Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC, COLECŢII BC, EXPOZIȚII DE CARTE, istorie

28 iulie 1914 – Ziua în care începe Primul Război Mondial


„Europa, şi prin ea omenirea întreagă, trece printr-o clipă dintre cele mai grave ale existenţei ei seculare. Popoarele şi statele se prăbuşesc unele asupra celorlalte; toate trag sabia, toate încearcă tunul, toate fac chemarea la puterile distrugerii; pare că s-ar grăbi să răstoarne, în puţin timp, toată clădirea ridicată cu încetul prin lungi veacuri de muncă“

Alexandru D. Xenopol

Harta primului razboi mondial
Harta Primului Război Mondial

La data de 28 iulie 1914 a început Primului Război Mondial (1914-1918).

Primul Război Mondial (1914-1918), a fost probabil cel mai nimicitor eveniment al tuturor timpurilor. Peste 25 de țări au luat parte la conflict de partea Antantei și a Puterilor Centrale. Primul Război Mondial a dus la prăbușirea a patru imperii: Imperiul Rus, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman și cel German.

Pretextul Primului Război Mondial a fost asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, moștenitorul Austro-Ungariei la Sarajevo, 28 iunie 1914 de către un student bosniac Gavrilo Princip. Serbia este acuzată că a pregătit atentatul și o lună mai târziu la 28 iulie Austro-Ungaria îi declară război Serbiei. Austro-Ungaria a hotărât să folosească asasinatul drept pretext pentru a-și încheia socotelile cu Serbia.

Cronologic evenimentele s-au desfășurat în perioada 28 iulie 1914 – 11 noiembrie 1918. Nici un conflict anterior nu a implicat un număr atât de mare de militari și nu a implicat atâtea părți pe câmpul de luptă. În final, acest război a devenit al doilea conflict pe lista celor mai sângeroase conflicte notate de istorie (după Rebeliunea de la Taiping). Douăzeci de ani mai târziu, însă, cel de-al Doilea Război Mondial va face și mai multe victime.

Deși nu este o cifră rotundă sau un eveniment de glorie vă propunem o expoziţie virtuală de carte, având ca subiect Primul Război Mondial.

Expoziţie virtuală de carte

Scrierea și rescrierea istorieiEnciu, Nicolae. Scrierea și rescrierea istoriei : Tendințe recente în istoriografia rusă de reinterpretare a participării Rusiei țariste la Primul Război Mondial. De la Lenin la Putin / Nicolae Enciu. – Chişinău: Ed. Arc, 2016. – 224 p.

Lucrarea de faţă este o completare la istoriografia despre Primul Război Mondial şi vine cu o viziune mai diferită faţă de participarea Imperiului Rus în acest război. Autorul de la început trece în revistă actualitatea Primului Război Mondial la o sută de ani de la declanşare.

Autorul printre altele remarcă ,,Primul Război Mondial nu este doar un eveniment istoric important din istoria omenirii, ce s-a soldat cu milioane de victime umane şi pierderi economice ci şi că Marele Război a schimbat regimuri politice, a bulversat economii şi structuri sociale, a răsturnat echilibrul unor sisteme de forţă. Prin toate aceste consecinţe, Primul Război Mondial, un eveniment tragic în sine, a dobândit dimensiunile unui mare fapt istoric.”

Lucrarea are trei capitole: Constituirea istoriografiei sovietice a Primului Război Mondial (1917-1955); Criza şi deriva istoriografiei sovietice a Primului Război Mondial (1956-1990); Istoria în subordinea politicii. Războiul a uitat în istoriografia recentă a Federaţiei Ruse (1990-2014). La sfârşitul lucrării găsiţi: Încheiere; Cronologia participării Rusiei ţariste la Primul Război Mondial; Bibliografie selectivă; Anexe cu documente ale epocii şi un rezumat în trei limbi: română, rusă şi franceză.

1000 de evenimente care au modelat lumea / National Geographic; trad.: Gabriela Tănase, Elena Stan. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. – 416 p. + foto.

Printre cele 1000 de evenimente ce au marcat istoria este şi Primul Război Mondial, 1000 de evenimente care au modelat lumeaeveniment tragic din istoria omenirii. Primul Război Mondial este prezentat la capitolul şase întitulat Cele două războaie mondiale (1914-1945), paginile 280-337. Capitolul începe cu contextul izbucnirii războiului cu asasinarea la Sarajevo a lui Franz Ferdinand arhiduce al Austro-Ungariei, la fel este o axă cronologică a războiului. Sunt prezentate luptele principale de la Marna şi Somme, intrarea Statelor Unite ale Americii în Război dar şi Conferinţa de Pace de la Paris din 1919.

 

 

GermanofiliiBoia, Lucian. „Germanofilii” : Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial  / Lucian Boia. – Bucureşti: Ed. Humanitas, 2010. – 375 p.

Lucrarea include o parte istoriografică a României în Primului Război Mondial dar cel mai mult, autorul îşi propune se prezinte atitudinea politicienilor, ziariştilor, scriitorilor, istoricilor cu privirea la intrarea României în Primul Război Mondial. Printre personalităţile pe care autorul îi numeşte ,,germanofili” este: Tudor Arghezi, fraţii Caragiale: Matei şi Luca, George Coşbuc, Gala Galaction ş. a.

 

 

Istoria universală: în 3 volume. – Bucureşti: Ed. Univers enciclopedic.

Vol. 3 : Evoluţia lumii contemporane / F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza; trad.: Maria Cazanacli şi George Anania. – 2009. – 1023 p.

Volumul 3 de istorie universală contemporană face o descriere amplă epocii contemporane Istoria universalăcu hărţi, documente şi axe cronologice. Însă cel mai mult din acest volum ne interesează perioada Primului Război Mondial prezentată de către autori la paginile 302-346. Pentru început sunt prezentate ţările cu ce scopuri au intrat în acest război şi la ce dată au intrat. Luptele cele mai importante ale războiului au fost cea de la Marna (1914)  fiind o victorie incontestabilă a forţelor franco-engleze împotriva germanilor, Somme şi cea de la Verdun (1916). Pentru luptele de la Marna şi de la Verdun sunt hărţile tematice ale operaţiunilor militare. Trebuie de precizat că Primul Război Mondial nu a fost doar un război militar ci şi unul industrial anume acum apar tunurile cu muniţii dar putem vorbi şi despre un război diplomatic de interese.

 

 

Marea istorie ilustrată a lumiiMarea istorie ilustrată a lumii: în 7 volume / editor Anatol Vidraşcu.  Bucureşti: Ed. Litera Internaţional.  

Vol. 6: Războaiele mondiale şi perioada interbelică. – 2008. – 94 p.

Volumul de faţă prezintă cele două conflagraţii mondiale prin imagini de epocă, documente şi fapte. Primul Război Mondial este considerat ca fiind ca fiind prima calamitate a secolului XX provocată de omenire. Este declanşat de politica imperialistă  a puterilor europene şi de alianţele instabile ce s-a soldat cu cca 10 milioane de morţi şi 13 milioane de răniţi. Sunt prezentate părţile beligerante Antanta şi Tripla Alianţă, teatrele de război din frontul de vest şi de est. Apoi, un fapt interesat că Primul Război Mondial a oferit un număr uriaş de subiecte pentru tânara ştiinţă a psihologiei, la fel trebuie de subliniat faptul că pentru prima dată într-un război s-a folosit avionul.

Antonella, Astorri. Istoria ilustrată a primului război mondial / Antonella Astorri; trad.: Ilieş Câmpeanu. – Bucureşti: Enciclopedia Rao, 2005. – 191 p.

Primul Război Mondial este un eveniment epocal care a schimbat chipul secolului XX, Istoria ilustrată a primului război mondialdatorită acestui eveniment tragic în perioada interbelică are loc schimbarea mai multor regimuri, apar primele regimuri dictaturiale etc. Lucrarea cuprinde peste 400 de imagini fotografice, 40 de hărţi, grafice şi tabele cronologice. Sunt prezentate mai mult de 70 de fişe de lectură dedicate armelor, bătăliilor şi protagoniştilor conflictului.

Lucrarea începe cu o prefaţă scrisă de Jacques Le Goff, autorul accentuînd că ,,evenimentele care au marcat secolul XX nu se limitează la al doilea război mondial, războaiele din Coreea sau din Vietnam sau cel din Algeria. Însă evenimentul cel mai important care revine în amintire este războiul din 1914-1918.” În continuare lucrarea este împărţită în 7 secţiuni care în mare parte se discută despre contextul internaţional din înaintea războiului şi fiecare an al războiului cu toate aspectele: beligeranţi, lupte, revolte, Revoluţia Rusă din februarie 1917  etc. Un mare accent se pune pe luptele de la Marna, Verdun şi de pe Somme. Sunt prezentate ,,Cele paisprezece puncte” ale lui Wilson, tratele de pace cu statele învinse şi lumea nouă după Primul Război Mondial.

Politica diplomațieiDutton, David. Politica diplomaţiei: Marea Britanie şi Franţa în Balcani în timpul Primului Război Mondial / David Dutton; trad. de Stela Tinney şi Radu Săndulescu. – Chişinău: Ed. Museum, 2003. – 262 p.

În mare parte, lucrarea tratează campania din Balcani dintre Franţa şi Marea Britanie cu toate că la început ambele părţi considerau această alianţă nesigură. Motivele fundamentale ale campaniei sunt participarea în expediţia de la Salonic, reprezentarea în mare măsură aplicarea cerinţelor politicii franceze, însă cu siguranţă era un motiv de iritare pentru politica şi militarii englezi. Lucrarea este împărţită în şapte capitole, iar la sfârşitul cărţii găsim cronologia campaniei din Balcani.

Blaj, Laura Alexandra. Atlas de istorie a lumii / Laura Alexandra Blaj, Otilia Deac. – Atlas de istorie a lumii.pOradea: Ed. Aquila’93, 2003. – 192 p.

Atlasul este o lucrare de excepţie cu imagini de epocă, hărţi şi documente. Însă cel mai importat: Primul Război Mondial este prezentat la paginile 126-127 cu hărţile de rigoare: situaţia la general în timpul Primului Război Mondial, frontul de vest, frontul italian şi cel medio-oriental sau caucazian. Sunt descrise amănunţit luptele principale, mersul războiului şi principale aspecte ale războiului.

 

Cronologia secolului XXCampagnon, Beatrice. O cronologie a secolului XX : principalele tendinţe şi datele cele mai importante / Beatrice Campagnon, Anne Thevenin; trad.: Radu Valter, Rodica Valter. – Bucureşti: Ed. ALL Educational, 2000. – 168 p.

În cartea O cronologie a secolului XX un eveniment de amplă valoare este Primul Război Mondial ce a marcat istoria pentru multe generaţii, informaţa referitoare la acest război o regăsiţi la paginile 108-110. Lucrarea cuprinde 14 articole: război, comunicare, cultură, democraţie, demografie, stinta, societate, revoluţie etc.

 

Hobsbawn, Eric. O istorie a secolului XX : Era extremelor. 1914-1991 / Eric Hobsbawn.O istorie a secolului XX – Chişinău: Ed. Cartier, 1999. – 624 p.

Lucrarea prezintă un mare interes pentru specialiştii în istorie şi nu doar, sunt prezentate cele două războaie mondiale, căderea liberalismului, căderea imperiilor. Lucrarea este împărţită în trei secţiuni: era catastrofei sau perioada celor două războaie mondiale; Epoca de aur sau despre revoluţia socială şi în cultură şi partea a treia: Cotitura: Decenii de criză, arta după 1950, căderea socialismului şi o viziune către mileniul trei. Cel mai important pentru noi este Primul Război Mondial despre care găsim informaţii utile la paginile 31-46 la subcapitolul era războiului tatal.

 

Primul Război MondialPopa, Mircea N. Primul război mondial: 1914-1918 / Mircea N. Popa. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. – 551 p.

Cartea este o lucrare exclusivă despre şi pentru Primul Război Mondial, împărţită în trei părţi: Lumea 1871-1914; Marele Război pentru reîmpărţirea lumii şi partea a treia De la războiul imperialist la pace. Lucrarea se încheie cu o bibliografie selectivă şi rezumate în limbi străine: engleză, rusă şi română.

 

Sursa hărţii: civitasschools.blogspot.md

Sursa imaginilor 2, 8, 11: internet

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s