbol al Moldovei dintre Nistru și Prut. Scindată între cultura și limba adoptivă și conștientizarea faptului că totuși este diferită de mama sa produce o tensiune interioară puternică. Mama, o sticlăreasă sovietică, pusă pe căpătuială, o Mara din socialismul nostru moldovenesc, are un fel al ei de a-și iubi copila – este preocupată de zestrea pe care o va lăsa acesteia și deloc de afecțiunea de care o lipsește. Fetița crește, devine femeie, una fragilă și vulnerabilă, așa cum nu a fost imunizată prin dragoste. Este ca o sticlă transparentă și ușor de afectat. Tamara Pavlovna este femeia înnobilată de gestul adopțiunii și ființa care își ratează rolul de mamă prin răceala cu care o tratează pe copilă. Fundalul social, un oraș al amestecului etnic, adierea unui vânt al schimbărilor – toate explică de ce această carte este atât de populară. Romanul este despre noi toți, despre felul în care ne-a „adoptat” istoria și societatea și despre felul cum fiecare dintre noi își trăiește în parte traumele.

Partole_RebelaRebela” (Prut Internațional) de Claudia Partole este un roman-jurnal al istoriei unei adolescente scindate în două: între pornirile bune și cele rele, între dragostea celor apropiați și traumele pe care i le provoacă tot ei, între părinții divorțați, între bunica pro-româncă și cea pro-rusă. Psihologul la care merge Paula o îndeamnă să țină un jurnal. Acele notițe, în care scrisul funcționează ca o terapie a ființei înjumătățite, vocile de pe Facebook, sms-urile, referințele la lecturile pe care le face fata, constituie, de fapt, trama cărții. Este tema marii neînțelegeri dintre generații, dintre părinți și copii, profesori și elevi. Fata se simte o înstrăinată într-un univers al măștilor, de aici nesiguranța și neîncrederea în sine. Adolescenta se crede urâtă și lipsită de dragoste, aceasta o face să se simtă „un bulgăre de ură”. Toate acestea sunt, până la urmă, treptele pe care le urcă ființa în devenire. Un bildungsroman presărat cu note de confesiune în care aflăm cum se maturizează un adolescent – prin durere și cunoaștere.

 

Perciun_ValtoriVolumul de proză scurtă „Vâltori ascunse” (Prut Internațional) de Mihaela Perciun nu poate să treacă neobservat prin felul în care ni se povestește. Nu poți să nu observi tehnica narativă aproape arhetipală cum este cea a sacului care ne vorbește în incipitul acestei cărți (gura sacului e un simbol arhetipal al povestitorului). Lumea celor mici din „Băltoaca” este un univers în miniatură a celor mari. „Câinele” este în primul rând o parabolă a relațiilor interumane și apoi istoria unui animal omorât. Unele narațiuni scurte, un fel de flash-uri narative în care aflăm istorii sociale și familiale, plac anume prin acest minimalism al lor, alte texte, ceva mai mari sau chiar cele două microromane (în fapt, două nuvele, una din ele având și un insert de piesă de teatru) anunță dexteritățile autoarei în a se extinde spre forme mai mari, de roman. Sunt drame casnice, „scene ale teatrului vieții”, cu conturi reglate în familie între mamă și fiică, bunică și nepoată sau fiică și tată, îi descoperim pe omul trișor, disimulatorul, pe don juanii tranziției moldovenești, constatăm chiar că adulterul poate fi și o formă a răzbunării, citim și despre relațiile maladive și obsesive dintre sexe. În carte este prezentă o temă de familie centrală și anume cea a divorțului, una la care se revine aproape cu o redundanță manifestă, pentru a-i testa parcă posibilitățile sau pentru a-i epuiza scenariile. O altă temă este cea a vecinilor, a coabitării pe Terra („Sacul”) sau într-un bloc („Dedicație vecinilor”) – o dimensiune tematică asezonată din belșug cu descrieri naturaliste ale mirosurilor și sunetelor imanente acestei coexistențe. E o carte care te cufundă din plin în „vâltoarea amintirilor”, în vâltorile camasutriene, în „vâltoarea dorințelor” și cea a „evenimentelor” umane.

Grecu_FabricaFabrica de genii” (Prut Internațional) de Vlad Grecu e un roman care surprinde prin structură, limbaj și concept. Victor Vistavoi, personajul principal al cărții, încearcă să își trateze o tumoare într-un laborator în care în URSS se făceau experimente pe creierul uman. În partea întâi, Vistavoi se află la Zelenogorsk unde urmează acea cură oncologică care va avea succes. Acolo se îndrăgostește de o adolescentă care îl face să își revizuiască viața și atitudinea față de ea. În taigaua rusească își amintește de plăcerea de a picta. În acest sens, romanul este și unul pictural, pe lângă faptul că e și unul ingineresc și matematic, dacă e să reieșim din subiectul volumului. În partea a treia îi vom descoperi și dimensiunile de roman teatral. Întors la Chișinău, bărbatul simte un aflux de energie existențială, erotică și creatoare. Revine la vechile iubiri, pleacă dintr-un matrimoniu ruinat, pornește o afacere și are de gând să își publice un roman. O carte care abundă în ironie la adresa sexualității umane, a literaturii noastre, a culturii și strategiilor noastre geopolitice de după „revoluția folcloriștilor”. Cititorul atent va descoperi aici un oarecare resentiment basarabean față de est și de vest, față de spațiul românesc și chiar față de scriitorii-filologi, Vistavoi fiind inginer de profesie. Inginerul critică și piața editorială și sistemul educațional, scriind un roman antimetafizic. Ultima parte, „Reacția adversă”, e una cehoviană, omul ajunge la balamuc, aruncând în stânga și în dreapta adevăruri despre oameni și societate, despre ceea ce suntem în sens cultural și moral. Laboratorul din Zelenogorsk, casa de nebuni, dar în primul rând, Chișinăul ca urbe și comunitate, toate sunt, în cele din urmă, o „Fabrică de genii”. Sunt acele situații limită care fac ca în om să se manifeste pronunțat grandoarea și nimicnicia lui. Visele și rutina, ambițiile și rateurile – iată extremele care configurează genialitatea. Iar omul este cel care le încearcă, cum ai încerca marea cu degetul.

un-secret-in-los-angeles-193x300O carte despre reverie și vise este romanul Doinei Postolachi „Un secret în Los Angeles” (Tracus Arte). Karen, menajera, o doamnă în vârstă din Orașul Îngerilor (un personaj și el) este o căutătoare de semne, secrete, minuni și magie printre peisajele urbane. O viață de zi dintr-o metropolă a nopții în care poezia e la ea acasă, e poezia vieții, poezia visării. Oamenii trăiesc între rutina zilnică și oniricul somnului. Printre întâmplările vieții, Karen se tot întreabă și despre condiția de scriitor (un vis al ei ascuns). În fața unei lumi bruiate și amestecate, în fața unei lumi căzute din magie, omul (Estella) ajunge să tacă, e „boala tăcerii” sau să creeze (Bianca, Jorge) sau să spere și să lupte (Karen).

 

 

casa IngleziÎncotro se îndreaptă proza basarabeană? Vectorul pare să fie conturat de recentele debuturi. În mod special țin să îl menționez pe Alexandru Bordian. În romanul „Casa Inglezi” (Paralela 45) aflăm un Chișinău de la început de secol XX. Suntem în anul 1903, anul pogromului. Tema evreiască a cărții, precum și epigraful ei ne prezintă un târg borgesian în care casele și oamenii constituie un caleidoscop de stări și fapte. Este vorba de o scriitură polifonică, aproape dramaturgică. Vocile din roman răsună într-o urbe în ajunul măcelului. Răspunzând la întrebarea lui Vikenti, șeful poliției orășenești, de ce îi place Chișinăul, Platon, jurnalistul (al cărui prototip a fost probabil celebrul Crușevan) răspunde: „Pentru că suntem departe de toți”. Acest „departe” cartografiază cronotopul imaginar al Chișinăului, acest centru al latinității extreme. Vorbim despre un amalgam etnic: „În Chișinău întâlnești evrei, români, nemți, ruși, ucraineni, greci, armeni, turci, tătari și elvețieni”. Iată și un Chișinău uman, o gloată care va sacrifica pe cel de alături și nu pentru că e mai rău decât celălalt, și nu pentru că celălalt este mai rău decât el, ci pentru că e o turmă manipulată să își caute demonii interiori, de data aceasta populația evreiască. Or, descoperim un tânăr romancier care se afirmă din prima prin construcția romanului, prin conceptul inedit, prin imagini și, nu în ultimul rând, prin limbaj.

Un articol scris de Maria PILCHIN, directoarea Bibliotecii Centrale.

Sursa ultimelor două imagini: blogul bibliotecii Al. Donici și Radio Europa Liberă.